Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 967, 174r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Bernardo de Salamanca. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, la dispensa sobre el “defectu natalium” del mateix Bernardo. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, f. 2v.

Reg. Suppl. 967, 137v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan de Conchillos (“Concillos”). Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre una súplica seva que l’ardiaconat citat no era de Gabriel, sinó de Mateo [de Castellón] i que Juan Pomar era familiar del papa Alexandre VI i Mateo ho era d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La corresponent súplica es troba al reg. Suppl. 965, ff 233r-233v.

Reg. Suppl. 967, 120v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín de Montiel. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada que el benefici estava vacant per la renúncia de Blas de Hervás, clergue de Toledo, en mans del papa Alexandre VI, que l’havia admès i havia concedit el benefici a Gudiel [de Cervatos]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 774, ff. 269v-271r.

Reg. Suppl. 967, 098r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: Alfonso Librero sol·licita d’afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la seva súplica que el difunt Pedro [de Vera], possessor de la dita església, era familiar i continu comensal del difunt Stefano [Nardini], cardenal de Santa Maria transtiberina, anomenat de Milà. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, ff. 190r-191r i ff. 252v-253r.

Reg. Suppl. 967, 009v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego de León. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre una súplica seva que Diego no era familiar i continu comensal del papa Innocenci VIII, sinó d’Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostoliques. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Podria referir-se a la súplica que es troba al reg. Suppl 966, ff. 94v-95r.

Reg. Suppl. 966, 251r-251v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Alfonso Criado. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre les súpliques i reformes sobre el destí dels beneficis que l’arquebisbe (...) posseïa, el nom i cognoms i el grau i la qualitat dels qui els ocupaven en aquell moment.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La mateixa súplica es troba al reg. Suppl. 966, f. 251v, i al reg. Suppl. 967, f. 224v amb data 1493/01/14.

Reg. Suppl. 966, 244r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: Se sol•licita l’emissió de lletres apostòliques a favor de Felip d’Arinyo sobre la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria d’Úbeda, a la diòcesi de Jaén, vacant per la renúncia d’Antonio Flores (“de Florez”), protonotari apostòlic, “ex causa permutationis” amb Pedro Nieto, en les quals s’afegeixi, per les despeses, la concessió d’una pensió anual sobre les rendes de la mateixa canongia a favor de Pedro i dels seus successors. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 10v.

Reg. Suppl. 966, 222r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Antoni de València. Es demana afegir una dispensa “ad duo” a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica per la provisió d’una església parroquial i un arxiprestat per al mateix Antoni. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 966, 217v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Jeroni de València. Es demana afegir una derogació del dret de patronat a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica referent a la renúncia d’un benefici a favor d’un nebot del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 154v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Lluc Gerona [Girona]. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant, referents a la súplica d’una dispensa per obtenir qualsevol tipus de benefici més a banda del que el suplicant ja posseeix a l’església de Tortosa, l’extensió a un altre benefici i el caràcter vitalici. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 772, ff. 191v-193r i reg. Suppl. 962, ff. 3v-4r.

Reg. Suppl. 966, 033v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Alonso. Es demana canviar algunes dades de les cartes que s’estaven preparant sobre la súplica que havia presentat. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 015v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Francisco García. Com que s’estaven redactant lletres apostòliques de concessió sobre una súplica que s’havia presentat, se sol•licita de treure’n la “maculam infamie” i la incapacitat del suplicant, que havia estat acusat de participar en un assassinat, per tal que pugui obtenir els ordes sagrats i el presbiterat. “Concessum ut petitur citra altaris ministerium A. car. S. Anastasie.”

Reg. Suppl. 966, 012v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Rafael Campsó. Nicolau Barberà, prevere de Tortosa, havia cedit en mans del papa Alexandre VI la cambreria de Sant Salvador de Breda, concedida pel papa Innocenci VIII. // Rafael suplica que s’admeti la renúncia i es redactin les lletres corresponents, on s’inclogui tot el que s’ha dit més amunt. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 005r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del prior? i capítol de l’església d’Agrigent. Es demana definir en les lletres que s’estan preparant el valor dels fruits i de les rendes dels beneficis esmentats en la súplica. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.

Reg. Suppl. 966, 003r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Andrea de La Rosa. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica per una pensió que s’assigna a un cert Dimidio la facultat d’optar per una canongia amb prebenda de l’església de Palerm que quedi vacant. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 291r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan García sobre unes lletres apostòliques que s’estaven preparant, referents a una “penitentia satisfactionis”. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 291r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: El suplicant Fernando de Burgos sol•licita que les lletres apostòliques que s’estaven preparant sobre la seva súplica es enviïn “sub nomine” del papa Alexandre VI. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 219v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Antonio del Espinar. Es demana d’enviar les lletres apostòliques sobre la provisió dels beneficis de les esglésies de Santa Cruz de Merilles “prope locum de Noria”, i de San Tirso de Mestages, a la diòcesi d’Astorga, malgrat algunes ordres apostòliques contràries. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 219v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Lope de Flores. Es demana que les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada s’enviïn en nom del papa Alexandre VI. “Concessum A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 218v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Diego López. Es demana definir en les lletres que s’estan preparant la modalitat de successió en la pensió que s’hi assigna. “Concessum A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 198v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: El suplicant Bartolomé de Medina, ardiaca d’Almazán, a l’església de Sigüenza, havia obtingut la provisió d’un benefici que, malgrat això, havia estat concedit a Jerónimo de Bobadilla. // Bartolomé suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits de l’església parroquial de Valdavero i Valdaveruelo, que Jerónimo li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 779, ff. 316r-317v.

Reg. Suppl. 963, 135v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Andrés de Onteniente (“Ontinente” o Ontinyent). Com que s’estaven redactant lletres apostòliques de concessió, indult i dispensa d’una pensió sobre una porció de l’església de Cartagena a favor d’un cert Francisco, se suplica d’afegir-hi la derogació dels estatuts de la mateixa església que no permeten posseir més beneficis als seus beneficiats.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Deu ser Francisco de Murcia: veg. infra, ff. 147r-147v.

Reg. Suppl. 963, 010v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Se sol•licita l’emissió de lletres apostòliques a favor de Felip d’Arinyo (“Arigno”) sobre la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria d’Úbeda, a la diòcesi de Jaén, en cas de vacació per la renúncia d’Antonio Flores (“de Florez”), protonotari apostòlic, “ex causa permutationis” amb Pedro Nieto. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu reg. Suppl. 964, f. 151v.

Reg. Suppl. 962, 264v-265r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Luis de Peñafiel. S’havia obert una causa entre ell i un cert Giorgio sobre la possessió d’un monestir que havia estat concedit al difunt Giovanni [Michiel], cardenal bisbe “prenestinensis”. El jutge, Franciscus Brevius, havia expressat un judici a favor de Luis i contra Giorgio, que havia apel•lat a la seu apostòlica. Se sol•licita d’afegir a la súplica “la specificata narrativa”. “Concessum ut petitur. A car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 245v.

Reg. Suppl. 962, 172r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de la confraria de l’hospital de Santa Maria Major de la ciutat de Molina, a la diòcesi de Sigüenza. “Concessum. A. car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 280r

Reg. Suppl. 964, 247v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Maria López Candia sobre un error present en la preparació de les lletres posteriors a la súplica que s’havia presentat per concedir una pensió sobre els fruits dels monestirs de San Juan de la Coba i San Pedro de Dozón (“Deconi”). “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape.A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 964, 159v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Antonio de Villalpando (“Villapando”) sobre una suplicació que havia presentat per obtenir la possessió de l’arxiprestat de Coca, a la diòcesi de Segovia, a la qual s’ha d’afegir una dispensa “defectu etatis”. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 964, 151v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Pedro Nieto? sobre les lletres que s’estaven preparant per al suplicant Filippo Arigo, col•lector de lletres apostòliques i familiar del cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, a qui es va a concedir la gràcia especial de cedir o permutar la canongia amb prebenda que posseïa a l’església de Santa María de Úbeda, a la diòcesi de Jaén. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 251v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor del reverend Gómez Fernández, que havia presentat una súplica en la qual s’havia omès d’escriure que era familiar de [Giuliano Della Rovere], cardenal bisbe “ostiensis”, que l’església parroquial de Fuente Almisia?, a la diòcesi d’Osma, tenia alguns annexos i que ell mateix també posseïa l’església parroquial de Santa Maria de la Mormera, en aquesta diòcesi. // El suplicant sol•licita la gràcia especial d’una dispensa per poder administrar els dos beneficis. “Concessum ut petitur. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies