Català: Primera part de l’aproximació biogràfica del notari i racional de la ciutat de València Joan Garcia (1477?-1547). Personatge de la mesocràcia valenciana, originari del lloc de Villar, i estretament vinculat a la família ducal de Gandia, es convertí amb el pas del temps en l’home que millor coneixia la vida i els secrets familiars del tercer duc Joan de Borja i del quart duc Francesc de Borja, a qui, a més, va declarar hereu universal dels seus béns. Per altra banda, la relació professional i d’amistat que mantingué amb el governador Jeroni de Cabanyelles i els seus familiars fa que els seus protocols notarials siguen una font de consulta obligada per al coneixement d’aquest personatge i del seu entorn familiar.

Paraules clau: Joan Garcia; duc Joan de Borja (1494-1543); duc Francesc de Borja (1510-1572); Jeroni de Cabanyelles; València primer quart del segle XVI.

Italiano: Il seguente articolo illustra alcuni aspetti della biografia del notaio e razionale della città di Valencia Joan Garcia (1477?-1547). Personaggio della mesocrazia valenciana, originario di Villar e strettamente legato alla famiglia ducale di Gandia, con il passare del tempo si convertì nel miglior conoscitore della vita e dei segreti familiari sia del terzo duca Giovanni che del quarto Francesco Borgia che, tra l’altro, dichiarò erede universale dei suoi beni. D’altra parte la relazione professionale e l’amicizia che mantenne con il governatore Jeroni de Cabanyelles e i suoi familiari rendono i suoi protocolli notarili una fonte obbligatoria per la conoscenza di questo personaggio e del suo casato.

Parole chiave: Joan Garcia; duca Giovanni Borgia (1494-1543); duca Francesco Borgia (1510-1572); Jeroni de Cabanyelles; Valencia primo quarto del secolo XVI.

English: This paper aims to account for a first stage of Joan Garcia’s biography (1477?-1547), racional (accountant) and notary of the city of Valencia. He was a member of the Valencian’s mesocracy, bornt at the site of Villar, and closely linked to the ducal House of Gandia. As time went by, he became the man who best knew the family’s lives and secrets of the third Duke Joan of Borja and the fourth Duke Francesc of Borja, who was moreover declared his possessions’ heir. Moreover, the professional relationship and friendship that maintained with the governor Jeroni of Cabanyelles and his family prove his notarial protocols as being a compulsory reference source to the knowledge of Joan Garcia and his family.

Keywords: Joan Garcia; duke Joan of Borja (1494-1543); duke Francesc of Borja (1510-1572); Jeroni of Cabanyelles; Valencia; beginning of sixteenth century.

Document pdf de l'article

Per descarregar (378 Kb):
Descarregueu-vos "Joan Garcia: notari dels Borja i racional de la ciutat de Va..."
Per veure:
rb03-03pons

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies