L'Institut Internacional d'Estudis Borgians

Transparència

 9Qui som | Subvencions i ajuts públics


Qui som

 Els objectes i les activitats de la Fundació és promoure la cultura del País Valencià en totes les seues vessants:arts escèniques, art musicals, literatura, lingüística, ciències et. Per això podrà:

1.- Atorgar borses, premis i ajuts de recera i promoure treballs d’esudi de qualsevol tipus, dintre els seus objectius, i portar-ho a terme al nostre País Valencià o a qualsevol altre lloc de l’estat o de l’estranger, per ella sola o en correspondència amb altres institucions similars.

2.- la divulgació per ella mateixa o mitjançant empresa editora o mitjans de comunicació dels treballs i estudis referits adés i aquells altres que es relacionen amb  els objectius de la Fundació.

3.- L’organització de conferències, simposis, taules rodones, seminaris, cursos i qualsevol altre tipus de reunions sobre els temes indicats, com també intercanvis amb col·laboradors d’entitats culturals d’àmbit semblant.

4.- La prestació de qualsevol altre tipus d’assistència, ajuda o activitat anàloga o complementària a les anteriors, dintre el seu àmbit de competències.

5.- Els objectius anteriorment relacionats tenen un caràcter simplment enunciatiu, i l’ordre d’enunciació deos objectes de la Fundació no pressuposa l’obligatorietat d’atendre’ls tots ni tampoc ca prelació entre aquests.

6.- Per tal d’aplicar les rendes a les activitats encunciades com a objecte fundacional, la Fundació finançarà i promourà:

a) L”edició i la publicació d’obres, fullets i publciacions periòdiques, aixi com el funcionament de qualsevol altre mitjà de comunicació

b) L’establiment de premis o ajuts a les recerques

c) Els viatges a l’estranger dels becats per a la Fundació i les estades

d) La contractació de professionals per al desenvolupament de les seues activitats citades adés

e) La satisfacció de borses i despeses de viatge a aquells que s’inscriguen als cursos i a les activitats que es desenvolupen a la seu social, tot fomentant la vinguda de persones de la perfifèra a la seu social

f) L’organització de conferències, cursos , simposis, taules rodones i qualsevol altra mena de reunions sobre els temes indicats com a objecte fundacional

g) La divulgació de les conclusions dels estudis i treballs sobre els temes ja citats com a objecte de la Fundació

h) La prestació de qualsevol altre ajut protector anàleg o semblant als indicats, dins l’àmbit de competència de la Fundació.

 

Subvencions i ajuts públics

 

Projecte Any Borja 2023
Subvenció Diputació de València 58.800€
Partida Pressupostària 005/912.00/480.00

 

 

PROGRAMA SUBVENCIONAT: Edició, correcció, maquetació, disseny, impressió, publicitat i promoció dels llibres guanyadors Premis Octubre 2022.

Entitat Pública concedent: Diputació de València

IMPORT: 13.000

 

Page 1 / 1

Zoom 100%

Page 1 / 1

Zoom 100%

 

L'institut Internacional d'Estudis Borgians

Blog els Borja

Entrades recents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies