Apartament Borja del Vaticà

L'Institut Internacional d'Estudis Borgians

Què és i qui som

Dels Borgia als Borja

L’Europa dels Borja, la que va de Calixt III fins a Alexandre VI i el duc sant Francesc de Borja, és la del trànsit de l’edat mitjana a la moderna, la construcció dels estats moderns i d’un nou equilibri geopolític continental: una Europa que s’obre al món, que s’expandeix més enllà de les seves fronteres. Els Borja, una ambiciosa família valenciana d’orígens modestos que forja la seva ascensió al servei de l’Església i de la monarquia per acabar liderant la cristiandat, simbolitzen aquest trànsit.

La importància dels Borja per al conjunt de la cultura occidental és cabdal. Són objecte d’una bibliografia amb milers de títols que en tracten directament o indirectament des d’un punt de vista històric, artístic, literari, musical, etc., des d’aproximacions acadèmiques o divulgatives. A això s’afegeix la incidència dels Borja en l’imaginari col·lectiu: la famosa llegenda negra borgiana, creada a partir de rumors i libels que remunten a les acaballes del segle XV, alimentada tant pel teatre i l’òpera del Romanticisme com per les manifestacions de la cultura popular contemporània (cinema, TV, còmic, videojocs…). La “matèria borgiana” es reencarna constantment sota noves formes.

Personatges conspicus de la història moderna i referents de l’imaginari occidental, cal reivindicar la necessitat de ressituar els Borja en l’escenari que els va veure néixer per entendre la seva trajectòria en un context europeu. En definitiva, cal recuperar els Borja –més enllà dels Borgia– com un dels llinatges valencians més insignes de la història i la cultura europees.

Orígens de l’IIEB

L’Institut Internacional d’Estudis Borgians (IIEB) és un centre d’estudis creat per impulsar, coordinar i difondre iniciatives relacionades amb la investigació i la divulgació sobre la família Borja.

L’IIEB neix, el 2002, en el context d’una represa a nivell europeu dels estudis borgians, que va tenir com a pretext la celebració, entre 1992 i 2003, del cinquè centenari de l’entronització i la mort d’Alexandre VI respectivament. La represa fou especialment notable al País Valencià i a Itàlia, on es van organitzar congressos i exposicions al voltant del pontífex i el seu context històric i cultural.

L’antecedent directe de l’IIEB, que en justifica la creació, és el projecte del Diplomatari Borja, un ambiciós pla de publicació de documentació borgiana conservada en arxius europeus, acollit per un patronat d’honor format per autoritats civils i eclesiàstiques. El primer acte públic organitzat per l’IIEB, el 2002, el mateix que es publica el primer volum del Diplomatari, fou precisament un homenatge al jesuïta català Miquel Batllori, que des dels anys 60, amb la col·laboració de l’investigador valencià Lluís Cerveró, havia posat les bases del projecte.

L’any 2006, l’IIEB s’instal·la a l’edifici Octubre Centre de Cultura Contemporània, on comparteix espai amb altres entitats culturals. Situat en ple centre històric de València, l’Octubre no és gaire lluny del Palau dels Borja, actualment seu de les Corts valencianes.

Qui som

Secretari executiu de l’IIEB: Eliseu Climent.

Comitè científic (creat el 2005):

 • Eulàlia Duran, historiadora (presidenta). Catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona, membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l’Institut d’Estudis Catalans. Especialista en literatura catalana de l’Edat Moderna.
 • Marià Carbonell, historiador de l’art. Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Autor de treballs sobre els cercles artístics i humanístics d’Alexandre VI.
 • Josepa Cortés, historiadora. Professora de la Universitat de València. Especialista en bibliografia i filmografia borgianes.
 • Miquel Navarro Sorní, historiador. Professor de la Facultat de Teologia de València. Un dels millors coneixedors de la figura de Calixt III.
 • Maria Toldrà, filòloga. Corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Coordinadora de la web i els projectes editorials de l’IIEB.

L’IIEB compta amb l’assessorament de Júlia Benavent (Universitat de València), Ximo Company (Universitat de Lleida), Santiago La Parra (Universitat Politècnica de València), Carlos López Rodríguez (Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona), Massimo Miglio (Istituto Storico per il Medio Evo, Roma), Joan Francesc Mira (Universitat Jaume I, Castelló de la Plana) i Mariàngela Vilallonga (Universitat de Girona).

Objectius de l’IIEB

L’objectiu últim que justifica la creació de l’IIEB és la gestió i coordinació d’iniciatives relacionades amb la investigació i la divulgació del llinatge Borja. Les seves activitats giren al voltant de cinc grans eixos:

1. Creació de bases de dades bibliogràfiques, documentals i artístiques sobre els Borja

2. Manteniment de col·leccions de textos i estudis borgians

3. Establiment d’acords amb institucions culturals i polítiques per impulsar l’estudi dels Borja

L’IIEB estableix lligams de col·laboració destinats a l’elaboració del Diplomatari Borja i/o l’organització de congressos i preparació de publicacions:

 • Arxius amb documentació borgiana: Archivio Segreto Vaticano, Arxiu de la Corona d’Aragó, Arxiu del Regne de València, Arxiu Nacional de Catalunya, etc.
 • Institucions culturals, per ex.: CEIC Alfons el Vell (Gandia), Fundació Lluís Carulla, Fundació Winterthur.
 • Institucions polítiques: Ajuntament de Gandia i altres ciutats valencianes, Generalitat Valenciana, Diputació de Barcelona, Ministerio de Cultura, etc.

4. Organització de simposis i trobades d’investigadors

 • Primer Simposi Internacional sobre els Borja (1994). Celebrat dins el marc dels XXIII Premis Octubre. Actes publicades amb el títol L’Europa renaixentista. Simposi Internacional sobre els Borja (València, 25-29 d’octubre de 1994), Gandia: CEIC Alfons el Vell; València: Edicions 3i4, 1998.
 • Segon Simposi Internacional sobre els Borja: Els fills del senyor papa. Cinquè centenari de la mort de Cèsar Borja (1507-2007) (València i Gandia, 2007). Organitzat per l’IIEB i l’Ajuntament de Gandia. Actes publicades dins Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2 (2008-2009).
 • Simposi Internacional Francesc de Borja (1510-1572). Home del Renaixement, sant del Barroc (Gandia i València, 2010). Organitzat per l’Ajuntament i el CEIC Alfons el Vell de Gandia, la Universitat Politècnica de València, l’IIEB i altres institucions. Actes publicades: Francesc de Borja (1510-1572), home del Renaixement, sant del Barroc / Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, santo del Barroco (Actes del Simposi Internacional Gandia, 25-27 d’octubre – València, 4-5 de novembre de 2010 / Actas del Simposio Internacional Gandía, 25-27 octubre – Valencia, 4-5 noviembre de 2010), Gandia: CEIC Alfons el Vell; IIEB; Acción Cultural Española, 2012; edició electrònica dins Revista Borja. Revista de l’IIEB, 4 (2012-2013).
 • I Congrés Xàtiva: Història, cultura i identitat: Els Borja i l’art (Xàtiva, 2016). Celebrat els dies 4-7 de maig de 2016 a Xàtiva. Organitzat per l’Ajuntament de Xàtiva, en col·laboració amb la Universitat de València i l’IIEB. Actes publicades dins Revista Borja. Revista de l’IIEB, 5 (2015-2016).

5. Difusió i divulgació d’iniciatives relacionades amb el món dels Borja

 • Revista Borja. Revista de l’IIEB (ISSN 1988-723X). Publicació acadèmica en línia, dedicada íntegrament a l’estudi dels Borja. Acull monografies inèdites de diferents especialitats i recensions de bibliografia borgiana recent, amb especial atenció a l’aportació de materials documentals o gràfics inèdits.
 • Web Els Borja: el 2005 s’obria el primer lloc web de l’IIEB, precedent de l’actual, dissenyat com una eina que ofereix recursos tant als investigadors com a un públic més general.

Altres

 

L'institut Internacional d'Estudis Borgians

Blog els Borja

Entrades recents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies