Autor: .
Data: 2 d'octubre de 2016
Categories: Blog, Textos
Paraules clau: , , , , .

Pots de farmàcia (c. 1700). Font: Wellcome Library, London - Wellcome Images

Pots de farmàcia (c. 1700). Font: Wellcome Library, London – Wellcome Images

Entre les oracions i receptes afegides, a finals del segle XV, als fulls en blanc d’un registre d’herències i deixes pies de l’Arxiu capitular de Palma, es llegeix una recepta contra el mal de cap. Està feta a base de sucre i tres herbes (gingebre, màstec i turbit) triturades i dissoltes en un líquid calent, aigua o brou, i té efectes purgants. El copista l’atribueix a un papa Borja, sense més informació. L’editor modern del text l’identifica amb Alexandre VI, que havia estat bisbe de Mallorca –sense posar-hi mai els peus– entre 1489 i 1492. Uns anys abans, però, el seu oncle i valedor Alfons de Borja, el papa Calixt III, ja havia estat proposat un parell de vegades per ocupar la diòcesi el 1420 i el 1424, tot i que les pressions del Magnànim no van servir per confirmar-li la possessió i es va haver d’acontentar amb l’administració de les rendes del bisbat. Tornarem a trobar presència borgiana a Mallorca amb el bisbe i governador Baltasar de Borja i de Velasco, que regirà la diòcesi entre 1626 i 1630.

Madasina per a ell mal da cap hordenada per Papa Borya. Quant la comansaràs, de quinsa an quinsa dias ho da vint en vint dias, sagons ta trobaràs e l’adat que tindràs, e pus sias avacuat basta dos vagadas l’any, primavera e octumna:

  • Turbit que sia gomós 3v
  • Gingebra 3
  • Màstach 3
  • Sucra blanch hi bo 3 VI

Haquasts quatre matarials masclats e palvoritsats, fetas quatre parts. Cada part és una prasa, e pandràs-la damatí ab aygua calenta ho ab brou de carn, e tant prest posa a coura un brahó de moltó, gallina ho polla, car aprés da una hora ta mourà e fer-t·a fer tantas canbras com volràs e quant volràs sia estancat.

Iesus Christus, Marie filius

Ffas-ta donar dell brou e tant prest saràs estancat e sias sert [?] t’aprofitarà molt qua·t farà havacuar la rellma dell cap e la fletma dell vantrayll.

Versió amb grafia modernitzada:

Medecina per al mal de cap ordenada per papa Borja. Quan la començaràs, de quinze en quinze dies o de vint en vint dies, segons te trobaràs e l’edat que tindràs, e pus sies evacuat basta dos vegades l’any, primavera e autumne:

  • Turbit que sia gomós 3v
  • Gingebre 3
  • Màstec 3
  • Sucre blanc i bo 3 VI

Aquests quatre materials mesclats e polvoritzats, fetes quatre parts. Cada part és una presa, e prendràs-la de matí amb aigua calenta o amb brou de carn, e tan prest posa a coure un braó de moltó, gallina o polla, car aprés d’una hora te mourà e fer-te ha fer tantes cambres com voldràs e quan voldràs sia estancat.

Iesus Christus, Marie filius

Fes-te donar del brou e tan prest seràs estancat e sies cert [?] t’aprofitarà molt que et farà evacuar la reuma del cap e la fleuma del ventrell.

Font: Palma de Mallorca, Arxiu capitular, ms. 14.060, p. 300-301. Seguim l’edició de Gabriel SEGUÍ, El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l’Arxiu Municipal de Palma, Palma: Ajuntament de Palma; Servei d’Arxius i Biblioteques, 2008, p. 121.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies