Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 963, 049v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a R[affaele Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, la canongia amb prebenda de l’església de Mallorca i alguns beneficis vacants per la mort d’Andreu Mateu, familiar del mateix cardenal i el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 773, ff. 230r-231v, on s’especifica que els beneficis que Andreu posseïa eren beneficis perpetus simples sota les invocacions de Santa Caterina de la dita església de Mallorca, de Sant Llorenç a l’església parroquial de Santa Eulàlia i dels Sants Jordi i Urbà a l’església parroquial de Santa Creu, a la mateixa ciutat de Mallorca, i de Sant Joan al lloc de Valldemossa (“Valdemissa”), a l’esmentada diòcesi de Mallorca.

Reg. Suppl. 963, 048v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de Cabredo, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, clergue de la diòcesi de Calahorra, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Burgos vacant per la mort de Juan García de Medina, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 046v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Miquel de Torrella suplica que se li concedexi la gràcia especial de la provisió de l’església de Santa Romana?, a la diòcesi d’Osca, vacant per la mort de Joan Argenter? (“Argenterii”?), el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 963, 021r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Francisco Velázquez, clergue de la diòcesi d’Àvila, la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria del lloc de “Vallis...”? [Villasila?], a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Luis Museau o Muscan?, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Els mateixos actors també estan presents al reg. Suppl. 962, f. 244r, i al reg. Vat. 780, ff. 193r-195r.

Reg. Suppl. 963, 005v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan [Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, en nom d’Alfonso de Mieres, clergue de la diòcesi d’Oviedo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la capellania perpètua de l’altar de S.N. de l’església d’Astorga, “que de iure patronatum laicorum existit”, vacant per la mort de Fernando del Riero. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 962, 299r-299v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de la Fuente, clergue de la diòcesi de Toledo, familiar del papa i del mestre Giacomo Condulmajro [Condulmario], “de minori presidentis abbreviatoris”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Santa Maria “olmarensi?” de la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Pedro Martínez Cajuete?, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 962, 253r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Alfonso Morata, clergue de la diòcesi de Zamora, la provisió de l’església parroquial de Sant Martí del lloc de Perilla, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Luis de Moystio?, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 249r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Salas (“Salis”), clergue de la diòcesi de Palència i “filius patrimonialis” de l’església del lloc de Támara, a la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple servitori patrimonial vacant a la mateixa església per la mort de Pedro López de Monay?, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 244r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Francisco Velázquez (“Vellesques”), clergue d’Àvila, la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de la ciutat de Valladolid, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Luis Mustán?, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 962, 214r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/?
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Carmona, àlies de Bilches, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i antic continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Guadalabarca, a la diòcesi de Toledo, vacant per la mort d’Álvaro García, i d’una íntegra porció de l’església de la mateixa ciutat, vacant per la mort de Juan de Villarreal. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 962, 211r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jerónimo de Bobadilla, clergue de la diòcesi de Salamanca, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la porció de Baños? (“Balneis”), a la diòcesi de Burgos, vacant per la mort de Pedro de Pastrana, àlies Calvete, el seu últim possessor. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 962, 181v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Relos?, clergue de la diòcesi de Lleó, palafrener, familiar i continu comensal seu, la provisió d’un “prestimonio” de Burgo Ranero, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Fernando de Riero. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 962, 180v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de Corcuera, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la capellania perpètua de Omne? Quadraginta? de l’església de Palència i del benefici perpetu simple servitori de l’església parroquial de la ciutat de Villa Logon [Villalcón?], a la mateixa diòcesi, vacants per la mort de Pedro Sánchez. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 962, 177v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Bernardino Gutiérrez, clergue de la diòcesi de Salamanca, cubiculari, familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de l’íntegra porció de l’església de Sevilla i dels beneficis simples servitoris de l’església de Santa Maria de Castro del Río, a la diòcesi de Còrdova, i de Manzanilla i de Los Palacios, a les diòcesis de Còrdova i Sevilla, vacants per la mort de Bartolomé de Reina. “Fiat motu proprio. R.[odericus]”.
 • Observacions: La corresponent butlla es troba al Reg. Vat. 772 ff. 22v-24r.

Reg. Suppl. 962, 176v-177r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Gonzalo Picarro [Pizarro?], clergue de la diòcesi de Plasència, familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Martín Muñoz de las Posadas, a la diòcesi d’Àvila, vacant per la mort de Fernando Riero. “Fiat motu proprio. R.[odericus]”.

Reg. Suppl. 962, 168r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan [Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, en nom del suplicant Pedro Díaz de Arcante, prevere de la diòcesi de Calahorra i familiar seu, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’església parroquial del lloc d’Albares, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Fernando de Riero. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 962, 165v-166r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Sancho de Arenzana, clergue de Calahorra, familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Granada, “de juris patronatus” del rei Ferran i de la reina Isabel d’Espanya i vacant per la mort de Juan de Vallejo, familiar i continu comensal de [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Badajoz. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 962, 160r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Rodrigo de Corcuera, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de l’íntegra porció de l’església de Salamanca vacant per la mort de Fernando de Arnero. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 962, 112r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense, la gràcia especial de la provisió del benefici simple de Carapuz?, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Fernando del Riero, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio. R[odericus].

Reg. Suppl. 962, 078r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan [Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, en nom del suplicant Antonio del Espinar, clergue de la diòcesi de Segòvia i familiar del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de tres beneficis simples anomenats de la Noria a la diòcesi d’Astorga, vacants per la mort de Fernando de Riero. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 962, 039v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan [Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, en nom d’Alfonso García del Rincón, ardiaca del Páramo, a la seva diòcesi, suplica que se li concedeixi la canongia amb prebenda de l’església d’Astorga vacant per la mort de Fernando del Riero. “Fiat R[odericus].”
 • Observacions: La butlla corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Vat. 773, ff. 173r-174v.

Reg. Suppl. 962, 011v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito in Macello i vicecanceller pontifici, la facultat de tornar a posseir l’ardiaconat de l’església de Sevilla vacant per la mort d’Agustín Spinola, i de concedir-lo a Enrique de Sagredo, clergue de la mateixa ciutat, familiar i continu comensal seu. “Fiat motu proprio. Rodericus”.

Reg. Suppl. 962, 010r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartolomé García, prevere de Salamanca, familiar i continu comensal de Giovanni Carpeneta [Conti], cardenal prevere de Sant Vidal, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la capellania anomenada de “los Augustines” de l’església parroquial de Sant Adrià de Salamanca, vacant per la mort de Pedro Fernández de Triveño, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 292v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso Carrillo, cubiculari i domèstic, familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de diversos beneficis simples a les diòcesis de Segòvia, Sevilla i Àvila i la canongia amb prebenda de l’església de Palència, vacants per la mort de Pedro de Ferrera, el seu capellà i auditor del sacre palau apostòlic. “Fiat motu proprio. R[odericus]”.
 • Observacions: Una altra còpia de la súplica, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 965, f. 129r.

Reg. Suppl. 964, 286v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardino Cabezudo, clergue de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple presbiterial de les esglésies dels Sants Martí, Maria, Pere, Joan Pelagi i Agustí del lloc de Becerril (“Vezeril”) de Campos, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Juan Pardo. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 256r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jordi Joan Dusall, clergue de la diòcesi de Barcelona, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la canongia amb prebenda de l’església de Elna, la domeria de l’església del lloc d’Illa, la capellania “ad altare Corporis Christi” de l’església de Sant Vicenç del lloc d’Estagell i la rectoria de Sant Miquel de Llotes, tots a la mateixa diòcesi, vacants per la mort de Simó Fuster. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 964, 254v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardo de Salamanca, tresorer de l’església de Zamora i notari, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de la mateixa església vacant per la mort de Diego de Campo, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 249r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco Sánchez de Palenzuela, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la “scolastria” i de la canongia amb prebenda de l’església de Lleó, vacants per la mort del seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 964, 229r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Joan Castellar, nebot seu “secundum carnem”, notari i continu comensal, la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Càller i d’una altra amb prebenda a la diòcesi de Dolia, vacants per la mort de Nicolau Segarra. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 964, 221r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Angulo, clergue de la diòcesi de Còrdova, antic familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió d’un benefici simple servitori de l’església parroquial de Còrdova i d’un altre simple de Parabas?, a la mateixa diòcesi, vacants per la mort de Pedro de Pastrana, àlies Calvete. “Fiat ut petitur. R[odericus].
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies