Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 961, 201v-202r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Roderic Corella, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la prepositura de l’església de València vacant per la mort de Pere Boscà, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 961, 198v-199r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Salvador Alauder, prevere de la ciutat de Tamariu, a la diòcesi de Lleida, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la vicaria perpètua de les esglésies parroquials “invicem unitarum” de Calaterau i de Les Cabanyes (“Cabanyis”), a la diòcesi de Saragossa, vacants per la mort de Joan Cornellana, el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Observacions: La corresponent butlla amb la mateixa data es troba al reg. Lat. 926, ff. 248v-250r.

Reg. suppl. 961, 118r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio de Llerena, clergue de la diòcesi de Badajoz, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’arxiprestat de l’església d’Oristany, al qual és adjunta l’església parroquial de Sant Joan de la vila de “Corsalin” [Corsali?], a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Francesco d’Argiolas, el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Observacions: La corresponent butlla amb data 1493/01/05 es troba al reg. Lat. 926, ff. 5v-7v. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 268v-269r.

Reg. Suppl. 961, 116v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Díaz de Alcázar, clergue de la diòcesi de Salamanca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple servitori de l’església de Sant N. de la ciutat de “Villorias” [Villoria], a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Juan Fernández, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 098r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Graciano de “Villanova” [Villanueva], “sacre theologie et ordinis carmelitarum professo in basilica principis apostolorum Sancti Petri de Urbe”, capellà seu, que havia assistit durant el conclave a A[rdicino de Porta], cardenal prevere dels Sants Joan i Pau, la provisió de l’església parroquial de “Natalai”?, a la diòcesi de Barcelona, vacant per la mort de Pere Boscà, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.
 • Observacions: La butlla corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Vat. 773, ff. 252v-254v, on el benefici és anomenat de “Montalon”.

Reg. Suppl. 961, 074v-075r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Carmona, clergue de la diòcesi de Sevilla, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Santa Maria de Cartagena vacant per la mort de Fernando González, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 049r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Gaspar “Sanches” [Sánchez o Sanchis], clergue de Saragossa, la provisió de l’ardiaconat de Sobrarbre, a l’església d’Osca, la canongia amb prebenda de la mateixa església i l’església parroquial de l’Hospitalet, a la diòcesi de Barcelona, juntament amb tots els altres beneficis que el difunt Joan “Ferrarii” [Ferrer] de Busquets, familiar dels papes Innocenci VIII i Alexandre VI, abreviador i sol·licitador de lletres apostòliques, posseïa. “Fiat motu proprio de omnibus R[odericus]”.

Reg. Suppl. 961, 016r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristoforo de Castrono, canonge de Palerm, [familiar] d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la cantoria de l’església de Mazara, vacant per la mort d’Andrea de “Crapannizano” [Crapanzano], el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 961, 015v-016r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Antonio Talavera, clergue de Tarassona, familiar i continu comensal seu, la provisió de la cambreria del monestir de Sant Miquel de Cuixà (“Cuxano”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi d’Elna, vacant per la mort d’Onofre N., el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Observacions: El difunt possessor hauria de ser Francesc Onofre; vegeu reg. Suppl. 963, f. 284r.

Reg. Suppl. 967, 284r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García, clergue i fill patrimonial de l’església de Santa Maria del Castillo de la ciutat de Torremormojón, a la diòcesi de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple patrimonial perpetu “presbiteriali aut diaconali nuncupato” de la mateixa església vacant per la mort de N., el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 280r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Carranza, canonge de Sevilla, familiar, continu comensal i cubiculari del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial del Villar de Domingo García, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Rodrigo de Fuensalida. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 238r-238v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Juan Álvarez de Fuensalida, cubiculari, familiar i continu comensal seu, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Conca vacant per la mort de Rodrigo de Fuensalida, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 232r-232v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ferran i Isabel, rei i reina d’Espanya, supliquen en nom de Cristóbal de la Concha, protonotari de Granada, sagristà, capellà i familiar seu, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Plasència i de l’església parroquial de Malpartida, a més de dos beneficis simples servitoris, un a l’església de Sant Joan extramurs de la ciutat de Plasència i l’altre a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Martín de Yanguas, el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 232r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ferran i Isabel, rei i reina d’Espanya, supliquen en nom de Juan de Fonseca, “ex nobili genere procreati”, ardiaca de les esglésies de Sevilla i Àvila, capellà i familiar seu, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’arxiprestat de Coria, a la mateixa església, vacant per la mort de Martín de Yanguas, el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 231v-232r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ferran i Isabel, rei i reina d’Espanya, supliquen en nom de Fernando Enríquez (“Henriques”), “nobilis ex utroque parentum” de l’església de Salamanca, capellà i familiar seu, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’ardiaconat “de camera” [cambra] de l’església de Zamora, vacant per la mort de Martín de Yanguas, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 216v-217r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lope Sober, clergue de la diòcesi de Lugo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis simples de les esglésies de Sant Jaume de Requeixo, de Sant Pere de “Viaria”?, Sant Esteve de Refoxo, Sant Jaume de Gondibós, Sant Pere de Canabal, Santa Maria de “Valle Scura” [Valescura] i Santa Maria de Proendos, vacants a la diòcesi de Lugo, i de Sant Mamet d’Atios, vacant a la de Mondoñedo, per la mort de N., el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 177r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Esteve Joan Valls (“Vals”), clergue de Lleida, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial de Sant Miquel de la vila de Fraga, a la diòcesi de Lleida, vacant per la mort de Salvador Talavera, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 171v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Villalba (“Villalva”), clergue de Plasència, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església rural anomenada abadia de Sant Nicolau extramurs d’Oristany vacant per la mort de Francesco d’“Argioles” [Argiolas], el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 171r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Boïl (“Boyl”), clergue de la diòcesi de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església rural anomenada abadia de Sant Nicolau extramurs d’Oristany vacant per la mort de Francesco d’“Arioles” [Argiolas], el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 169r-169v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo Sánchez Ruiz, vicari perpetu de l’església col·legiata de Santa Maria de “Turolio” [Teruel], a la diòcesi de Saragossa, “frater germanus” de Gonçal Roís, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la vicaria perpètua del lloc de Castralvo, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Pedro Garcés, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 143r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Jaume Serra, arquebisbe d’Oristany, la gràcia especial de la provisió de l’arxiprestat de l’església d’Oristany vacant per la mort de Francisco Ávalos, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 138v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Tordesillas, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal d’Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple, servitori, patrimonial i presbiterial de l’església paroquial de Sant Pere de la ciutat de Tordesillas vacant per la mort de Fernando de Barís, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 102v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Saragossa, escriptor de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Villora (“Villoro”), a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Pedro de Vera, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre la provisió del mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 190v-191r.

Reg. Suppl. 967, 086r-086v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Francesc Jasay?, clergue de la diòcesi de Girona, familiar i continu comensal seu, la provisió de la domeria de “villa longua de la stexqua? vulgariter sic nuncupata” [Vilallonga de Ter?], a la diòcesi d’Elna vacant per la mort de Guillerm Fernós, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 019v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Ylanes [Illanes], canonge de Santa Maria de l'Om, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Girona, “cantor cappellanus”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Villora, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Pedro de Vera, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La mateixa súplica es troba també al reg. Suppl. 976, f. 068v.

Reg. Suppl. 966, 290v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Nicolau Bret, clergue de Barcelona, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Lleida vacant per la mort a Civitavecchia d’Antoni “etiam” Bret, el seu últim possessor, cubiculari, familiar i continu comensal seu. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 966, 278r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando del Pozo, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, clergue de la diòcesi de Còrdova, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la porció prestimonial de San Juan de la Palma de Sevilla vacant per la mort d’Agustín d’Espínola, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 270r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés Fernández, clergue de la diòcesi de Plasència, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial del benefici prestimonial perpetu de l’església parroquial del Carpio, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort d’Álvaro N., el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 264r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Luis de Ca? o Daca?, clergue de la diòcesi d’Àvila, escuder, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial del lloc de N. i el benefici simple servitori de l’església parroquial de Coria [del Río], a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort a la cúria romana de Francisco Gallego, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.
 • Observacions: Sobre el mateix benefici de l’església parroquial de Coria del Río vegeu reg. Vat. 775, ff. 282v-283v.

Reg. Suppl. 966, 237r

 • Signatura:
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant (...) sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis de la ciutat d’El Recue[nco] i de l’església de Santa Maria de Salmerón, a la diòcesi de Conca, vacants per la mort de Juan de Hervías, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: Marge superior del foli mutilat.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies