Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 961, 277v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro García havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Pere d’Úbeda que posseïa a la diòcesi de Jaén. // Pedro de Molina, familiar i continu comensal del papa i clergue de Còrdova, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La butlla corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Vat. 773, ff. 107v-109r encara que aquí l'església en qüestió es diu de Sant Pau.

Reg. Suppl. 961, 276r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La pensió anual de 2.500 morabatins sobre els fruits de l’església parroquial del lloc de Valviesa?, a la diòcesi de Sigüenza, que Martín Fernández de Pozancos, clergue de la mateixa diòcesi, rebia des del temps del papa Innocenci VIII d’Andrés Sánchez de Ayllón, com a possessor, i dels seus successors, havia estat extingida “litteris de super non confectis”. // Martín de Algora, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de [Pedro González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu a Jerusalem, suplica que s’extingeixi aquella pensió i que li sigui concedida. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 273v-274v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit i vicecanceller de l’Església romana, diverses pensions que ell mateix percebia quan era cardenal i que havia rebut fins “ad ipsius apostolatus apicem asumptionis cum facultate nobis concessa regrediendi ad singula monasteria, canonicatos et prebendas ac alia singula beneficia”: una de 500 florins “auri de camera” sobre els fruits de la mensa episcopal de Sevilla; una altra de 100 florins sobre els fruits del monestir de Santa Maria de Ripoll, de l’orde de Sant Agustí (sic), a la diòcesi de Vic, que Fadrique de Portugal, clergue de la diòcesi d’Évora, “ex concessione et dispensatione apostolica” havia obtingut en comenda; una de 400 florins sobre els fruits del monestir de Santa Maria de “Regali” [La Real], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi d’Elna, que Ludovico de “Benavulo” [Abenable], de Bertinoro, tenia en comenda; una altra pensió anual de 70 florins sobre els fruits del deganat de l’església d’Évora que Fernando Contiguo, degà de la mateixa església, posseïa; una de 350 florins sobre els fruits de l’ardiaconat de Valpuesta, a l’església de Burgos, i de la canongia amb prebenda de l’església de Burgos que Pedro Girón, ardiaca de Valpuesta i de la mateixa església, posseïa; una de 100 florins sobre l’ardiaconat de Treviño, a la mateixa església, que Juan Díaz de Santo (...) de Treviño posseïa; una altra de 100 florins sobre l’ardiaconat de Jerez que Agustín Espínola, ardiaca de Jerez, posseïa; una altra de 150 florins sobre els fruits de l’abadia d’Hérmedes i el benefici del lloc de Xaramullo de la Fuente, a l’església de Palència, i una altra de 20 florins sobre els fruits de la canongia amb prebenda de l’església de Burgos que Sancho de Puscinis? [Piscinas?], ardiaca de Lara, posseïa; i altres sobre els fruits d’alguns beneficis que Antonio de León, clergue de la diòcesi de Sevilla, i Juan de Sayardra [Saavedra?] posseïen a la diòcesi de Sevilla. “Fiat motu proprio R[odericus]”.
 • Observacions: La butlla corresponent a la pensió sobre els fruits de la mensa episcopal es troba al reg. Vat. 772, ff. 212r-214v, i la corresponent als fruits del monestir de Ripoll al reg. Vat. 772, ff. 186r-188v. A més, la butlla corresponent a les pensions sobre els beneficis pertanyents a Sancho de Puscinis? es troba al reg. Vat. 773, ff. 167r-170r [aquí Sancho s’anomena de Prestinis]; la corresponent a les pensions sobre els fruits pertanyents a Antonio de León és al mateix reg. Vat. 773, ff. 187r-190r; la corresponent a la pensió sobre els fruits del monestir de Santa Maria La Real, a la diòcesi d’Elna [aquí Ludovico s’anomena de Bernabulo], al reg. Vat. 773, ff. 213r-215v; la corresponent a la pensió sobre els de la canongia amb prebenda i ardiaconat de Valpuesta, a l’església de Burgos, al reg. Vat. 773, ff. 260r-263r.

Reg. Suppl. 961, 272v-273r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII, a instàncies del rei Ferran de Castella i Lleó i de [Pedro González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu a Jerusalem, havia concedit un subsidi a Jacobus [Jacques] i Valdovinus [Baudouin] Clopin, germans de la ciutat de Gaudin (“Gaudani”), a la diòcesi de Tournai, que havien lluitat amb molts altres al regne de Granada, a la vila d’Alhama, contra els infidels; aquests els havien capturat i portat a Granada, on van patir turment i van ser empresonats durant tres anys. // Jacobus suplica que la validesa de les cartes del papa Innocenci VIII s’estengui també al pontificat d’Alexandre VI. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Hi ha una còpia d'una lletra adjunta a la súplica.

Reg. Suppl. 961, 270v-271r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant fra Antonio Gutiérrez, “hispanus”, “in minoribus ordinibus constitutus”, del monestir de Santa Maria Nova de Urbe de la congregació dels monjos de Monte Oliveto, sota la regla de Sant Benet, estant malalt, desitjava abandonar l’orde i el monestir per anar a un altre monestir on l’aire fos més saludable, però no havia obtingut la llicència del seu superior. // Antonio suplica de poder tornar a Espanya i anar a l’ermita de Sant Benet a la diòcesi de Plasència o a un altre lloc i que se l’absolgui de qualsevol censura en la qual hagi incorregut pel canvi d’orde. “Concessum ut petitur de licentia superioris in presentia domini nostri pape et quod in dicto heremitorio vel ecclesia gaudeat de indulgentiis et stationibus religionis et per breve s.v. quia pauperum”. “A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 269v-270r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Gil Nivercas?. Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada, que la pensió passarà als successors, que la suma dels seus fruits no supera els 24 florins i que el benefici renunciat per Antoni es troba a l’església de Mallorca. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 264v-265r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Cristòfor Planes, prior de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, i un cert Joan Pérez, “assertum clericum”, sobre la possessió del dit priorat de Sant Joan de Barcelona. La causa restava indecisa en primera instància. // Cristòfor suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’auditor de subrogar-lo en els drets que l’últim possessor tenia sobre el benefici i, en conseqüència, la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 015r-015v.

Reg. Suppl. 961, 263v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel Dezguell [Desgüell], canonge de la seu de Girona, familiar i continu comensal d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense anomenat napolità, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores a l’ofici diürn segons el costum i l’observança de l’Església romana o algun altre costum per qualsevol benefici que posseeixi i obtindrà en el futur amb un soci que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 263r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Salmas [Salinas], clergue de la diòcesi d’Osma, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis simples servitoris de les esglésies parroquials de Nograles, Galapagares i Modamio, a la diòcesi d’Osma, que “per contractum matrimonii” de García de Rebolledo (“Roboledo”) i per la mort de Juan de Villafaña havien estat vacants durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 961, ff. 255r-255v.

Reg. Suppl. 961, 263r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Andrés de Coba, clergue de Zamora, familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Climent, a la diòcesi de Conca, que ell mateix, quan era cardenal, havia obtingut per l’autoritat apostòlica i més tard havia deixat vacant “per assumptionem nostram ad apicem summi apostolatus”. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 262v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església parroquial de Santa Maria de Briviesca, a la diòcesi de Burgos, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana, encara que Pedro Martínez Sendero? [Sender?], que “pro clerico se gerit”, l’havia ocupat i posseït indegudament durant dos anys. // Pedro de Vergara, clergue de la mateixa diòcesi, batxiller en decrets, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La butlla corresponent, amb data 1492/09/17, es troba al reg. Lat. 926, ff. 178v-180v.

Reg. Suppl. 961, 258r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’arxiprestat rural del lloc de Los Pinares, a la diòcesi d’Àvila, vacant per la renúncia en mans del papa Innocenci VIII de Pedro García de Yepos [Yepes], “ex causa permutationis”, havia estat concedit a Pedro de Ayala, clergue de la mateixa diòcesi, pel mateix papa. // Com que a l’època de les lletres apostòliques Pedro tenia 21 anys, suplica que se’n confirmi la validesa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 257r-257v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro de Las Povenas [Las Poveñas?], rector de l’església parroquial de Sant Romà de San Román, a la diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal de [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, “castri Sancti Angeli castellani” [castellà de Sant’Angelo], com que resideix a la cúria romana i està al servei del mateix bisbe, suplica que se li concedeixi una pròrroga de dos anys per prendre els ordes sagrats i ésser promogut al grau de prevere necessari per administrar la seva església. “Et cum prorogatione predicta ad duos annos in curia ut prefertur residendo et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat”. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 256v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere de Riglós, de l’orde de Sant Antoni, de la diòcesi de Tarragona, havia exposat al papa Alexandre VI que, en temps del difunt arquebisbe de Tarragona, quan tenia 18 anys, ell i Joan Gai, com a frares de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, estaven al servei de l’esmentat arquebisbe i que un dia, anant de camí a la ciutat de Lleida amb dos socis més, ell va matar Joan. // Pere, que mentrestant s’havia retirat a fer penitència a l’ermita de Sant Antoni de Vienne, sota la regla de Sant Agustí, suplica d’ésser absolt de l’acusació d’assassinat i una dispensa per ésser promogut a qualsevol orde sagrat, fins i tot al presbiterat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 256r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Ayala, clergue de Toledo, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Santa Olalla que posseïa a la diòcesi de Toledo. // Gudiel de Cervatos, clergue de Toledo i protonotari de la seu apostòlica, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 961, 255r-255v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio González, clergue de la diòcesi d’Osma, suplica que se li concedexi la gràcia especial de la provisió dels beneficis simples servitoris de Nogeales [Nograles], Galapagares i Modamio, a la diòcesi d’Osma, que “per contractum matrimonii” de García de Rebolledo i per la mort de Juan de Villafaña havien estat vacants durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 961, 253r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Palència vacant per la mort de Fernando de Montarosa [Monterrosa], el seu últim possessor, havia estat concedida a Alfonso de Moguer, clergue de la diòcesi de Sevilla. Més tard s’havia obert una causa entre el mateix i García Lussón [Luzón], àlies de Mendoza, “intrusum”, sobre la possessió d’aquella canongia. // Alfonso suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de sis mesos, més l’any que ja té concedit, per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 250r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan Alonso (“Alfonsi”). Es demana afegir, a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada en la causa entre el mateix i Juan Díaz per motius de presentació, les fórmules “etiam per viam gratificationis” “et cum derogatione constitutionis”. “Concessum A. car. S. Anastasie et cum derogatione predicta”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 961, ff. 007r-007v.

Reg. Suppl. 961, 249v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: García Aparicio havia renunciat l’església parroquial de Santa Maria de la Garda [Legarda], que posseïa a la diòcesi de Pamplona, en mans dels suplicants, el preceptor i els frares de la “domus” de Sant Cristòfor de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, a la mateixa diòcesi, als quals Luis de Beaumont, comte de Lérin, conestable del regne de Navarra i possessor del “jus presentandi”, l’havia donat per unir-la a la seva “domus”. // Els suplicants sol·liciten que s’admeti la renúncia, s’aprovi la donació i aquesta església s’uneixi a la seva “domus”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 961, 249r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartolomé de Salmas [Salinas?], diaca i porcionari perpetu de l’església parroquial de San Cristóbal de Salmas [Salinas?], a la diòcesi de Burgos, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 245r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Lope Alonso (“Alfonsi”), àlies de Sober, clergue de la diòcesi de Lugo, resident a la cúria romana, entre Juana Díaz, professa de l’orde cistercenc, i Sancha Fernández, professa de l’orde de Sant Agustí, sobre el càrrec d’abadessa del monestir de Sant Joan de la Roba, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Lugo. Juana havia acusat Sancha d’haver presentat unes lletres apostòliques de dispensa falses a Lope. // El mateix Lope suplica que s’ordeni a un o més prohoms que verifiquin si s’ha comès alguna falsedat, que se’l purgui de qualsevol censura i pena, i que se li concedeixi la capacitat de mantenir i obtenir qualsevol tipus de benefici en un futur. “Fiat ut petitur de purgatione in forma juris R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 240r-240v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En la fundació de dos beneficis simples perpetus als altars de Santa Maria sota la invocació d’Aurora i de Sant Tomàs de la església de València, a càrrec de Bernat Carcí, canonge de València, s’establia que si quedaven vacants, s’havien d’assignar a un parent del fundador que fos prevere o clergue. Entre aquests hi havia la suplicant Caterina, “etiam” Carcí, dona de València i filla seva, i Bernat, “olim etiam” Carcí, prevere, net del fundador, i Guillem, Tomàs, Bernadí, Miquel, Joan, Lluís i Honorat Sobrevilla, clergues i escolars, procreats en legítim matrimoni. // Aquests clergues i escolars supliquen que quan adquireixin el caràcter clerical, se’ls concedeixi un indult perquè puguin presentar-se com a legítims descendents. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1492/11/13 es troba al reg. Suppl. 965, f. 022r.

Reg. Suppl. 961, 238v-239r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori de l’església parroquial del lloc de “Guintanala puente” [Quintana la Puente], a la diòcesi de Burgos, vacant per la mort de Juan de la Panilla, el seu últim possessor, havia estat concedit a Giovanni Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, protonotari de la seu apostòlica, que més tard l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI. // Francisco de Torquemada, clergue de Burgos, escriptor del papa, suplica que s’admeti la cessió, que se li concedeixi la provisió del benefici i a l’arquebisbe, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la dita església que Francisco i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 237v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa al sacre palau apostòlic davant d’un cert auditor entre el suplicant Pedro de Ugaz, arxiprest de “Tarvixa”, a la diòcesi de Calahorra, i un cert Juan de Ocáriz, “assertum clericum”, sobre la possessió del mateix arxiprestat. El suplicant havia obtingut diferents sentències adjudicatòries i lletres executorials, però Juan s’havia acollit al braç secular. // Pedro i Juan supliquen que s’aprovi la concòrdia següent: Juan no apel·larà contra la sentència i Pedro suplica que s’ordeni a un prohom que l’absolgui si se li imposa un interdicte. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 236r-236v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant “Esydorus” [Isidoro] Flórez, porcionari perpetu de l’església de Toledo, havia estat convocat davant l’oficial de Toledo per una suma de 40 ducats “auri in auro” que devia a certs creditors. L’oficial va dictar una sentència definitiva per la qual el mateix suplicant va rebre l’ordre de pagar el deute dins d’un temps determinat. Com que a causa de la seva pobresa Isidoro no podia pagar la suma, l’oficial li va treure els fruits de la seva església i també li va impedir residir-hi perquè havia contractat un nou deute amb uns altres creditors. // El suplicant sol·licita que s’ordeni a qualsevol prohom o prohoms que verifiquin si realment no pot pagar el deute sense la moratòria de tres anys que havia demanat. “Concessum ut petitur ut de jure in presentia domini nostri A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 233r-233v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // Lope Rodríguez de Madrigal, clergue de la diòcesi d’Àvila, batxiller en decrets, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 232r-232v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de “Soricongla”?, a la diòcesi d’Osma, havia estat concedida a Alfonso de Pareja, clergue de Conca, per l’autoritat ordinària. Més tard, ell l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI “possessione non habita”. // Juan de “Torreluonga”, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la provisió del benefici i a Alfonso, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la dita església, que el nou possessor li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 961, 230v-231r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant del bisbe de Nocera, lloctinent de l’auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Juan de Mayner, clergue de la diòcesi de Saragossa, i un cert Pedro Gómez, “assertum clericum”, sobre la possessió de la canongia amb prebenda “cardinalatu nuncupato” de l’església de Santiago de Compostel·la. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Pedro havia renunciat els seus drets sobre el benefici. // Juan suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 227v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Alcocer, clergue de la diòcesi de Salamanca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple servitori de l’església de Sant Martí de la ciutat de Villoria, a la diòcesi de Salamanca, que havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 226r-226v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gómez de Mata, “scolasticus” i canonge de l’església de Conca, sotsdiaca del papa Alexandre VI, i Fernando Sánchez de Fresno (“Frexno”), batxiller en decrets, clergue de la diòcesi de Salamanca, havien renunciat en mans del mateix papa, respectivament, els beneficis simples de les esglésies parroquials de “Baraxas” [Barajas] i Hito, a la diòcesi de Conca, que posseïen, i el suplicant Diego Serrano, clergue de Toledo, escriptor de lletres apostòliques, havia cedit i extingit la pensió anual que percebia sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Conca que Gómez posseïa. // Els suplicants sol·liciten que s’admetin les renúncies i que es concedeixi a Diego la provisió dels beneficis. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies