Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 103v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // Juan Rodríguez de Madrigal, clergue de la diòcesi d’Àvila, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 245v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Calero, clergue de Jaén, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a la comunitat de S. Anastasio “ad tres fontes”, extramurs de Roma, que se li concedeixin les relíquies sagrades i els ossos dels 10.000 màrtirs, amb el consentiment de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, comendatari del mateix monestir, per venerar-los en un lloc adequat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 974, 067v-068r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Genís Fira, prevere, canonge de Cartagena, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que s’esculli un confessor idoni que el pugui substituir en les activitats més feixugues, pel bé de la seva salut. “Concessum ut petitur et in forma in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 020r-020v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de “Paguan” [Pagán], frare del convent de Santa Caterina o Catalina de Badaya, a la diòcesi de Calahorra, havia exposat al papa Alexandre VI que, en altres temps, el convent havia estat ocupat per frares de l’orde de Sant Jeroni, sota la regla de Sant Agustí, i que després, per autoritat apostòlica, va passar als frares de l’orde de Sant Agustí, sota l’autoritat del vicari provincial. Juan era un frare profés de l’orde de Sant Jeroni que havia viscut de manera lloable en aquell convent, per la qual cosa se li va permetre quedar-s’hi, però el seu comportament va pertorbar la tranquil·litat del convent, per la qual cosa va incórrer en diverses censures eclesiàstiques. // Juan suplica al papa que se li concedeixi la gràcia especial de ser absolt de l’excomunió i de qualsevol censura eclesiàstica en què hagi incorregut, i que se li permeti continuar al convent i a l’orde de Sant Agustí. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 138r-138v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Honorat “Vallenti” [Valentí], frare del monestir de Sant Jeroni, de l’orde dels monjos ermitans del mateix sant, a la diòcesi de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder donar part dels seus béns al monestir. “Fiat ut petitur. R[odericus].
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 313v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jeroni Abril, frare de l’orde de predicadors, del convent de Sant Onofre, a la diòcesi de València, que durant molts anys ha estudiat teologia a l’Estudi de Lleida, estant ara present a la cúria romana, suplica que es convoquin dos o tres doctors en teologia perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin els graus des del batxillerat fins al doctorat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 971, 313r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // Álvaro de Solar, clergue de Sevilla i familiar i continu comensal d’Agostino de Maffeis, escriptor de lletres apostòliques, que ja havia obtingut una dispensa per poder rebre els ordes clericals, no obstant el “defectum natalium quem patitur de presbitero genitus”, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes, amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 971, 312v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Isabel de San Víctor (“Sancto Victore”), dona (“mulier”) de la diòcesi de Saragossa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder visitar el Sant Sepulcre i altres oratoris i llocs de Terra Santa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 309r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro González de “Sandera”? o “Gandera”? [Gándara?], prevere de la diòcesi de Palència, frare de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, com que no posseeix cap preceptoria ni benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder tenir un benefici als llocs on residirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 971, 304r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro González de “Sandera”? o “Gandera”? [Gándara?], prevere de la diòcesi de Palència, frare de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, com que no posseeix cap preceptoria ni benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder tenir un benefici als llocs on residirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 971, 270r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardo “Vullanova” [sic per “Villanova”, Villanueva], laic de la diòcesi de Pamplona, que durant molts anys ha estudiat arts i teologia, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a Mateo Cirera, doctor en decrets, canonge i oficial de València, d’escollir dos o tres mestres en arts i teologia que l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin els graus de mestre en arts i batxiller en teologia. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie. Et per breve S.V. concessum. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 971, 006r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gómez González (“Gometii Gundisalvi”), canonge de Salamanca i beneficiat perpetu de l’església parroquial de Sant Pere (“sancti Betri”) del castell (“opidi”) d’Alba (“Alva”) de Tormes, a la diòcesi de Salamanca, suplica que se li concedeixi un indult per poder percebre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, encara que no pugui residir a la parròquia esmentada, tal com exigeix el testament amb què es dotava el benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 031r-031v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis Álvarez, laic de la diòcesi de Sigüenza, que havia estudiat durant molts anys “in facultate artium et medicine”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial que el bisbe de la mateixa ciutat convoqui dos o tres doctors, “baccalariis seu licentiatis in dicta facultate”, perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau de batxillerat amb totes les seves prerrogatives i un indult per fer-lo complir en qualsevol universitat del regne de Castella i Lleó. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 970, 158r-158v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Hoz, canonge i ardiaca de Usain?, a l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per rebre els fruits, les rendes i els ingressos dels seus beneficis sense residir-hi, ja que viu a la cúria romana, on estudia, i també de poder-los arrendar a tercers. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 970, 017v-018r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Astorga, clergue de la diòcesi d’Astorga, familiar i continu comensal de Francisco de Valencia, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici. “Concessum ut petitur et pro se in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 969, 221r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Segons un antic costum, l’abadessa i les monges del monestir de la Caydia [Saïdia], extramurs de València, de l’orde cistercenc, a més de la capa portaven una túnica blanca i una altra de negra quan rebien metges, fiscals i ministres en el seu recinte. Per tal de no crear escàndol, aquestes reunions van ser posteriorment prohibides. // L’abadessa i les monges supliquen que se’ls concedeixi un indult per restaurar l’antic costum. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 969, 028r-028v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una “licentia arrendandi” sobre tots els fruits, les rendes i els ingressos de la mesa arxiepiscopal de Tarragona i de qualsevol benefici que posseeixi i posseirà fins a un trienni a favor d’ell mateix o d’un procurador seu. “Fiat ut petitur ad biennium R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 013v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo de Jerez, clergue de Toledo, “in romana curia presens”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores i l’ofici diví amb un o dos socis, segons l’ús romà, a la cúria i en qualsevol lloc on sigui. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 262r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso López de Lemos i Lope de Sober, clergues i germans “de nobili genere procreati” de la diòcesi de Lugo, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de poder afegir un o dos socis seglars o regulars per poder resar les hores canòniques i l’ofici diví segons l’ús romà en qualsevol lloc i una llicència per poder llegir, estudiar i escoltar en qualsevol Estudi general. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 253r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan López de Soria, clergue de la diòcesi d’Osma, familiar i continu comensal del mestre Ottaviano Fornari (“de Furnariis”), escriptor de lletres apostòliques i familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per poder obtenir dos beneficis de qualsevol tipus. “Concessum ut petitur et pro se in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 242v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La difunta Margarida Bernat Ponç (“Ponz”), donzella de València, havia nomenat en el seu testament el suplicant Lluís, “etiam” Ponç, monjo del monestir de Santa Maria de Poblet (“Populeto”), de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Tarragona, germà seu, com a administrador i usufructuari de tots els seus béns. // Lluís suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder distribuir-los entre els pobres i els llocs religiosos, tal com ho desitjava la seva germana. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 209r-209v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Gerona [Girona], clergue de la Cambra apostòlica, escriptor de lletres secretes i apostòliques del papa Alexandre VI, perquè pugui residir a la cúria romana o en un altre benefici seu, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder rebre els fruits dels seus beneficis i els que obtindrà en el futur com si hi residís. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 099r-099v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El difunt Íñigo (“Enecus”) [Manrique de Lara], arquebisbe de Sevilla, havia disposat en el seu testament que volia ser enterrat a l’església de la “domus [convent] Sancti Francisci” de Valladolid, de l’orde dels framenors anomenats de l’observança. Però com el testament no s’havia publicat, sinó que es conservava en còpia privada i segellada dins una capsa o arca de l’arquebisbe, no se’n tenia cap notícia, així que després de la seva mort va ser enterrat al monestir de les monges de Santa Maria de la Consolació de Calabachanos [Calabazanos], de l’orde de Santa Clara, a la diòcesi de Palència, fundat pels seus avantpassats, en l’església del qual també estaven enterrats els seus progenitors, venerats per l’abadessa i les monges. Un cop es va localitzar el testament, els seus marmessors volien endur-se el cos del sepulcre, però les monges no hi estaven d’acord. // Els marmessors supliquen que les monges puguin conservar el cos de l’arquebisbe. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 096r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Gerona [Girona], clergue “cum unica et vergine coniugatus in romana curia presens”, nebot de Joan Gerona [Girona], escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder escoltar les misses i altres oficis divins amb vuit persones d’ambdós sexes escollides per ell o per la seva dona sense incórrer en l’interdit. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 016v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Gago, “miles et preceptor militie S. Jacobi de Spata” [Sant Jaume de l’Espasa], antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, de la diòcesi de Zamora, suplica que se li concedeixi la facultat de poder portar, allà on sigui, vestidures sagrades de qualsevol color. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 240r-240v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En la fundació de dos beneficis simples perpetus als altars de Santa Maria sota la invocació d’Aurora i de Sant Tomàs de la església de València, a càrrec de Bernat Carcí, canonge de València, s’establia que si quedaven vacants, s’havien d’assignar a un parent del fundador que fos prevere o clergue. Entre aquests hi havia la suplicant Caterina, “etiam” Carcí, dona de València i filla seva, i Bernat, “olim etiam” Carcí, prevere, net del fundador, i Guillem, Tomàs, Bernadí, Miquel, Joan, Lluís i Honorat Sobrevilla, clergues i escolars, procreats en legítim matrimoni. // Aquests clergues i escolars supliquen que quan adquireixin el caràcter clerical, se’ls concedeixi un indult perquè puguin presentar-se com a legítims descendents. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1492/11/13 es troba al reg. Suppl. 965, f. 022r.

Reg. Suppl. 961, 233r-233v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // Lope Rodríguez de Madrigal, clergue de la diòcesi d’Àvila, batxiller en decrets, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 224r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo [de Ávila], bisbe de Plasència, havia concedit a Juan de la Moheda, frare del tercer orde de Sant Francesc dit de la Penitència, de construir una “domus” en un lloc deshabitat dit de la Moheda, “apud” la ciutat de Grimaldo, a la diòcesi de Plasència, per gaudir dels seus fruits i administrar-la. // Els frares Álvaro de Morales i Juan de Medina, socis de Juan, que s’havien mantingut a la mateixa “domus”, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de poder gaudir de tots els drets de la “domus” i obtenir tots els privilegis, immunitat i indulgències de les altres “domus” del mateix orde. “Concessum ut petitur de licentia superioris in presentia domini nostri papae. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 209r-209v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluc Gerona [Girona], paborde del monestir de Santa Maria de Manresa, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, nebot de mestre Joan Gerona [Girona], escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la facultat de poder permutar i renunciar qualsevol tipus de benefici que posseeixi i posseirà en el futur. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 119v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Constança Vilatorta, monja professa del monestir de Santa Clara dins de les muralles de Barcelona, malalta, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder abandonar el monestir i poder cuidar-se a la casa dels familiars. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies