Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 976, 001r- 001v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Sixt IV havia concedit a Francesc Desprats (“de Spraca”), “decretorum doctor” i rector de l’església parroquial d’Almoradí, a la diòcesi de Cartagena, un indult per poder rebre els fruits de qualsevol tipus de benefici que hagués obtingut o obtindria en el futur sense necessitat de residir-hi, i el papa Innocenci VIII, ja que el mateix Francesc era canonge de l’església de València, també li havia concedit el dret a beneficiar-se, sense residir-hi, de certes quantitats destinades pels estatuts de la diòcesi a la vestimenta dels canonges. // Francesc suplica que es concedeixi “plenam roboris firmitatem” a les lletres que havia obtingut. “Concessum ut petitur et durante officio collectorie in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 973, 280v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “[...]oribius” [Toribio?] Fernández (“Fernandi”), prevere de la diòcesi de Lleó, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores segons el costum de la cúria romana, sol o amb un soci que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: El nom del suplicant és parcialment il·legible, ja que el marge superior del foli està mutilat.

Reg. Suppl. 973, 180v-181r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Martí V havia prohibit als abats, prepòsits i priors dels monestirs de l’orde de Sant Agustí dels regnes de Castella i Lleó que construïssin noves cel·les en els seus claustres, sota pena d’excomunió “late sententiae”. Posteriorment, el papa Pau II va prohibir l’alienació dels béns immobles d’aquests monestirs a canvi d’un cens. // Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad Velum Aureum”, que, per concessió i dispensa apostòlica, havia obtingut en comodat el monestir de [Santa Maria de] Párraces, de l’orde esmentat, a la diòcesi de Segòvia, prega que es concedeixi una dispensa al dit monestir sobre les irregularitats comeses en el passat, i que es concedeixi a perpetuïtat al mateix Rafael i als futurs abats que construeixin noves cel·les al claustre. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: El marge superior del f. 181r està tallat, de manera que el text està parcialment mutilat.

Reg. Suppl. 973, 146v-147r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. /// Alfonso de Uceda (“Uzeda”), clergue de Sevilla, que ja havia obtingut una dispensa per poder rebre els ordes clericals, no obstant “defectum natalium quem patitur de clerico [...] genitus”, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes, amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Per a la dispensa “defectu natalium”, vegeu la butlla, amb la mateixa data, del reg. Lat. 940, f. 121v-122r.

Reg. Suppl. 973, 107r-107v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i constitucions sinodals i provincials d’Àvila s’establia que només hi obtindrien els càrrecs de vicari general i d’oficial diocesà els preveres canonges o els beneficiats perpetus de la mateixa diòcesi. // [Francisco Sánchez de la Fuente], bisbe d’Àvila i “creatura” del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder escollir lliurement i vàlidament qualsevol persona adient com a vicari o oficial diocesà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Al f. 107r hi ha un afegit dorsal. La part superior del f. 107v no es llegeix bé perquè el marge superior està mutilat i arruïnat.

Reg. Suppl. 973, 087r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego, bisbe [elegit?] de Beirut i “creatura” del papa Alexandre VI, que ja havia rebut un indult en virtut del qual tenia facultat de celebrar pontificals a la ciutat i diòcesi de Compostel·la, d’on era arquebisbe Alfonso “modernum” [de Fonseca], suplica que se li concedeixi un indult que ampliï aquesta facultat per poder celebrar pontificals també en altres ciutats i diòcesis. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 973, 066v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Varagas, porcioner perpetu de l’església de Palència i beneficiat de l’església de Sant Nicolau “intra muros” de la ciutat de Toledo, suplica que se li concedeixi un indult per poder rebre els fruits, les rendes i els ingressos dels beneficis que posseeix i posseirà com si hi fos resident. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 975, 246r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jordi “Gmus?” [Guillem?] Pastor, prevere de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores canòniques i l’ofici diürn segons el costum i l’observança de l’església romana en qualsevol lloc on sigui, sol o amb un soci que escollirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 103v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // Juan Rodríguez de Madrigal, clergue de la diòcesi d’Àvila, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 245v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Calero, clergue de Jaén, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a la comunitat de S. Anastasio “ad tres fontes”, extramurs de Roma, que se li concedeixin les relíquies sagrades i els ossos dels 10.000 màrtirs, amb el consentiment de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, comendatari del mateix monestir, per venerar-los en un lloc adequat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 974, 067v-068r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Genís Fira, prevere, canonge de Cartagena, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que s’esculli un confessor idoni que el pugui substituir en les activitats més feixugues, pel bé de la seva salut. “Concessum ut petitur et in forma in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 020r-020v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de “Paguan” [Pagán], frare del convent de Santa Caterina o Catalina de Badaya, a la diòcesi de Calahorra, havia exposat al papa Alexandre VI que, en altres temps, el convent havia estat ocupat per frares de l’orde de Sant Jeroni, sota la regla de Sant Agustí, i que després, per autoritat apostòlica, va passar als frares de l’orde de Sant Agustí, sota l’autoritat del vicari provincial. Juan era un frare profés de l’orde de Sant Jeroni que havia viscut de manera lloable en aquell convent, per la qual cosa se li va permetre quedar-s’hi, però el seu comportament va pertorbar la tranquil·litat del convent, per la qual cosa va incórrer en diverses censures eclesiàstiques. // Juan suplica al papa que se li concedeixi la gràcia especial de ser absolt de l’excomunió i de qualsevol censura eclesiàstica en què hagi incorregut, i que se li permeti continuar al convent i a l’orde de Sant Agustí. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 138r-138v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Honorat “Vallenti” [Valentí], frare del monestir de Sant Jeroni, de l’orde dels monjos ermitans del mateix sant, a la diòcesi de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder donar part dels seus béns al monestir. “Fiat ut petitur. R[odericus].
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 313v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jeroni Abril, frare de l’orde de predicadors, del convent de Sant Onofre, a la diòcesi de València, que durant molts anys ha estudiat teologia a l’Estudi de Lleida, estant ara present a la cúria romana, suplica que es convoquin dos o tres doctors en teologia perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin els graus des del batxillerat fins al doctorat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 971, 313r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // Álvaro de Solar, clergue de Sevilla i familiar i continu comensal d’Agostino de Maffeis, escriptor de lletres apostòliques, que ja havia obtingut una dispensa per poder rebre els ordes clericals, no obstant el “defectum natalium quem patitur de presbitero genitus”, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes, amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 971, 312v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Isabel de San Víctor (“Sancto Victore”), dona (“mulier”) de la diòcesi de Saragossa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder visitar el Sant Sepulcre i altres oratoris i llocs de Terra Santa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 309r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro González de “Sandera”? o “Gandera”? [Gándara?], prevere de la diòcesi de Palència, frare de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, com que no posseeix cap preceptoria ni benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder tenir un benefici als llocs on residirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 971, 304r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro González de “Sandera”? o “Gandera”? [Gándara?], prevere de la diòcesi de Palència, frare de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, com que no posseeix cap preceptoria ni benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder tenir un benefici als llocs on residirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 971, 270r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardo “Vullanova” [sic per “Villanova”, Villanueva], laic de la diòcesi de Pamplona, que durant molts anys ha estudiat arts i teologia, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a Mateo Cirera, doctor en decrets, canonge i oficial de València, d’escollir dos o tres mestres en arts i teologia que l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin els graus de mestre en arts i batxiller en teologia. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie. Et per breve S.V. concessum. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 971, 006r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gómez González (“Gometii Gundisalvi”), canonge de Salamanca i beneficiat perpetu de l’església parroquial de Sant Pere (“sancti Betri”) del castell (“opidi”) d’Alba (“Alva”) de Tormes, a la diòcesi de Salamanca, suplica que se li concedeixi un indult per poder percebre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, encara que no pugui residir a la parròquia esmentada, tal com exigeix el testament amb què es dotava el benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 031r-031v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis Álvarez, laic de la diòcesi de Sigüenza, que havia estudiat durant molts anys “in facultate artium et medicine”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial que el bisbe de la mateixa ciutat convoqui dos o tres doctors, “baccalariis seu licentiatis in dicta facultate”, perquè l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau de batxillerat amb totes les seves prerrogatives i un indult per fer-lo complir en qualsevol universitat del regne de Castella i Lleó. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 970, 158r-158v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Hoz, canonge i ardiaca de Usain?, a l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per rebre els fruits, les rendes i els ingressos dels seus beneficis sense residir-hi, ja que viu a la cúria romana, on estudia, i també de poder-los arrendar a tercers. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 970, 017v-018r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Astorga, clergue de la diòcesi d’Astorga, familiar i continu comensal de Francisco de Valencia, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici. “Concessum ut petitur et pro se in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 969, 221r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Segons un antic costum, l’abadessa i les monges del monestir de la Caydia [Saïdia], extramurs de València, de l’orde cistercenc, a més de la capa portaven una túnica blanca i una altra de negra quan rebien metges, fiscals i ministres en el seu recinte. Per tal de no crear escàndol, aquestes reunions van ser posteriorment prohibides. // L’abadessa i les monges supliquen que se’ls concedeixi un indult per restaurar l’antic costum. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 969, 028r-028v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una “licentia arrendandi” sobre tots els fruits, les rendes i els ingressos de la mesa arxiepiscopal de Tarragona i de qualsevol benefici que posseeixi i posseirà fins a un trienni a favor d’ell mateix o d’un procurador seu. “Fiat ut petitur ad biennium R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 013v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo de Jerez, clergue de Toledo, “in romana curia presens”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores i l’ofici diví amb un o dos socis, segons l’ús romà, a la cúria i en qualsevol lloc on sigui. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 262r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso López de Lemos i Lope de Sober, clergues i germans “de nobili genere procreati” de la diòcesi de Lugo, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de poder afegir un o dos socis seglars o regulars per poder resar les hores canòniques i l’ofici diví segons l’ús romà en qualsevol lloc i una llicència per poder llegir, estudiar i escoltar en qualsevol Estudi general. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 253r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan López de Soria, clergue de la diòcesi d’Osma, familiar i continu comensal del mestre Ottaviano Fornari (“de Furnariis”), escriptor de lletres apostòliques i familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per poder obtenir dos beneficis de qualsevol tipus. “Concessum ut petitur et pro se in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 242v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La difunta Margarida Bernat Ponç (“Ponz”), donzella de València, havia nomenat en el seu testament el suplicant Lluís, “etiam” Ponç, monjo del monestir de Santa Maria de Poblet (“Populeto”), de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Tarragona, germà seu, com a administrador i usufructuari de tots els seus béns. // Lluís suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder distribuir-los entre els pobres i els llocs religiosos, tal com ho desitjava la seva germana. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 209r-209v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Gerona [Girona], clergue de la Cambra apostòlica, escriptor de lletres secretes i apostòliques del papa Alexandre VI, perquè pugui residir a la cúria romana o en un altre benefici seu, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder rebre els fruits dels seus beneficis i els que obtindrà en el futur com si hi residís. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies