Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 973, 288v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Guillem Palau, clergue de la diòcesi de Tortosa i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Mateu, a la mateixa diòcesi, fundat pel difunt Ponç Pasqual (“Pontium Pascasii”), “que de jure patronatus laicorum existit”, i vacant per la mort de Joan Florença (“Florenca”), el seu últim possessor, des de feia tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també la butlla amb data 1493/05/11 al reg. Lat. 939, ff. 126r-127v.

Reg. Suppl. 973, 260r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Rodríguez de Oviedo, clergue de la diòcesi d’Oviedo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Pere d’Omaña, a la mateixa diòcesi, vacant des de feia tant de temps, a causa del trasllat de un cert Juan de la Torres (“de Latores”) a l’església de Santa Maria de Trubia, a la mateixa diòcesi, que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 233v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Santa María, canonge i ardiaca d’Eguiara, a la diòcesi de Pamplona, que ja tenia una dispensa per poder rebre els ordes clericals i administrar el dit benefici, no obstant el “defectum natalium quem patitur”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la canongia i ardiaconat de l’església de Pamplona, vacant des de feia tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: El foli està numerat 234v, però en el registre hi ha un error de foliació que afecta els folis compresos entre el f. 233, marcat f. 232 per error, i el f. 242.

Reg. Suppl. 973, 223v-224r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Sánchez i Gaspar Sánchez havien renunciat en mans del papa “ex causa permutationis” alguns beneficis: Pedro, l’església parroquial anomenada prepositura de la vila de Ciutadella, a la diòcesi de Mallorca i l’ardiaconat de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí; Gaspar, el priorat d’Ejea de los Caballeros (“Cavaleros”), a la diòcesi de Saragossa, de l’orde de Sant Benet. // Pedro i Gaspar supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin a Gaspar (que ja posseeix l’arxiprestat de Rodillas, a la diòcesi de Toledo) l’església parroquial de Ciutadella i l’ardiaconat de Daroca, i a Pedro, el priorat d’Ejea de los Caballeros. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La provisió dels tres beneficis es va completar amb l’emissió d’una butlla per a cadascun d’ells, totes amb data 1493/05/14 i conservades al reg. Vat. 776: per a la provisió a favor de Pedro Sánchez de l’església parroquial de Ciutadella, vegeu ff. 138v-140v; per a la provisió al mateix Pedro de l’ardiaconat de Daroca, ff. 195r-198r; per a la provisió a Gaspar Sánchez del priorat d’Ejea de los Caballeros, ff. 141r-142v.

Reg. Suppl. 973, 159r-159v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan González (“Gundissalvi”), clergue de la diòcesi de Compostel·la, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Joan de Calvente, a la mateixa diòcesi, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sebastián de Puértolas, clergue de la diòcesi d’Osca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de “P[...] [...]” de Belsierre, a les diòcesis d’Osca i Lleida, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir els beneficis ni el redactor, perquè el marge superior del foli està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 115r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Álvarez de Valdés, clergue de la diòcesi d’Oviedo, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que ja havia obtingut una dispensa sobre el seu “defectum natalium quem patitur de presbitero genitus”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Pere de Yernes, a la mateixa diòcesi, i també d’un cert benefici simple servitori i d’una capellania perpètua a l’altar del Santíssim a l’església de Sant Salvador de Grandas, a la mateixa diòcesi, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 080r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho de la Carci, clergue de la diòcesi de Pamplona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Garde (“Carde”), a la mateixa diòcesi, “que de iure patronatus laicorum [...] existit”, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica, malgrat que Pedro de “Ambuén?”, “qui pro clerico se gerit”, l’havia ocupada indegudament. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Supp. 973, 037r-037v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Las Menas i Pedro Rodríguez havien renunciat en mans del papa “ex causa permutationis”, respectivament, les rectories de les esglésies parroquials de Sant Nicolau d’Almazán (“Almacini”), al castell (“oppidi”) d’Huete (“Huepta”), i de La Peraleja, [a la diòcesi de Conca]; i Fernando de Fonseca havia renunciat a un prestimoni o porció prestimonial o benefici simple servitori del lloc de Loranca [del Campo], a la mateixa diòcesi. // Pedro i Juan supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin a Juan l’església parroquial de La Peralaja i a Pedro, l’església parroquial de Sant Nicolau d’Almazán i el benefici de Loranca [del Campo]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Al marge esquerre, la súplica està qualificada com a “sine diocesi”, però dels llocs esmentats es pot deduir que es tracta de beneficis a la diòcesi de Conca.

Reg. Suppl. 973, 009r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Rocamora, “iniquitatis filius”, “assertus clericus” de la diòcesi de Cartagena, que detenia la capellania de Sant Sebastià a l’església de les santes Justa i Rufina, a la ciutat d’Oriola, a la mateixa diòcesi, “de jure patronatus laicorum”, havia assassinat un cert Berenguer Morrell (“Morrellus”), a la mateixa ciutat d’Oriola. // El suplicant Francisco Pérez, “baccallarius in legibus”, clergue de la mateixa diòcesi i “in ordine sacerdotali constitutus”, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Francisco de Rocamora de la capellania, la qual serà concedida al mateix suplicant. “Fiat ut petitur in forma juris. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 005v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Zárate, clergue de la diòcesi de Calahorra, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’ermita (“heremitoria”) o d’un benefici simple servitori perpetu de [...] “Lilio” [Lillo?], de Santa Maria de “Bucali”, de San Pablo de San Adrián, de San Esteban de “Mustria?”, de San “Aurs? de Sturabia” i de San Pedro de Agudo, a la mateixa diòcesi, i vacant durant tant de temps, en no haver-hi notícies del seu últim possessor, que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: El marge superior del foli està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 005r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel de “Emolinis” [Remolins], clergue de la diòcesi de Lleida, “in jure canonico baccallarius”, i Gonzalo [Fernández] de Heredia [“de Rodia”], arquebisbe de Tarragona, “alme urbis vestre gubernator”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de la provisió de la meitat de la prebenda de la canongia de l’església de Santa Maria dels Corporals de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, vacant perquè un cert Juan Falcón havia obtingut una canongia íntegra, a la mateixa església diocesana, vacant per la mort de N., prior de la Peña (“de la Peyna”). “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 283r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sebastián de Deza, clergue de la diòcesi d’Ourense, que ja havia obtingut una dispensa sobre el seu “defectu natalium quem patitur de presbitero genitus et coniugata” per poder rebre els ordes sagrats i el grau de presbiterat i, per tant, posseir qualsevol benefici, amb cura o sense cura, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una altra dispensa per obtenir un segon benefici de qualsevol tipus. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La lletra del marge esquerre, que hauria de ser la inicial de la diòcesi objecte de la súplica, és incorrecta: ara hi ha una “C”, mentre que la diòcesi informada al text és “Aurien.” (Ourense).

Reg. Suppl. 973, 211r-211v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco Morán, clergue de la diòcesi de Coria, familiar i continu comensal de “Jacobi de Cardol.” o “Cardel.” [Iacopo Cardella], escriptor de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que ja havia obtingut una dispensa sobre el seu “defectu natalium quem patitur de presbitero genitus” per poder rebre els ordes sagrats i el grau de presbiterat i, per tant, posseir un benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una altra dispensa per obtenir un segon benefici de qualsevol tipus. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: El marge superior del f. 211v està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 183r-183v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardino Álvarez de Alcaraz, clergue de la diòcesi de Toledo, fill de Fernán Álvarez de Toledo, secretari de Ferran i Isabel, rei i reina de Castella i Lleó, de vuit anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa sobre el seu “defectu etatis” per poder obtenir una canongia amb prebenda en una església catedral, metropolitana o col·legiata. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 973, 178v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana, davant de Guglielmo de Perreris (“Pereris”), auditor del sacre palau apostòlic, entre Martín Franco, “assertum clericum” i “actorem”, i Pedro Rodríguez (“Roderici”), clergue de la diòcesi de Conca, “reum et possessorem”, sobre la possessió de l’església parroquial de La Peraleja (“Peralaja”), a la mateixa diòcesi de Conca. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Martín havia renunciat els seus drets sobre el benefici. // Pedro suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu la súplica, amb data 1493/04/25, conservada al mateix reg. Suppl. 973, f. 82r.

Reg. Suppl. 973, 147r-147v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana, davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic, entre Pedro Calabaza, clergue de la diòcesi de Palència, “actorem”, i Pedro Martínez Tendero, “reum et possessorem”, sobre la possessió de la canongia amb prebenda “secolaris et collegiate” de l’església de Santa Maria de Briviesca, a la diòcesi de Burgos. La causa restava indecisa en primera instància i, per concloure-la, Pedro Calabaza havia renunciat en mans del papa Alexandre VI els seus drets sobre el benefici. // Pedro Martínez i Pedro de Miranda, clergue de la mateixa diòcesi de Burgos, familiar i continu comensal d’Antonio Acuña (“Cugna”), escriptor de lletres apostòliques, supliquen que s’admeti la cessió, que es concedeixi a Pedro Martínez una “nova provisio” del benefici, i a Pedro de Miranda, una pensió anual sobre els fruits dels dits beneficis, que Pedro Martínez i els seus successors li pagaran com a possessors. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu la súplica, amb data 1492/09/05, conservada al reg. Suppl. 961, f. 262v.

Reg. Suppl. 973, 146v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria del vicariat d’Osca, davant del vicari general, entre Martín Forner i Jaime Miguel Gilbert, clergue i canonge d’aquella diòcesi, respectivament, sobre la possessió del benefici de Santa Llúcia, a la mateixa diòcesi, “de capa vulgariter nuncupatis/ nuncupato”, que “de jure patronatus laycorum existit”. Per arribar a una conclusió, Martín i Jaime Miguel havien renunciat els seus drets sobre el benefici. // Juan Pastor, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admetin les renúncies i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: El marge superior del folio està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 141r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana, davant de Pietro [...], auditor del sacre palau apostòlic, entre Bernardo [...], [...] de la diòcesi de S[...], i Antonio de Llerena, clergue de la diòcesi de [Badajoz], sobre la possessió de la canongia de l’església de Galtellì i de la prebenda de Sant Miquel a la vila d’Orosei (“Goresey”), a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instancia i, per concloure-la, Antonio havia renunciat en mans del papa Alexandre VI els seus drets sobre els beneficis. // Antonio i Bernardo supliquen el papa Alexandre VI que s’admeti la cessió, que es concedeixi a Bernardo la provisió de la canongia amb prebenda, i a Antonio, una pensió anual sobre els fruits dels dits beneficis, que Bernardo i els seus successors li pagaran com a possessors. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir algunes parts de la súplica, perquè el marge superior del foli està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 104r-104v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan de Cardona, clergue de Lleida, que ja havia obtingut de l’autoritat apostòlica una dispensa per poder accedir al caràcter clerical, malgrat el seu “defectu natalium quem patitur de presbitero nobili et vidua”, suplica que se li concedeixi una altra dispensa per obtenir els ordes sagrats i el grau de presbiterat, i així poder rebre qualsevol benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: El marge superior del f. 104v està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 084v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El difunt Arnau Desmur (“Arnoldum de Muro”), laic de Mallorca, havia fundat nou beneficis simples perpetus, quatre a l’església major i cinc a l’església parroquial de Sant Nicolau, a Mallorca, amb la prohibició d’acumular-los entre ells o amb altres beneficis. // Joan Ferrer (“Farrer”), beneficiat perpetu a l’altar major de l’església de Mallorca, que ja havia obtingut una dispensa apostòlica per poder posseir un dels esmentats beneficis i un altre a l’altar de Sant Pere a la mateixa església, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder-ne adquirir un altre qualsevol. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 082r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana, davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Martín Franco, clergue de la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal d’O[liviero Carafa], cardenal bisbe sabinense anomenat napolità, “actorem”, i Pedro Rodríguez, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de Giovanni Battista [Zeno], cardenal bisbe tusculà i de Santa Maria in Portico, “reum et possessorem”, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de La Paraleja (“Paraleya”), a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instància i, per concloure-la, s’havia arribat a una concòrdia entre les dues parts: Martín hauria deixat la possessió de l’esmentat benefici a Pedro, mentre que Pedro hauria cedit a favor de Martín un “prestimonium, prestimonialem portionem aut simplex beneficium”; per la qual cosa Pedro va renunciar al benefici simple a l’església parroquial del lloc de Garcinarro (“Garcinahrno”), a la mateixa diòcesi. // Martín suplica que s’admeti la cessió, que se li concedeixi la provisió de l’esmentat benefici simple i una pensió anual sobre els fruits de l’església parroquial de Mazarulleque, que Pedro i els seus successors li pagaran com a possessors. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el benefici de l’església parroquial del lloc de La Paraleja vegeu també la súplica, amb data 1493/05/01, conservada al mateix reg. Suppl. 973, f. 178v. Sobre el benefici simple de Garcinarro, vegeu també una súplica anterior, amb data 1492/11/22 (conservada al reg. Suppl. 964, ff. 288v-289r), i una butlla posterior, amb data 1493/06/14 (conservada al reg. Vat. 777, ff. 273r-275r).

Reg. Suppl. 973, 060r-060v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana, davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Alfonso de Alcocer (“Alcozer”), clergue de la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, “actorem”, i Juan de “Heremas” o “Herenias” [Hereñas?], abat de “La Sep” (?) i canonge de la diòcesi de Conca, sobre la possessió d’aquestes abadia i canongia. La causa restava indecisa en primera instància i, per concloure-la, Alfonso havia renunciat en mans del papa Alexandre VI els seus drets sobre el benefici. // Juan suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en els drets d’Alfonso sobre el benefici, i que se li atorgui la provisió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 973, 053r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit i Sant Modest i vicecanceller pontifici, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI, “licteris apostolicis desuper non confectis”, els seus drets sobre certs prestimonis o porcions prestimonials o beneficis simples a les esglésies d’Aznalcóllar (“Hasnacollar”) i Alanís, “quartis portionisbus vulgariter nuncupatis”, i un benefici simple servitori a l’església parroquial de Puebla de Coria, a la diòcesi de Sevilla, que estaven vacants per la mort, fora de la cúria romana, d’Agustín de Spínola (“Spinnola”), protonotari apostòlic, el seu últim possessor, i que li havien estat concedides per l’autoritat apostòlica. // Fernando de Alfaro, clergue de la mateixa diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 049v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Tudela, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del papa, “licteris apostolicis super ea non confectis”, els seus drets sobre l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Villardondego (“Villar de Dondego”), a la diòcesi de Zamora, que estava vacant per la mort, fora de la cúria romana, de Juan de Galves, el seu últim possessor, i que li havia estat concedida per l’autoritat apostòlica. // Cristóbal Chacón, clergue de la mateixa diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], “creatura”, familiar i continu comensal del papa, cardenal diaca de Sant Vit i vicecanceller pontifici, present a la cúria romana, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 022r-022v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Ignacio de Collantes, clergue de la diòcesi de Sigüenza, doctor en decrets, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Alfonso Pérez, prevere, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de Zaratán, prop de la ciutat de Valladolid, a la diòcesi de Palència, que havia estat concedida per l’autoritat apostòlica a Ignacio, després de la renúncia de Pelayo de Rufones, el seu últim possessor. Més tard, Ignacio havia cedit el benefici en mans del papa. // Els dos suplicants sol·liciten que s’admeti la cessió, que es concedeixi la provisió de l’esmentada església parroquial a Alfonso, i a Ignacio, per les despeses, una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits de la mateixa església parroquial, que Alfonso li pagarà com a possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu la butlla, amb data 1493/05/12, conservada al reg. Vat. 779, ff. 20v-21r, que només es diferencia del contingut d’aquesta súplica perquè el nom de Pérez no és Alfonso, sinó Juan.

Reg. Suppl. 973, 006r-006v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoni Monrós, clergue de la diòcesi de Càller, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans d’aquest les esglésies parroquials “invicem canonicis unitis” de Sant Vit i Sant Constantí a Villalonga, a la diòcesi d’Oristany, que li havien estat concedides per l’autoritat apostòlica després de la renúncia de Tomàs Torosani (“Thorosani”). // Johannes Scano (“Scanio” o “Scamo”), clergue de la diòcesi d’Oristany, present a la cúria romana, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Malgrat algunes diferències, aquesta súplica està clarament relacionada amb el benefici tractat a la butlla, amb data 1493/06/13, conservada al reg. Vat. 780, ff. 51r-52v.

Reg. Suppl. 973, 224r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Llorenç Ferran (“Faran”), clergue de Lleida, havia renunciat en mans de l’ordinari del lloc la rectoria de l’església parroquial de Sant Cristòfol de Begues (“Beguas”), a la diòcesi de Barcelona, que s’havia concedit a Guillem Ferrer (“Farer”), beneficiat perpetu de l’altar de Sant Antoni a l’església parroquial de Sant Climent de Llobregat (“Rupricato”) i de l’altar de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista de Viladecans, a la mateixa diòcesi de Barcelona. // Llorenç suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici, que Guillem i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 973, 220r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro López (“Lupi”), prevere d’Alcalá de los Gazules, a la diòcesi de Sevilla, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores canòniques i l’ofici diürn i nocturn segons el costum i l’observança de l’església romana, amb un o dos socis que escollirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 973, 217v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Gutiérrez (“Guetterri”), clergue de la diòcesi de Palència, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi els ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici simple servitori presbiteral que posseeix a les esglésies parroquials “invicem unitis” del castell (“opidi”) de “Villamena de los Cavaleros” [Villanueva de los Caballeros], a la mateixa diòcesi, de les quals és patrimonial. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies