Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 973, 223v-224r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Sánchez i Gaspar Sánchez havien renunciat en mans del papa “ex causa permutationis” alguns beneficis: Pedro, l’església parroquial anomenada prepositura de la vila de Ciutadella, a la diòcesi de Mallorca i l’ardiaconat de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí; Gaspar, el priorat d’Ejea de los Caballeros (“Cavaleros”), a la diòcesi de Saragossa, de l’orde de Sant Benet. // Pedro i Gaspar supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin a Gaspar (que ja posseeix l’arxiprestat de Rodillas, a la diòcesi de Toledo) l’església parroquial de Ciutadella i l’ardiaconat de Daroca, i a Pedro, el priorat d’Ejea de los Caballeros. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La provisió dels tres beneficis es va completar amb l’emissió d’una butlla per a cadascun d’ells, totes amb data 1493/05/14 i conservades al reg. Vat. 776: per a la provisió a favor de Pedro Sánchez de l’església parroquial de Ciutadella, vegeu ff. 138v-140v; per a la provisió al mateix Pedro de l’ardiaconat de Daroca, ff. 195r-198r; per a la provisió a Gaspar Sánchez del priorat d’Ejea de los Caballeros, ff. 141r-142v.

Reg. Supp. 973, 037r-037v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Las Menas i Pedro Rodríguez havien renunciat en mans del papa “ex causa permutationis”, respectivament, les rectories de les esglésies parroquials de Sant Nicolau d’Almazán (“Almacini”), al castell (“oppidi”) d’Huete (“Huepta”), i de La Peraleja, [a la diòcesi de Conca]; i Fernando de Fonseca havia renunciat a un prestimoni o porció prestimonial o benefici simple servitori del lloc de Loranca [del Campo], a la mateixa diòcesi. // Pedro i Juan supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin a Juan l’església parroquial de La Peralaja i a Pedro, l’església parroquial de Sant Nicolau d’Almazán i el benefici de Loranca [del Campo]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Al marge esquerre, la súplica està qualificada com a “sine diocesi”, però dels llocs esmentats es pot deduir que es tracta de beneficis a la diòcesi de Conca.

Reg. Suppl. 974, 022v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: García de Alcázar, rector de l’església parroquial del castell (“oppidi”) de Cebreros, a la diòcesi d’Àvila, i Guillermo Bertrán o Beltrán, clergue beneficiat perpetu de l’església parroquial de Sant Marc de “Xerin”?, havien renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple de Támara, a les diòcesis de Sevilla i Palència, d’una part, i un benefici simple servitori perpetu de l’església de Sant Marc també de Támara i altres beneficis, de l’altra, “ex causa permutationis”. // Ambdós supliquen que s’admeti la cessió i que es concedeixi l’església parroquial de Cebreros a Guillermo i el benefici servitori i altres beneficis a Garcia. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 154v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Gutiérrez (“Guterri”), àlies d’Arcas, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Alfonso Álvaro de Valdés havien renunciat en mans d’aquest, “ex causa permutationis”, una canongia amb prebenda de l’església de Oviedo i l’ardiaconat de l’església parroquial de Sant Andreu de Villavidel, a la diòcesi de León, respectivament. // Tots dos supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 046r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Narcís Escuder (“Scuder”) i Bartomeu Renard havien renunciat en mans del papa Alexandre VI, “ex causa permutationis”, la rectoria de l’església parroquial de Sant Feliu de la vila de Constantí, a la diòcesi de Tarragona, i una canongia amb prebenda de l’església de Girona, respectivament. // Tots dos supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 157v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Cuéllar (“Collora”), clergue de la diòcesi d’Oviedo, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Gonzalo de Sarria, prevere de la mateixa diòcesi, havien renunciat en mans del papa, “ex causa permutationis”, d’una banda, els beneficis simples de les esglésies parroquials de Sant Andreu de Caboi d’Outeiro (“Caboy de Ottero”), del lloc de Cancelo, i de Santa Maria de Meilán (“Maylaons”), a la diòcesi de Lugo i, de l’altra, un benefici de l’església parroquial de Sant Julià de Faro, a la diòcesi de Mondoñedo. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 777, ff. 176r-177r.

Reg. Suppl. 969, 241r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Las Cuevas i Pedro Gutiérrez, àlies d’Arcas, batxiller en decrets, havien renunciat en mans del papa Alexandre VI, respectivament, el benefici perpetu de l’església parroquial de la ciutat d’Azad?, a la diòcesi de Conca, d’una part, i el benefici simple i la canongia amb prebenda de l’església d’Oviedo, de l’altra, “ex causa permutationis”. // Tots dos supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Alfagerí (“Alfatrini”) i Jaume Marc (“Marchus”) Cavello [Cabello?] havien renunciat en mans del papa Alexandre VI, respectivament, una prebenda “qua de jure patronatus laicorum existit” i una altra de les esglésies de Sogorb i de Santa Maria d’Albarrasí “invicem unitis” que posseïen, “ex causa permutationis”. Més tard, els beneficis havien estat concedits als dos nous titulars. // Joan i Jaume, que tenen dubtes sobre la concessió, supliquen que se’ls faci una nova provisió dels beneficis. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 017v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín Zapata (“Capata”), familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Marcos “Cannas” [Cañas], clergue de Sevilla, familiar i continu comensal del mestre Francesco de Maffeis, escriptor de lletres apostòliques, havien renunciat en mans del mateix papa “ex causa permutationis”, respectivament, la porció perpètua de l’església de Sevilla que havia estat concedida al mateix Martín per la mort de Diego Núñez (“Nunni”), el seu últim possessor, i que Alfonso de Moguer, “pro clerico se gerens”, li havia disputat a la cúria romana, d’una banda, i el benefici simple servitori perpetu del lloc d’Alanís, a la diòcesi de Sevilla, i les porcions prestimonials de l’església de Sant B. [Benito] de Salamanca i del lloc de Villamalo, a la diòcesi de Salamanca, de l’altra. // Tots dos supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Les butlles corresponents a la provisió i executòria dels beneficis concedits a Martín Zapata, amb data 1493/02/10, es troben al reg. Lat. 936, ff. 372r-373r i 373r-373v.

Reg. Suppl. 961, 038v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Miguel Gutiérrez i Cristóbal de Castro havien renunciat en mans del papa Alexandre VI “ex causa permutationis”, respectivament, una canongia amb prebenda de l’església de Zamora, d’una part, i els beneficis simples perpetus dels llocs del Pozo, Castelblanco, Galindos, Villoslada i de la Forcajada i Cañada i Cañadilla, de l’altra, que posseïen a les diòcesis d’Àvila i Salamanca. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Les butlles referents a la provisió i a l’executòria dels beneficis a favor de Miguel Gutiérrez, amb la mateixa data, es troben al reg. Lat. 939, ff. 4v-5v i 5v. Les butlles referents a la provisió i a l’executòria de la canongia amb prebenda de l’església de Zamora a favor de Cristóbal de Castro, amb la mateixa data, es troben al reg. Lat. 939, ff. 6r-7r i 7r-7v.

Reg. Suppl. 967, 251r-251v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Alfonso de Moguer i Marcos “Canveas”? havien renunciat en mans del papa Alexandre VI “ex causa permutationis”, respectivament, l’església parroquial de Lucena i el benefici perpetu de l’església del lloc d’Alanís que posseïen a la diòcesi de Sevilla. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 235r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Lluc Gerona [Girona], canonge i sagristà de l’església de Tortosa, i Nicolau Barberà (“Barbara”), prevere de la mateixa ciutat, havien renunciat en mans del papa Alexandre VI “ex causa permutationis”, respectivament, el benefici simple perpetu sota la invocació del Corpus Christi al claustre de l’església de Tortosa i el benefici simple perpetu sota la invocació de Sant Joan Evangelista de l’església del lloc de Culla (“Qulla”), a la diòcesi de Tortosa, que posseïen. // Tots dos, familiars i continus comensals del mateix papa, supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 152r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Pasqual Vicent (“Vincentii”), d’Oriola (“Oriuela”), prevere, i Joan d’Oriola, clergue i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havien renunciat en mans del mateix papa “causa permutationis”, respectivament, la capella perpètua de l’església de Sant Miquel de “Tanpaya” [Campanya?] de la ciutat d’Oriola i el benefici perpetu “capellania etiam nuncupata” de l’altar de Sant Bartomeu de l’església de les Santes Justa i Rufina, “etiam” de la dita ciutat, a la diòcesi de Cartagena, d’una part, i el benefici perpetu de l’església de Santa Maria de Terrassa, a la diòcesi de Barcelona, de l’altra, que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 122v-123r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Lluc Gerona [Girona], canonge i sagristà de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, i Nicolau Barberà (“Barbara”), prevere de la mateixa ciutat, havien renunciat en mans del papa [Alexandre VI], “causa permutationis”, respectivament, el benefici simple perpetu sota la invocació del Corpus Christi al claustre de l’església de Tortosa i el benefici simple perpetu sota la invocació de Sant Joan Evangelista de l’església parroquial del lloc de Culla, a la mateixa diòcesi, que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Al reg. Suppl. 966, ff. 168v-169r, el mateix Lluc permuta el seu benefici amb un altre benefici de Nicolau.

Reg. Suppl. 966, 168v-169r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Lluc Gerona [Girona], canonge i sagristà de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, i Nicolau Barberà (“Barbara”) havien renunciat en mans del papa [Alexandre VI] “causa permutationis”, respectivament, el benefici simple perpetu sota la invocació del Corpus Christi al claustre de l’església de Tortosa i el benefici simple perpetu sota la invocació de l’Anunciació al monestir de Sant Salvador de Breda, que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 027r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants mestre Rodrigo Cabredo, canonge de Calahorra, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, possessor de la canongia amb prebenda de l’església de Calahorra vacant per la renúncia de Jorge de Balboa, i Pedro de Ben, prevere de la diòcesi de Santiago de Compostel•la, també escriptor de lletres apostòliques i familiar del papa, possessor dels beneficis de les esglésies de Sant Joan d’Aranda, de Santa Maria de la Vega de Uzeda [Uceda] i“limitationem nuncupatum” de Muicasquete [Mingasquete], respectivament a les diòcesis de Osma, Toledo i de Còrdova, havien renunciat en mans del mateix papa “causa permutationis” els beneficis que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Les butlles corresponents a la provisió i a l’executòria dels beneficis a favor de Rodrigo de Cabredo, amb la mateixa data, es troben al reg. Lat. 939, ff. 207r-209r i 209r-209v. Petrus de Bon: podria ser Petrus de Bene, canonge d’Oviedo i Zamora (Frenz, núm. 1859).

Reg. Suppl. 964, 270r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Juan de Bocos, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal del papa, possessor dels “prestimonia locorum de Moreda et Azuelo”, a la mateixa diòcesi, i Rodrigo de Corcuera, clergue de la mateixa diòcesi, també familiar i continu comensal del papa, possessor de l’íntegra porció de Santa Eugenia de Avela?, a la diòcesi de Burgos, havien renunciat en mans del papa “causa permutationis” els beneficis que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els dits beneficis als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria
 • Observacions: La butlla corresponent a la provisió dels beneficis de Moreda, Azuelo i Ornos [Hornos?] a favor de Rodrigo de Corcuera, amb data 1493/04/25, es troba al reg. Lat. 936, ff. 284r-285r (provisió) i 285r-285v (executòria).

Reg. Suppl. 964, 155r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Francisco de Morales, prevere perpetu beneficiat de San Pablo de Baeza, a la diòcesi de Jaén, i de mitja porció de San Benito de Yepes, a la diòcesi de Toledo, familiar i continu comensal del papa, i Gonzalo Díaz de Ferreira, protonotari de la seu apostòlica i rector de l’església parroquial de la Santa Trinitat del lloc de Antares?, a la diòcesi de Toledo, possessor de un benefici simple servitori, de mitja porció i d’una església parroquial, havien renunciat en mans del papa “causa permutationis” els beneficis que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els dits beneficis als nous titulars. Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La mateixa súplica, sota la materia “resignatio” i datada 24/11/1492, es troba en Reg. Suppl. 964, 178r-178v.

Reg. Suppl. 965, 272v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Cristóbal Fernández de Moriente, rector de l’església parroquial de Rebellinas, a la diòcesi d’Astorga, i Gabriel de Losada, beneficiat perpetu de l’església parroquial de Sant Jaume de la ciutat de Còrdova, havien renunciat en mans del papa “causa permutationis” els beneficis servitoris que posseïen. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i que cadascun obtingui el seu nou benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 151r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gómez de Folgoso, abat del monestir de Sant Julià de Samos i Fernando de Castillo, abat del monestir de San Vicente del Pino a Monforte de Lemos, tots dos a la diòcesi de Lugo i de l’orde de Sant Benet, havien renunciat els monestirs en mans del papa “causa permutationis”. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies