Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 970, 158r-158v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Hoz, canonge i ardiaca de Usain?, a l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per rebre els fruits, les rendes i els ingressos dels seus beneficis sense residir-hi, ja que viu a la cúria romana, on estudia, i també de poder-los arrendar a tercers. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 970, 157v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Cuéllar (“Collora”), clergue de la diòcesi d’Oviedo, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Gonzalo de Sarria, prevere de la mateixa diòcesi, havien renunciat en mans del papa, “ex causa permutationis”, d’una banda, els beneficis simples de les esglésies parroquials de Sant Andreu de Caboi d’Outeiro (“Caboy de Ottero”), del lloc de Cancelo, i de Santa Maria de Meilán (“Maylaons”), a la diòcesi de Lugo i, de l’altra, un benefici de l’església parroquial de Sant Julià de Faro, a la diòcesi de Mondoñedo. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 777, ff. 176r-177r.

Reg. Suppl. 970, 154v-155r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Cèsar Borja, “electo valentino”, la gràcia especial de la provisió del monestir de Pontault, de l’orde cistercenc, a la diòcesi d’Aire, a França, i del priorat de Mont-de-Marsan (“Monte Marsario”), de l’orde de Sant Benet, dependent del monestir de Saint-Sever, dels mateixos orde i diòcesi, que el difunt Rogerius de Lescun? havia posseït. “Fuit motu proprio R[odericus]”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 970, ff. 134r-134v.

Reg. Suppl. 970, 154r-154v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El difunt Alfonso [Carrillo de Acuña], arquebisbe de Toledo, i els suplicants porcionaris de l’església de Toledo i del capítol de l’església dels Sants Just i Pastor d’Alcalà, a la mateixa diòcesi, havien exposat davant del papa Sixt IV la qüestió de la provisió, en cas de quedar vacant, de la meitat dels fruits, les rendes i els ingressos de les porcions de l’església de Toledo i de la canongia amb prebenda de l’esmentada església dels Sants Just i Pastor. // Els porcionaris supliquen que es facin canvis en els estatuts sobre la qüestió.

Reg. Suppl. 970, 143r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco del Pozo, clergue de la diòcesi de Conca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder escollir un soci o familiar seu per resar les hores canòniques i l’ofici diürn i nocturn, segons l’ús romà, en qualsevol lloc on sigui. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 970, 138v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio de Rocas, prior i canonge de l’església de Sevilla, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores canòniques i l’ofici diví, segons l’ús romà, en qualsevol lloc on sigui, amb un o dos socis o familiars que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 970, 136v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: (?) de Vilar (“Villar”) havia exposat davant del papa Innocenci VIII que (?) en el seu testament havia nomenat el seu fill Francesc, laic de València, i altres fills seus com a hereus universals, amb diversos vincles i condicions. Si el seu fill [Francesc?] premoria als seus fills, havia establert que els marmessors dividissin els béns en tres parts: una per als pobres de la ciutat de València, l’altra per redimir heretges i la resta, si Francesc moria sense fills, es destinaria a algun parent que visqués en la pobresa, situació en què es troba el suplicant. // El suplicant, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, sol·licita que es prorrogui durant una dècada el que es demanava al document del seu predecessor, i que ell i els seus fills puguin rebre sepultura en una capella de l’església de Sant Nicolau de València erigida per Lleonard de Vilar (“Villar”). “Fiat ut petitur de prorogatione ad decennium R[odericus]”.
 • Observacions: Malauradament, la súplica és difícil d’interpretar a causa de la mutilació que afecta la part superior del foli, que no permet establir les relacions entre els actors.El suplicant podria ser o estar emparentat amb Francesc Vilar, un laic amb un fill il·legítim q després es va fer clergue. El testament podria ser el del seu pare, el notari valencià Lleonard Vilar (doc. els anys 30-50 de segle com a mínim)? Lleonard ja era mort el 1474, quan el seu fill Francesc pren els quatre ordes menors; el 1475 es documenta la tonsura de Francesc Vilar, fill de Francesc Vilar –aquest consta ara com a prevere i abans solter (“modo presbiteri Valentini, tunch soluti”)– i de dona soltera (Liber ordinum de la diòcesi de València, València, 2018, espec. 337).

Reg. Suppl. 970, 135r-135v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Lorenzo [Cybo Mari?], cardenal de Santa Cecília, i Guillermo Falcó, clergue de la diòcesi de Saragossa, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de Palomares, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Fernando Sánchez de Portilla, el seu últim possessor. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, tots dos havien cedit en mans del papa els drets que posseïen sobre el benefici. // Els citats Lorenzo i Guillermo, amb Gómez de Mata, canonge de l’església de Conca, supliquen que es concedeixi a Gómez la provisió de l’esmentada església i a Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, amb el consentiment del cardenal, una pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda, que el mateix Gómez, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La butlla de la provisió del benefici a favor de Gómez de Mata, amb la mateixa data, es troba al reg. Lat. 936, ff. 74r-75v.

Reg. Suppl. 970, 134r-134v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cèsar Borja, “electus valentinus”, havia cedit en mans del papa Alexandre VI el monestir de Pontault, de l’orde cistercenc, i el priorat de Mont-de-Marsan, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi d’Aire, a França, “litteris super ea non confectis”, que el difunt Rogerius de Lescun?, clergue, “ex concessione et dispensatione apostolica” havia obtingut en comenda, i que el mateix papa li havia concedit el 7 de setembre de 1492. // Cèsar i Andrea de Pazzi (“Pacziis”), clergue de Florència, supliquen que s’admeti la cessió, que es concedeixi a Andrea la provisió dels beneficis en comenda i a Cèsar, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits del monestir i del priorat, que Andrea li pagarà, amb dret de regressió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La butlla corresponent sobre la concessió de la pensió a Cèsar es troba al reg. Vat. 776, ff. 202r-204v.

Reg. Suppl. 970, 133v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de l’auditor del sacre palau apostòlic entre Joan (?) i Lluís Marrades sobre la possessió de l’església de Robines (“Rubines”), a la diòcesi de Mallorca. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Lluís havia cedit en mans del papa Alexandre VI els drets que posseïa sobre el benefici. // Joan suplica que s’admeti la cessió, que se li concedeixi la provisió de l’esmentada església parroquial i a Lluís, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la mateixa església, que ell i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir el cognom del suplicant, perquè el marge superior del foli està mutilat.

Reg. Suppl. 970, 130v-131r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: F[rancesc] i Bernat Xatmar o Xammar havien renunciat i cedit en mans del papa Alexandre VI, respectivament, el monestir de Sant Pere [de Besalú], de l’orde de Sant Benet, i la seva cambreria, a la diòcesi de Girona. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i la cessió, que Bernat sigui reconegut com a abat del monestir i que es concedeixi a F[rancesc] la cambreria i, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits del monestir, que Bernat i els abats successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir els cognoms dels suplicants, perquè el marge superior del foli està mutilat. El mateix cal dir sobre l’assignació de la cambreria.

Reg. Suppl. 970, 127r-127v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les esglésies parroquials de Castellar i Rius [Castellar del Riu], a la diòcesi d’Urgell, vacants per la mort de Gabriel de Aguilar, que les posseïa unides, havien estat concedides a Mateu Canelles, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Mateu suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’unir-les. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre els mateixos beneficis vegeu també reg. Suppl. 966, f. 096r, i reg. Suppl. 968, f. 237v.

Reg. Suppl. 970, 118v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lope Flores, rector de l’església parroquial de Castroverde, a la diòcesi de Salamanca, suplica que se li concedeixi una dispensa de quatre anys per no haver de prendre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 970, 117v-118r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Berenguer [de Sos], arquebisbe de Torres, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la sagristia de l’església d’Urgell i una de les canongies amb prebenda de la mateixa església que posseïa. // El mateix Berenguer i Joan Suart, rector de l’església parroquial de Santa Margarida de Muro, a la diòcesi de Mallorca, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a Joan els dits beneficis i a Berenguer, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits d’aquests beneficis i de l’església de Santa Margarida de Muro, que Joan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La butlla corresponent, amb data 1493/04/12, es troba al reg. Lat. 939, ff. 104r-106r.

Reg. Suppl. 970, 116r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Lobera, rector de l’església parroquial de Segarra, a la diòcesi de Saragossa, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI i de Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un màxim de tres anys per prendre els ordes sagrats i ser promogut al grau de prevere, necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 115r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaume Fazol, clergue de la diòcesi d’Urgell, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi un benefici de l’església de Santa Maria i un altre simple de l’altar de Sant Sebastià de l’església de Sant Antoni de la vila de Cervera, a la diòcesi de Vic, vacants per la mort de Joan Safont, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 970, 112v-113r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Naharros de Matalayegua, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Pedro Fernández de Treviño?, el seu últim possessor, havia estat concedida a Gonzalo de Velasco?, clergue de la diòcesi de Burgos, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard, el mateix Gonzalo havia cedit a la cúria romana tots els drets que posseïa sobre el benefici. // Bartolomé García, rector de l’església parroquial de (?), suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i que a Gonzalo, per les despeses, se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’església de San Pedro de Ladreagada? i de l’esmentada de Naharros, que ell mateix i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: No és possible identificar l’església que Bartolomé García posseïa, perquè el foli està mutilat.

Reg. Suppl. 970, 111r-111v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial d’Almonaser [Almonaster? o Almonacid?], a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia de Gabriel Cumins?, havia estat concedida al suplicant Bartolomé de Yebra, clergue de la mateixa diòcesi, per l’autoritat ordinària. // Bartolomé, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 970, 110v-111r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana entre el suplicant Antonio de Acuña, clergue de Burgos, notari, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i un cert Jerónimo de Bobadilla, “qui pro clerico se gerit”, sobre la possessió del benefici simple de Balbás (“Balves”), a la diòcesi de Burgos, vacant per la mort de Pedro de Pastrana, el seu últim possessor, que havia estat concedit a Antonio per l’ordinari. La causa restava indecisa en primera instància. // Antonio suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’auditor que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La part final de la súplica es troba al marge superior mutilat del foli. Per tant, no es llegeix la clàusula “Concessum”. Sobre el mateix benefici vegeu també el reg. Suppl. 969, f. 295r.

Reg. Suppl. 970, 107r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ignacio de Collantes havia renunciat en mans de l’ordinari l’església de Solalallos [Solanillos], a la diòcesi de Sigüenza, i aquesta havia estat concedida a fra Pelayo, germà seu, mentre que ell, per les despeses, havia obtingut una pensió anual sobre els fruits de l’església de Zacante o Zamarante. // Ignacio, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi aquesta pensió, que Alfonso, com a possessor de l’església de Zamarante, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La súplica es troba al marge superior mutilat del foli. Per tant, el nom del renunciant no es llegeix amb claredat.

Reg. Suppl. 970, 106v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Juan de Soto. Es demana afegir a les lletres que s’estan preparant sobre la súplica presentada “cum facultate resignandi” simple o “ex causa permutandi” certs beneficis, la clàusula que aquella no s’aplicava als beneficis reservats a la seu apostòlica. “Concessum A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 103v-104r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Pérez de “Azenedo” [Acevedo], clergue de la diòcesi de Lleó, familiar i continu comensal d’A[ntoniotto Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, havia d’abandonar la cúria romana per ocupar-se d’uns afers. // El papa Alexandre VI li concedeix “motu proprio” la gràcia especial d’anomenar-se familiar del cardenal en qualsevol lloc on es trobarà, tot conservant els privilegis dels familiars residents a la cúria. “Concessum ut petitur de presentialitate in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 970, 103v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Covarrubias (“Caveis Rubeis”), nebot del mestre Esteban de la Hoz, escriptor de lletres apostòliques, i Juan de Saldaña, clergue de Burgos, havien renunciat “ex causa permutationis” en mans del papa Alexandre VI, respectivament, una canongia amb prebenda de l’església de Burgos?, d’una banda, i els beneficis de Castrillejo i de Castel Serrano o Castro Judío, a la diòcesi de Burgos, de l’altra. // Ambdós supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars i a Francisco, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de l’esmentada canongia i del benefici simple servitori de l’església parroquial de la Santa Trinitat del castell d’Alcaraz, a la diòcesi de Toledo, que Juan, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 970, 099v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristóbal Garrido (“Garido”), clergue de Còrdova, suplica que s’esculli un prelat que li confereixi la primera tonsura i el caràcter clerical. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 098v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jorge de Torres, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de [Giovanni Battista] Savelli, cardenal [diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”], suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple del lloc de San Juan de la Torre [de Torres?], a la diòcesi d’Àvila, vacant per la mort de Pedro Pardo, escriptor de lletres apostòliques, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 096v-097r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: L’ardiaconat de Bonilla, a l’església d’Àvila, vacant, havia estat concedit per l’autoritat apostòlica al suplicant Francisco de Roa, “in decretorum baccalario”, cubiculari i clergue d’Osma. Més tard s’havia obert una causa entre ell i certs adversaris davant d’alguns auditors del sacre palau apostòlic sobre la possessió del benefici. La causa restava indecisa en primera instància. Alfonso de Fonte Salze [Fuente el Saúz?], clergue de la diòcesi d’Àvila, a qui s’havia concedit el mateix benefici per un indult apostòlic, havia d’ésser promogut a la catedral de Mondoñedo si abans renunciava els seus drets a aquest benefici. // Francisco suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 094r-094v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco [González], “scolastico” de l’església de Santa Maria de la ciutat de Valladolid, a la diòcesi de Palència, acòlit de la seu apostòlica i germà de mestre Rodrigo de Valladolid, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici als regnes de Castella i Lleó, amb una dispensa perquè no estigui obligat a residir-hi i altres prerrogatives. “Fiat ut petitur R[dericus]”.
 • Observacions: No és possible llegir bé el nom del suplicant, que apareix a la part mutilada del foli. No obstant això, es tracta probablement de la súplica relativa a la butlla del reg. Vat. 779, ff. 026r-027v.

Reg. Suppl. 970, 089v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Frojomil, rector de l’església parroquial de Santa Baia de Leyio [Lejio?], a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, sotsdiaca, resident a la cúria romana, suplica que s’esculli un bisbe resident a la mateixa cúria que el promogui als graus de diaconat i presbiterat, necessaris per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 080v-081r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat secular del lloc d’ “Aynar” [Aibar?] i les esglésies parroquials de Santesteban de Lerín i de Bidaura [Vidaura], a la diòcesi de Pamplona, i una certa canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Tudela, a la diòcesi de Tarassona, que Fernando de Vaquedano [Baquedano], “assertus clericus”, posseïa, havien estat considerats vacants perquè Fernando havia estat acusat d’un assassinat. // Pedro Sánchez de Santa María, rector de l’església parroquial de Subica [Subiza], a la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 970, 076r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de “Noga” [Noya]? i Martín Sánchez de Villa Manso havien renunciat els beneficis que posseïen a Jerez, Trebujena, Penilla i Pozalmuro. // Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La part inicial de la súplica es llegia al marge superior del foli, que està mutilat. Per tant, s’hi podrien esmentar més renunciats i beneficis.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies