Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 278r-278v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La porció de l’església de Santa María de Valladolid, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Bartolomé de San Miguel havia estat concedida a Juan de Villa, clergue de la mateixa diòcesi, que ja posseïa una mitja porció a la mateixa església. Juan de Morata, clergue de la diòcesi de Burgos, però, afirmava posseir l’esmentada mitja porció i per això el molestava. Per aquest motiu van arribar a una concòrdia per la qual Juan de Morata renunciava als drets sobre la mitja porció, i la deixava pacíficament i íntegrament en mans de Juan de Villa. // Juan de Villa i Juan de Morata supliquen que s’admeti la cessió, i que a Juan de Morata, per la cessió, se li concedeixi una pensió anual de 4.800 morabatins, 2.800 dels quals sobre els fruits de la mitja porció i 2.000 sobre els de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena del dit castell (“oppidi”) de Valladolid, que Juan de Villa, com a possessor, i els seus successors li pagaràn. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 264r-264v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de Mata, prior del priorat de l’hospital de Jerusalem de la vila d’Arenas (“Arenes”), a la diòcesi de Toledo, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit “in macello”, que havia cedit alguns dels seus beneficis perquè la seva provisió pogués ser sol·licitada per Gómez “etiam” de Mata, escolàstic de l’església de Conca, amb qui no va voler entrar en disputa per la seva possessió, suplica, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda de la dita església, que Gómez i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 202v-203r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Gómez, clergue de Santiago de Compostelˑla, havia renunciat el benefici simple “sine cura” de Sant Esteve de “Sajar” [Saiar], a la mateixa diòcesi, que després havia estat concedit a Juan de “Malagerjo”?, cantor de l’església de Santiago de Compostelˑla, que també havia renunciat una canongia amb prebenda de la mateixa església que havia estat concedida a Fernando “Dominici” [Domingo o Domínguez], canonge de Santiago de Compostelˑla. // Pedro, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 2.500 morabatins sobre la dita canongia amb prebenda que Fernando li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 974, 182r-182v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori de l’altar de Sant Jaume de l’església parroquial de la vila d’Alcúdia, a la diòcesi de Mallorca, estava vacant per la mort de Martí Roger, el seu últim possessor. Pere Esteve, prevere de Mallorca, i d’altres n’havien reclamat judicilament la possessió. Per arribar a una conclusió, Pere havia renunciat als seus drets sobre el benefici, que havia estat concedit a Dionís [Pont]. // Miquel “Grecera” o “Garcera” [Garcerà?], clergue de Mallorca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’esmentat benefici, que Dionís li pagarà. “Concessum. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, f. 277r.

Reg. Suppl. 974, 128r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Alcocer, clergue de la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, desitjava concedir una pensió anual de 2.000 morabatins sobre el benefici simple servitori de Sant Mateu de Salamanca i 1.000 sobre la capellania de l’església de Sant Joan del castell (“oppidi”) de “Sarcimintios”?, que posseïa a la diòcesi de Conca, al suplicant Andrés de Olloa [Ulloa], clergue de la diòcesi de Zamora. // Andrés, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la citada pensió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 973, 224r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Llorenç Ferran (“Faran”), clergue de Lleida, havia renunciat en mans de l’ordinari del lloc la rectoria de l’església parroquial de Sant Cristòfol de Begues (“Beguas”), a la diòcesi de Barcelona, que s’havia concedit a Guillem Ferrer (“Farer”), beneficiat perpetu de l’altar de Sant Antoni a l’església parroquial de Sant Climent de Llobregat (“Rupricato”) i de l’altar de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista de Viladecans, a la mateixa diòcesi de Barcelona. // Llorenç suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici, que Guillem i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 973, 165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Bartomeu Brescó, beneficiat perpetu a l’altar de Sant Domènec a l’església de Girona, i Antoni “Vahi” [Veí], prevere de la mateixa diòcesi, sobre la possessió del benefici simple sota la invocació de Santa Maria a l’altar de Sant Jaume, Sant Joan, sant Mateu i Sant Bartomeu, situat a l’hospital de l’orde [Hospital de Santa Caterina], a la mateixa diòcesi. Més tard, per arribar a una conclusió, el suplicant Antoni havia renunciat als seus drets sobre el benefici, que va ser concedit a Bartomeu per l’autoritat ordinària. // Antoni suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici, que Bartomeu i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 973, 140r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Hurtado (“Furtado”) de Mendoza havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda que posseïa a l’església de Lugo, la qual havia estat unida a l’ardiaconat de Dozón, posseït per Gómez de Gayoso a la mateixa diòcesi. // Juan suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici, que Gómez i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: El marge superior, mutilat i en mal estat, no permet la lectura integral del document. La súplica, amb data 1492/10/16 i relativa a la unió del benefici amb un altre, es troba al reg. Suppl. 962, f. 290v.

Reg. Suppl. 973, 068r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa, primer davant de l’ordinari del lloc i després davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic, entre Joan de Senya, clergue de Barcelona, i Pere Joan Matoses (“Mathoses”), prevere [...], sobre la possessió del benefici [...] sota la invocació del Corpus Christi a l’església de Santa Maria del Mar, a Barcelona. Més tard, per arribar a una conclusió, el suplicant Joan havia renunciat als seus drets sobre el benefici, que va ser concedit a Pere Joan per l’autoritat apostòlica. // Joan suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici, que Pere Joan i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: El marge superior, mutilat i en mal estat, no permet la lectura integral del document. Sobre el gramàtic Pere Joan Matoses vegeu: http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/portal_SH/biografies/biografia_pere_joan_matoses.htm

Reg. Suppl. 972, 257v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el mestre Rodrigo de Cabredo, escriptor de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Francisco Fernández Mendo, sobre la possessió de la capellania perpètua anomenada “del voto” de l’església parroquial de Sant Pere d’Alba, a la diòcesi de Salamanca. Per arribar a una conclusió, Rodrigo havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa. // Luis de Guzmán, canonge de l’església de Burgos, germà d’Antonio de Cuña, també escriptor de lletres apostòliques, amb el consentiment de Rodrigo, suplica que s’admeti la cessió i que, per les despeses, se li concedeixi una pensió de 7.000 morabatins sobre els fruits de la capellania, que Francisco i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 963, ff. 17r-17v i reg. Suppl. 971, ff. 315v-316r.

Reg. Suppl. 972, 184v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Álvaro de Bracamonte, clergue de la diòcesi de Salamanca, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI i de Joan de Borja, cardenal prevere de Santa Susanna, i Juan Pereira, ardiaca de l’església de Salamanca, sobre la possessió d’un benefici servitori simple de l’església parroquial del lloc de Villar de Gallimazo, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Juan de Villante, el seu últim possessor. Per arribar a una conclusió s’havia arribat a una concòrdia entre les dues parts: Álvaro cediria els seus drets sobre el benefici a canvi d’una pensió anual de 4.000 morabatins sobre els fruits del benefici, que Juan i els seus successors li pagaran. // Álvaro suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’aquesta pensió. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 138r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa fora de la cúria romana, davant de l’oficial de Tarassona, entre els suplicants Íñigo de Cabera, degà de l’església de Coria, i García Arnaldo de “Aorancila”?, clergue de la diòcesi d’Oloron, sobre la possessió del priorat de Caparreso, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Pamplona. Per arribar a una conclusió, García Arnaldo havia cedit els seus drets sobre el benefici, que havia estat concedit a Íñigo. // El mateix García suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 20 florins d’Aragó: 10 sobre el dit priorat i 10 més sobre el dit deganat. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 077r-077v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Per part dels suplicants Lope de Tamayo, escolàstic, i Álvaro de Salazar (“Salezar”), canonge de l’església de Palència, s’havia exposat al papa Alexandre VI que Álvaro, “ex causa permutationis”, desitjava canviar la seva canongia amb prebenda amb altres beneficis i Lope volia donar-li a canvi els beneficis simples del llocs de “Velasco Martín” i “Valisera”, que posseïa a la diòcesi d’Àvila. Lope havia renunciat els seus beneficis, mentre que Álvaro es va comprometre a donar-li més per les despeses. Després es va originar una discòrdia que es va resoldre amb una concòrdia per la qual Álvaro no renunciaria alguns beneficis més, sinó que pagaria una pensió anual a Lope. // Lope suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 12.000 morabatins: 7.000 sobre els fruits de la dita canongia amb prebenda –sobre la qual hi havia una altra pensió de 10.000 morabatins per a Lope de Villada, ardiaca de Saldaña, a l’església de Lleó– i 5.000 més sobre els de l’església parroquial de Sant Esteve d’“Alorta”, a la mateixa diòcesi, que el mateix Álvaro i els seus successors, com a possessors d’aquests beneficis, li haurien de pagar. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 307r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartolomé de Rabe, clergue de Salamanca, “sacre theologie magister”, havia consentit a constituir una pensió anual sobre els fruits de dos beneficis que posseïa: “super prestimonio seu prestimoniali portione aut simplici beneficio” de “Yvaroman.” [Barromán], a la diòcesi d’Àvila; “super prestimonio seu prestimoniali portione aut simplici beneficio” de Moronta i Corporario (“Corporalio”), a la diòcesi de Salamanca. // El suplicant Luis de Guzmán, clergue de la diòcesi de Palència i germà d’Antonio de Cuña [Acuña], escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió, amb el consentiment de Bartolomé. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 272v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Francesc Gacet [Gasset], “utriusque juris doctori”, canonge de Sogorb, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans de l’ordinari del lloc el benefici simple perpetu de l’altar de la Translació de sant Agustí, a la diòcesi de Valencia, “que de jure patronatus laicorum existit”. L’ordinari havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Melcior Gacet, clergue de València. // Francesc, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits del mateix benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 971, 024v-025r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Berenguer “Gamiz” [Gamis], beneficiat perpetu de l’església de València, i Llorenç Bassier, de la mateixa diòcesi, havien renunciat en mans de l’ordinari del lloc “ex causa permutationis”, respectivament, un benefici perpetu simple de l’altar sota la invocació dels Sants Calixt i Anna de l’església de Santa Maria de “Parma” i un benefici simple a l’església de “Lauer”, a la mateixa diòcesi. // Com que els fruits del benefici renunciat de Llorenç valien més, i per les despeses, Llorenç suplica que se li concedeixi una pensió anual que Berenguer li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: “Parma” podria ser un error per “Palma” [Palma de Gandia]. “Lauer”, podria ser “Canet” [per “Çanet”, és a dir, Sanet].

Reg. Suppl. 971, 250v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Jaume Bonifaci Morro i Joan Font, àlies Roig o Reig, havien renunciat en mans de l’ordinari del lloc “ex causa permutationis”, respectivament, un benefici perpetu de l’altar de Santa Maria Verge a l’església parroquial de Sant Jaume de Mallorca i un altre benefici a la seu de Mallorca, que posseïen. L’ordinari havia admès les renúncies i havia concedit el benefici de l’altar a Joan i l’altre benefici a Jaume. // Com que el benefici de l’altar valia més que l’altre, Jaume suplica que, per les despeses, se li concedeixi una pensió anual, que li pagarà Eloi (“Elogius”) Garriga, sobre els fruits del benefici perpetu de l’altar de Sant Vicenç de la mateixa seu. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 071v-072r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Rodrigo Alonso (“Alfonsi”), rector de l’església parroquial de Santa Maria d’Entrala, a la diòcesi de Zamora, “reum et possessorem”, i Alfonso Fernández, clergue, “actorem”, sobre la possessió de la mateixa església parroquial. La causa restava indecisa en primera instància. Més tard, per arribar a una conclusió, el suplicant Diego Alonso (“Alfonsi”), arxipreste de l’arxiprestat rural del Páramo (“Pramo”), a la diòcesi d’Astorga, havia renunciat en mans de l’autoritat ordinària l’arxiprestat, que la mateixa autoritat ordinària va concedir a Alfonso Fernández. // Diego Alonso suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’arxiprestat, que Alfonso Fernández i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 970, 107r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ignacio de Collantes havia renunciat en mans de l’ordinari l’església de Solalallos [Solanillos], a la diòcesi de Sigüenza, i aquesta havia estat concedida a fra Pelayo, germà seu, mentre que ell, per les despeses, havia obtingut una pensió anual sobre els fruits de l’església de Zacante o Zamarante. // Ignacio, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi aquesta pensió, que Alfonso, com a possessor de l’església de Zamarante, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La súplica es troba al marge superior mutilat del foli. Per tant, el nom del renunciant no es llegeix amb claredat.

Reg. Suppl. 969, 292r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Domenico de Jacobatiis, auditor del sacre palau apostòlic, i després davant de Martín de Quirós, prior d’Alcántara, resident a la mateixa cúria, entre els suplicants Sancho de Velasco, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Diego Núñez, clergue de la diòcesi de Palència, “reum et possessorem”, sobre la possessió del benefici simple patrimonial de les esglésies parroquials “invicem canonice unitis” de la ciutat de Baltanás (“Valtunas”), a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instància. Més tard, però, es va dictar una sentència a favor de Diego i contra Sancho, que va apel·lar. // Sancho suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici, que Diego i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Els mateixos suplicants es troben també en la súplica al reg. Suppl. ff. 023v-024r.

Reg. Suppl. 969, 277r-277v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de l’oficial de Sigüenza entre el suplicant Martín de Algora, clergue de la diòcesi de Sigüenza, i Gómez Fernández, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de Sotillo, a la mateixa diòcesi, que el mateix Gómez posseïa. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Martín havia retirat la causa i havia deixat Gómez pacíficament en la seva possessió, el qual havia consentit a concedir-li una pensió sobre els fruits de la mateixa. // Martín suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’església parroquial, que Gómez i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 262v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juame Bisanyes, prevere de Barcelona, i Antoni Riba, canonge de Barcelona “ebdomadarius nuncupatus” [domer], havien renunciat en mans de l’ordinari “ex causa permutationis”, respectivament, la capellania perpètua de l’altar de Sant Joan Baptista de l’església Major [seu] de Barcelona i un cert benefici de Sant Joan a la mateixa església, que posseïen. L’ordinari havia admès les renúncies i havia concedit la capellania a Antoni i el benefici a Jaume. // Com que la capellania valia més que el benefici, Jaume suplica que, per les despeses, se li concedeixi una pensió anual que li pagaran Antoni, sobre els fruits de la mateixa capellania, i Pere Joan Despalau, prevere i amic d’Antoni, sobre els fruits de la capellania de l’altar del Corpus Christi a la mateixa església major [seu]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie£.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Es conserven dues súpliques semblants, amb data 1493/03/29 i 1493/03/30, respectivament, al reg. Suppl. 971, ff. 200v-201r i 74v.

Reg. Suppl. 969, 171r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense i administrador de la diòcesi de Salamanca, havia concedit una mitja porció vacant de l’església de Salamanca a Francisco de Salamanca, clergue de la mateixa ciutat, amb el seu consentiment a pagar una pensió anual sobre els seus fruits. // Antonio de Valderas, clergue de la diòcesi de Zamora, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’esmentada mitja porció, que Francisco i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Monte Leo [Monteleón?], prevere de València, beneficiat perpetu de l’altar de Tots els Sants de l’església parroquial de Sant Nicolau de València, havia consentit a constituir una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici i a assignar-la en mans del papa Alexandre VI. // Francesc Galceran Borja de Lloris, clergue de València i nebot del papa, suplica que se li concedeixi la dita pensió anual. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. suppl. 969, 134v-135r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Cablinte?, prevere de València, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici simple perpetu de l’altar dels sants Bartomeu i Antoni de l’església parroquial de la vila de Llíria, a la diòcesi de València, que Jeroni Fuster, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 105r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia concedit una pensió anual sobre els fruits de la tresoreria de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, que el suplicant Joan de Soldevila posseïa, a Esteve de Garret, canonge de la mateixa església, perquè Pere de Soldevila, hospitaler de l’església de Tarragona, del mateix orde, nebot de Joan, pogués mantenir la possessió de l’hospitaleria. // Joan, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’hospitaleria i de la seva prepositura annexa, i sobre el lloc, la porció canonical i la infermeria (“infirmeria”) del monestir de Sant Llorenç de Cerdanya?, a la diòcesi d’Urgell, que Pere, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 966. ff. 132r-132v.

Reg. Suppl. 968, 256v-257r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Joan Marrades, cubiculari i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII la prepositura de l’església de Mallorca que posseïa i que després havia estat concedida a Gabriel Pons [Ponç], amb la reserva del lliurament d’una pensió sobre els fruits de la mateixa prepositura, que el citat Gabriel hauria de pagar. // Joan suplica, per les despeses, que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’església parroquial de Matachi [Marratxí?], a la diòcesi de Mallorca, que Joan Ponç, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur et pro se in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 781, ff. 118v-120v.

Reg. Suppl. 968, 222v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Bruda?, clergue de la diòcesi de Girona, prior del priorat de Santa Maria de Ridaura, de l’orde de Sant Benet, a la mateixa diòcesi, havia donat el seu consentiment a constituir una pensió anual sobre els fruits del seu benefici. // Juan de Carmona, àlies de Vilches, clergue de la diòcesi de Sevilla, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió amb el consentiment de Joan. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 216r-216v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Juan Sánchez de Carrión, prevere de la diòcesi d’Àvila, “decretorum doctor”, capellà i conseller dels reis d’Espanya, i Diego de Cuéllar, arxiprest d’Arévalo, a la mateixa diòcesi, sobre la possessió d’aquest arxiprestat. Per arribar a una conclusió s’havia arribat a una concòrdia entre les parts per la qual Diego va restar en possessió del benefici. // Juan, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits de l’església parroquial de Montejo i del benefici prestimonial de Velasconuncio?, a la mateixa diòcesi, que Diego i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/02/09 es troba al reg. Suppl. 969, ff. 015r-015v.

Reg. Suppl. 968, 191r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoni Fiella, àlies Tost o Toet?, clergue de la diòcesi de Lleida, abat de l’església sota la invocació de Sant Esteve de Villar “Montissani”?, a la mateixa diòcesi, havia reservat una pensió anual a favor del suplicant Jaume Fiella, degà i canonge de l’església de Barcelona, escriptor de lletres apostòliques i familiar del papa Alexandre VI. // Tots dos supliquen que es concedeixi a Jaume l’esmentada pensió sobre els fruits de l’abadia, que Antoni li pagarà. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies