Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 972, 277r-277v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de l’altar major de Santa Maria Verge de l’església de la mateixa Santa Maria del castell (“opidi”) de Marsilla, a la diòcesi de Lleó, estava vacant per la mort de García Fernández, el seu últim possessor, des de feia tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. // Diego Flórez, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Nava de los Oteros, a la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de Francisco de Valencia, cubiculari i escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 274v-275r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La suplicant Tomasa Burguès (“Borgesie”), de la ciutat de Mallorca, muller d’Antoni de Canelles (“Chanelles”), ciutadà de Barcelona, exposà al papa Alexandre VI que estava en causa contra Joan de Verí (“Verino”), laic de Mallorca, sobre uns censos que aquest li havia de pagar i sobre els quals ella havia obtingut tres sentències de diferents jutges seculars de la mateixa ciutat que li havien donat la raó, però Joan s’havia adreçat a l’oficial de Mallorca perquè anul·lessin les mateixes penes, ja que el contracte estaria estipulat “in fraudem usurarum”. La causa fou portada a Barcelona davant de Joan de Soldevila i Antoni Bosquet, canonge de l’església de Mallorca, que es pronunciaren a favor de Joan i el seu germà Antoni, però després Tomasa va apel·lar davant de la seu apostòlica. // Tomasa suplica que es constitueixi una comissió per jutjar la causa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La mateixa súplica, amb diferents data (1493/05/01) i redacció (Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa), es troba també al reg. Suppl. 973, ff. 50r-50v.

Reg. Suppl. 972, 272r-272v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Constantino “Guillermi”, preceptor de l’hospital del Sant Esperit in Saxia de Urbe, de l’orde de Sant Agustí, “ipsius ordinis generalis magister”, havia concedit la preceptoria del Sant Esperit extramurs de Segòvia, dependent del mateix hospital, al suplicant Lorenzo Vaca, familiar i continu comensal d’Ascanio [Sforza], cardenal del títol de Sant Vit “in Macello”, el qual l’havia rebut, havia pagat una pensió sobre els seus fruits a Diego del Fierro, clergue de Segòvia, i l’havia unida a la seva preceptoria de Santa Maria “de Nivibus” [de las Nieves] del Sant Esperit de Sevilla, dependent també del mateix hospital. // Lorenzo suplica que s’admeti la unió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Vat. 776, ff. 159v-160v.

Reg. Suppl. 972, 261v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Ignacio de Collantes. Es demana afegir a les lletres que s’estaven preparant sobre la súplica presentada, una pròrroga de sis mesos per prendre possessió del monestir que se li va concedir en comenda perquè es poguessin obtenir els títols necessaris. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: És probable que la reforma es refereixi a la butlla del reg. Vat.779, ff. 21v-24r.

Reg. Suppl. 972, 259r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Francisco, abat del monestir de Sant Joan de “Lapyina” [La Peña], de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Jaca o Osca, havia exposat al papa Alexandre VI que el seu predecessor el papa Innocenci VIII, per pagar els deutes que el monestir havia contret amb alguns creditors, li havia concedit la facultat d’arrendar-ne els fruits per un període de tres anys. // Com que encara restava un creditor, Francisco suplica que se li concedeixi la mateixa facultat durant tres anys més. «Fiat ut petitur ad biennium. R[odericus]».
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 257v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el mestre Rodrigo de Cabredo, escriptor de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Francisco Fernández Mendo, sobre la possessió de la capellania perpètua anomenada “del voto” de l’església parroquial de Sant Pere d’Alba, a la diòcesi de Salamanca. Per arribar a una conclusió, Rodrigo havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa. // Luis de Guzmán, canonge de l’església de Burgos, germà d’Antonio de Cuña, també escriptor de lletres apostòliques, amb el consentiment de Rodrigo, suplica que s’admeti la cessió i que, per les despeses, se li concedeixi una pensió de 7.000 morabatins sobre els fruits de la capellania, que Francisco i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 963, ff. 17r-17v i reg. Suppl. 971, ff. 315v-316r.

Reg.Suppl. 972, 254r-254v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Guillermus de Perreris, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Antoni Aguilar, prevere i rector de l’església de Santa Coloma de Queralt, a la diòcesi de Vic, possessor, i Felip Joan, clergue de València, “agentem”, sobre la possessió del mateix benefici. Per arribar a una conclusió, Felip havia cedit tots els seus drets sobre l’església. // Antoni suplica que s’admeti la cessió, s’extingeixi la causa i se li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 113v.

Reg. Suppl. 972, 254r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Diego Abad? havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’íntegra porció de l’església parroquial de Sant Martí del lloc de “Sare de Diano”? que posseïa a la diòcesi de Calahorra. // Pedro de “Carate” [Zárate?], clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 253v-254r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Juan, clergue de la diòcesi de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Fèlix, a la diòcesi de Lleó, vacant per la renúncia de Sancho Jaime, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 249v-250r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando González de Toledo, clergue de la mateixa ciutat, batxiller en decrets, que havia estudiat i obtingut el grau de batxillerat “in jure canonico” a la Universitat de Salamanca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir dos o tres doctors que l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el grau del doctorat amb totes les seves prerrogatives. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 247r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de Santa Maria de Ridaura, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, que el difunt Francesc de Costa havia posseït, fou concedit a Bernat Ponts, monjo del monestir de Santa Maria, del mateix orde, a la diòcesi d’Elna. Més tard s’havia obert una causa entre ell i Gabriel Miquel sobre la possessió del benefici, sobre la qual es va constituir una comissió. // Bernat suplica que se li concedeixi una gràcia especial per prorrogar la possessió del seu benefici durant sis mesos més per resoldre la causa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix priorat vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 286v-287r i reg. Suppl. 967, f. 290r.

Reg. Suppl. 972, 246v-247r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Montblanc, a la diòcesi de Tarragona, vacant per la mort de Bernat “Carvesal”? [Carvajal?], el seu últim possessor, havia estat concedida a Guillem Martí (“Martini”), clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Guillem suplica que se li concedeixi fins a un any de pròrroga per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 246r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania de l’església parroquial de Santa Maria de La Mesa (“Lamosa”), del lloc d’Utrera, a la diòcesi de Sevilla, per la mort de Diego Martínez de Montes de Oca, el seu últim possessor, havia estat vacant durant tant de temps que la seva provisió havia tornat a la seu apostòlica. // Alfonso Pérez de Molina, clergue de Sevilla, familiar i continu comensal de Joan [de Borja], cardenal de Santa Susanna, suplica que se li concedeixi la provisió del benefici, malgrat que Antonio de Miranda, “qui se gerit pro clerico”, l’havia ocupat indegudament. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 244r-244v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco Alonso (“Alfonsi”) de Ledesma, batxiller en decrets, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi el caràcter clerical. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 242r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristoforo de “Castrovo” [Castronovo], canonge de Palerm, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 240r-240v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El fill d’iniquitat (“iniquitatis filius”) Juan Gómez (“Gometii”), prevere beneficiat del benefici simple de l’església parroquial de Sant Joan de “Aroyo” [Arroyo], a la diòcesi de Palència, s’havia fet indigne del seu benefici. // Alfonso de San Esteban, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que es creï una comissió de prohoms que verifiquin si la informació sobre Juan és certa i, si ho és, que se’l privi del benefici i se li concedeixi a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 240r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Bertran, clergue de la diòcesi de Lleida, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que havia obtingut un benefici sota la invocació dels sants Marc i Francesc a l’església de Lleida en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII, suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 238r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Valencia, clergue de Zamora, escriptor de lletres apostòliques, cubiculari, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de llogar els fruits de tots els seus beneficis durant tres anys a canvi d’una pensió. “Fiat ut petitur ad biennium. R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl.972, 237v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Vicent Llop (“Lop”), beneficiat de l’església parroquial de Sant Tomàs de València, suplica que s’esculli un bisbe resident dins o fora de la cúria romana que li confereixi els ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 234v-235r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco Portocarrero, clergue de la diòcesi d’Oviedo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Coomonte (“Comonte”), a la diòcesi d’Astorga, vacant per la mort de Mario Alonso (“Alfonsi”), el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl.972, 229v-230r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ramon Costa, cavaller (“miles”) de València, havia concedit als seus fills, Lluís i Francesca (“Franchischa”), els béns de censos i rendes que posseïa dins i fora de la ciutat de València, incloent-hi un molí en aquesta ciutat i dos beneficis relacionats amb l’església de Sant Salvador de València fundats per ell mateix a la capella sota la invocació de santa Maria, sant Nicolau i sant Honorat. // Com que mentrestant els seus dos fills havien mort, Ramon concedeix els dits beneficis i béns a Ramon de Castellà, noble de València i nebot carnal del papa Alexandre VI. “Fiat ut petitur. R[odericus]

Reg. Suppl. 972, 224r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ermita de Santa Maria de Posada fora del castell (“opidi”) de Medina de Rioseco, a la diòcesi de Palència, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana. // Pedro Rialzori”? [Riazor], prevere de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 223v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de “Bachas” [sic per Bocos], clergue de la diòcesi de Calahorra, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI els beneficis simples d’“Assueto” [Azuelo?], Moreda i “Ornos” [Hornos], que posseïa a la mateixa diòcesi. // Rodrigo de Corcuera (“Corquera”), clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nos”tri pape. A. car. S. Anastasie.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 220v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor d’Andrés de Ulloa. Es demana afegir a les lletres que s’estaven preparant sobre la súplica presentada algunes clàusules que s’havien omès inadvertidament. “ Concessum ut petitur. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 220r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Velasco Martínez de Olmedo, diaca de la diòcesi d’Àvila, possessor del benefici simple perpetu de l’església de Sant Andreu i Sant Martí del lloc d’Olmedo, resident a la cúria romana, suplica que s’esculli un bisbe resident en aquesta que el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 219v-220r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Miquel Bastos, ardiaca de la Selva, a la diòcesi de Girona, canonge de la mateixa diòcesi i familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de la capellania perpètua sota la invocació de Santa Magdalena de l’església parroquial de Sant Jaume de la ciutat de Barcelona, “que de iure patronatus clericorum existit”, vacant per la mort de Lluís Estrada (“Extrada”), el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 218r-218v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Naharros, a la diòcesi de Conca, que estava situada al límit de l’església parroquial de Caracena i Pineda que el suplicant Alfonso de Conca, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, posseïa, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana. // Alfonso suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i de poder unir-lo a l’església que ja posseïa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 218r-218v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Naharros, a la diòcesi de Conca, que estava situada al límit de l’església parroquial de Caracena i Pineda que el suplicant Alfons de Conca, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, posseïa, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana. // Alfonso suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i de poder unir-lo a l’església que ja posseïa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 217r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Francisco Sánchez de Palenzuela, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de [Giovanni] Battista Orsini, cardenal diaca de Santa Maria Nova, demandant, d’una part, i Diego de Ulloque, Fernando de San Vicente i Juan de Alcalá, “assertos respective adversarios”, de l’altra, sobre la possessió d’una canongia amb prebenda de l’església de Calahorra. La causa restava indecisa. // Francisco suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’auditor que li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre la mateixa canongia amb prebenda vegeu també reg. Suppl. 964, ff. 55v-56r.

Reg. Suppl. 972, 214v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Vega, canonge de Badajoz, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana o fora d’aquesta que li confereixi els ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat, necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies