Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 283v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Alcocer, rector “sive” prior de l’església parroquial de San Martín de “Atajana” o “Atejana”? [Arjona?], a la diòcesi de Jaén, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder prorrogar durant dos anys la seva consagració en els ordes sagrats i la promoció al grau del presbiterat necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 195v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’arxidiaconat d’Arévalo i l’església parroquial d’Herreros, a la diòcesi d’Àvila, vacants, havien estat concedits al suplicant Giulio de Chanarinis, prior del priorat de Sant Antoni de Bolonya, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // El mateix Giulio suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape. A car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples de les esglésies parroquials de Santa Creu, Sant Joan i Sant Jaume d’Écija (“Eceja”), a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort de Juan de Villagómez, havien estat concedits al suplicant Francisco de Morales, clergue de la diòcesi de Jaén, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // El mateix Juan suplica que es confirmi la provisió dels beneficis i que se li concedeixi una pròrroga per prendre’n possessió amb la finalitat de verificar la presència de possibles ocupants. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 087v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés de Ulloa, clergue de la diòcesi de Zamora, familiar i comensal continu del papa Alexandre VI, havia obtingut del papa Innocenci VIII la provisió d’una canongia i prebenda de Burgos i de l’arxiprestat de Palenzuela, i els beneficis simples d’Iglesias, Villariz (“Villaciz”), Rebollar, Villabonillos, Castrotierra i Valdesalce (“Valdesalze”), a les diòcesis de Burgos i Lleó. // El mateix Andrés suplica que se li concedeixin sis mesos més per regularitzar les seves possessions d’acord amb les clàusules apostòliques pertinents. “Concessum ut petitur de tres menses in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 077v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Lluís Soler, clergue de Palerm i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia obtingut una certa canongia amb prebenda de l’església d’Agrigent per renúncia de Paolo de Spataro, canonge de la mateixa església, però no havia obtingut de l’autoritat ordinària les lletres apostòliques sobre l’esmentada concessió en el temps ordinari de sis mesos, a causa d’un impediment que havia provocat dubtes sobre la provisió. // Joan suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de sis mesos més per aconseguir les lletres. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape, A. car. S. Anastasie, et de prorogatione ad sex menses ut prefertur et cum decreto et declaratione predicta et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, ff. 196v-197r.

Reg. Suppl. 974, 082v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Aranda, rector de l’església parroquial d’Aldeatejada, a la diòcesi de Salamanca, de l’orde del diaconat, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi una pròrroga de dos anys per ésser promogut al rang de prevere necessari per administrar la seva església. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 973, 279v-280r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Pau Arlambau, clergue de la diòcesi de Tarragona, “vigore certarum litterarum apostolicarum gratie expectative” del papa Innocenci VIII, havia obtingut la provisió de l’ardiaconat de Vila-seca (“Villasiocha” per “Villasiccha”) a la mateixa església de Tarragona, que estava vacant, per la mort, fora de la cúria romana, de Lleonell de Vilalba (“Leonelli de Villalba”), el seu últim possessor. // Pau, que ja havia obtingut una pròrroga de sis mesos, a més dels sis que ja tenia, suplica que se li concedeixi una altra pròrroga per prendre possessió del benefici. “Concessum ut petitur ad biennium in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La súplica amb la pròrroga anterior, amb data 1492/10/06, es troba al reg. Suppl. 962, f. 97v.

Reg. Suppl. 973, 185v-186r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Francisco de Murcia, clergue de la diòcesi de Cartagena, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII, havia obtingut la provisió de la porció íntegra de l’església de Sevilla que estava vacant per la mort, fora de la cúria romana, de Cristóbal Martínez de Sanlúcar (“Martini et Sanct Lucar”), el seu últim possessor. Més tard s’havia obert una causa sobre la possessió del dit benefici entre el mateix Francisco i Pedro [de] “Lapuerta” o “Lapuenta” [Lapuerta o Lapuente], “assertum clericum, intrusum”, davant del difunt Pedro de Ferrera, auditor del sacre palau apostòlic, així que Francisco encara no havia pogut prendre possessió del benefici. // Francisco, que ja havia suplicat una “nova provisió”, suplica que se li concedeixi una pròrroga de sis mesos per poder citar en judici altres possibles intrusos. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: El marge superior del f. 186r està mutilat i en mal estat. Cristóbal Martínez de Sanlúcar està documentat com a “racionero” de la catedral de Sevilla i ja ha aparegut com a Cristóbal de Sanlúcar a Suppl. 963, f. 242r i Suppl. 969, f. 168r-168v. En aquest segon document també hi ha un Pedro de La Puente que podria ser el Lapuerta d’aquí.

Reg. Suppl. 973, 129r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Gonzalo de Gurrea, prevere de la diòcesi de Lugo, “vigore certarum gratie expectative” del papa Innocenci VIII, havia obtingut la provisió de certs beneficis “prestimoniis seu prestimonialibus portionibus” de les esglésies de Sant Pere d’Asperelo (“Asperolo”), de Sant Pere de Santa “Columba” [Comba] i de “Villariis” [Vilares], a la mateixa diòcesi, que estaven vacants, per la mort, fora de la cúria romana, de Gómez Velasco de Páramo, el seu últim possessor. Més tard s’havia obert una causa entre el mateix Gonzalo i Juan Furtado i Juan “Portola”, “adversarios”, que restava pendent davant de Guglielmo de Perreriis, auditor del sacre palau apostòlic, així que Gonzalo encara no havia pogut prendre possessió dels beneficis. // Gonzalo, que ja havia suplicat una “nova provisió”, suplica que se li concedeixi una pròrroga de sis mesos per prendre possessió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La súplica amb la “nova provisio”, amb data 1492/10/05, es troba al reg. Suppl. 962, f. 74v.

Reg. Suppl. 973, 096v-097r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Diego de Montoya, clergue de la diòcesi de Toledo, havia obtingut la provisió de l’església parroquial del lloc d’Ocentejo (“Ocenteio”), a la diòcesi de Sigüenza, que estava vacant “certo modo”, perquè la seva col·lació havia retornat a la seu romana, ja que Rodrigo Rangel, el seu últim possessor, havia obtingut la possessió de l’església parroquial de Fuentes, a la diòcesi de Toledo. Més tard, Rodrigo va apel·lar a la seu apostòlica i la causa restava pendent davant del mestre Francesco Brevio, auditor del sacre palau apostòlic, així que Diego encara no havia pogut prendre possessió del benefici. // Diego suplica que se li concedeixi una pròrroga de sis mesos, a més de l’any que ja té concedit, per prendre possessió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 011r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Ivón de Llanes [o Illanes], clergue de la diòcesi de Conca, havia obtingut, “vigore gratie expectative” del papa Innocenci VIII, la provisió de l’església parroquial de Sotos i de Mariana, a la mateixa diòcesi, i de mitja porció de l’església de Conca, vacants per la mort, fora de la cúria romana, di Juan de Solís, el seu últim possessor. // Ivón suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any, més l’any que ja té concedit, per prendre possessió dels beneficis. “Concessum ut petitur ad sex mensis in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie; et cum absolutione quo ad effectum; et cum prorogatione predicta ad annum a fine dictis anni computandi; et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu una súplica semblant de Sancho de Grávalos, amb data 1493/02/03, al reg. Suppl. 969, f. 131r.

Reg. Suppl. 972, 247r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de Santa Maria de Ridaura, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, que el difunt Francesc de Costa havia posseït, fou concedit a Bernat Ponts, monjo del monestir de Santa Maria, del mateix orde, a la diòcesi d’Elna. Més tard s’havia obert una causa entre ell i Gabriel Miquel sobre la possessió del benefici, sobre la qual es va constituir una comissió. // Bernat suplica que se li concedeixi una gràcia especial per prorrogar la possessió del seu benefici durant sis mesos més per resoldre la causa. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix priorat vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 286v-287r i reg. Suppl. 967, f. 290r.

Reg. Suppl. 972, 246v-247r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Montblanc, a la diòcesi de Tarragona, vacant per la mort de Bernat “Carvesal”? [Carvajal?], el seu últim possessor, havia estat concedida a Guillem Martí (“Martini”), clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Guillem suplica que se li concedeixi fins a un any de pròrroga per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 240r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Bertran, clergue de la diòcesi de Lleida, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que havia obtingut un benefici sota la invocació dels sants Marc i Francesc a l’església de Lleida en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII, suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 042r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Montblanc (“Monte albi”), a la diòcesi de Tarragona, vacant per la mort de Bernat Carnisser, el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Guillem Martí, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Guillem suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga per poder prendre possessió del seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 971, 093r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan de “Vocos” [Bocos], clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal de Joan [de Borja], cardenal prevere de Santa Susanna, dit de Monreale, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII, havia obtingut la provisió de l’arxiprestat d’Arévalo (“Arevallo”) i de l’església parroquial del lloc de Ferreros, així com del benefici simple de San Miguel del Arroyo (“del Real”), a la diòcesi d’Àvila, vacants per la mort a la cúria romana de Pedro Sánchez, el seu últim possessor. // Juan suplica que se li concedeixi una pròrroga de sis mesos per prendre possessió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie et cum prorogatione praedicta ad sex menses et cum clausula absolutionis ac ad effectum et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat absque aliarum litterarum de super confectione”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 971, 307v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Luis Daza, clergue de la diòcesi d’Àvila, “scutifer” [escuder], familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia obtingut la provisió de dues esglésies parroquials unides i d’una altra separada a la diòcesi de Sevilla, així com un benefici simple servitori a la mateixa ciutat i diòcesi, i una canongia amb prebenda a l’església de Burgos, vacants per la mort a la cúria romana del seu últim possessor, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Luis suplica que se li concedeixi una pròrroga de sis mesos, més l’any que ja té concedit, per poder citar en judici els possibles intrusos en el seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 970, 136v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: (?) de Vilar (“Villar”) havia exposat davant del papa Innocenci VIII que (?) en el seu testament havia nomenat el seu fill Francesc, laic de València, i altres fills seus com a hereus universals, amb diversos vincles i condicions. Si el seu fill [Francesc?] premoria als seus fills, havia establert que els marmessors dividissin els béns en tres parts: una per als pobres de la ciutat de València, l’altra per redimir heretges i la resta, si Francesc moria sense fills, es destinaria a algun parent que visqués en la pobresa, situació en què es troba el suplicant. // El suplicant, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, sol·licita que es prorrogui durant una dècada el que es demanava al document del seu predecessor, i que ell i els seus fills puguin rebre sepultura en una capella de l’església de Sant Nicolau de València erigida per Lleonard de Vilar (“Villar”). “Fiat ut petitur de prorogatione ad decennium R[odericus]”.
 • Observacions: Malauradament, la súplica és difícil d’interpretar a causa de la mutilació que afecta la part superior del foli, que no permet establir les relacions entre els actors.El suplicant podria ser o estar emparentat amb Francesc Vilar, un laic amb un fill il·legítim q després es va fer clergue. El testament podria ser el del seu pare, el notari valencià Lleonard Vilar (doc. els anys 30-50 de segle com a mínim)? Lleonard ja era mort el 1474, quan el seu fill Francesc pren els quatre ordes menors; el 1475 es documenta la tonsura de Francesc Vilar, fill de Francesc Vilar –aquest consta ara com a prevere i abans solter (“modo presbiteri Valentini, tunch soluti”)– i de dona soltera (Liber ordinum de la diòcesi de València, València, 2018, espec. 337).

Reg. Suppl. 969, 185r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Arboleda, rector de l’església parroquial del lloc de La Zabron?, a la diòcesi de Conca, batxiller en decrets, “cursor”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi una dispensa de sis mesos per prendre els ordes sagrats i ser promogut al grau del presbiterat, necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 173v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Sancho de Grávalos, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal de Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal de Sant Esteve “in Celio monte”, anomenat parmense, havia obtingut la provisió de l’església parroquial de Piedraluche, a la diòcesi de Conca, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Sancho suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any, més el que ja té concedit, per poder citar en judici possibles intrusos en el seu benefici. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 131r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Sancho de Grávalos, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal de Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal de Sant Esteve “in Celio monte” anomenat parmense, havia obtingut la provisió de l’església parroquial de Sotos i de Mariana, a la diòcesi de Conca, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Sancho suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un altre any, més l’any que ja té concedit, per poder citar en judici possibles intrusos en el seu benefici. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici, vegeu una súplica semblant d’Ivón de Llanes, amb data 1493/01/23, al reg. Suppl. 973, f. 11r.

Reg. Suppl. 968, 228v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Pedro García de Pedraza, clergue de la diòcesi de Lugo, havia obtingut l’església parroquial de Sant Joan de “Sadornini” [Sadournin?], a la diòcesi d’Avinyó, vacant per la mort d’Arnando Celazoh?, el seu últim possessor, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard s’havia obert una causa entre ell i Diego de Binero?, “assertum clericum”, sobre la possessió del benefici davant d’Achille de Grassis, auditor del sacre palau apostòlic. // Pedro, resident a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga d’un any més del que ja s’establia a la normativa per prendre possessió del seu benefici, perquè Diego l’ha ocupat. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 196r-196v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Vilanova de la Vagna?, a la diòcesi de Lleida, vacant per la mort d’Antoni Varona?, el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Pascasius Rossell?, clergue de la mateixa diòcesi, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Pasqual suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any més del que la normativa disposa per prendre possessió del seu benefici. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie et cum clausola absolutionis et cum prorogationis concessione, indultu et prorogatione predicti ad annum a fine dicti alterius anni computandi”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 195v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jorge [Costa], cardenal bisbe albanense, havia obtingut del papa Alexandre VI l’ardiaconat de l’església de Palerm, al qual s’adjuntava una certa canongia amb prebenda de la mateixa església, vacant per la mort de Giovanni Di Martino “Vitalis”, el seu últim possessor, en virtut d’unes lletres de reserva del papa Innocenci VIII. Més tard, com que un cert Pedro de Candela?, “assertum clericum”, pretenia citar en judici el cardenal davant d’Egerdo [Duerkopp], bisbe de Schleswig i auditor del sacre palau apostòlic, sobre la possessió de l’esmentat ardiaconat i annexos, es van publicar les lletres del papa Innocenci VIII, en les quals es deia que el cardenal hauria de prendre possessió del benefici abans d’un any. // El cardenal suplica que se li concedeixi un any més de pròrroga per prendre possessió del seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat et cum prorogatione predicta ad annum”.

Reg. Suppl. 961, 253r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Palència vacant per la mort de Fernando de Montarosa [Monterrosa], el seu últim possessor, havia estat concedida a Alfonso de Moguer, clergue de la diòcesi de Sevilla. Més tard s’havia obert una causa entre el mateix i García Lussón [Luzón], àlies de Mendoza, “intrusum”, sobre la possessió d’aquella canongia. // Alfonso suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de sis mesos, més l’any que ja té concedit, per prendre’n possessió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 267v-268r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Joan de “Saturnini” [Sadurniño o Saturnino], a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, vacant per la mort de Fernando Collado, el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Fernando Pérez de “Azenedo” [Acevedo], clergue de la misma diòcesi, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard s’havia obert una causa entre Fernando i Juan García, “assertum clericum et intrusum”, sobre la possessió de la dita església. // Fernando suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any per poder citar en judici altres possibles intrusos. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri papae A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 259r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’íntegra porció de l’església de Sant Joan de [Car...?] vacant per la mort d’un cert Pedro “Luppi” [López], el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Gómez González, clergue de Salamanca, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard s’havia obert una causa davant de Girolamo de Porcari, auditor del sacre palau apostòlic, entre ell mateix i Juan de “Friam” [Frías], “assertum clericum, adversarium, intrusum”, sobre la seva possessió. // Gómez suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any per poder citar en judici altres possibles intrusos. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri papae A. car. S. Anastasie et cum prorogatione predicta ad annum et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat. Concessum ut supra A. car. S. Anastasie absque aliarum litterarum de super confectione”.
 • Observacions: No és possible llegir el nom complet del benefici perquè el marge superior del f. 259r està mutilat.

Reg. Suppl. 967, 125v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit el perpetu benefici simple sota la invocació de Sant Joan Baptista de l’església del lloc d’Albalat de Pardines, a la diòcesi de València, vacant, al suplicant Joan Múrria, prevere de València, malgrat que un cert Dionís “Laurentii” [Llorenç] l’havia ocupat. Més tard s’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant i Dionís sobre la possessió del benefici. // Joan suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de sis mesos més de la que ja havia obtingut per prendre possessió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape A. car. S. Anastasie et de prorogatione ad sex menses ut petitur”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 058r-058v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les vicaries perpètues de les esglésies parroquials dels llocs de Maria [María de Huerva] i de Botorrita (“Botorita”), a la diòcesi de Saragossa, “invicem unitis”, que Nicolás Trulleni [Trullén], el seu últim possessor, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII, havien estat concedides per l’autoritat apostòlica al suplicant Lorenzo Pérez, prevere de la mateixa diòcesi. Més tard s’havia obert una causa davant de Pietro de Accoltis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el mateix Lorenzo i un cert Antonio Robira [Rovira], “assertum clericum intrusum”, i altres intrusos sobre la possessió dels beneficis. // Lorenzo suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga fins a tres anys per prendre’n possessió i poder tancar finalment la causa. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 041v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples servitoris de Sant Dionís de “Sericia” [Jerez de la Frontera] i de Santa Maria del Puerto, a la diòcesi de Sevilla, que estaven vacants, havien estat concedits al suplicant Martín Algari [de Algar], àlies de “Montich.”, clergue de la diòcesi de Conca, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Martín suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga d’un any per complir amb una clàusula relativa a la seva possessió. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies