Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 967, 270r-270v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de Justa havia deixat vacant l’església parroquial de Sant Martí de Láncara que posseïa a la diòcesi de Lugo, perquè havia obtingut una altra església parroquial a la diòcesi d’Orense per l’autoritat ordinària. Aquesta i la mitja porció prestimonial de l’església de Segán, a la mateixa diòcesi, havien estat vacants durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. // Lope Sober, familiar i continu comensal de Luis Molina, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i de poder unir-los a l’església parroquial anomenada abadia de Sant Víctor de Riba de Miño que ja posseïa a la mateixa diòcesi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La butlla corresponent es troba al reg. Vat. 774, ff. 252 2v-254r.

Reg. Suppl. 967, 299v-300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Matteo de Porta, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Filippo Lo Granco, canonge d’Agrigent, “reum”, i Joan Lluís Soler, “assertum clericum adversarium”, sobre la possessió de la canongia amb prebenda de l’església d’Agrigent que, vacant per la renúncia de Paolo de Spataro, el seu últim possessor, havia estat concedida al mateix suplicant per l’autoritat ordinària. La causa restava indecisa en primera instància. // El suplicant sol·licita que s’ordeni a l’auditor, en cas de “si neutri”, que li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, ff. 147v i 196v-197r.

Reg. Suppl. 967, 299r-299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro de Sauzeda [Sauceda], clergue de Salamanca, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple que posseïa a l’església parroquial de Santa Maria de Alcocer, a la diòcesi de Conca. // Antonio (?) [suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: No és possible llegir el nom complet del suplicant perquè el marge superior del f. 299v està mutilat.

Reg. Suppl. 967, 294r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Joan, prevere de Girona, havia renunciat en mans de l’ordinari dels llocs l’església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà, que posseïa a la diòcesi de Girona; més tard, aquesta havia estat concedida a Bartomeu Duran per l’autoritat ordinària. // Miquel, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits de la mateixa església i de la capellania de Santa Elena, que Bartomeu posseïa al claustre de l’església de Barcelona, que el mateix Bartomeu li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 293v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant del bisbe d’Urgell entre el suplicant Antoni Marcer, clergue de la diòcesi d’Urgell, i un cert Galceran “Spingol” [Espígol? O Espunyol?] sobre la possessió de l’ofici de la batllia (“baiulie”) de la ciutat de Solsona (“Salsone”), a la mateixa diòcesi. La causa havia arribat en grau d’apel·lació a la seu apostòlica. // El suplicant sol·licita que s’ordeni als jutges apostòlics de concedir una “prorogatio fatalis”. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 293r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gabriel Rovira, “decretorum doctoris”, que havia renunciat alguns beneficis en mans del papa Alexandre VI i havia ingressat al monestir de la Vall d’Hebron, de l’orde dels ermitans de Sant Jeroni, a la diòcesi de Barcelona, per pregar sota la potestat dels frares, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de celebrar l’ofici diví i poder gaudir dels mateixos indults dels religiosos del monestir. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 290r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de Santa Maria de Ridaura, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, vacant per la mort de Francesc Costa, el seu últim possessor, havia estat concedit al suplicant Gabriel Miquel, almoiner del monestir de Sant Pere de Rodes, dels mateixos orde i diòcesi. // Gabriel, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li faci una nova provisió del benefici i que se li concedeixi una dispensa per poder seguir gaudint també dels fruits de l’almoina del monestir de Sant Pere. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 289v-290r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio González de San Clemente, clergue de la diòcesi d’Osma, “decretorum baccalarii”, familiar de mestre Luis de Peñafiel, escriptor apostòlic, resident a la cúria romana durant més de deu anys, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder erigir una canongia amb prebenda i una vicaria perpètua a l’església de Sant Pere del lloc de “Sorial”?, a la mateixa diòcesi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 285r

 • Signatura:
 • Data: 1492/01/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les esglésies parroquials “abbatia nuncupata” de Sant Víctor de Riba de “Minno” [Riba de Miño] i de Sant Martí de “Sionne”? [Siós?], “canonice unitis”, l’església parroquial de Sant Martí de “Huaron” i els beneficis de Santa Maria de Segán i de Sant Martí de “Maariis” [Maceira?], a la diòcesi de Lugo, vacants, havien estat concedits al suplicant Lope de Solís, de la mateixa diòcesi, per les autoritats apostòlica i ordinària. // Lope, que té dubtes sobre la concessió, sol·licita que se li faci una nova provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 284r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García, clergue i fill patrimonial de l’església de Santa Maria del Castillo de la ciutat de Torremormojón, a la diòcesi de Palència, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple patrimonial perpetu “presbiteriali aut diaconali nuncupato” de la mateixa església vacant per la mort de N., el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 280v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfons de Borja (“Borgia”), rector de l’església parroquial de Banyeres (“Banneres”), a la diòcesi de València, “secundum carnem nepos” del papa Alexandre VI, per tal de pagar uns deutes, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder atorgar a altres persones els fruits de qualsevol benefici que obtindrà a canvi d’una pensió anual. “Fiat ut petitur ad biennium R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 280v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc (?) havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple que posseïa a la diòcesi de València. // Alfons de Borja (“Borgia”), clergue de València, familiar i continu comensal del papa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Observacions: No és possible llegir el nom complet del renunciant perquè el marge superior del f. 280v està mutilat.

Reg. Suppl. 967, 280r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Carranza, canonge de Sevilla, familiar, continu comensal i cubiculari del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial del Villar de Domingo García, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Rodrigo de Fuensalida. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 967, 279v-280r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Colomer, de l’orde dels frares predicadors del convent de València, que havia esmerçat molt temps a la facultat de teologia de diversos Estudis de lletres, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a un prelat resident a la cúria romana i, si és possible, al bisbe “civitaten.” [Ciudad Rodrigo: Juan Ortega Bravo de Lagunas?], resident a la cúria, que esculli un lector de l’Estudi valencià perquè l’examini i, si el troba idoni, li concedeixi el grau de “licentiatus” amb tots els privilegis i indults que li corresponen. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 278r

 • Signatura:
 • Data: 1492/01/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Alfonso de Porres, clergue de Zamora, percebia una pensió anual sobre els fruits de la tresoreria de l’església de Zamora que (?) posseïa. Més tard s’havia obert una causa entre aquest últim i el mateix Alfonso sobre la possessió de la tresoreria. Per concloure l’afer, s’havia arribat a una concòrdia: la tresoreria havia estat concedida al suplicant Alfonso de Ferrera i la pensió s’havia extingit. // Els dos suplicants sol·liciten que s’admeti l’extinció de la pensió i que es concedeixi a Alfonso de Porres una altra pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda de l’església de Salamanca, que Alfonso de Ferrera i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir els precedents de l’afer perquè el marge superior del f. 278r està mutilat.

Reg. Suppl. 967, 277v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Oller, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Lavit, a la diòcesi de Barcelona, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder permutar i renunciar en mans de persones idònies el seu benefici i els que posseirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 275v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeixi a Joan (?) la comenda del monestir de Santa Maria de Ridaura, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, que depèn del monestir de la Grassa, a la diòcesi de Carcassona, vacant per la mort de Francesc Costa, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir el nom complet del suplicant perquè el marge superior del f. 275r està mutilat.

Reg. Suppl. 967, 273r-274r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Johannes Avallenc, “tunc in humanis agente”, i un cert Guillermus Rebours, “qui se gerit pro clerico”, sobre la possessió de l’ardiaconat de Goëlo, a la diòcesi de Saint Brieuc, a França, que, vacant per la mort de Mauricius de Ragoanac o Regoanac, el seu últim possessor, havia estat concedit al mateix Johannes. La causa restava indecisa en segona instància. // Com que Johannes s’estava morint, el papa Alexandre VI havia ordenat a l’auditor que subrogués [Cèsar Borja], “electo valentino”, en la possessió i en tots els drets que ell tenia sobre el dit ardiaconat. // El mateix papa concedeix a Cèsar de subrogar Johannes en els drets que posseïa també sobre altres beneficis a les diòcesis de Nantes i de Saint Malo i la gràcia especial de la seva provisió. “Fiat R[odericus]”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 777, ff. 057r-061v.

Reg. Suppl. 967, 268r-268v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gregorio de Novoa, rector de l’església parroquial de Sant Miquel de Soto de Penedo, a la diòcesi d’Orense, “de nobili genere procreatus”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder obtenir un altre benefici, a més de l’església que ja posseeix. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 267v-268r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Joan de “Saturnini” [Sadurniño o Saturnino], a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, vacant per la mort de Fernando Collado, el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Fernando Pérez de “Azenedo” [Acevedo], clergue de la misma diòcesi, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard s’havia obert una causa entre Fernando i Juan García, “assertum clericum et intrusum”, sobre la possessió de la dita església. // Fernando suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any per poder citar en judici altres possibles intrusos. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri papae A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 267v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples de Santa Caterina i de Sant Urbà de l’església parroquial de Santa Creu de Mallorca, vacants per la mort d’Andreu Mateu, el seu últim possessor, havien estat concedits a [?]. Més tard, aquest els havia renunciat en mans del papa Alexandre VI, “possessione non habita”. // Felip d’Arinyo, clergue de la diòcesi de Lleida i sol·licitador de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels dos beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir el nom complet del renunciant perquè el marge superior del f. 267v està mutilat. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 181v.

Reg. Suppl. 967, 264v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Joan Boscà, clergue de la diòcesi d’Elna, familiar i continu comensal seu, la porció prestimonial que Gómez González, àlies Benenet, havia posseït. // Joan, ara familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, va renunciar el benefici en les seves mans, “litteris super ea non confectis”. // [Joan de Borja i Navarro d’Alpicat], bisbe de Monreale, abreviador “de parco minori” de lletres apostòliques i “prelatus domesticus” del papa, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir el nom complet del benefici perquè el marge superior del f. 264v està mutilat.

Reg. Suppl. 967, 262r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Carmona, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i antic continu comensal del papa Alexandre VI i canonge de l’església de Dolia, a Sardenya, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder extingir la pensió anual que pagava a Jaume Ortín, prevere de València, sobre els fruits de la seva canongia. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 260v

 • Signatura:
 • Data: 1492/01/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana entre el suplicant Pedro López, cantor de l’església de Zamora, “reum et possessorem”, d’una part, i Francisco de Valencia, clergue de Zamora, Pedro de Toro i Jerónimo de Lerma, de l’altra, sobre la possessió de la cantoria de la mateixa església. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Francisco, Pedro de Toro i Jerónimo havien renunciat els seus drets sobre el benefici. // Pedro López suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la cantoria. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 260r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El frare Giacomo de Leo, ministre provincial de l’orde de framenors de tot el regne de Sicília, havia estat ferit per algunes fletxes llançades pels mateixos frares del seu orde. // Giuliano [Della Rovere], cardenal bisbe Ostiense, anomenat de Sant Pere “ad vincula”, com a protector de l’orde de framenors, suplica que es creï una comissió per comprovar si hi ha testimonis d’aquest fet i per castigar els culpables. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 259r

 • Signatura:
 • Data: 1492/01/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Sancho Martín de Valpuesta havia cedit en mans del papa Alexandre VI el benefici simple perpetu servitori de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Palma, que posseïa a la diòcesi de Còrdova. // Diego de Sevilla, clergue perpetu beneficiat de la mateixa església, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici, i a Sancho, per les despeses, una pensió anual de 3.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’un altre benefici que Diego posseïa i que aquest mateix i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, ff. 229v i 253v.

Reg. Suppl. 967, 259r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’íntegra porció de l’església de Sant Joan de [Car...?] vacant per la mort d’un cert Pedro “Luppi” [López], el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Gómez González, clergue de Salamanca, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard s’havia obert una causa davant de Girolamo de Porcari, auditor del sacre palau apostòlic, entre ell mateix i Juan de “Friam” [Frías], “assertum clericum, adversarium, intrusum”, sobre la seva possessió. // Gómez suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un any per poder citar en judici altres possibles intrusos. “Concessum ut petitur ad sex menses in presentia domini nostri papae A. car. S. Anastasie et cum prorogatione predicta ad annum et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat. Concessum ut supra A. car. S. Anastasie absque aliarum litterarum de super confectione”.
 • Observacions: No és possible llegir el nom complet del benefici perquè el marge superior del f. 259r està mutilat.

Reg. Suppl. 967, 258r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Matteo de Porta, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Martín Fernández de Tarassona, clergue de la diòcesi de la mateixa ciutat, “actorem”, i un cert Álvaro Alonso (“Alfonsi”), ardiaca d’Osma, “reum et possessorem”, sobre la possessió d’una certa canongia amb prebenda de l’església de Tarassona i altres coses. La causa restava indecisa en primera instància. // Per arribar a una conclusió, Martín suplica que s’admeti una concòrdia per la qual ell mateix deixa tots els seus drets sobre la canongia amb prebenda a Álvaro, que amb els seus successors li haurà de pagar, per les despeses, una pensió anual sobre els seus fruits i rendes. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 254r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un cert Pedro Méndez i els suplicants Lope “etiam” Méndez, rector de l’església parroquial de Santa Eulàlia de Triacastela, a la diòcesi de Lugo, i Lope “etiam” Méndez de “Foriis” [Forís], rector de l’església parroquial de Sant Llorenç de “Seybal” [Siabal], a la diòcesi d’Orense, havien renunciat en mans del papa Alexandre VI, respectivament, el benefici simple de l’església parroquial de Bolaño, el de l’església parroquial del Sant Salvador de Triacastela, a la diòcesi de Lugo, i la canongia amb prebenda de la mateixa església de Lugo, que posseïen. // Els suplicants sol·liciten que s’admetin les renúncies i que se li concedeixi a Lope, rector de l’església de Santa Eulàlia, la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 251r-251v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Alfonso de Moguer i Marcos “Canveas”? havien renunciat en mans del papa Alexandre VI “ex causa permutationis”, respectivament, l’església parroquial de Lucena i el benefici perpetu de l’església del lloc d’Alanís que posseïen a la diòcesi de Sevilla. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia i es concedeixin els beneficis esmentats als nous titulars. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies