Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 969, 103v-104r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Domingo de Nájera, laic de la diòcesi de Calahorra, en el seu últim testament havia deixat alguns dels seus béns per a l’erecció d’una capellania a l’església parroquial de Sant Miquel del Tercio, a la mateixa diòcesi, la qual havia d’ésser concedida a un clergue consanguini seu. // Diego Andrés, clergue de la mateixa diòcesi i consanguini del difunt, no beneficiat a l’església parroquial, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 144r-144v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de Beaumont, comte de Lerín i conestable de Navarra, de la diòcesi de Pamplona, com que en el seu domini no hi havia cap convent o “domus” de framenors de l’orde regular de l’observança i de la congregació, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder erigir-ne un al castell (“opidi”) de Lerín o en un lloc a prop sota la invocació de Sant Lluís amb una església, campanar, refectori, dormitori, claustre i hort per a ús i habitatge d’aquests frares, i poder elegir un [frare] guardià. “Fiat ut petitur sine prejudicio R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 100r-100v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La noble Beatriz de Figuerao [Figueroa], muller de Hernán Gómez de Solís, de la diòcesi de Badajoz, suplica que se li concedeixi la llicència per poder erigir una “domus” [convent] a l’església de Santa Maria de la Soterrana [Soterraña] del castell (“oppidi”) de Villanueva de Varcarota [Barcarrota], a la mateixa diòcesi, per als frares d’un dels quatre ordes mendicants que ella triï, “cum campanili, campanis, dormitorio, claustro, ortis et ortaliciis”. “Fiat ut petitur sine preiudicio R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 961, 165r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de San Román, clergue de Sevilla, possessor d’una pensió anual sobre els fruits d’un cert benefici del lloc de Sanlúcar de Barrameda, a la diòcesi de Sevilla, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’erigir un benefici simple servitori a la sinagoga de la ciutat de Sevilla, vacant pels jueus expulsats pel rei Ferran d’Espanya. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 056v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de San Román, clergue de Sevilla, possessor d’una pensió anual sobre els fruits d’un cert benefici del lloc de Sanlúcar de Barrameda, a la diòcesi de Sevilla, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’erigir un benefici simple servitori a la sinagoga de la ciutat de Còrdova, vacant pels jueus expulsats pel rei Ferran d’Espanya. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 289v-290r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio González de San Clemente, clergue de la diòcesi d’Osma, “decretorum baccalarii”, familiar de mestre Luis de Peñafiel, escriptor apostòlic, resident a la cúria romana durant més de deu anys, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder erigir una canongia amb prebenda i una vicaria perpètua a l’església de Sant Pere del lloc de “Sorial”?, a la mateixa diòcesi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 222r-222v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Gutiérrez (“Guterius”), clergue de Plasència, suplica que se li concedeixi, juntament amb altres preveres, la gràcia especial de poder erigir una església sota la invocació del Sant Àngel amb dormitori i refectori al lloc del Gauso o Ganso, a la mateixa diòcesi, on podran viure en comunitat a semblança dels canonges seculars de la congregació de Sant Jordi. “Concessum ut petitur sine preiuditio in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 133v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: A les ciutats de Salamanca, Plasència i Segòvia hi havia algunes sinagogues amb cases on vivien jueus que més tard van ser expulsats. // El suplicant Gómez de Arroyo, clergue de Plasència, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de poder erigir les sinagogues en beneficis eclesàstics i que se li assignin. “Concessum ut petitur sine preiudicio in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 133r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: A la ciutat de Jarandilla, a la diòcesi de Plasència, hi havia una sinagoga de jueus, que més tard van ser expulsats. // El suplicant Álvaro de Mérida, clergue de la mateixa diòcesi, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de poder transformar la sinagoga en benefici eclesiàstic i que se li adjudiqui. “Concessum ut petitur sine preiudicio in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 079v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La difunta Luisa Rangel, muller de Rodrigo Alonso de Soncillo, laic de la diòcesi de Plasència, havia ordenat en el seu testament que s’erigís una capellania perpètua “sine cura” a l’església parroquial de Santa Cecília del lloc de Medín, a la mateixa diòcesi. Però la capellania no s’havia erigit, a causa de la negligència dels marmessors. // El suplicant Andrés Fernández, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms d’informar-se si la capellania s’ha arribat a construir; altrament, d’aconseguir que l’autoritat ordinària la faci erigir. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 965, 243r-243v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Pedro de Fuentes?, rector de l’església parroquial del lloc de Villar de los Navarros, del territori de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’erigir una vicaria perpètua per a la cura d’ànimes a la mateixa església. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 148v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso López havia renunciat l’arxiprestat rural del lloc de Villena, a la diòcesi de Cartagena, que posseïa per voluntat del bisbe de Cartagena i que després havia estat assignat per autoritat ordinària al suplicant Sancho García de Medina, familiar i continu comensal del papa i perpetu beneficiat de l’església parroquial de Sant Jaume del mateix lloc. // El suplicant sol•licita la gràcia especial de poder erigir l’arxiprestat en benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Observacions: La corresponent butlla es troba al reg. Vat. 744, ff. 342v-344v.

Reg. Suppl. 964, 025v-026r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo Díaz, cavaller (“miles”) de la ciutat de Ledesma, a la diòcesi de Salamanca, havia ordenat en el seu testament que s’erigís una capellania a l’església parroquial de la mateixa ciutat. Els suplicants Alfonso Criado i Antonio Erendo?, laics d’aquella diòcesi, que en tenien el dret de presentació, havien presentat un altre Alfonso Criado (“Alfonso etiam Criado”), tresorer de l’església de Ciudad Rodrigo. // Els suplicants sol•liciten la gràcia especial de l’aprovació de l’elecció. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 256r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Fernando de Salazar, clergue de la diòcesi de Sevilla i doctor en decrets, havia declarat que a la ciutat de Palerm hi havia molts jueus, que havien construït una sinagoga, la qual va ser abandonada arran de l’expulsió dels jueus per part de Ferran, “regis Hispanie”. // El suplicant sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de convertir la sinagoga en església i de poder-hi erigir un benefici simple servitori. “Fiat ut petitur sine preiuditio. R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La mateixa súplica es troba amb data (1492/12/15) i redacció (Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria) diferents, també al reg. Suppl. 966, f. 094v.

Reg. Suppl. 965, 006r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El difunt Gómez de Frías, laic de la ciutat d’Alfaro, a la diòcesi de Tarazona, havia ordenat en el seu testament que la capella de l’altar sota invocació de santa Maria de l’església col•legiata de San Miguel, a la mateixa ciutat, fos erigida, per autoritat ordinària o apostòlica, en benefici perpetu per al manteniment d’un capellà. // El suplicant Diego Ximenes (“Zimenes”) el Royo, clergue de la mateixa diòcesi i familiar de [Paolo di Campofregoso], cardenal prevere de San Sisto, suplica que els marmessors erigeixin el benefici i que aquest li sigui concedit. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies