Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 976, 042v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’Antonio de Monte, auditor del sacre palau apostòlic, entre Miguel de Ariñón i Alfonso de “Mariana”?, clergue de Conca, “reum” i possessor, sobre la possessió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Nicolau “opidi” de Madrid, a la diòcesi de Toledo. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Miguel havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa Alexandre VI. // Juan [Ruiz de Medina], bisbe de Badajoz, suplica que s’admeti la cessió i que se li permeti substituir Miguel en els seus drets. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 976, 039v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Velasco Blanco. Es demana afegir a les lletres que s’estaven preparant la clàusula que un o dos prohoms estaven autoritzats a expedir la gràcia perquè el bisbe d’Ourense residia aleshores a la cúria apostòlica. “Concessum et committatur officiali auriensi. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 039r-039v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo Pérez, clergue de la diòcesi d’Astorga, familiar i continu comensal de Giuliano [Della Rovere], cardenal-bisbe Ostiense, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial “Sancti Freseni” o “Frescui”? [Fresno?] i de la capellania anomenada “Aratro” de la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Juan López (“Lopes”), el seu últim possessor.

Reg. Suppl. 976, 036v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Gonzalo de Frexinal, clergue de Jaén, una pensió anual de deu ducats “auri de Camera” sobre els fruits de la canongia amb prebenda de l’església de Jaén que Juan de “Vaona” i els seus successors li pagarien, amb la condició que si Juan no els pagava en els terminis prescrits perdria la provisió del mateix benefici. // Com que Juan ja no havia pagat la pensió, Gonzalo, suplica que se li concedeixi la provisió de la dita canongia amb prebenda. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 976, 033v-034r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rafael Montcada (“Moncada”), laic valencià, havia ordenat en el seu testament que cada any s’esmerçarien 120 sous valencians en la compra d’uns draps grisos o burells (“grisei sive burelli coloris”) destinats al seu germà, marmessor i hereu universal Manuel Montcada, mentre aquest visqués, i que després els majorals de la confraria de Sant Cristòfol de València els repartirien entre els pobres. // Gabriel Fenollosa, laic de València, parent del testador, com que el seu germà ja era mort i la confraria s’havia extingit, suplica que se li concedeixi la dita suma per al manteniment i dot de les seves filles. “Concessum ut petitur et ad decennium in presentia domini nostri pape a. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 033r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis perpetus de les esglésies parroquials de Santa Maria de Castro, Sant Pere de Perbes, Sant Jaume de Bueu (“Buebie”), Santa Maria de Centroña (“Centonna”), Sant Martí de Porto, Sant Joan de Vilanova, Santa Maria de Vilar (“Villar”), Sant Pere de Vilar (“Villar”), Sant Martí d’Andrade (“Andrabe”), Sant Julià de Carantoña (“Carantonua”), Santa Maria de Doroña, Sant Pere de Grandal, Sant Tomàs de Bemantes (“Bemanles”), Santa Maria d’Ombre, Sant Cosme de Nogueirosa, Sant Llorenç d’Irixoa (“Irigoa”) i Sant Esteve d’Iríns (“Irinis”), a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, havien estat vacants durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. // Gonzalo Farina, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 976, 028r-028v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant Domenico Giacobazzi (“Jacobatio”), auditor del sacre palau apostòlic, entre els suplicants Bartolomé de Gormaz, clergue de la diòcesi d’Osma, “actorem”, i Martín Franco, clergue de la diòcesi de Conca, “reum”, sobre la possessió de l’església parroquial d’“Aylaynilla” [Aliaguilla], a la mateixa diòcesi de Conca. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Bartolomé havia cedit en mans del papa Alexandre VI els drets que posseïa sobre el benefici i, per tal de causar-li menys despesa per la renúncia, Martín, al seu torn, havia renunciat a un benefici simple que posseïa a l’església parroquial de la localitat de “Garcinacharto” [i.e. “Garcinaharro”, Garcinarro], a la mateixa diòcesi de Conca. // Bartolomé, familiar i continu comensal del papa, i Martín supliquen que el mateix Martí sigui substituït pels drets del primer sobre l’església d’Aliaguilla i que, en conseqüència, se li concedeixi la provisió de la mateixa, i que es concedeixi a Bartolomé la provisió del benefici de Garcinarro. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 976, 027v-028r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristòfor Guerau i Pere Mateu havien renunciat en mans del papa Alexandre VI “ex causa permutationis”, respectivament, la canongia amb prebenda de l’església de Lleida i els beneficis sota l’advocació del Santíssim Cos de Crist de l’església de Vic i la capellania sota l’advocació de Santa Maria de l’església de Santa Maria la Rodona (“Rotunde”) de la ciutat de Vic. // Tots dos supliquen que s’admetin les renúncies i que es concedeixi a Cristòfor la provisió dels beneficis esmentats i a Pere, la canongia amb prebenda, juntament amb una dispensa perquè aquest ja posseïa un benefici simple sota l’advocació de la Invenció del cos de sant Esteve a la mateixa església de Lleida. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 976, 025r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Rodrigo Fernández. Es demana inserir, en les lletres que s’estaven preparant sobre la súplica presentada, l’expressió de la clàusula “ad vitam”, que havia estat omesa. “Concessum ut petitur. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 025r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Ludovico de Aprea, canonge de Palerm i familiar i continu comensal seu, la gràcia especial de la provisió de la succentoria de l’església de Palerm vacant per la mort de Marco de La Cava?, el seu últim possessor. “Motu proprio. R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 023v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de “Ossorno” [Osorno], clergue beneficiat perpetu de l’església parroquial de Santa Maria d’Osorno, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que pugui conferir-li els ordes sagrats. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 020v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Battista Pinelli, arquebisbe de Cosenza, havia cedit en mans del papa Alexandre VI una certa pensió anual que li havia estat concedida per l’autoritat apostòlica sobre els fruits del monestir de Sant Miquel d’Escalada, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Lleó, i que un tal Francisco de Hermosilla, prior comendador, i els seus successors li havien de pagar. // Francisco suplica que s’admeti la cessió i que s’anul·li l’esmentada pensió, amb el consentiment del bisbe, de manera que ell i els seus successors ja no estiguin obligats a pagar-la. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 976, 018v-019r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Gómez González. El mateix, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, a causa dels continus serveis que ha de prestar per al mateix papa a Roma, suplica d’ésser dispensat de prendre els ordes sagrats i el grau del presbiterat necessaris per administrar els seus beneficis on no resideix actualment. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 976, 017v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Yepes havia cedit en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda que posseïa a l’església de Segòvia “ex causa permutationis”. // Alfonso “de Ayllor”, clergue de la diòcesi de Toledo, suplica que se li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 017r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia dispensat el suplicant Joan “Cortiz” [Cortès?], clergue de la diòcesi de Lleida, rector de l’església parroquial de Santa Eulàlia del Papiol, a la diòcesi de Barcelona, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, d’haver d’obtenir els ordes sagrats durant dos anys. // El mateix Joan suplica prorrogar la dispensa tres anys més. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 011v-012r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Arias de Ávila havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici servitori simple dit de Santa Maria del lloc de Fuentepelayo i prestimonial de Pociyague, a la diòcesi de Segòvia. // Diego de la Hoz, clergue de Segòvia i nebot d’Esteban de la Hoz, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 976, 006r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La noble dama Leonor “Vernal” [Bernal] de Sevilla suplica que se li concedeixi un indult per poder visitar el monestir comunament conegut com la Mare de Déu a la mateixa ciutat i altres llocs piadosos juntament amb dues dones honrades. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 976, 004v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Ferrer, clergue de la diòcesi de Vic, doctor en decrets, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple a l’altar de o sota la invocació de Sant Jordi de l’església parroquial de “Tarroga” [Tàrrega], a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Pere “Cacabo” [Casabò], el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 976, 003v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La difunta Maria Ponç, vídua de València, quan encara vivia, havia inclòs en el seu testament un llegat perquè una part dels seus béns es destinessin a celebrar misses de Sant Amador. // Francina Ximenis (“Ximénez”), vídua, i Agnès [filla] de Miquel Antoni, donzella (“domicella”) de València, totes dues pobres, supliquen que una part de les sumes per a aquelles misses es destinin al seu dot, amb el consentiment dels marmessors testamentaris. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 976, 002r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Pau de Narbona del lloc d’Anglesola, a la diòcesi de Vic, vacant per la mort de N. de Casabò (“Cassabo”), el seu últim possessor, havia estat concedida al suplicant Gastó de Montcada, clergue de la diòcesi de Tortosa, de 22 anys d’edat, per l’autoritat ordinària. // Gastó, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també la provisió a Jaume Segarra al reg. Suppl. 975, ff. 144r-144v.

Reg. Suppl. 976, 001r- 001v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Sixt IV havia concedit a Francesc Desprats (“de Spraca”), “decretorum doctor” i rector de l’església parroquial d’Almoradí, a la diòcesi de Cartagena, un indult per poder rebre els fruits de qualsevol tipus de benefici que hagués obtingut o obtindria en el futur sense necessitat de residir-hi, i el papa Innocenci VIII, ja que el mateix Francesc era canonge de l’església de València, també li havia concedit el dret a beneficiar-se, sense residir-hi, de certes quantitats destinades pels estatuts de la diòcesi a la vestimenta dels canonges. // Francesc suplica que es concedeixi “plenam roboris firmitatem” a les lletres que havia obtingut. “Concessum ut petitur et durante officio collectorie in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 973, 280v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “[...]oribius” [Toribio?] Fernández (“Fernandi”), prevere de la diòcesi de Lleó, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores segons el costum de la cúria romana, sol o amb un soci que esculli. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: El nom del suplicant és parcialment il·legible, ja que el marge superior del foli està mutilat.

Reg. Suppl. 973, 180v-181r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Martí V havia prohibit als abats, prepòsits i priors dels monestirs de l’orde de Sant Agustí dels regnes de Castella i Lleó que construïssin noves cel·les en els seus claustres, sota pena d’excomunió “late sententiae”. Posteriorment, el papa Pau II va prohibir l’alienació dels béns immobles d’aquests monestirs a canvi d’un cens. // Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad Velum Aureum”, que, per concessió i dispensa apostòlica, havia obtingut en comodat el monestir de [Santa Maria de] Párraces, de l’orde esmentat, a la diòcesi de Segòvia, prega que es concedeixi una dispensa al dit monestir sobre les irregularitats comeses en el passat, i que es concedeixi a perpetuïtat al mateix Rafael i als futurs abats que construeixin noves cel·les al claustre. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: El marge superior del f. 181r està tallat, de manera que el text està parcialment mutilat.

Reg. Suppl. 973, 160r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Antonio de “Pradaza” [Pedraza?], frare del convent de Sant Domènec de Jerez de la Frontera, havia exposat al papa Alexandre VI que hom l’havia acusat de la mort de Juan de Lavena, laic de la ciutat d’Arcos de la Frontera. // El mateix Antonio suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’absolució, que li permeti rebre els ordes sagrats i qualsevol benefici, amb cura o sense cura. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 973, 146v-147r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. /// Alfonso de Uceda (“Uzeda”), clergue de Sevilla, que ja havia obtingut una dispensa per poder rebre els ordes clericals, no obstant “defectum natalium quem patitur de clerico [...] genitus”, suplica que se li concedeixi una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes, amb els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Per a la dispensa “defectu natalium”, vegeu la butlla, amb la mateixa data, del reg. Lat. 940, f. 121v-122r.

Reg. Suppl. 973, 107r-107v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i constitucions sinodals i provincials d’Àvila s’establia que només hi obtindrien els càrrecs de vicari general i d’oficial diocesà els preveres canonges o els beneficiats perpetus de la mateixa diòcesi. // [Francisco Sánchez de la Fuente], bisbe d’Àvila i “creatura” del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder escollir lliurement i vàlidament qualsevol persona adient com a vicari o oficial diocesà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Al f. 107r hi ha un afegit dorsal. La part superior del f. 107v no es llegeix bé perquè el marge superior està mutilat i arruïnat.

Reg. Suppl. 973, 099v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Ferrer, clergue de la diòcesi de Barcelona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per recitar les hores, diürnes i nocturnes, segons l’ús romà en els seus beneficis, sol o amb un o dos socis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie [...] et per breve S.V. hac supplicatione interclusa”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 973, 087r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego, bisbe [elegit?] de Beirut i “creatura” del papa Alexandre VI, que ja havia rebut un indult en virtut del qual tenia facultat de celebrar pontificals a la ciutat i diòcesi de Compostel·la, d’on era arquebisbe Alfonso “modernum” [de Fonseca], suplica que se li concedeixi un indult que ampliï aquesta facultat per poder celebrar pontificals també en altres ciutats i diòcesis. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 973, 066v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Varagas, porcioner perpetu de l’església de Palència i beneficiat de l’església de Sant Nicolau “intra muros” de la ciutat de Toledo, suplica que se li concedeixi un indult per poder rebre els fruits, les rendes i els ingressos dels beneficis que posseeix i posseirà com si hi fos resident. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 032r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant [...] clergue de la diòcesi d’Oviedo, havia exposat al papa Alexandre VI que hom l’havia acusat de la mort d’un tal Gonzalo de Moya, laic d’Oviedo, i d’un soci seu. // El mateix suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’absolució, que li permeti rebre els ordes sagrats i qualsevol benefici, amb cura o sense cura. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: El marge superior mutilat no permet la lectura del nom del suplicant.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies