Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 295v-296r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Nadal (“Natalis”) havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’almoina que posseïa a l’església de Santa Maria de Vilabertran, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Girona. // El mateix Miquel i Guillem Galí (“Galli”), àlies Genís, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del mateix papa, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Guillem la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 274v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio de Acuña (“Cugna”), escriptor de lletres apostòliques, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat que posseïa a l’església de Burgos. // Bernardino de “Gueringro”? o “Guetinges”, clergue de la diòcesi de Burgos, familiar i continu comensal del mateix Antonio, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 226r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Fernández de Olivares havia cedit en mans del papa Alexandre VI el benefici simple o capellania perpètua que posseïa a l’església de Santa Maria de “Villanutia” [Villamuza] de Olivares, a la diòcesi de Palència. // El mateix Alfonso i Pedro Calabaza, clergue de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Pedro la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 217r-217v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristóbal “Barathan”? havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la porció perpètua de l’església d’Àvila que posseïa. // Esteban Sánchez, rector de l’església parroquial de “Valdoval”? o “Valdeval”?, a la diòcesi de Salamanca, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 202r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Conchillos, clergue de Tarassona, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la porció perpètua de l’església de Sant Pere del castell (“opidi”) d’Estella que posseïa a la diòcesi de Pamplona. // Martín de Requena, clergue de la diòcesi de Tarassona, familiar del mestre Francisco de Torquemada, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 103r-103v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Robres, clergue de la ciutat de Lleó, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un benefici simple de l’església parroquial del lloc del Moral, a la diòcesi de Segòvia. // Juan Martínez, àlies de Burgos, clergue de la mateixa ciutat, familiar d’[Ascanio Maria Sforza], cardenal de Sant Vit “in Macello” i vicecanceller de l’Església romana, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 102v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de “Guequin?”, clergue de la diòcesi de Pamplona, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un benefici simple “quartam partem nuncupatum” de l’església parroquial de Sant Martí de Andoain (“Ayndoayn”), a la mateixa diòcesi. // Esteban Fernández de “Guequin?”, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 084r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gómez Beltrán (“Beltrandi”), canonge de Dolia, a l’illa de Sardenya, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de la vila (“villa”) d’Ussana i la rectoria de l’església parroquial de Sant Miquel de la vila de Belinchón, a la diòcesi de Conca. // Alfonso Díaz, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admetin les renúncies i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 051r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jorge de Balboa (“Valboa”) havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple servitori de l’església del lloc de Lupión, a la diòcesi de Jaén, “litteris non confectis”. // Juan de Vargas, clergue de Sevilla, familiar i continu comensal del mateix papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 001v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia escrit una lletra a l’ardiaca de Biscaia i a Gonzalo Sánchez o Sanz (“Santio”), canonge de l’església de Calahorra, en què es deia que el prior i els monjos del monestir de Santa Maria de Nájera, de l’orde de Sant Benet, a la mateixa diòcesi, li havien exposat que entre els seus béns hi havia algunes cases i herències que “pro utilitate” del dit monestir havien estat concedides en emfiteusi perpètua a Fernando Martínez de Navarrete, laic de la mateixa diòcesi, per un cens de 6.000 morabatins. El papa li havia ordenat que confirmés el que hi havia escrit, perquè el mateix Fernando se li havia adreçat amb dubtes. // Atès que un dels jutges de la lletra preinserta (1489/09/01) havia mort i l’altre havia abandonat el lloc de Logroño, on es trobaven els béns, se suplica que els substitueixi el cantor de les esglésies col·legiates de Sant Martí d’Albelda i de Santa Maria Rotonda de l’esmentat lloc de Logroño. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 232r-232v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici perpetu de l’altar de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista situat al claustre de l’església de Tortosa que estava vacant per la mort a la cúria romana de Miquel Miquel (sic) Amigó, el seu últim possessor, havia estat concedit a Joan Marrades, precentor i canonge de Sogorb, cubiculari del papa Alexandre VI, que tanmateix el va renunciar en mans del mateix papa. // Lluís de Gallac, canonge de Mallorca, familiar i comensal continu del mateix papa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 974, 201r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Covarrubias (“Caveis Rubes”), beneficiat de l’església parroquial de Sant Joan de Jaén, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple perpetu de l’església de Santa Maria Magdalena de la mateixa ciutat. // Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve in Celio Monte, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la provisió del benefici, perquè en el seu moment l’havia cedit amb dret de regressió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, ff. 36r-36v.

Reg. Suppl. 974, 192v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Miquel Salamó havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un benefici simple a l’altar de Santa Maria Magdalena de l’església de Tortosa i un altre al del Sant Esperit de l’església parroquial de Tivissa (“Tivisseo”), a la diòcesi de Tortosa. // Miquel i el suplicant Jaume Xifre, clergue de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia i que els beneficis es concedeixin a Jaume. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 974, 131v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Antoni Llorenç havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici sota la invocació de Sant Joan que posseïa a l’església de Girona. // El mateix Antoni i Joan Martorell, clergue de la diòcesi de Barcelona, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Joan la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 210v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Diego, abat, clergue beneficiat perpetu, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un cert benefici simple patrimonial perpetu “integra portione nuncupata” [porció íntegra] que posseïa a l’església parroquial de Sant Martí del castell (“oppidi”) de Sendadiano, a la diòcesi de Calahorra. // Pedro de Zárate, clergue i “filius patrimonialis” de la mateixa església, familiar i continu comensal de “Jacobi Cardolo” [Iacopo Cardella?], escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 973, 012v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Valencia, escriptor de lletres apostòliques, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un cert benefici simple servitori perpetu que posseïa a l’església de Sant Nicolau a la diòcesi de Cartagena. // Benito “Pacheto” [Pacheco], clergue de la diòcesi de Ciudad Rodrigo, suplica que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 254r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Diego Abad? havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’íntegra porció de l’església parroquial de Sant Martí del lloc de “Sare de Diano”? que posseïa a la diòcesi de Calahorra. // Pedro de “Carate” [Zárate?], clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 223v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de “Bachas” [sic per Bocos], clergue de la diòcesi de Calahorra, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI els beneficis simples d’“Assueto” [Azuelo?], Moreda i “Ornos” [Hornos], que posseïa a la mateixa diòcesi. // Rodrigo de Corcuera (“Corquera”), clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nos”tri pape. A. car. S. Anastasie.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 036r-036v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Valdivieso (“Valdevieso”) havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple servitori de l’església parroquial de Cuelgamures que posseïa a la diòcesi de Zamora. // Fernando Regio de Torquemada, clergue de la diòcesi de Palència, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 029r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: [Oliviero Carafa], cardenal bisbe sabinense, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la cantoria de l’església de Siracusa “ex certis causis”. // Johannes Morsellus, clergue de la diòcesi de Siracusa, familiar i continu comensal de Jorge [Costa], cardenal bisbe albanense, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 036v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Guillem Palau, clergue de la diòcesi de Tortosa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple perpetu sota la invocació de Sant Domènec que posseïa a l’església de l’Hospital extramurs de Tortosa. // Macià Antoni Amic, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 971, 252v-253r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ludovico de Aprea, canonge de Palerm, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda del Porto (“Portu”), que posseïa a la diòcesi de Palerm. // Nicola di Leofanti o Leofante (“Leofantis”), clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 971, 233v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardino López (“Lupi”), clergue de Salamanca, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu simple servitori de l’església de Sant Jaume, al castell (“oppidi”) de Béjar, que posseïa a la diòcesi de Plasència. // Diego Muñoz (“Munnios”), clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa, suplica que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 206v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Íñigo (“Enecus”) de Ágreda, cubiculari, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix papa el benefici perpetu simple servitori del lloc de “Laspemas” [Las Peñas?], a la diòcesi de Cartagena. // Pedro Messía [Mejía o Mexía], clergue de Sevilla, familiar i continu comensal del papa, suplica que s’admeti la renúncia i se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 971, 175v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés de Ullar, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix papa el benefici perpetu simple servitori de Villalonso, a la diòcesi de Zamora. // Gonçal Roís, escriptor de lletres apostòliques, cubiculari, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici, vegeu la súplica amb data 1492/12/15: cf. reg. Suppl. 966, f. 31r.

Reg. Suppl. 971, 135v-136r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Juan Núñez de Ferrera la provisió dels beneficis de les esglésies de Santa Bàrbara d’Écija (“Eciza”) i de Huelva, a la diòcesi de Sevilla, i de Santa Maria de Madrigal, a la diòcesi d’Àvila; més tard, Juan va renunciar els beneficis en les seves mans. // Alfonso Carrillo (“Carillo”), clergue de la diòcesi de Conca, cubiculari, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostre pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Anteriorment els mateixos beneficis havien estat concedit a Juan Nuñez de Ferrara amb súplica amb data 1492/10/20: reg. Suppl. 963, f. 109v.

Reg. Suppl. 971, 016r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Juan de los Ríos (“Delosrios”), escolar de Sevilla, la provisió de les esglésies parroquials de Gines “et Rapudio, invicem unitarum”, a la mateixa diòcesi; més tard, Juan va renunciar al benefici. Cristóbal de Huelva, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Fiat ut petitur. R[odericus]”
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 076r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de “Noga” [Noya]? i Martín Sánchez de Villa Manso havien renunciat els beneficis que posseïen a Jerez, Trebujena, Penilla i Pozalmuro. // Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: La part inicial de la súplica es llegia al marge superior del foli, que està mutilat. Per tant, s’hi podrien esmentar més renunciats i beneficis.

Reg. Suppl. 970, 063r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Agustín de “Mendagno” [Mendaño o Mendaña?], clergue de la diòcesi de Jaén, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple de Santisteban del Puerto que posseïa a la mateixa diòcesi. // Sancho de Tuesta, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar d’Agostino de Maffeis, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 969, 191r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Rodríguez Jervas [Hervás?], canonge de l’església de Palència, batxiller en decrets, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple de l’església parroquial de Santa Maria de Castillo, a prop de Fuente de Piedra?, que posseïa a la diòcesi de Palència. // Pedro de Quirós, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies