Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 296r-296v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Castrión [Castrillón], clergue de la diòcesi de Lleó, “in decretus licenciatus”, cubiculari i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial del priorat conventual de Santa Maria de “Duerio” [Duero], de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Palència, dependent del monestir de Silos, del mateix orde, a la diòcesi de Burgos, vacant per la renúncia de Juan “Velascy” [Velázquez o Velasco] “aut” Pedro de “Ruyola” [Riola?], monjos de l’esmentat monestir. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 296r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernat de Corbera, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, clergue de Barcelona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Santa Coloma de Vinyoles i el benefici a l’altar de Sant Marçal de la mateixa església, la prepositura “seu” rectoria de Castellterçol, a la diòcesi de Vic, i un benefici simple perpetu de l’església de Vic, vacants per la mort de Jaume de Casademunt, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 295v-296r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Nadal (“Natalis”) havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’almoina que posseïa a l’església de Santa Maria de Vilabertran, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Girona. // El mateix Miquel i Guillem Galí (“Galli”), àlies Genís, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del mateix papa, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Guillem la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 295v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Sánchez de “Burnaga” o “Burriaga”?, rector de l’església parroquial de “Burnaga” o “Burriaga”?, a la diòcesi de Calahorra, constituït en l’orde dels acòlits, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi els altres ordes sagrats i el promogui al grau del presbiterat necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 294v-295r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria: ,
 • Contingut: S’havia obert una causa davant un cert auditor del sacre palau apostòlic entre els suplicants, el rector de l’església parroquial de Santa Eugènia del castell (“oppidi”) d’Astudillo, a la diòcesi de Palència, i els clergues beneficiats de la mateixa, d’una banda, i un tal Juan de Santos (“Sanctos”), “qui se gerit pro clerico”, de l’altra, sobre la possessió de l’església dels màrtirs sant Iscle (“Ascisci”) i sant Víctor del lloc d’“Altovilla” [Alcabilla? o Alcubillas? Altable?], a la diòcesi de Burgos, que el bisbe de Burgos havia concedit i unit a l’esmentada església de Santa Eugènia per al sustentament del rector i dels clergues beneficiats. La causa restava indecisa en primera instància. // Els suplicants solˑliciten que en cas de “si neutri” s’ordeni a l’auditor que els concedeixi la possessió del benefici i que puguin unir-lo a l’església de Santa Eugènia. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 290r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Malet (“Maleti”), “quondam decretor(um) doctor”, en el seu darrer testament, en el qual el suplicant Esteve Malet, laic de la diòcesi de Barcelona i germà seu, havia estat declarat hereu universal, havia decidit fer un llegat perquè alguns dels seus béns fossin esmerçats en ornaments per als altars d’algunes esglésies que havia elegit. Esteve, però, va donar una suma substancial de l’herència al rei Ferran per finançar la conquesta del regne de Granada. // El mateix Esteve suplica llavors que s’ordeni a un bisbe o als marmessors que l’alliberin d’haver d’executar el llegat requerit. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Els Malet eren oficials de Ferran el Catòlic: Francesc Malet, regent la Cancelleria reial, va morir el 1490; Esteve Malet, escrivà de manament i després lloctinent de protonotari reial.

Reg. Suppl. 975, 287v-288r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Bamonte (“Vamonte”), clergue de la diòcesi de Santiago de Compostel·la, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de les esglésies parroquials de Sant Mamet de Pousada i Sant Jordi de Nogueira (“Nugera”), a la mateixa diòcesi, vacants per la mort de Juan Abad (“Abbatis”) i Gonzalo de Narla, els seus últims possessors, amb una dispensa per poder-les administrar. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 287v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel de Molinas, escolar de Saragossa, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi la tonsura clerical. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 284v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Quintas, clergue de la diòcesi d’Oviedo, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores canòniques “more romane curie” amb un o dos socis que escollirà en qualsevol lloc on sigui. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 283v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Alcocer, rector “sive” prior de l’església parroquial de San Martín de “Atajana” o “Atejana”? [Arjona?], a la diòcesi de Jaén, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder prorrogar durant dos anys la seva consagració en els ordes sagrats i la promoció al grau del presbiterat necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 282v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere “Isuagles” [Isvalies], “decretorum doctor”, canonge de Messina, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’escolastria de l’església de Palerm vacant per la mort de Marco de la Cava, prevere de l’església de Siracusa, el seu últim possessor. “Fiat ut petitur R[odericus].”

Reg. Suppl. 975, 278r-278v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La porció de l’església de Santa María de Valladolid, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Bartolomé de San Miguel havia estat concedida a Juan de Villa, clergue de la mateixa diòcesi, que ja posseïa una mitja porció a la mateixa església. Juan de Morata, clergue de la diòcesi de Burgos, però, afirmava posseir l’esmentada mitja porció i per això el molestava. Per aquest motiu van arribar a una concòrdia per la qual Juan de Morata renunciava als drets sobre la mitja porció, i la deixava pacíficament i íntegrament en mans de Juan de Villa. // Juan de Villa i Juan de Morata supliquen que s’admeti la cessió, i que a Juan de Morata, per la cessió, se li concedeixi una pensió anual de 4.800 morabatins, 2.800 dels quals sobre els fruits de la mitja porció i 2.000 sobre els de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena del dit castell (“oppidi”) de Valladolid, que Juan de Villa, com a possessor, i els seus successors li pagaràn. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 277r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: A favor de Martín Alonso. Es demana afegir a les lletres que s’estaven preparant sobre la súplica presentada l’absolució del delicte d’assassinat i altres censures i la dispensa d’irregularitats perquè pugui obtenir el caràcter clerical. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 275v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Celdoni del Pujol (“Celidonius del Puiol”), prevere beneficat perpetu a l’església de Barcelona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple perpetu “secundo nuncupato” a l’altar del Cos de Jesucrist, situat a l’església parroquial del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, que havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 275r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juana Martínez, dona (“mulier”) de la diòcesi de Sevilla, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder visitar el Sant Sepulcre i altres llocs amb dues companyes, Guiomar Sánchez i sor Mari (“Guiomara Santii et sorore Mari”), dones de Sevilla. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie. Et quod presentis suplicationis sola signatura suficiat absque aliarum literarum confectione”.

Reg. Suppl. 975, 274v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio de Acuña (“Cugna”), escriptor de lletres apostòliques, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat que posseïa a l’església de Burgos. // Bernardino de “Gueringro”? o “Guetinges”, clergue de la diòcesi de Burgos, familiar i continu comensal del mateix Antonio, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 267v-268r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Tudela, a la diòcesi de Tarassona, vacant per la mort de Juan de Gris, el seu últim possessor, havia estat concedida a Martín de “Cioardia” [Ciordia o Ziordia], clergue de la diòcesi de Pamplona, per l’autoritat ordinària. // Martín, que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 264v-265r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de l’església parroquial de Sant Climent a la diòcesi de Conca, “que de jure patronatus laicorum existit”, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica, malgrat que Alfonso González, “qui pro clerico se gerit”, l’havia ocupada indegudament durant més de tres anys. // Antonio de Cuenca, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 264r-264v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de Mata, prior del priorat de l’hospital de Jerusalem de la vila d’Arenas (“Arenes”), a la diòcesi de Toledo, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit “in macello”, que havia cedit alguns dels seus beneficis perquè la seva provisió pogués ser sol·licitada per Gómez “etiam” de Mata, escolàstic de l’església de Conca, amb qui no va voler entrar en disputa per la seva possessió, suplica, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda de la dita església, que Gómez i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 260r-260v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les esglésies parroquials dels llocs d’Oroz i de Mendia [Mélida?], “ad invicem perpetuo unitis”, a la diòcesi de Pamplona, vacants, havien estat concedides al suplicant García de Urioz, prevere de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI. Més tard s’havia obert una causa davant de l’oficial de Pamplona entre ell i Martín de “Erdocayn” [Erdotzain] i Jimeno àlies Simón de Villava, “assertos clericos respective adversarios”, sobre la possessió d’aquests beneficis, que es van concedir a García, però els dos adversaris van apel·lar. Mentrestant, Simón havia renunciat els seus drets sobre aquests beneficis. El suplicant sol·licita que s’admeti la cessió de Simón i que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en els seus drets. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, f. 300r.

Reg. Suppl. 975, 255v-256r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant Girolamo de Porcariis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Joan Jeroni Sobrevila (“Sobrevilla”), beneficiari perpetu de l’església de València, “actorem”, i el suplicant Guillem Mestre, rector de l’església parroquial del lloc de “Gradus”, a la diòcesi de València, i beneficiari del benefici perpetu a l’altar de Sant Miquel de l’església parroquial de Sant Bartomeu, “reum” i possessor, sobre la possessió de la dita església parroquial i benefici a l’altar de Sant Miquel. Per arribar a una conclusió, Jeroni havia cedit en mans del papa Alexandre VI els seus drets sobre els beneficis en qüestió. // Guillem suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 15v-16r.

Reg. Suppl. 975, 252v-253v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan “Foscho”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, clergue d’Oviedo, havia exposat al papa Innocenci VIII que un tal Diego Monge “qui se gerebat prout gerit priorem” del monestir de Sant Joan de Fano, de l’orde de Sant Benet, a la mateixa diòcesi, s’havia fet indigne del seu priorat per haver alienat alguns béns del monestir. El suplicant demana que s’ordeni a un auditor que verifiqui si les acusacions contra Diego són certes i, si cal, que el privi del benefici i que se li concedeixi a ell mateix. “Concessum ut petitur prout de jure ut in forma juris et committitur in partibus in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 246r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jordi “Gmus?” [Guillem?] Pastor, prevere de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder resar les hores canòniques i l’ofici diürn segons el costum i l’observança de l’església romana en qualsevol lloc on sigui, sol o amb un soci que escollirà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 241r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’arxiprestat de Quesada i de Cazorla (“de Quassada et de Cacorla”), a la diòcesi de Toledo, vacant, havia estat concedit per l’autoritat ordinària al suplicant Francesc Desprats, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, nunci apostolic i canonge de València. // El mateix Francesc, com que té dubtes sobre la concessió, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 962, f. 120v.

Reg. Suppl. 975, 237r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els clergues i els laics del districte de Biscaia, a la diòcesi de Calahorra, havien exposat al papa Alexandre VI que una vegada Marina Pérez “Segantia” [Goxencia?], dona del castell (“oppidi”) de Durango, a la mateixa diòcesi, havia seguit una secta herètica fundada per un tal fra Alonso [de Mella] i no havia negat la seva pertinença, ni tan sols en el moment de la mort. Per tant, el rector i el clergat del castell l’havien fet enterrar a casa seva i havien fet confiscar els seus béns com a advertència contra els qui volguessin seguir aquella heretgia. Però alguns familiars de Marina volien restablir l’heretgia i enterrar la difunta a l’església. // Els suplicants, per no ressuscitar l’heretgia, imploren al papa que ordeni a alguns prohoms que no treguin Marina del lloc on està enterrada, i que convidi els inquisidors de l’herètica pravitat a verificar la seva situació. “Concessum de comissione in presentia domini nostri Jo. Àlex.”
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre els “heretges de Durango” i fra Alonso de Mella: https://es.wikipedia.org/wiki/Herejes_de_Durango. La dona podria ser Marina Pérez de Goxencia, de Durango, relaxada en estàtua i exhumada per heretge cap al 1500.

Reg. Suppl. 975, 236r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Soler, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, cubiculari i canonge de Lleida, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial d’ Anglesola, a la diòcesi de Vic, vacant per la mort de Pere “Cacabo” [Casabò], el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: L’església havia estat concedida el mateix dia a Joan de Borja (vegeu reg. Suppl. 975, f. 210v).

Reg. Suppl. 975, 234v-235r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere “Dulofin?” [Deulofeu?], diaca de la diòcesi d’Urgell, de 15 anys d’edat, que havia estat dispensat a causa d’una malaltia a l’ull esquerre, suplica que s’esculli un bisbe resident a la seu apostòlica o fora d’ella que pugui promocionar-lo al rang del presbiterat. “Concessum ut petitur et commutatur ordo in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 233r-233v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeixi “motu proprio” a Joan [de Castre], bisbe d’Agrigent i castellà del castell Sant’Angelo (“Arcis S. Angeli in urbe”), la provisió de tots els beneficis vacants per la mort de Berenguer Estrada. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 975, 229v-230v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Sixt IV havia concedit a Domingo Serret de Almarza, clergue de la diòcesi d’Osma, familiar del papa Alexandre VI, una pensió anual de 6 ducats sobre els fruits de l’església parroquial de Sant Creu del castell (“opidi”) de Sòria, a la mateixa diòcesi, que un tal Antonio González de San Clemente, com a possessor, i els seus successors li havien de pagar. // Atès que Antonio va deixar de pagar la pensió i va incórrer en falta segons les clàusules de les lletres, Domingo suplica que s’ordeni a Pietro [Menzi] de Vicenza (“de Vicen.”), bisbe de Cesena i auditor de la Cambra, que el privi del benefici i que se li concedeixi a ell amb una dispensa per administrar-lo. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 229v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nicolas “Toy” [Tuy?], porcionari perpetu de l’església de Sant Tomàs màrtir de “Glosnoyi?”, a la diòcesi d’Osma, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que pugui conferir-li els ordes sagrats i ascendir-lo al rang del presbiterat, necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies