Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 255v-256r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant Girolamo de Porcariis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Joan Jeroni Sobrevila (“Sobrevilla”), beneficiari perpetu de l’església de València, “actorem”, i el suplicant Guillem Mestre, rector de l’església parroquial del lloc de “Gradus”, a la diòcesi de València, i beneficiari del benefici perpetu a l’altar de Sant Miquel de l’església parroquial de Sant Bartomeu, “reum” i possessor, sobre la possessió de la dita església parroquial i benefici a l’altar de Sant Miquel. Per arribar a una conclusió, Jeroni havia cedit en mans del papa Alexandre VI els seus drets sobre els beneficis en qüestió. // Guillem suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 15v-16r.

Reg. Suppl. 975, 160v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert a la cúria romana una causa davant l’auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Juan de Segura, àlies de Cabeza de Vaca, clergue de la diòcesi de Jaén, “reum et possessorem”, i Francisco Pérez (“Peres”), “assertum clericum actorem”, sobre la possessió del priorat de Sant Domènec de “Fortanuela”?, a la diòcesi de Jaén. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Francisco havia cedit els seus drets sobre el benefici. // Juan de Segura suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la concessió d’aquest dret i, en conseqüència, la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 973, f. 179r.

Reg. Suppl. 975, 110r-110v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Villegas, àlies de “Caveisrubeis” [Covarrubias], abat de Cervatos, a l’església de Burgos, havia obtingut el benefici simple de Sant Joan de Gabraleón i altres beneficis a l’església de Cadis per cessió de [Giovanni Giacomo Schiaffinato], cardenal prevere de Sant Esteve “in Celio monte”, que conservava el dret de regressió. Però Fernando de Ordiales, clergue de Cadis, famíliar i continu comensal de Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, els va disputar davant d’un auditor del sacre palau apostòlic. Fernando va obtenir una sentència favorable, Pedro va cedir les possessions i el cardenal, el dret de regressió. // Fernando suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la possessió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Una altra còpia de la mateixa súplica, amb data 1493/06/11, es troba al reg. Suppl. 976, ff. 31r-31v.

Reg. Suppl. 975, 044v-045r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Càller vacant per la mort de Nicolau Asbert, el seu últim possessor, havia estat concedida a Onofre Torosani, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI. Més tard s’havia obert una causa davant un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Onofre i Esteban Albacar sobre la possessió de la dita canongia amb prebenda. Per arribar a una conclusió, Esteban havia cedit els seus drets sobre el benefici, però Onofre no va rebre les lletres de subrogació pertinents. Per tant, Onofre va cedir el benefici en mans del papa. // Antoni Monrós, clergue de Càller, també familiar i continu comensal del papa, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Hauria de ser el mateix Antonio Monrós, clergue de Calahorra, per a qui vegeu reg. Vat. 780, ff. 51r-52v. Sobre el matex afer vegeu també reg. Suppl. 975, f. 5r.

Reg. Suppl. 975, 025v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in Celio monte”, havia cedit en mans del papa Alexandre VI un benefici perpetu simple de l’església de Sant Joan i un altre de la de Santa Maria Magdalena que posseïa a la diòcesi de Jaén, “possessione non habita”. // Alfonso de Las Cañas (“Caynas”) i Pedro Uroz de Morillo, familiars i continus comensals d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit “in macello” i vicecanceller de l’Església romana, supliquen que s’admeti la cessió i que es concedeixi a Alfonso la gràcia especial de la provisió del benefici de Sant Joan. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 007v-008r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant un cert auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Juan de Herrera, “reum et possessorem”, i un cert Alfonso de Cueva, clergue de Sevilla, “actorem”, sobre la possessió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sanlúcar de Barrameda i de la capellania perpètua de l’altar de Sant Martí de l’església parroquial de Tejada [la Vieja], a la mateixa diòcesi. // Com que després Alfonso havia cedit tots els seus drets sobre els beneficis, Juan suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en aquests i, en conseqüència, la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 973, ff. 130r-130v.

Reg. Suppl. 974, 278r-278v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Enrique de Lobera, degà de l’església de Coria, familiar i continu comensal de Giuliano [Della Rovere], cardenal bisbe de Sant Pere “ad Vincula”, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI una canongia amb prebenda que posseïa a l’església d’Osca per la renúncia de Juan de Pomar, el seu últim possessor, “ex causa permutationis”. El mateix papa l’havia concedida de nou a Juan de Conchillos (“Chonchillos”), prevere de Tarassona, que al seu torn la va renunciar a favor seu. A més, una porció de l’església de Tarassona havia quedat vacant a causa de la renúncia de Baltasar de “Menezal”?, clergue de la mateixa diòcesi. // Baltasar i Juan de “Menezal”?, “etiam” clergue de la diòcesi de Tarassona, supliquen que se’ls concedeixin, respectivament, la canongia amb prebenda i l’esmentada porció.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una altra còpia de la súplica, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 975, ff. 148v-149r.

Reg. Suppl. 973, 178v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana, davant de Guglielmo de Perreris (“Pereris”), auditor del sacre palau apostòlic, entre Martín Franco, “assertum clericum” i “actorem”, i Pedro Rodríguez (“Roderici”), clergue de la diòcesi de Conca, “reum et possessorem”, sobre la possessió de l’església parroquial de La Peraleja (“Peralaja”), a la mateixa diòcesi de Conca. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Martín havia renunciat els seus drets sobre el benefici. // Pedro suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu la súplica, amb data 1493/04/25, conservada al mateix reg. Suppl. 973, f. 82r.

Reg. Suppl. 973, 146v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria del vicariat d’Osca, davant del vicari general, entre Martín Forner i Jaime Miguel Gilbert, clergue i canonge d’aquella diòcesi, respectivament, sobre la possessió del benefici de Santa Llúcia, a la mateixa diòcesi, “de capa vulgariter nuncupatis/ nuncupato”, que “de jure patronatus laycorum existit”. Per arribar a una conclusió, Martín i Jaime Miguel havien renunciat els seus drets sobre el benefici. // Juan Pastor, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admetin les renúncies i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: El marge superior del folio està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 053r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit i Sant Modest i vicecanceller pontifici, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI, “licteris apostolicis desuper non confectis”, els seus drets sobre certs prestimonis o porcions prestimonials o beneficis simples a les esglésies d’Aznalcóllar (“Hasnacollar”) i Alanís, “quartis portionisbus vulgariter nuncupatis”, i un benefici simple servitori a l’església parroquial de Puebla de Coria, a la diòcesi de Sevilla, que estaven vacants per la mort, fora de la cúria romana, d’Agustín de Spínola (“Spinnola”), protonotari apostòlic, el seu últim possessor, i que li havien estat concedides per l’autoritat apostòlica. // Fernando de Alfaro, clergue de la mateixa diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 049v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Tudela, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del papa, “licteris apostolicis super ea non confectis”, els seus drets sobre l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Villardondego (“Villar de Dondego”), a la diòcesi de Zamora, que estava vacant per la mort, fora de la cúria romana, de Juan de Galves, el seu últim possessor, i que li havia estat concedida per l’autoritat apostòlica. // Cristóbal Chacón, clergue de la mateixa diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], “creatura”, familiar i continu comensal del papa, cardenal diaca de Sant Vit i vicecanceller pontifici, present a la cúria romana, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 006r-006v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoni Monrós, clergue de la diòcesi de Càller, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans d’aquest les esglésies parroquials “invicem canonicis unitis” de Sant Vit i Sant Constantí a Villalonga, a la diòcesi d’Oristany, que li havien estat concedides per l’autoritat apostòlica després de la renúncia de Tomàs Torosani (“Thorosani”). // Johannes Scano (“Scanio” o “Scamo”), clergue de la diòcesi d’Oristany, present a la cúria romana, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Malgrat algunes diferències, aquesta súplica està clarament relacionada amb el benefici tractat a la butlla, amb data 1493/06/13, conservada al reg. Vat. 780, ff. 51r-52v.

Reg. Suppl. 974, 269v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Martín Sánchez de Soria, clergue de la diòcesi d’Osma, i Gabriel de la Cadena, “assertum clericum intrusum”, sobre la possessió dels beneficis simples servitoris i “novenis nuncupatis” de les esglésies parroquials dels llocs de “Tamendo”? i de “Pigasenda” [Peñausende], d’“Algalin”? [Argañín?], d’“Aralon”? o “Avelon”?, de “Tamaion” [Tamajón?] i d’“Almoser”?, a la diòcesi de Zamora. La causa restava indecisa en primera instància. Com que mentrestant Gabriel havia mort, Martín havia suplicat i obtingut d’ésser subrogat en els seus drets i que se li concedís la provisió dels dits beneficis, que després va renunciar en mans del papa. // Mestre Rodrigo Pérez de Valladolid, clergue de la diòcesi de Palència, escriptor de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixin els citats beneficis, que han estat vacants durant molt de temps, i que la causa s’extingeixi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 974, 215r-215v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Bernat Teixidor (“Textorerii”), clergue de Girona, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, actor, i el suplicant Sebastià Esparreguera (“Sparaguera”), prevere de la mateixa diòcesi, “reum et possessorem”, sobre la possessió del benefici simple anomenat confraria perpètua de Noves, sota la invocació de Santa Maria Magdalena, de l’església parroquial de Camós (“Camonibus”), a la mateixa diòcesi de Girona. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Bernat havia cedit els seus drets al benefici. // Sebastià suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 198v-199r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Carvajal, ardiaca de Trujillo (“Trusillo”), a l’església de Plasencia, havia cedit el simple benefici de “Pareshizoso?”, a la mateixa diòcesi, que havia obtingut per la mort d’Álvaro de Carvajal, el seu últim possessor. // Juan de Milla, clergue de la diòcesi d’Àvila, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 974, 191r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant del bisbe d’Alexandria entre el suplicant Alfonso Márquez (“Marches”), clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i comensal continu i palafrener (“palafrenarius”) del papa Alexandre VI, “reum”, i Angelo “Furius?”, clergue de la diòcesi de Civita Castellana, “actorem”, sobre la possessió de la porció de l’església parroquial de San Gregorio de Civita Castellana. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Angelo havia cedit els seus drets sobre el benefici. // Alfonso suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 162v-163r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, havia cedit en mans del papa Alexandre VI les porcions prestimonials dels llocs de Pedroche i Montalvo, que posseïa, respectivament, a les diòcesis de Còrdova i Conca per concessió i dispensa apostòlica. // Fernando de Fonseca, canonge de Conca, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 974, 162v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, havia cedit en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de l’església de Lleó que posseïa. // Juan de Las Cuevas, clergue de la diòcesi d’Àvila, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 974, 157r-157v

 • Signatura:
 • Data: ?/?/?
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Joan de Villalta, a la diòcesi de Zamora, havia estat concedit a Francisco Álvarez de Coca, clergue de la diòcesi de Segòvia, que més tard l’havia renunciat en mans del papa Alexandre VI. // Antonio Álvarez de Coca, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria
 • Observacions: A causa de la mutilació de la part superior del f. 157v no és possible datar la súplica.

Reg. Suppl. 974, 114r-114v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple de l’església parroquial de la Bóveda [Aldehuela de la Bóveda], a la diòcesi de Salamanca, havia estat renunciat per [Andrés] de Arenas, clergue de Salamanca, el seu últim possessor, en mans del papa Innocenci VIII, que el va concedir a Bernardino [de Carvajal], bisbe de Badajoz, el qual, al seu torn, el va cedir en mans del mateix papa, “litteris apostolicis super ea non confectis”. Més tard, el benefici havia estat concedit a [Juan], clergue de Còrdova, que al seu torn hi va renunciar pel mateix motiu. // Sancho de “Auressana”?, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: No és possible identificar el cognom del segon titular del benefici, a causa de la mutilació a la part superior del foli. Tanmateix, per la presència del nom d’Andrés de Arenas, semblaria que aquest és el mateix benefici sobre el qual vegeu també reg. Suppl. 963, f. 69v.

Reg. Suppl. 974, 074v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Guillermo (?) i F., familiar i continu comensal i ostiari del papa Alexandre VI, sobre la possessió de l’església parroquial de Gomecello i Sordos, a la diòcesi de Salamanca. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, F. havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa Alexandre VI. // Guillermo suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial. “Concessum ut petitur et in forma in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La part superior del f. 74v està mutilada. Per tant, no és possible identificar els cognoms dels actors.

Reg. Suppl. 974, 065v-066r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Pietro de Accoltis d’Arezzo, auditor del sacre palau apostòlic, entre els suplicants Juan de “Hereinas”? [Hervías], abat de La Sey (“Lassey”), a l’església de Conca, i canonge, i Lorenzo de Guzmán, “reum”, sobre la possessió de l’esmentada abadia i canongia amb prebenda. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Lorenzo havia cedit en mans del papa Alexandre VI els seus drets sobre l’abadia i la canongia amb prebenda. // Juan suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 974, 016r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vit “in Macello”, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia de l’església de Càller i les prebendes d’Uta i Villaspeciosa, a la diòcesi de Càller, que havia obtingut per la mort de Juan Ximénez de Fariza, el seu últim possessor. // Matteo Molli o Mateu Moll, clergue de Càller i familiar i continu comensal de Giovanni Giacomo [Schiaffinato], cardenal prevere de Santo Stefano in Celiomonte, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre els mateixos beneficis vegeu també reg. Vat. 776 , ff. 58v-60v.

Reg.Suppl. 972, 254r-254v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Guillermus de Perreris, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Antoni Aguilar, prevere i rector de l’església de Santa Coloma de Queralt, a la diòcesi de Vic, possessor, i Felip Joan, clergue de València, “agentem”, sobre la possessió del mateix benefici. Per arribar a una conclusió, Felip havia cedit tots els seus drets sobre l’església. // Antoni suplica que s’admeti la cessió, s’extingeixi la causa i se li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 113v.

Reg. Suppl. 972, 158v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de l’oficial de Tarassona, jutge delegat, entre els suplicants Íñigo de Cabera, degà de l’església de Coria, i García Arnaldo de “Arcamenta” o “Arrementa”?, clergue de la diòcesi d’Oloron, sobre la possessió del priorat de Caparroso, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Pamplona. Per arribar a una conclusió, García Arnaldo havia cedit els seus drets sobre el benefici. // Ambdós supliquen que s’admeti la renúncia, s’extingeixi la causa i es concedeixi la provisió del priorat a Íñigo. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 972, f. 138r.

Reg. Suppl. 972, 128v-129r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Fernández de Villaverde havia renunciat l’església parroquial de Villar de Gallimazo, a la diòcesi de Salamanca, en mans d’un cert jutge apostòlic nomenat per l’autoritat. Més tard, la mateixa església va ser concedida a Juan Pereira, ardiaca de Salamanca, per l’autoritat apostòlica. Després s’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre aquest últim i Álvaro de Bracamonte, clergue de la diòcesi d’Àvila, sobre la seva possessió, que restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Álvaro havia renunciat als seus drets sobre el benefici. // Joan suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 050r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de los Ríos, escolar de Sevilla, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici servitori simple de Ginés i “Regendio”?, “invicem unitarum”, que posseïa per la mort d’un cert Juan de Baena, el seu últim possessor, “littere non confecte”. // Cristóbal de Huelva, clergue de Sevilla, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 971, f. 16r.

Reg. Suppl. 972, 045v-046r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Matteo de Ubaldis, auditor del sacre palau apostòlic, entre Francisco de “Credo”, clergue de Burgos, “actorem”, i el suplicant Álvaro de Bracamonte, clergue de la diòcesi de Salamanca, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, dispensat sobre el seu “defectu natalium”, i també familiar i continu comensal de Joan de Borja, cardenal de Santa Susanna, “reum et possessorem”, sobre la possessió de l’església parroquial del castell (“opidi”) de Puente del Congosto, a la diòcesi d’Àvila. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Francisco havia cedit els drets que posseïa sobre el benefici. // Álvaro suplica que s’ordeni a l’auditor d’admetre la cessió i concedir-li la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre Álvaro de Bracamonte vegeu també reg. Suppl. 969, ff. 247v-248r.

Reg. Suppl. 972, 030v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jorge [Costa], cardenal bisbe albanense, havia cedit en mans del papa Alexandre VI la cantoria de l’església de Mazzara i una porció de l’església parroquial de Sant Llorenç de la terra de Trapani, a la mateixa diòcesi de Mazzara. // “Cristophorus Castronus”, clergue i canonge de Palerm, familiar i continu comensal d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels dos beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 025v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Vic vacant per la mort de Joan Molines, el seu últim possessor, havia estat sol·licitada pel mestre Joan de “Casterilla”? [Castellà?], clergue de la diòcesi de València, notari, en virtut d’unes lletres que li havia concedit el papa Innocenci VIII. Més tard, el mateix Joan havia cedit el benefici en les mans del papa Alexandre VI, “possessione non habita”. // Antoni Conjuncta, canonge de Barcelona, familiar i continu comensal del papa, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies