Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 973, 288v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Guillem Palau, clergue de la diòcesi de Tortosa i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Mateu, a la mateixa diòcesi, fundat pel difunt Ponç Pasqual (“Pontium Pascasii”), “que de jure patronatus laicorum existit”, i vacant per la mort de Joan Florença (“Florenca”), el seu últim possessor, des de feia tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també la butlla amb data 1493/05/11 al reg. Lat. 939, ff. 126r-127v.

Reg. Suppl. 973, 260r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Rodríguez de Oviedo, clergue de la diòcesi d’Oviedo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Pere d’Omaña, a la mateixa diòcesi, vacant des de feia tant de temps, a causa del trasllat de un cert Juan de la Torres (“de Latores”) a l’església de Santa Maria de Trubia, a la mateixa diòcesi, que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 233v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Santa María, canonge i ardiaca d’Eguiara, a la diòcesi de Pamplona, que ja tenia una dispensa per poder rebre els ordes clericals i administrar el dit benefici, no obstant el “defectum natalium quem patitur”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la canongia i ardiaconat de l’església de Pamplona, vacant des de feia tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 973, 223v-224r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Sánchez i Gaspar Sánchez havien renunciat en mans del papa “ex causa permutationis” alguns beneficis: Pedro, l’església parroquial anomenada prepositura de la vila de Ciutadella, a la diòcesi de Mallorca i l’ardiaconat de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí; Gaspar, el priorat d’Ejea de los Caballeros (“Cavaleros”), a la diòcesi de Saragossa, de l’orde de Sant Benet. // Pedro i Gaspar supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin a Gaspar (que ja posseeix l’arxiprestat de Rodillas, a la diòcesi de Toledo) l’església parroquial de Ciutadella i l’ardiaconat de Daroca, i a Pedro, el priorat d’Ejea de los Caballeros. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La provisió dels tres beneficis es va completar amb l’emissió d’una butlla per a cadascun d’ells, totes amb data 1493/05/14 i conservades al reg. Vat. 776: per a la provisió a favor de Pedro Sánchez de l’església parroquial de Ciutadella, vegeu ff. 138v-140v; per a la provisió al mateix Pedro de l’ardiaconat de Daroca, ff. 195r-198r; per a la provisió a Gaspar Sánchez del priorat d’Ejea de los Caballeros, ff. 141r-142v.

Reg. Suppl. 973, 159r-159v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan González (“Gundissalvi”), clergue de la diòcesi de Compostel·la, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Joan de Calvente, a la mateixa diòcesi, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sebastián de Puértolas, clergue de la diòcesi d’Osca, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de “P[...] [...]” de Belsierre, a les diòcesis d’Osca i Lleida, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir els beneficis ni el redactor, perquè el marge superior del foli està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 115r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Álvarez de Valdés, clergue de la diòcesi d’Oviedo, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que ja havia obtingut una dispensa sobre el seu “defectum natalium quem patitur de presbitero genitus”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Sant Pere de Yernes, a la mateixa diòcesi, i també d’un cert benefici simple servitori i d’una capellania perpètua a l’altar del Santíssim a l’església de Sant Salvador de Grandas, a la mateixa diòcesi, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 973, 080r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho de la Carci, clergue de la diòcesi de Pamplona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’església parroquial de Garde (“Carde”), a la mateixa diòcesi, “que de iure patronatus laicorum [...] existit”, vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica, malgrat que Pedro de “Ambuén?”, “qui pro clerico se gerit”, l’havia ocupada indegudament. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Supp. 973, 037r-037v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Las Menas i Pedro Rodríguez havien renunciat en mans del papa “ex causa permutationis”, respectivament, les rectories de les esglésies parroquials de Sant Nicolau d’Almazán (“Almacini”), al castell (“oppidi”) d’Huete (“Huepta”), i de La Peraleja, [a la diòcesi de Conca]; i Fernando de Fonseca havia renunciat a un prestimoni o porció prestimonial o benefici simple servitori del lloc de Loranca [del Campo], a la mateixa diòcesi. // Pedro i Juan supliquen que s’admetin les renúncies i es concedeixin a Juan l’església parroquial de La Peralaja i a Pedro, l’església parroquial de Sant Nicolau d’Almazán i el benefici de Loranca [del Campo]. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Al marge esquerre, la súplica està qualificada com a “sine diocesi”, però dels llocs esmentats es pot deduir que es tracta de beneficis a la diòcesi de Conca.

Reg. Suppl. 973, 009r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Rocamora, “iniquitatis filius”, “assertus clericus” de la diòcesi de Cartagena, que detenia la capellania de Sant Sebastià a l’església de les santes Justa i Rufina, a la ciutat d’Oriola, a la mateixa diòcesi, “de jure patronatus laicorum”, havia assassinat un cert Berenguer Morrell (“Morrellus”), a la mateixa ciutat d’Oriola. // El suplicant Francisco Pérez, “baccallarius in legibus”, clergue de la mateixa diòcesi i “in ordine sacerdotali constitutus”, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Francisco de Rocamora de la capellania, la qual serà concedida al mateix suplicant. “Fiat ut petitur in forma juris. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 973, 005v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Zárate, clergue de la diòcesi de Calahorra, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’ermita (“heremitoria”) o d’un benefici simple servitori perpetu de [...] “Lilio” [Lillo?], de Santa Maria de “Bucali”, de San Pablo de San Adrián, de San Esteban de “Mustria?”, de San “Aurs? de Sturabia” i de San Pedro de Agudo, a la mateixa diòcesi, i vacant durant tant de temps, en no haver-hi notícies del seu últim possessor, que la seva col·lació havia tornat a la seu apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: El marge superior del foli està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 005r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel de “Emolinis” [Remolins], clergue de la diòcesi de Lleida, “in jure canonico baccallarius”, i Gonzalo [Fernández] de Heredia [“de Rodia”], arquebisbe de Tarragona, “alme urbis vestre gubernator”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de la provisió de la meitat de la prebenda de la canongia de l’església de Santa Maria dels Corporals de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, vacant perquè un cert Juan Falcón havia obtingut una canongia íntegra, a la mateixa església diocesana, vacant per la mort de N., prior de la Peña (“de la Peyna”). “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 137r-137v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La preceptoria de la casa de Sant Antoni de la vila de Cervera (“Cervaria”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, vacant, havia estat concedida al suplicant Tomàs “Molon”, canonge “tunc” del monestir de Sant Antoni de Sant Antoni (sic), de l’esmentat orde, a la mateixa diòcesi, per l’autoritat apostòlica. // Tomàs suplica d’ésser dispensat de rebre els ordes sagrats i el grau del presbiterat, necessaris per administrar-la durant els propers tres anys. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 134r-134v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Felino [de Sandeis], auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Andrés Gómez, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Alfonso González, “adversarium assertum clericum”, sobre la possessió de l’església parroquial de Sant Salvador del castell (“oppidi”) d’Atienza (“Attensa”), a la diòcesi de Sigüenza. La causa restava indecisa en primera instància. // Andrés suplica que, en cas de “si neutri”, s’ordeni a l’auditor que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 133v-134r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Inequitatis filii” Pedro Abad (“Abbat”) de Gorostreta i Pedro “etiam” Abad de “Muguina” [per Muguía o Munguía?], beneficiats perpetus de l’església parroquial de Santa Maria de Durango, a la diòcesi de Calahorra, s’havien fet indignes del seus beneficis per haver causat escàndol durant la celebració de la missa i d’altres oficis divins. // Juan Martínez de Arbolange, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si les acusacions són certes i, si ho són, que se’ls privi tots dos dels beneficis, els quals seran concedits al mateix suplicant. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 131v-132r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Inequitatis filius” Fernando Abad de “Mendrac”, beneficiat perpetu de l’església parroquial de Santa Maria de Durango, a la diòcesi de Calahorra, s’havia fet indigne del seu benefici per haver causat escàndol durant la celebració de la missa i d’altres oficis divins. // Martín de Aguirre, clergue de la mateixa diòcesi i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si les acusacions són certes i, si ho són, que es privi Fernando del benefici, el qual serà concedit al mateix suplicant. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 124r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Rodríguez de León, prior de l’església d’Oviedo, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI una porció de la mateixa església que posseïa. // Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a la mateixa església, familiar i continu comensal del papa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i de poder-lo unir al seu ardiaconat. “Concessum ut petitur prout de jure et in forma juris in presentiam domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 123r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple perpetu de l’altar de la imatge de la Passió de nostre Senyor Jesucrist i la Santa Espina, a l’església de València, “quod de iure patronatus laicorum existit”, vacant per la mort de Joan Vidal, el seu últim possessor, havia d’ésser concedit a un prevere, segons l’acte de la seva fundació. Francesc Joan d’Artés, clergue de nou anys d’edat, va ser presentat davant del vicari de l’arquebisbe de València perquè se li concedís el benefici. Més tard es va obrir una causa davant del mateix vicari entre Francesc Joan i Ramon “Glaries?”, “qui pro clerico se gerit”, sobre la possessió del benefici. El vicari va dictar sentència a favor de Francesc Joan i contra Ramon, però ell mateix va renunciar el benefici en mans del papa Innocenci VIII, “litteris apostolicis super ea non confectis”. // El papa Alexandre VI ordena al vicari de l’arquebisbe de València que subrogui Joan d’Artés, familiar i continu comensal seu, en els drets que Francesc Joan posseïa sobre el benefici i que executi la seva possessió. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix acord vegeu també reg. Vat. 777, ff. 221v-224r, que hauria d’ésser la butlla corresponent a aquesta súplica, però el cognom de Ramon és Blanes.

Reg. Suppl. 975, 122r-122v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Sánchez de Santa María, “ex nobili genere procreatus”, rector de l’església parroquial de “Subica” [Subiza (Zubitza)], a la diòcesi de Pamplona, suplica d’ésser dispensat durant dos anys de rebre els graus de diaconat i presbiterat, necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentiam domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio de Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 120v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Iniquitatis filius” Miguel de Roncal [Erronkari] (“Ronqual”), àlies d’“Ustos” [Urroz (Urrotz)? Ustés (Ustaize)?], “assertus clericus” de la diòcesi de Pamplona, havia estat acusat d’assassinat i per tant s’havia fet indigne dels beneficis de Sant Esteve de Roncal i de Sant Andreu d’“Ustos” i altres que havia obtingut a la diòcesi de Pamplona. // Pedro Díaz, clergue de la diòcesi de Tarassona, familiar i continu comensal de Gonçal Roís [Ruiz], escriptor apostòlic, suplica que es verifiqui si Miguel és culpable, i si ho és, que se li concedeixi a ell la provisió dels seus beneficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples de les esglésies parroquials de Santa Creu, Sant Joan i Sant Jaume d’Écija (“Eceja”), a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort de Juan de Villagómez, havien estat concedits al suplicant Francisco de Morales, clergue de la diòcesi de Jaén, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // El mateix Juan suplica que es confirmi la provisió dels beneficis i que se li concedeixi una pròrroga per prendre’n possessió amb la finalitat de verificar la presència de possibles ocupants. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 975, 120r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Michael de Salvet.” [Michele Salvetti?], solˑlicitador de lletres apostòliques, havia renunciat al seu càrrec en mans del papa Alexandre VI. // Miguel de Sebrado, ardiaca de “Baessa” [Baeza], a l’església de Jaén, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi el càrrec. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.

Reg. Suppl. 975, 119r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristóbal de Albornoz (“Albornos”), escolar de la diòcesi d’Àvila, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que li confereixi els ordes clericals. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 114r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les esglésies parroquials de Sant Esteve i “del Arcon de la Cantera” [Arcos de la Cantera?], a la ciutat i diòcesi de Conca, estaven vacants des de feia tant de temps que Diego de Valera, “qui se gerit pro clerico”, les havia ocupat indegudament. // Alfonso Mayano, clergue de Còrdova, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del beneficis. “Concessum A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 113v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les dones nobles suplicants Urraca (“Vrata”) de Guzmán i Leonor de Cárdenas, de Sevilla, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial de poder visitar alguns monestirs i llocs sagrats. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 113v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Pérez de Baeza, laic de la diòcesi de Jaca (“Jacuen.”), resident a la cúria romana, suplica que s’esculli un bisbe resident a la mateixa cúria que li confereixi la tonsura clerical. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 110r-110v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Villegas, àlies de “Caveisrubeis” [Covarrubias], abat de Cervatos, a l’església de Burgos, havia obtingut el benefici simple de Sant Joan de Gabraleón i altres beneficis a l’església de Cadis per cessió de [Giovanni Giacomo Schiaffinato], cardenal prevere de Sant Esteve “in Celio monte”, que conservava el dret de regressió. Però Fernando de Ordiales, clergue de Cadis, famíliar i continu comensal de Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, els va disputar davant d’un auditor del sacre palau apostòlic. Fernando va obtenir una sentència favorable, Pedro va cedir les possessions i el cardenal, el dret de regressió. // Fernando suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la possessió dels beneficis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 108v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Artés, clergue perpetu beneficiat de l’altar de Sant Antoni a l’església de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en les seves mans un cert benefici simple perpetu que posseïa a la mateixa església. // El mateix Joan i Simó d’“Aziran” [Atzerà? o Acirón?], rector de l’església parroquial del lloc de Benicarló, a la diòcesi de Tortosa, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi la provisió del benefici a Simó i a Joan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i ingressos de la dita església parroquial, que el mateix Simon i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 975, 108r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fra Simón de Loza, monjo prevere del monestir de Santa Maria de Sandoval, de l’orde cistercenc de Lleó, havia exposat al papa Alexandre VI els fets que van conduir a la mort de la seva mare, pels quals suplica ésser absolt del delicte d’assassinat. “Concessum ut petitur citra altarie et ministerium in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 107r-107v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Ramon, de l’orde de frares ermitans de Sant Agustí i professor de teologia, suplica que es demani a Berenguer [de Sos], arquebisbe de Torres, present a la ciutat de Barcelona, o a dos altres doctors que l’examinin i, si el troben idoni, li concedeixin el “magisterii gradum” amb tots els seus privilegis. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies