Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 970, 118v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lope Flores, rector de l’església parroquial de Castroverde, a la diòcesi de Salamanca, suplica que se li concedeixi una dispensa de quatre anys per no haver de prendre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 970, 116r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Lobera, rector de l’església parroquial de Segarra, a la diòcesi de Saragossa, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI i de Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un màxim de tres anys per prendre els ordes sagrats i ser promogut al grau de prevere, necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 098v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Santillana, clergue beneficiat perpetu de l’església parroquial del castell (“opidi”) de Villasarracino, a la diòcesi de Palència, a causa del seu benefici havia d’ésser promogut a l’orde del presbiterat dins d’un període determinat. // Juan suplica que se li concedeixi una dispensa per no estar obligat a prendre l’ordre predit pel benefici en qüestió i a causa d’altres beneficis que obtindrà fins a un termini determinat. “Concessum ut petitur ad triennium in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 011r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoni Porquet, rector de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Castelló de Pont, a la diòcesi de Lleida, que a causa d’aquesta havia estat obligat pel papa Innocenci VIII a prendre els ordes sagrats i després havia estat dispensat pel mateix, suplica que es confirmi la dispensa de “non promovendo” fins a cinc anys després de la possessió del benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie et cum clausula absolutionis ad effectum presentem et cum prorogatione dicti anni ad quinquennium cum nova dispensatione ut prefertur computandi et per breve”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Aguilafuente, rector de l’església parroquial del lloc de Sauquillo, a la diòcesi de Segòvia, familiar i continu comensal del mestre Honorato de Agnellis, escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un màxim de tres anys per ésser promogut al grau de prevere o sotsdiaca necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 088v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Dena, clergue de Lleó, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Narayola, a la diòcesi d’Astorga, suplica que se li concedeixi una pròrroga de set anys per prendre els ordes sagrats i ser promogut al grau de prevere, necessari per administrar el seu benefici, com a resident a la cúria romana o assistent a un Estudi general. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie. Et cum clausola absolutionis ad effectum etc. et ad septennium ut petitur et ubilibet residendo ut prefertur et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 257r-257v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro de Las Povenas [Las Poveñas?], rector de l’església parroquial de Sant Romà de San Román, a la diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal de [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, “castri Sancti Angeli castellani” [castellà de Sant’Angelo], com que resideix a la cúria romana i està al servei del mateix bisbe, suplica que se li concedeixi una pròrroga de dos anys per prendre els ordes sagrats i ésser promogut al grau de prevere necessari per administrar la seva església. “Et cum prorogatione predicta ad duos annos in curia ut prefertur residendo et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat”. “Concessum ut petitur A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 191v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís de Santa Pau, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, rector de l’església parroquial de La Todolella (“Tudellella”), a la diòcesi de Tortosa, que ja havia estat dispensat durant un any de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una altra dispensa fins a cinc anys. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 023r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Tornadizos, a la diòcesi de Salamanca, havia estat concedida al suplicant Sancho de Sahagún, clergue de Salamanca, per l’autoritat ordinària. Més tard s’havia obert una causa entre ell i el difunt Diego de Monroy, també clergue de Salamanca, sobre la possessió de la dita església, que restava indecisa en primera instància. Malgrat que Diego ja havia mort, Sancho havia continuat posseint el benefici durant un any sense ésser promogut al grau de presbiterat necessari, en virtut d’una concessió del papa Innocenci VIII. Finalment, el benefici havia estat concedit a Sancho. // Ell mateix, sotsdiaca present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga d’un any per prendre el grau del presbiterat, necessari per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 287r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio Jordán, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, rector de l’església parroquial del lloc d’Olalia, a la diòcesi de Saragossa, diaca, que havia estat dispensat durant cinc anys pel papa Innocenci VIII de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de dos anys més, tant per a l’esmentada església com per a la vicaria perpètua de Santa Maria del lloc de Boquiñeni (“Boquiyen”), que també posseïa, a la mateixa diòcesi, perquè és a Roma a causa dels estudis. “Concessum ut petitur ad annum in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 175v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jeroni Dassió, rector de l’església parroquial de la Pobla de Benaguasil (“Benaguagir”), a la diòcesi de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat durant tres anys de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur ad annum in presentiam d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 091r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Acre, rector de l’església parroquial de Sotillo, a la diòcesi d’Osma, “sollicitator” de lletres apostòliques i familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi una pròrroga d’un màxim de tres anys per prendre els ordes sagrats i el grau de sotsdiaca necessari per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 088r-088v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fra Ramon de Mur, prior del priorat de Santa Maria d’Ovarra, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Lleida, estudiant de dret canònic, de noble naixement, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de rebre els ordes sagrats fins que acabi els seus estudis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 042v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El diaca Alfonso de Segovia, rector de l’església parroquial de Sant Nicolau de Riaguales [Riaguas], a la diòcesi de Segòvia, “in romana curia residens”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat “usque ad annum” de rebre l’orde sagrat del presbiterat, necessari per administrar la seva església. “Ad annum in presentiam d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 302v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, rector de l’església parroquial del lloc del Guijo, a la diòcesi de Còria, “in ordine diaconatus existit”, resident a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Vat. 780, ff. 11v-12v i reg. Vat. 781, ff. 68v-70r.

Reg. Suppl. 963, 278r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Gutiérrez, àlies d’Arcas, clergue de la diòcesi de Conca, batxiller en decrets, “in romana curia residens”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat “usque ad annum” de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar l’església parroquial de Santa Maria, “prioratus vulgariter nuncupata”, a la diòcesi de Jaén, que posseïa. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 174v-175r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Alonso (“Alfonsi”), rector de l’església parroquial de Sant Llorenç extramurs de Lleó, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de rebre els ordes sagrats i el grau de prevere necessaris per administrar la seva rectoria. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 963, 166v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan Recio, beneficiat perpetu de les esglésies parroquials de Santa Maria de la Cruz i Sant Jaume, “invicem unitis”, de la ciutat de Medina de Río Seco, a la diòcesi de Palència, havia estat dispensat pel papa Innocenci VIII de rebre els ordes sagrats i el grau de prevere necessaris per administrar el seu benefici. // Juan suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de la dispensa. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 963, 046v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoni Beltran (“Beltrandi”), àlies d’Asín, rector de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Batea, a la diòcesi de Tortosa, secretari de Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar la seva rectoria. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix suplicant vegeu també reg. Suppl. 965, ff. 118r-118v.

Reg. Suppl. 962, 266r-266v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mateo de Escanilla, clergue de la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal d’Oliviero [Carafa], cardenal napolità i bisbe sabinense, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de qualsevol mitja porció de l’església de Salamanca amb una dispensa per no ésser obligat a rebre els ordes sagrats necessaris per administrar-la. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La mateixa súplica amb data diferent es troba al reg. Suppl. 963, ff. 045v-046r

Reg. Suppl. 962, 150r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Ariraza (“Ariaza”), rector de l’església parroquial del lloc de Riofrío, a la diòcesi de Segòvia, per poder continuar els seus estudis, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat per als propers tres anys de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 109r-109v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple presbiterial i patrimonial de l’església parroquial de Santa Marina de El Comeso, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort d’Alfonso Fernández, havia estat concedit al suplicant Alfonso Sánchez de Portillo, clergue de la mateixa diòcesi i “ecclesie predicte filius patrimonialis”, amb l’obligació d’obtenir els graus del presbiterat abans de vuit mesos. // Alfonso Sánchez, resident a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de cinc mesos més. “Concessum ut petitur ad annum in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 962, 080r-080v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de la Muela, rector de l’església parroquial de Paracuellos, a la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal de Bernardino Lunati (“de Lunata”), notari i secretari del papa, resident a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de rebre l’orde del sotsdiaconat, diaconat o presbiterat, necessari per administrar la seva rectoria. “Concessum ut petitur ad annum in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria
 • Observacions: Una altra súplica sobre el mateix afer amb data 1493/01/30 i suplicant Alfonso de Molina àlies de la Muella es troba al reg. Suppl. 968, f.250r.

Reg. Suppl. 962, 067r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Riero, clergue d’Astorga, havia estat dispensat durant molts anys de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar l’església parroquial d’Albares que posseeix a la mateixa diòcesi. // Fernando suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una nova pròrroga de dos anys. “Concessum ut petitur ad annum in presentia d.n.pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl.962, 006r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Miguel de Urroz, clergue de la diòcesi de Pamplona i rector de l’església parroquial del mateix lloc, per tal de continuar els seus estudis a la ciutat de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de rebre l’orde del presbiterat, necessari per administrar la seva rectoria. “Concessum ut petitur ad biennium in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 964, 152r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan López de la Peña (“Penna”), clergue de la diòcesi de Burgos, perpetu beneficiat de les esglésies parroquials “invicem unitis” de la ciutat de Medina de Pomar, a la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de l’obligació de residència i de la recitació de les hores per gaudir dels fruits, les rendes i els ingressos del seu benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 183r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Garcia de Proz, rector de l’església parroquial del lloc de Nuño Sancho, a la diòcesi d’Àvila, suplica que se li concedeixi una pròrroga de set anys per obtenir els ordes sagrats que necessita per administrar l’església que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 964, 145v-146r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Luis de Montalegre, rector de l’església parroquial de Jadraque a la diòcesi de Sigüenza, familiar i continu comensal del cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, com que actualment està al servei del dit cardenal, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de rebre una dispensa per no haver d’aconseguir el grau de presbiterat necessari per a administrar la seva església. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 964, 034r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Lluís Pellós, rector de l’església parroquial d’Onda, a la diòcesi de Tortosa, familiar i continu comensal del papa, resident a la cúria romana per estudiar lletres, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per obtenir els ordes sagrats que necessita per administrar el benefici que posseeix. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies