Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 966, 286v-287r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Coloma, secretari major de Ferran, rei d’Espanya, havia exposat al papa Alexandre VI que en unes propietats seves de la ciutat de Saragossa havia fet construir un monestir “de Jerusalem nuncupatum”, de l’orde de Sant Francesc de l’observança (“de osservantia”), on havia portat unes monges mentre la seva defunta muller Isabel Díez de Aux (“Diaz Daux”), en el seu testament havia disposat que el seu cos fos enterrat a la capella de l’església de Santa Maria del Pilar (“Pillari”) de Saragossa i que amb els seus béns s’erigís un benefici perpetu servitori a la mateixa capella. Com que Isabel havia mort, els canonges i el capítol de l’esmentada església havien permès la sepultura a la capella. // Juan suplica que se li concedeixi la gràcia especial de traslladar el cos d’Isabel al monestir. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Com que el marge superior del f. 287r està mutilat, no és segur el que s'està suplicant.

Reg. Suppl. 966, 298v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín del Prado (“de Prato”), clergue de la diòcesi de Calahorra, “litterarum sacre penitentiarie procurator”, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’“officium procurationis” que posseïa. // Petrus Hontzel, clergue de la diòcesi de Metz, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de l’ofici. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 966, 294r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Carranza (“Caranso”), cubiculari, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia cedit en les seves mans la capellania de l’altar de Santa Maria de la ciutat de Salmerón que posseïa a la diòcesi de Conca. // Fernando de Salmerón, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la cessió i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 292v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una controvèrsia entre el suplicant Miquel Robinar [sic per Robinat?], prevere de Tarragona, i Ramon Solsona, canonge de Lleida, sobre la possessió del benefici simple perpetu de l’altar de Sant Jeroni de l’església de la ciutat de Verdú, a la diòcesi de Vic. Més tard, Ramon havia quedat pacíficament en possessió del benefici. // Miquel, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici, que Ramon i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 290v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Nicolau Bret, clergue de Barcelona, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Lleida vacant per la mort a Civitavecchia d’Antoni “etiam” Bret, el seu últim possessor, cubiculari, familiar i continu comensal seu. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 966, 290r-290v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Guillermus de Perreriis, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Joan Ximenes de Fariza, “actorem”, canonge prevere de l’església de Càller, i un cert Pere Veí (“Vey”), “assertum clericum adversarium reum” sobre la possessió de l’església de la ciutat de Decimoputzu (“Decimopuzo”), a la diòcesi de Càller. La causa restava indecisa en primera instància. // Com que més tard Pere havia mort, el suplicant sol•licita d’ésser subrogat en els drets que el difunt posseïa sobre el benefici i, en conseqüència, la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 289r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Ramon Dalmau havia estat acusat de l’assassinat d’un cert Francesc Montserrat i per això havia estat considerat indigne del benefici simple perpetu de Santa Maria Verge que posseïa a l’església de la ciutat de Gandia (“Guondie”), a la diòcesi de València. // Nicolau “Zamla” [Savila?], prevere de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin el delicte i, si troben Pere culpable, el privin del seu benefici i l’hi concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur prout de jure et in forma juris in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 288r-288v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Muros, ardiaca de Carmona, a l’església de Sevilla, havia renunciat en mans de [Pedro González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu de Jerusalem, administrador de l’església de Toledo, el benefici simple perpetu de l’església parroquial de Santa Maria de la Fuente de la ciutat de Guadalajara (“Guadalfaiarie”), a la diòcesi de Toledo. El cardenal havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Juan de la Peña (“Penna”), rector de l’església parroquial de Valdemoro i Valdemorillo, a la mateixa diòcesi. // Diego suplica, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits de l’esmentada església de Valdemoro i Valdemorillo, que Juan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 287v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Onofrio de Sollina?, canonge de Messina i rector de l’església parroquial de N., a N. diòcesi, havia ocupat durant molts anys l’església parroquial de “Trayna” [Troina], anomenada arxiprestat, a la diòcesi de Messina, que estava vacant. // Paolo de Cannata, familiar del papa Alexandre VI, clergue de la mateixa diòcesi, oriünd de Traina, de 18 anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici “per assecutionem pacificam”. “Concessum ut petitur ad annum in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 287r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio Jordán, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, rector de l’església parroquial del lloc d’Olalia, a la diòcesi de Saragossa, diaca, que havia estat dispensat durant cinc anys pel papa Innocenci VIII de rebre els ordes sagrats necessaris per administrar el seu benefici, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pròrroga de dos anys més, tant per a l’esmentada església com per a la vicaria perpètua de Santa Maria del lloc de Boquiñeni (“Boquiyen”), que també posseïa, a la mateixa diòcesi, perquè és a Roma a causa dels estudis. “Concessum ut petitur ad annum in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 285r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Sánchez Montero, canonge del monestir de Santa Maria de Párraces, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Segòvia, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió d’un benefici de qualsevol tipus a les diòcesis d’Àvila o Segòvia. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 284v-285r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gudiel de Cervatos, protonotari de la seu apostòlica i procurador de l’abad de l’abadia de Santa Coloma (“Columbie”), a l’església de Sigüenza, suplica que es concedeixi a ell i a els seus successors la gràcia especial d’un indult per poder gaudir de l’almoina i de les ofertes relacionades amb l’eremita sota la invocació de les reials majestats que està unida a l’abadia deduïts els salaris i les despeses descrites. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 280r-280v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Mateu Alber i Pere Díaz havien renunciat en mans del papa Alexandre VI, respectivament, l’ardiaconat d’Empúries a l’església de Girona, d’una part, i la canongia amb prebenda de Mallorca i el perpetu benefici de l’altar de Santa Eulàlia de l’església del mateix nom de Mallorca, de l’altra, que posseïen “ex causa permutationis”. // Tots dos supliquen que s’admeti la renúncia, que cadascun obtingui el seu nou benefici i que es concedeixi a Mateu, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’ardiaconat, que Pere i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 278r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando del Pozo, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, clergue de la diòcesi de Còrdova, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de la porció prestimonial de San Juan de la Palma de Sevilla vacant per la mort d’Agustín d’Espínola, el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 276v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Antoni Calafí, “difensorem”, i Antoni (...), “adversarium”, sobre la possessió d’un benefici simple perpetu de l’església de Lleida. La causa restava indecisa en primera instància. // Com que més tard Antoni havia mort, el suplicant sol•licita d’ésser subrogat en els drets del difunt i, en conseqüència, la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: A causa de la mutilació del marge superior del f. 276v no és possible llegir el cognom d’un dels actors de la causa.

Reg. Suppl. 966, 275r-275v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mestre Bernardino de Gambaria, clergue de Casale Monferrato, escriptor apostòlic, havia acceptat l’extinció de la pensió anual que posseïa sobre els fruits de l’església parroquial de Tamarit, a la diòcesi de Lleida. // El mestre Gonçal Roís, escriptor i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, ardiaca de l’església de Lleida, possessor de l’esmentada església, i el seu germà Roderic Sánchez Roís, clergue de la diòcesi de Saragossa, supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial d’extingir la pensió i que s’atorgui a Roderic una altra pensió anual sobre els fruits de l’esmentada església. “Concessum ut petitur A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 273v-274r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín de Monreal (“Montrali”), clergue de la diòcesi de Conca, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una llicència per resar les hores als beneficis que obtindrà.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Marge superior del f. 274r mutilat.

Reg. Suppl. 966, 272r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluïsa (“Lodovica”) Ferrer, monja de la “domus” o monestir de Sixena, de l’orde “seu militie S. Johannis Jerosolimitan.”, a la diòcesi de Lleida, suplica que se li concedeixi un indult per tal de poder disposar dels béns que Luisa Juan de Coscón, monja del mateix convent, li havia deixat en el seu testament. “Fiat ut petitur R[odericus]”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 271r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Galves? [Gálbez?], sotsdiaca vicari i perpetu capellà de l’altar de Sant Nicolau de l’església parroquial de Santa Maria de Toledo, suplica que s’esculli un bisbe resident a la cúria romana que el promogui als graus del diaconat i el presbiterat. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 270r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés Fernández, clergue de la diòcesi de Plasència, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial del benefici prestimonial perpetu de l’església parroquial del Carpio, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort d’Álvaro N., el seu últim possessor. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 268v-269r

 • Signatura:
 • Data: 1492?/?/?
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio de Llerena, clergue de la diòcesi de Badajoz, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de l’arxiprestat de l’església d’Oristany vacant per la mort de Francisco de Argiolas, el seu últim possessor, i que es concedeixi a Sancho de Antocara?, clergue de la diòcesi de Calahorra, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix arxiprestat, que ell i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Observacions: Com que el marge superior del f. 269r està mutilat, no és possible llegir la data i el lloc de la súplica.

Reg. Suppl. 966, 268r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Sánchez de Briones i de Torrecilla de Alesanco (“Torrezilla de Alexanco”), clergue perpetu beneficiat de l’església parroquial “invicem unitis” de Santa Maria dels llocs de Briones i de Torrecilla, a la diòcesi de Calahorra, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu servitori simple que posseïa a l’esmentada església. // Pedro i Juan Gil de Briones, clergues de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Juan la provisió del benefici i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits del mateix, que el nou possessor li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 267r-267v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els reis de Navarra, Juan d’Egüés, prior del monestir de Santa Maria de Roncesvalles, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Pamplona, i rector de l’hospital del mateix lloc, i Fernando d’Egüés, canonge i sotsprior del monestir esmentat, batxiller en decrets, supliquen que es concedeixi a Fernando que pugui col•laborar amb Juan en l’administració i el govern del monestir i l’hospital.
 • Observacions: La corresponent butlla es troba al reg. Vat. 774, ff. 179r-182r.

Reg. Suppl. 966, 264r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Luis de Ca? o Daca?, clergue de la diòcesi d’Àvila, escuder, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial del lloc de N. i el benefici simple servitori de l’església parroquial de Coria [del Río], a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort a la cúria romana de Francisco Gallego, el seu últim possessor. “Fiat motu proprio R[odericus]”.
 • Observacions: Sobre el mateix benefici de l’església parroquial de Coria del Río vegeu reg. Vat. 775, ff. 282v-283v.

Reg. Suppl. 966, 263r-263v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori de Santa Maria del Puerto i la porció prestimonial de Sant Dionís, a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort del seu últim possessor, havien estat concedits a Antonio de Flores, clergue de Sevilla, “decretorum doctor”, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Antonio, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li’n faci una nova provisió. “Concessum ut petitur A. car. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 262r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples servitoris de les esglésies parroquials de Santa Maria del lloc de Fuentes i de la mateixa Santa Maria del lloc de Niebla, a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort de Fernando de Almonacid, el seu últim possessor, havien estat concedits al suplicant Alfonso de Lugo, clergue de Sevilla, batxiller en decrets, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. // Alfonso, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li faci una nova provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 966, 261v-262r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Julià, a la diòcesi d’Astorga, vacant per la mort de Luis Alonso (“Alfonsi”), el seu últim possessor, havia estat concedida per l’autoritat ordinària a Juan Regio, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI. // Juan, que té dubtes sobre la concessió, sol•licita que se li faci una nova provisió del benefici amb una dispensa per administrar-lo. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 260v-261r

 • Signatura:
 • Data: 1492?/?/?
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Giovanni de Scalumbro, clergue de la diòcesi de Siracusa, familiar d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe tusculà, anomenat napolità, d’una part, i Galcerandus? o Galdeanus? de Andrea i Antoni Bret, de l’altra, sobre la possessió del monestir de Santa Maria de Roccadia, de l’orde cistercenc, a la mateixa diòcesi. // Com que més tard Antoni havia mort, Giovanni suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser subrogat en els drets del difunt.
 • Observacions: El marge superior mutilat no permet la lectura de la data.

Reg. Suppl. 966, 260r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ardiaconat i la canongia amb prebenda de l’església de Burgos vacants per la mort de Fernando Díaz de Fuente Pelayo (“Polayo”), el seu últim possessor, havien estat assignats per l’autoritat apostòlica a Antonio de Acuña (“Cugna”), familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, clergue de la diòcesi de Palència, doctor en ambdós drets, escriptor de lletres apostòliques i cubiculari del papa. // Antoni, que té dubtes sobre l’assignació, suplica que se li faci una nova provisió del benefici. “Fiat motu proprio R[odericus]”.

Reg. Suppl. 966, 258r-258v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristóbal Vázquez, “qui se gerit pro clerico”, havia posseït l’església parroquial de Sant Jaume extramurs de la ciutat d’Àvila durant vuit anys, sense tenir els ordes sagrats necessaris. // Com que per aquesta causa la mateixa església es considerava vacant, Rodrigo de Ávila, clergue de la mateixa ciutat, familiar i continu comensal del mestre Francesco de Peruta? o Perusa?, “de minori parco abreviatorum”, suplica que se li concedeixi la gràcia de la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies