Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 970, 080v-081r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat secular del lloc d’ “Aynar” [Aibar?] i les esglésies parroquials de Santesteban de Lerín i de Bidaura [Vidaura], a la diòcesi de Pamplona, i una certa canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Tudela, a la diòcesi de Tarassona, que Fernando de Vaquedano [Baquedano], “assertus clericus”, posseïa, havien estat considerats vacants perquè Fernando havia estat acusat d’un assassinat. // Pedro Sánchez de Santa María, rector de l’església parroquial de Subica [Subiza], a la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 970, 067v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Villalba, beneficiat perpetu de l’església de Sant Domènec i capellà perpetu de la de Santa Escolàstica d’Àvila, “ex comunicationis sententia” i sense temor de Déu, havia continuat celebrant misses i altres oficis divins. // Rodrigo de Arula?, clergue d’Àvila, familiar i continu comensal del mestre Francesco de Parma, “litterarum apostolicarum maioris presidentie abbreviatoris”, suplica que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si és certa, privin Fernando dels seus beneficis i els hi concedeixin a ell mateix. “Fiat ut petitur in forma juris R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 089r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Iñigo o Diego de Lobera, clergue de Tarassona, havia exposat al papa Alexandre VI que un cert Gonzalo Ruiz, “que se gerit pro clerico ac beneficiato de simplice perpetuo beneficio ecclesiastico” de l’església de la villa d’Ágreda, a la diòcesi de Tarassona, havia ferit mortalment un cert N. i que havia estat acusat del seu assassinat juntament amb Miquel de Agno, “quo se gerit pro decano” de Tarassona. Per tant, tots dos es consideraven indignes, respectivament, del benefici i del deganat que posseïen. // El suplicant sol·licita que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si és certa, els privin dels seus beneficis i els concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 261r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García de Sazedo [Salcedo?] i Diego “Santandei”, havien renunciat “immemores deique timore postposito simoniace aspirantes” en mans del papa Alexandre VI, respectivament, el perpetu benefici simple servitori de l’església de Sant Jaume de Còrdova i el perpetu benefici simple servitori de l’església de Sant Pere de Còrdova que posseïen “ex causa permutationis” així que eren indignes d’això. // Francisco de Balboa, clergue de Cartagena, “decretorum doctor”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si troben Juan i Diego culpables, els privin dels seus beneficis i els concedeixin al mateix Francisco. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 073v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego García, “inequitatis filius”, “qui se gerit pro presbitero”, havia comès un homicidi voluntari i n’havia inculpat una altra persona per no perdre els seus beneficis. // Pedro Mastias [Macías], clergue de la diòcesi de Badajoz, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin si l’acusació és certa i, si ho és, que es privi Diego de l’església parroquial de Sant Blai de Selva? Pra? i del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Jaume del lloc de Villanueva de Valcarrota [Barcarrota], que posseïa a la mateixa diòcesi de Badajoz, i que es concedeixin a Pedro. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 054r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un cert Juan García (“Garcias”), “pro” rector de l’església parroquial de Santa Eulàlia de Arca, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, “se gerens”, havia presentat un document, que se suposava falsificat, sobre la provisió de la mateixa església i del benefici de l’església de Sant Pere de Gerando [Xerardo?], i dels beneficis servitoris perpetus de les esglésies parroquials d’Iglioa [Ulloa] i de Santa Maria de Arriboira [Ribeira], que posseïa a la mateixa diòcesi. // Francisco de Ralba, clergue de la mateixa diòcesi de Santiago de Compostel·la, suplica que s’ordeni a alguns prohoms residents a la cúria romana que examinin el document i, si confirmen que no és cap falsificació, es concedeixi la provisió de l’església i dels beneficis a Juan, i, en cas contrari, a Francisco. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 005v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Fuentes, “in legibus licentiatus officium judicis secularis exercendo”, havia condemnat injustament uns homes. // Per això Alfonso de “Luduiña” [Ludueña], clergue de la diòcesi d’Àvila, suplica que Juan sigui privat del benefici simple servitori de l’església de Sant Andreu de Sepúlveda i de la capella de Santa Maria “sita iuxta cimiterium” de l’església parroquial de Sant Martí d’Arévalo que posseïa entre la diòcesi de Segòvia i la d’Àvila, i que se li concedeixi la provisió dels beneficis. “Fiat ut petitur in forma juris R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 177v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un cert Menendo (“Menendus”) Arce, antic (“olim”) clergue rector de les esglésies parroquials i de les parts amb cura de Santa Eulàlia de Pascais, Santa Maria de Lier i Sant Miquel de “Frollars” [Frollais], a la diòcesi de Lugo, i dels beneficis simples i parts sense cura de Sant Esteve de Calvor, Santa Maria de Reboiro i Sant Martí de Río, a la mateixa diòcesi, havia presentat simoníacament per al dit benefici de Sant Martí un cert Gonzalo Pérez de Sama, clergue de la diòcesi de Massa Lubrense, i el mateix havia fet N. de Pallares, clergue rector de Sant Mamet, amb l’església parroquial de Sant Mamet i un cert Gil de Tolosa, amb la qual cosa tots dos havien comès una gran irregularitat. // Gonzalo Pérez de Laiosa (“Layosa”), clergue i prevere de la diòcesi de Lugo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de tots els beneficis vacants per les renúncies d’Arce i Gil. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 176v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Sober, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia exposat que l’església parroquial “abbatia nuncupata” de Sant Jaume de Losada estava vacant per la mort de Rodrigo de Carba, el seu últim possessor; Alfonso de Frías l’havia ocupat amb una dispensa, tot i no tenir el grau de presbiterat, i després havia provocat un gran escàndol a causa d’una concubina i perquè no hi residia, en contra de les constitucions del sínode; i, finalment, Diego Arce de Ribas?, rector de la meitat amb cura de l’església parroquial de Sant Jaume de Ribas?, que havia citat en causa un cert Pedro Fernández de Larosa per la possessió de l’altra meitat de la mateixa església, finalment l’havia ocupat i s’havia comportat com Alfonso. // El mateix Pedro de Sober suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de les dues esglésies per la renúncia d’Alfonso i Diego. “Concessum ut petitur et pro ut de jure et in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie.

Reg. Suppl. 967, 176r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro de Pér[ez?], monjo del monestir de Sant Salvador de Chantada, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Lugo, que abans d’entrar en aquest orde havia pertangut al de franciscans claustrals (“Sancti Francisci claustralis”), havia exposat que en temps de la guerra i controvèrsia entre Rodrigo, comte de Benavente, i Pedro [Álvarez] de Osorio, comte de Lemos, alguns familiars i servidors del comte de Lemos que tenien l’església catedral d’Orense havien estat atacats per l’exèrcit de Rodrigo, que havia matat moltes persones. El mateix Álvaro, que aleshores era abat de l’orde de Sant Francesc, lluitava al costat dels familiars de Pedro contra Rodrigo, va matar un cert Gómez, escuder de Rodrigo, i va causar molts escàndols a la mateixa abadia. // Jaime, monjo del monestir de Santa Maria de Ferreira de Pallares (“Serra de Pallars”), del mateix orde i diòcesi, suplica que se li concedeixi la provisió del monestir de Chantada. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 166r-166v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Soria, “iniquitatis filius”, rector de l’església parroquial del lloc d’Aguilar i Garbajosa (“Garveiosa”), a la diòcesi de Sigüenza, s’havia demostrat indigne del seu benefici per l’acusació de l’assassinat d’un cert Juan al lloc de Durón. // García de Idioz o Idroz, clergue de la diòcesi de Toledo, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin si la acusació és certa i, si ho és, que es privi Fernando del benefici, el qual serà concedit al mateix García. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 023v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Martínez, “iniquitatis filius”, “qui pro clerico atque beneficiato et rectore parrocchialis ecclesie de Fuente el Aspede [Fuentelcésped] et Val de Herreros se gerit”, a la diòcesi de Sigüenza, s’havia demostrat indigne del seu benefici per algunes qüestions relacionades amb la celebració de la missa i l’ofici diví. // Andrés “Martii” [Martínez?], clergue de la diòcesi de Palència, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir un prohom que verifiqui si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Fernando del benefici, el qual serà concedit al mateix Andrés. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 019v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Alcora, “iniquitatis filius”, “qui se gerit pro sacrista” de l’església parroquial de la “Hygal” [Hinojal], a la diòcesi de Coria, s’havia demostrat indigne del seu benefici en haver estat acusat d’un crim. // Francisco de Torquemada (“Turrecremata”), clergue de Burgos, escriptor de lletres apostòliques i familiar del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si troben Diego culpable, el privin del seu benefici i el concedeixin al mateix Francisco. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 289r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Ramon Dalmau havia estat acusat de l’assassinat d’un cert Francesc Montserrat i per això havia estat considerat indigne del benefici simple perpetu de Santa Maria Verge que posseïa a l’església de la ciutat de Gandia (“Guondie”), a la diòcesi de València. // Nicolau “Zamla” [Savila?], prevere de València, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin el delicte i, si troben Pere culpable, el privin del seu benefici i l’hi concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur pro et de jure et in forma juris in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 105v-106r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartolomé Calvo, àlies Polo, “iniquitatis filius”, canonge de l’església de Santa Maria dels Corporals de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, s’havia demostrat indigne del seu benefici. // [Giovanni Giacomo Sclafenati], bisbe de Parma?, suplica que se li concedeixi la gràcia especial del benefici de Bartolomé. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 963, 185r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Soria, “iniquitatis filius”, rector de l’església parroquial del lloc d’Aguilar i Selva Ayosia?, a la diòcesi de Sigüenza, s’havia demostrat indigne del seu benefici en haver estat acusat de l’assassinat d’un home. // García de Pioz, clergue de Toledo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial del benefici de Fernando. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 963, 051r-051v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Furtado, “iniquitatis filius”, “qui se gerit pro canonico prebendato” de l’església de Sigüenza, havia renunciat els seus beneficis perquè havia estat acusat de l’assassinat de Martín Michaelis [Miguel], laic de la mateixa ciutat. // Julián de Pelegrina, clergue de Sigüenza, suplica que se li concedeixi la gràcia especial que es creï una comissió de prohoms per jutjar si és idoni per rebre aquests beneficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 964, 179r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’“iniquitatis filius” Francisco Furtado (Hurtado) de Mendoza, “pro clerico se gerens”, sorprès en concubinatge públic, s’havia demostrat indigne de la canongia amb prebenda de l’església de Conca i dels beneficis servitori de Valdemoro i simple de Caneta? [Cañete?] que posseïa a la mateixa diòcesi de Conca. // El suplicant Nicolás de ?, clergue de Conca, que havia estat promogut als ordes sagrats malgrat el seu “defectum natalium”, sol•licita poder acusar Francisco i obtenir els seus beneficis “in viam juris”. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 147v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’autoritat ordinària havia concedit a Filippo de Graveo, “asserto agrigentino”, la canongia amb prebenda de l’església d’Agrigent, vacants per la renúncia de Paolo de Spataro. // El suplicant Joan Lluís Soler, clergue de Palerm, familiar i continu comensal del papa, suplica que es privi Filippo de la canongia amb prebenda perquè s’ha demostrat indigne de la provisió, i que siguin concedides a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 964, 113v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Santa Coloma de Queralt, a la diòcesi de Vic, vacant durant tant de temps que la seva col•lació havia retornat a la seu romana, havia estat concedida a Pere Agolada. Posteriorment, ell mateix havia provocat un gran escàndol a causa de certs ritus màgics i invocacions als dimonis. // El suplicant Felip Joan, clergue de València, familiar i continu comensal del papa, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms de veure si les acusacions contra Pere són certes i, si és així, privar-lo del seu benefici, que serà concedit al mateix Joan. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 081r-081v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Domingo Granado, “iniquitatis filius”, “qui se gerit pro perpetuo beneficiato” de l’església de Sant Mateu de Xerès (Jerez), a la diòcesi de Sevilla, havia comès sacrilegi fent treure roba de la tomba d’una dona anomenada Elvira a la mateixa església. // El suplicant García de Alcázar, clergue de Sevilla, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir un prohom per veure si la notícia és certa i, si ho és, privar Domingo del benefici, que serà concedit al mateix García per l’autoritat apostòlica. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 964, 032r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Pla, paborde (“prepositus”) de Vilafranca del Penedès, a la diòcesi de Barcelona, s’havia demostrat indigne dels dos oficis que ocupava. // El suplicant Joan Solanes, monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll, a la diòcesi de Vic, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió d’aquells oficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La mateixa súplica amb data diferent (1492/12/17) es troba al reg. Suppl. 963, f. 103v-104r.

Reg. Suppl. 962, 298r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francesc Costa, prior del priorat de Santa Maria de Ridaura, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, havia estat considerat indigne del títol a causa d’un escàndol. // El suplicant Bernat Ponts, monjo del monestir de Santa Maria, a la diòcesi d’Elna, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin si les acusacions contra Francesc són certes i, si ho són, privar-lo del seu benefici “in forma juris”. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Sobre el mateix tema vegeu reg. Suppl. 962, ff. 286v-287r.

Reg. Suppl. 962, 201v-202r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Lluís Ferri, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia exposat al papa que Andreu Martí, “qui se gerit pro clerico”, havia renunciat, a canvi de diners, la vicaria perpètua de Santa Maria del Grau, a la diòcesi de València, que posseïa, a favor de Guillem Mestre. Andreu també posseïa la vicaria parroquial perpètua del lloc de Castellot de “Lescones”? i dos beneficis simples de l’església parroquial del lloc d’Alcoi sota la invocació de Santa Maria i de l’església de València sota la invocació de L’Espina, dels quals s’havia demostrat indigne. // El suplicant sol•licita que se li concedexi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin el delictes que Andreu havia comès [simonia] i, si el troben culpable, el privin dels seus beneficis i els concedeixin al mateix Lluís. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 023v-024r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre Miquel "Sanc" [Sanç?], “assertum clericum actorem”, i el suplicant Lluís Despont, clergue de València, familiar i continu comensal del papa, “reum”, sobre la possessió del benefici simple de la Santa Trinitat de l’altar major de l’església parroquial de Sant Joan del Mercat, a València, que no havia produït cap acte. // El suplicant, que mentrestant havia obtingut una absolució a favor seu contra Miquel per l’assassinat d’un home, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici. “Concessum in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies