Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 252v-253v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan “Foscho”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, clergue d’Oviedo, havia exposat al papa Innocenci VIII que un tal Diego Monge “qui se gerebat prout gerit priorem” del monestir de Sant Joan de Fano, de l’orde de Sant Benet, a la mateixa diòcesi, s’havia fet indigne del seu priorat per haver alienat alguns béns del monestir. El suplicant demana que s’ordeni a un auditor que verifiqui si les acusacions contra Diego són certes i, si cal, que el privi del benefici i que se li concedeixi a ell mateix. “Concessum ut petitur prout de jure ut in forma juris et committitur in partibus in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 973, 009r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Rocamora, “iniquitatis filius”, “assertus clericus” de la diòcesi de Cartagena, que detenia la capellania de Sant Sebastià a l’església de les santes Justa i Rufina, a la ciutat d’Oriola, a la mateixa diòcesi, “de jure patronatus laicorum”, havia assassinat un cert Berenguer Morrell (“Morrellus”), a la mateixa ciutat d’Oriola. // El suplicant Francisco Pérez, “baccallarius in legibus”, clergue de la mateixa diòcesi i “in ordine sacerdotali constitutus”, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Francisco de Rocamora de la capellania, la qual serà concedida al mateix suplicant. “Fiat ut petitur in forma juris. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 975, 133v-134r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Inequitatis filii” Pedro Abad (“Abbat”) de Gorostreta i Pedro “etiam” Abad de “Muguina” [per Muguía o Munguía?], beneficiats perpetus de l’església parroquial de Santa Maria de Durango, a la diòcesi de Calahorra, s’havien fet indignes del seus beneficis per haver causat escàndol durant la celebració de la missa i d’altres oficis divins. // Juan Martínez de Arbolange, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si les acusacions són certes i, si ho són, que se’ls privi tots dos dels beneficis, els quals seran concedits al mateix suplicant. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 131v-132r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Inequitatis filius” Fernando Abad de “Mendrac”, beneficiat perpetu de l’església parroquial de Santa Maria de Durango, a la diòcesi de Calahorra, s’havia fet indigne del seu benefici per haver causat escàndol durant la celebració de la missa i d’altres oficis divins. // Martín de Aguirre, clergue de la mateixa diòcesi i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si les acusacions són certes i, si ho són, que es privi Fernando del benefici, el qual serà concedit al mateix suplicant. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 975, 120v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Iniquitatis filius” Miguel de Roncal [Erronkari] (“Ronqual”), àlies d’“Ustos” [Urroz (Urrotz)? Ustés (Ustaize)?], “assertus clericus” de la diòcesi de Pamplona, havia estat acusat d’assassinat i per tant s’havia fet indigne dels beneficis de Sant Esteve de Roncal i de Sant Andreu d’“Ustos” i altres que havia obtingut a la diòcesi de Pamplona. // Pedro Díaz, clergue de la diòcesi de Tarassona, familiar i continu comensal de Gonçal Roís [Ruiz], escriptor apostòlic, suplica que es verifiqui si Miguel és culpable, i si ho és, que se li concedeixi a ell la provisió dels seus beneficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 064v-065r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un cert Fernando de Molina, “qui se gerit pro clerico”, havia entrat en possessió “de facto simonie” de l’església parroquial del lloc d’El Recuenco, a la diòcesi de Conca, que Juan Gutiérrez (“Guttieres”) posseïa. // Pedro de la Guerra, clergue de la mateixa diòcesi, familiar d’Ascanio [Maria Sforza], cardenal de San Vito “in Macello” i vicecanceller de l’Església romana, suplica que es verifiqui si les acusacions són certes, i si ho són, que s’anul·li la cessió i se li concedeixi la provisió del benefici. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 974, 226r-226v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’“iniquitatis filius” Alfonso Díaz, beneficiat perpetu de les esglésies parroquials “invicem canonice unitaris” de Navarrete i Fuenmayor (“Fuermaior”), a la diòcesi de Calahorra, s’havia demostrat indigne del seu benefici per algunes qüestions relacionades amb la celebració de la missa i l’ofici diví. // El suplicant Antonio de Santander, clergue de la mateixa diòcesi, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Alfonso del benefici, el qual serà concedit al mateix suplicant. “Concessum ut petitur prout de jure et in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 164r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Iniquitatis filius” Giuliano “Myna?”, clergue de Catània, “qui se gerit pro canonico et cantore collegiate ecclesie Beate Marie de Elimosina” de Catània i rector de la capellania de Santa Venere, i també de la capellania de la capella “sive altare” de Galgario a la mateixa colˑlegiata, havia celebrat missa sense tenir-hi dret, amb la qual cosa s’havia fet indigne dels seus beneficis. // Pietro Isvalies (“Isvaglies”), “decretorum doctor” i canonge de Messina, suplica que s’ordeni a un auditor del sacre palau apostòlic que verifiqui si la informació sobre Giuliano és certa i, si ho és, que el privi dels beneficis i que se li concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 974, 160r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Iniquitatis filius” Fernando de Baquedano, rector de les esglésies parroquials dels llocs d’Asteasu, Gabiria (“Gaviaria”), Getaria (“Guetaria”), i “Arquinantio?”, a la diòcesi de Pamplona, s’havia fet indigne dels seus beneficis per una sèrie d’escàndols, així com del priorat secular del Puy de la ciutat d’Estella, a la diòcesi de Pamplona. // Sancho Lacarri, prevere de la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin les acusacions contra Fernando i, si el consideren culpable, li concedeixin a ell mateix els seus beneficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 971, 310v-311r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio, que abans “pro monacho [...] se gerebat” i després “pro abbatis [...] se gerit” del monestir de Santa Maria del Part (“de Partu”), extramurs de Castelbuono (“castro Boni”), a la diòcesi de Messina, havia estat acusat de l’assassinat d’un laic de la mateixa diòcesi i, per tant, va ser sotmès al judici de la cúria del virrei de Sicília. // Filippo Lo Granco (“Grancho”), canonge de Messina, suplica que se li concedeixi la gràcia especial que si Antonio, a causa de l’esmentat delicte, és privat del monestir, aquest benefici es declari vacant i que es permeti tenir-lo al mateix Filippo, juntament amb la canongia de Messina i la canongia amb prebenda d’Agrigent per les quals hi ha causes obertes davant de la cúria romana, i també amb els altres beneficis simples que posseeix o posseirà en el futur. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Solderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 971, 190v-191r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Domingo Esteban (“Stephani”), clergue de la diòcesi de Saragossa, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, “actorem”, i Martín Amigo, capellà perpetu de l’església parroquial de Sant Sebastià i Sant Miquel de “Serviri”?, i Sebastián Martín o Martínez ( “Martini”), canonge amb prebenda de l’església col·legiata de Santa Maria de Borja (“Boria”), “assertos clericos” de la diòcesi de Tarassona, “adversarios reos”. // Com que se suposava que Martín i Sebastián havien presentat documents falsos sobre la provisió dels beneficis que posseïen, i, per tant, s’havien demostrat indignes dels dits beneficis, el suplicant Domingo sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a l’auditor que verifiqui la informació i, si és certa, els privin dels seus beneficis i els hi concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur prout de jure et in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Després de “Serviri”? hi ha un “solit.” que podria formar part del topònim.Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 971, ff. 132r-132v, súplica amb data 1493/03/23.

Reg. Suppl. 971, 132r-132v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín Amigo, “pro canonico [...] se gerens” de l’església col·legiata de Santa Maria de Borja (“Boria”), a la diòcesi de Tarassona, havia estat acusat d’haver falsificat un instrument públic notarial, i, per tant, s’havia demostrat indigne del dit benefici. // El suplicant Antonio Jordán, clergue de la diòcesi de Saragossa, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, sol·licita que un o més prohoms verifiquin la informació i, si és certa, privin Martín del seu benefici, el qual serà concedit al mateix Antonio. “Concessum ut petitur prout de jure et in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 971, ff. 190v-191r, súplica amb data 1493/04/01.

Reg. Suppl. 971, 095r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Orihuela (“Oriuala”), “iniquitatis filius”, que “pro clerico et canonico ecclesie Palentin. se gerit”, s’havia demostrat indigne del seu benefici per haver comès un homicidi. // El suplicant Pedro Calabaza, prevere de la mateixa diòcesi de Palència, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir un prohom que verifiqui si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Alfonso de la canongia amb prebenda, la qual serà concedit al mateix suplicant. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 092v-093r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Dessí o Dassí? (“Desii”), “iniquitatis filius”, “assertus presbiter parrocchialis ecclesie invicem unitis de Teana, Austis et Catu [Teti?] se gerit”, a la diòcesi d’Oristany, s’havia demostrat indigne del seu benefici per algunes qüestions relacionades amb la celebració de la missa i l’ofici diví. // El suplicant Pere Boí o Boi (“Boy”), prevere de la diòcesi de Càller, sol·licita que se li concedeixi la gràcia especial d’escollir alguns prohoms que verifiquin si la notícia és certa i, si ho és, que es privi Pere D. del benefici, el qual serà concedit al mateix suplicant. “Concessum ut petitur prout de jure et in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Lionello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 971, 041v-042r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan de Soto, clergue de Segòvia i familiar i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, havia exposat al papa Alexandre VI que un cert Juan de Vascuñana, canonge d’Osma, de l’orde de Sant Agustí, havia obtingut la canongia amb prebenda que posseïa amb simonia, donant uns diners. // El suplicant sol·licita que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si és certa, privin Juan de Vascuñana del seu benefici i l’hi concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

reg. Suppl. 974, 012v-013r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Iniquitatis filius” Rodrigo “Velasci” [Velasco o Velázquez], “qui se gerit pro canonico ecclesie Aurien.”, havia pactat amb Alfonso Valeto, possessor de la canongia amb prebenda de l’església d’Ourense, perquè en cas de renúncia al seu benefici, se li pagaria per tenir-lo. // Gonzalo de “Sarra”, prevere de la diòcesi de Lugo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a un prohom que investigui els fets i, si són certs, que es privi Rodrigo del benefici i se li concedeixi a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 972, 240r-240v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El fill d’iniquitat (“iniquitatis filius”) Juan Gómez (“Gometii”), prevere beneficiat del benefici simple de l’església parroquial de Sant Joan de “Aroyo” [Arroyo], a la diòcesi de Palència, s’havia fet indigne del seu benefici. // Alfonso de San Esteban, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que es creï una comissió de prohoms que verifiquin si la informació sobre Juan és certa i, si ho és, que se’l privi del benefici i se li concedeixi a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 017r-017v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro del Castillo (“Castello”), preceptor de la preceptoria “sive domus” de La Mata, de l’orde de Santa Maria dels Teutònics, a la diòcesi de Zamora, com que posseïa també la preceptoria i l’església parroquial de Montalbo (“Montealvo”), a la diòcesi de Conca, i un altre benefici incompatible sense la dispensa pertinent, s’havia fet indigne d’ells. // Cristóbal Alonso, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la provisió de l’esmentada església parroquial. “Concessum ut petitur etiam in forma juris in presentia d. n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 001v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gonzalo Rogel, “iniquitatis filius”, s’havia fet indigne del benefici perpetu simple servitori de la Santa Trinitat del castell (“oppidi”) d’Olmedo, que posseïa a la diòcesi d’Àvila, per haver comès algunes irregularitats. // Diego de Madrid, clergue de la mateixa diòcesi, nebot del mestre Rodrigo de Cieza, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació sobre Gonzalo i, si és certa, el privin del benefici i el concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 972, 001r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan González Granado, “iniquitatis filius”, s’havia fet indigne del benefici perpetu simple servitori de Sant Miquel del castell (“oppidi”) d’Olmedo, que posseïa a la diòcesi d’Àvila, per haver comès algunes irregularitats. // Diego de Madrid, clergue de la mateixa diòcesi, nebot del mestre Rodrigo de Cieza, escriptor de lletres apostòliques, suplica que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació sobre Juan i, si és certa, el privin del benefici i el concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia d. n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 970, 080v-081r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat secular del lloc d’ “Aynar” [Aibar?] i les esglésies parroquials de Santesteban de Lerín i de Bidaura [Vidaura], a la diòcesi de Pamplona, i una certa canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Tudela, a la diòcesi de Tarassona, que Fernando de Vaquedano [Baquedano], “assertus clericus”, posseïa, havien estat considerats vacants perquè Fernando havia estat acusat d’un assassinat. // Pedro Sánchez de Santa María, rector de l’església parroquial de Subica [Subiza], a la mateixa diòcesi, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 970, 067v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Villalba, beneficiat perpetu de l’església de Sant Domènec i capellà perpetu de la de Santa Escolàstica d’Àvila, “ex comunicationis sententia” i sense temor de Déu, havia continuat celebrant misses i altres oficis divins. // Rodrigo de Arula?, clergue d’Àvila, familiar i continu comensal del mestre Francesco de Parma, “litterarum apostolicarum maioris presidentie abbreviatoris”, suplica que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si és certa, privin Fernando dels seus beneficis i els hi concedeixin a ell mateix. “Fiat ut petitur in forma juris R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 089r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Iñigo o Diego de Lobera, clergue de Tarassona, havia exposat al papa Alexandre VI que un cert Gonzalo Ruiz, “que se gerit pro clerico ac beneficiato de simplice perpetuo beneficio ecclesiastico” de l’església de la villa d’Ágreda, a la diòcesi de Tarassona, havia ferit mortalment un cert N. i que havia estat acusat del seu assassinat juntament amb Miquel de Agno, “quo se gerit pro decano” de Tarassona. Per tant, tots dos es consideraven indignes, respectivament, del benefici i del deganat que posseïen. // El suplicant sol·licita que s’ordeni a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si és certa, els privin dels seus beneficis i els concedeixin a ell mateix. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. Car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 261r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García de Sazedo [Salcedo?] i Diego “Santandei”, havien renunciat “immemores deique timore postposito simoniace aspirantes” en mans del papa Alexandre VI, respectivament, el perpetu benefici simple servitori de l’església de Sant Jaume de Còrdova i el perpetu benefici simple servitori de l’església de Sant Pere de Còrdova que posseïen “ex causa permutationis” així que eren indignes d’això. // Francisco de Balboa, clergue de Cartagena, “decretorum doctor”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin la informació i, si troben Juan i Diego culpables, els privin dels seus beneficis i els concedeixin al mateix Francisco. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 073v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego García, “inequitatis filius”, “qui se gerit pro presbitero”, havia comès un homicidi voluntari i n’havia inculpat una altra persona per no perdre els seus beneficis. // Pedro Mastias [Macías], clergue de la diòcesi de Badajoz, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a alguns prohoms que verifiquin si l’acusació és certa i, si ho és, que es privi Diego de l’església parroquial de Sant Blai de Selva? Pra? i del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Jaume del lloc de Villanueva de Valcarrota [Barcarrota], que posseïa a la mateixa diòcesi de Badajoz, i que es concedeixin a Pedro. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 054r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un cert Juan García (“Garcias”), “pro” rector de l’església parroquial de Santa Eulàlia de Arca, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, “se gerens”, havia presentat un document, que se suposava falsificat, sobre la provisió de la mateixa església i del benefici de l’església de Sant Pere de Gerando [Xerardo?], i dels beneficis servitoris perpetus de les esglésies parroquials d’Iglioa [Ulloa] i de Santa Maria de Arriboira [Ribeira], que posseïa a la mateixa diòcesi. // Francisco de Ralba, clergue de la mateixa diòcesi de Santiago de Compostel·la, suplica que s’ordeni a alguns prohoms residents a la cúria romana que examinin el document i, si confirmen que no és cap falsificació, es concedeixi la provisió de l’església i dels beneficis a Juan, i, en cas contrari, a Francisco. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 005v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Fuentes, “in legibus licentiatus officium judicis secularis exercendo”, havia condemnat injustament uns homes. // Per això Alfonso de “Luduiña” [Ludueña], clergue de la diòcesi d’Àvila, suplica que Juan sigui privat del benefici simple servitori de l’església de Sant Andreu de Sepúlveda i de la capella de Santa Maria “sita iuxta cimiterium” de l’església parroquial de Sant Martí d’Arévalo que posseïa entre la diòcesi de Segòvia i la d’Àvila, i que se li concedeixi la provisió dels beneficis. “Fiat ut petitur in forma juris R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 177v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un cert Menendo (“Menendus”) Arce, antic (“olim”) clergue rector de les esglésies parroquials i de les parts amb cura de Santa Eulàlia de Pascais, Santa Maria de Lier i Sant Miquel de “Frollars” [Frollais], a la diòcesi de Lugo, i dels beneficis simples i parts sense cura de Sant Esteve de Calvor, Santa Maria de Reboiro i Sant Martí de Río, a la mateixa diòcesi, havia presentat simoníacament per al dit benefici de Sant Martí un cert Gonzalo Pérez de Sama, clergue de la diòcesi de Massa Lubrense, i el mateix havia fet N. de Pallares, clergue rector de Sant Mamet, amb l’església parroquial de Sant Mamet i un cert Gil de Tolosa, amb la qual cosa tots dos havien comès una gran irregularitat. // Gonzalo Pérez de Laiosa (“Layosa”), clergue i prevere de la diòcesi de Lugo, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de tots els beneficis vacants per les renúncies d’Arce i Gil. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 176v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Sober, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia exposat que l’església parroquial “abbatia nuncupata” de Sant Jaume de Losada estava vacant per la mort de Rodrigo de Carba, el seu últim possessor; Alfonso de Frías l’havia ocupat amb una dispensa, tot i no tenir el grau de presbiterat, i després havia provocat un gran escàndol a causa d’una concubina i perquè no hi residia, en contra de les constitucions del sínode; i, finalment, Diego Arce de Ribas?, rector de la meitat amb cura de l’església parroquial de Sant Jaume de Ribas?, que havia citat en causa un cert Pedro Fernández de Larosa per la possessió de l’altra meitat de la mateixa església, finalment l’havia ocupat i s’havia comportat com Alfonso. // El mateix Pedro de Sober suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió de les dues esglésies per la renúncia d’Alfonso i Diego. “Concessum ut petitur et pro ut de jure et in forma juris in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie.

Reg. Suppl. 967, 176r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Álvaro de Pér[ez?], monjo del monestir de Sant Salvador de Chantada, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Lugo, que abans d’entrar en aquest orde havia pertangut al de franciscans claustrals (“Sancti Francisci claustralis”), havia exposat que en temps de la guerra i controvèrsia entre Rodrigo, comte de Benavente, i Pedro [Álvarez] de Osorio, comte de Lemos, alguns familiars i servidors del comte de Lemos que tenien l’església catedral d’Orense havien estat atacats per l’exèrcit de Rodrigo, que havia matat moltes persones. El mateix Álvaro, que aleshores era abat de l’orde de Sant Francesc, lluitava al costat dels familiars de Pedro contra Rodrigo, va matar un cert Gómez, escuder de Rodrigo, i va causar molts escàndols a la mateixa abadia. // Jaime, monjo del monestir de Santa Maria de Ferreira de Pallares (“Serra de Pallars”), del mateix orde i diòcesi, suplica que se li concedeixi la provisió del monestir de Chantada. “Concessum ut petitur in forma juris in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies