Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 970, 117v-118r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Berenguer [de Sos], arquebisbe de Torres, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la sagristia de l’església d’Urgell i una de les canongies amb prebenda de la mateixa església que posseïa. // El mateix Berenguer i Joan Suart, rector de l’església parroquial de Santa Margarida de Muro, a la diòcesi de Mallorca, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a Joan els dits beneficis i a Berenguer, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits d’aquests beneficis i de l’església de Santa Margarida de Muro, que Joan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 970, 112v-113r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Naharros de Matalayegua, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Pedro Fernández de Treviño?, el seu últim possessor, havia estat concedida a Gonzalo de Velasco?, clergue de la diòcesi de Burgos, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard, el mateix Gonzalo havia cedit a la cúria romana tots els drets que posseïa sobre el benefici. // Bartolomé García, rector de l’església parroquial de (?), suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i que a Gonzalo, per les despeses, se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’església de San Pedro de Ladreagada? i de l’esmentada de Naharros, que ell mateix i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: No és possible identificar l’església que Bartolomé García posseïa, perquè el foli està mutilat.

Reg. Suppl. 970, 015r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Millares, prevere de Sevilla, havia renunciat en les mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de les esglésies “Canarien. et Rubicen. invicem canonice unitarum” que posseïa. // Pedro Carrezo o Carrazo, clergue de la diòcesi de Sevilla, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Juan, per les despeses, una pensió anula sobre els fruits de la mateixa canongia que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 260r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Álvaro de Bracamonte, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, Pedro de Aguilar, clergue de la diòcesi de Segòvia, i Cristóbal Pilo (“Pillo”), degà de la diòcesi d’Osma, havien renunciat, respectivament, l’església parroquial d’Ataquines, a la diòcesi d’Àvila, la porció prestimonial de l’església parroquial de Santa Maria dels Màrtirs de la ciutat d’Íscar, a la mateixa diòcesi de Segòvia, i la porció prestimonial de l’església parroquial d’Aldeaseca, a la diòcesi de Salamanca, que posseïen. // Álvaro suplica que s’admetin les renúncies, que es concedeixi a Pedro l’església parroquial i a ell les porcions prestimonials, i a Cristóbal una pensió anual sobre els fruits de la mateixa església d’Ataquines, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 968, ff. 130v-131r i reg. Vat.777, ff. 317v-318.

Reg. Suppl. 969, 231r-231v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García de Cañas, “licentiatus in decretis”, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la mitja porció perpètua que posseïa a l’església de La Calzada. // Pedro de Vergara, clergue de la diòcesi de Burgos, batxiller en decrets, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la mitja porció, que el mateix Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 192v-193r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Clemente López de Frías, clergue de la diòcesi de Burgos, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI una capellania perpètua que posseïa a l’església de Burgos. // Juan Martínez de la Calleja, clergue de la diòcesi de Calahorra, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i que, a causa d’una certa concòrdia entre ell i Juan de Saldaña, clergue de la diòcesi de Burgos, Juan “etiam” de Frías (“Farras”), clergue de la mateixa diòcesi, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici simple del lloc de Casal Serrazin?, a la mateixa diòcesi, que Juan de Saldaña, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 165r-165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio Cavero, clergue de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI les capellanies perpètues “ad invicem unitas” de l’església parroquial del lloc de Pedrola, que posseïa a la diòcesi de Saragossa. // Antonio i Martín Zapata, clergue de la diòcesi de Tarassona, familiar i continu comensal del mateix papa, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi a Martín la provisió dels beneficis, i a Antonio, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de les esmentades capellanies i sobre la cantoria de l’església de Santa Maria de Mediavilla del castell (“opidi”) de Calatayud, a la diòcesi de Tarassona, que el mateix Martín, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 118v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Aranda, prior de l’església de Jaén, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el priorat que posseïa. // Pedro i Francisco “etiam” de Aranda, canonge de la mateixa església de Jaén, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi la provisió del benefici a Francisco i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels dits priorat i canongia amb prebenda, que el mateix Francisco, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 059v-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Castro havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de l’església d’Oviedo que posseïa. // El mateix Fernando i Francisco de Cuéllar, clergue d’Oviedo, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Francisco la provisió del benefici, i a Fernando, per les despeses, una pensió anual de 5.000 morabatins: 2.000 sobre els fruits de la esmentada canongia i 3.000 sobre els del benefici prestimonial de La Vega de las Dorigas [Dóriga], a la diòcesi d’Oviedo, que Fernando de Cuéllar, canonge d’Oviedo, posseïa, i que els mateixos Francisco i Fernando Cuéllar i els seus successor li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 048r-048v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Agostino Sorello, canonge de Suelli, a Sardenya, i prebendat de la prebenda de Villaputzu, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia i la prebenda que posseïa. // Sanctorus de Cassibba, beneficiat perpetu del benefici de Sant Antoni de l’església de Càller, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la seva provisió, i a Agostino, per les despeses, una pensió anual de 21 ducats “auri de camera”: 15 sobre els fruits de la mateixa canongia i prebenda, 3 sobre els del benefici de Sant Antoni, 2 sobre els de la presentació de Santa Maria a la mateixa església de Càller i 1 sobre l’altar de la capella “sive” església de Santa Llúcia a la ciutat de Càller, que Sanctorus, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 276r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín López de Crusçirla o Cruzirla? havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la vicaria perètua de les esglésies parroquials dels llocs de Pompién Mucor? Lascasas “ad invicem unitarum”, que posseïa a la diòcesi d’Osca. // Martín i Andrés de Guilliamón, clergue de la diòcesi d’Osca, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Andrés la provisió del benefici i a Martín, per les despeses, una pensió anual que el mateix Andrés i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 231v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Camora [Zamora?], familiar i continu comensal d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI les porcions prestimonials dels llocs de Fornachudos? i de Luches [Luque?] que posseïa a la diòcesi de Còrdova. // Alfonso Sánchez, clergue d’Àvila, familiar i continu comensal del mateix papa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici simple servitori del lloc de Castro del Río, que ell mateix, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/02/12 es troba al reg. Suppl. 969, f. 049r.

Reg. Suppl. 968, 189r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Berenguer [de Sos], bisbe de Torres, a Sardenya, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu sota la invocació de Sant Pere de l’altar major de l’església del monestir de Sant Pere de les Puelles (“Puellarum”) de Barcelona, que generalment era obtingut per clergues seculars i “de jure patronatus laicorum existit”. // El mateix bisbe i Antoni Joan de Turrih o Turris?, clergue de Barcelona, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi a Antoni la provisió del benefici i a Berenguer, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici, que el mateix Antoni i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 968, 185v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gregorio de Castromaño?, clergue de la diòcesi de Palència, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la porció prestimonial de l’església parroquial del lloc d’Amatos que posseïa a la diòcesi de Salamanca. // Juan López de Calatayud, clergue canonge de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici, i a Gregorio, per les despeses, una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Burgos, que el clergue Luis Simon?, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 023r-023v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Pedro Álvarez de Valdés, clergue d’Oviedo, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en les seves mans, “litteris apostolicis de super non confectis”, l’església parroquial de Sant Cristòfor de Carnés i el benefici de l’església de Santa Maria de Brandoñas, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, que posseïa per la mort de Juan Rodríguez, el seu últim possessor. // Pedro i Gregorio de “Nybeyro” [Niveiro], clergue de la diòcesi de Santiago de Compostel·la, familiar de Jo[an de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Gregorio la provisió de l’església de Sant Cristòfor, i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de l’esmentada església i del benefici de l’església de Santa Maria d’Ordal (?), a la mateixa diòcesi, que Gregorio, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 967, 259r

 • Signatura:
 • Data: 1492/01/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Sancho Martín de Valpuesta havia cedit en mans del papa Alexandre VI el benefici simple perpetu servitori de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Palma, que posseïa a la diòcesi de Còrdova. // Diego de Sevilla, clergue perpetu beneficiat de la mateixa església, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici, i a Sancho, per les despeses, una pensió anual de 3.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’un altre benefici que Diego posseïa i que aquest mateix i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, ff. 229v i 253v.

Reg. Suppl. 967, 238v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Ponts havia renunciat en mans del papa Alexandre VI les esglésies “invicem unitarum” de l’Espluga Calba (“Spelunce Calbe”) [i] de Fulleda (“de la Toleda”) que posseïa a la diòcesi de Tarragona. // Joan Masset, clergue de Barcelona, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Pere, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les esglésies, que ell mateix li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 178r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernardino de Gamberia, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix el benefici servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Nicolau de Requena que posseïa a la diòcesi de Conca. // Juan Abril, clergue de Còrdova, i Nicola Cinzio (“Cinthyus”), clergue de la diòcesi de Civita Castellana, familiar i continu comensal de Bernardino, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Juan la provisió del benefici i a Nicola una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici que el mateix Joan i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també el reg. Suppl. 965, f. 146v.

Reg. Suppl. 967, 147v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan López, clergue de Segòvia, protonotari de la seu apostòlica, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple [de l’església] de Camas que posseïa a la diòcesi de Sevilla. // Alfonso de Santander, canonge de l’església de Segòvia, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Juan, per les despeses, una pensió anual de 1.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia que Alfonso posseeix, que ell mateix i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 967, 130v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando González Monedero havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Mora Nueva que posseïa a la diòcesi de Toledo. // Enrique Álvarez, porcionari de l’església de Toledo, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Fernando, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la seva citada porció, que ell li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 967, 072v-073r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan Martínez de la Calegia [Calleja], clergue, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu de les esglésies parroquials de Santa Maria i de Sant Martí de Navelars [Navillar o Navalvillar], “invicem unitis”, que posseïa a la diòcesi de Calahorra. // El mateix Juan i Juan González, clergue de la mateixa diòcesi i “dictarum ecclesiarum filius patrimonialis”, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Juan González la provisió del benefici i a Juan Martínez, per les despeses, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que el mateix Juan González i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 012v-013r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis de “Uzeda” [Uceda] havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la mitja porció de l’església de Còrdova que posseïa. // El mateix Luis i Juan Abril, clergue de Còrdova, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Juan la provisió del benefici i a Pedro Val, clergue de Tarassona, una pensió anual sobre els fruits del mateix, que el nou possessor i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La butlla corresponent, relativa a la provisió i executòria del benefici, es troba al reg. Lat. 926, ff. 102r-103v i 103v-104v

Reg. Suppl. 966, 173v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego López de Cortegana, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en les seves mans el benefici simple servitori de les esglésies de Sant Miquel i Sant Jaume “invicem unitarum”, la canongia amb prebenda de l’església col•legiata de la ciutat de Jerez (“Xeres”), el benefici simple servitori de la ciutat de Niebla, a la diòcesi de Sevilla, i el benefici simple de la ciutat de San Clemente, a la diòcesi de Conca, vacants per la mort d’Alfonso de Palencia, el seu últim possessor, que havia obtingut del papa Innocenci VIII. // Juan de Vargas, clergue de Toledo, també familiar i continu comensal del mateix papa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre la tercera part dels fruits, les rendes i els ingressos dels mateixos, que ell i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 173r-173v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nicolau Menor, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en les seves mans, “litteris huiusmodi concessione non confectis”, el benefici simple perpetu de l’església de Tarragona, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort de Pere Arbonés, el seu últim possessor, que havia obtingut del papa Innocenci VIII. // Guillem Martí, clergue de la diòcesi de Tarragona, també familiar i continu comensal del mateix papa, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Nicolau, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix, que ell i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 093v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Sánchez havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la capellania que posseïa a la diòcesi de Salamanca. // Pedro Xerique, clergue de Salamanca, rector de l’església parroquial d’Horcajo (“Orcaio”) de Huebra, a la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Juan, per les despeses, una pensió anual de 8.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la capellania, i 2.000 sobre els de l’església d’Horcajo, que ell li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 002v-003r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Ilario Gentili (“Gentilis”), clergue de Gènova, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Caracena i Peneda, a la diòcesi de Conca, i ell l’havia concedida a [Antoniotto Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia. Més tard, el cardenal havia renunciat en mans del papa el mateix benefici “litteris non confectis”. // Ilario i Alfonso de Cuenca, rector de l’església parroquial de Valdecolmenas de Suso, a la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal del papa, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi el benefici a Alfonso i s’assigni a Ilario, per les despeses, una pensió sobre aquest. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.

Reg. Suppl. 966, 002v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Pedro de Trujillo (“Trusillo”), d’una part, i Clemente de Frías, “intrusum”, i Pedro de (...), de l’altra, sobre la possessió de la vicaria de Labernola? que, vacant, havia estat concedida al mateix Pedro. Més tard, Pedro havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici, “possessione non habita”. // El suplicant Bernardo de Salamanca (“Salamancha”), rector de l’església parroquial de la Granja, a la diòcesi de Còria, notari del sacre palau apostòlic, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi el benefici i a Pedro, per les despeses, una pensió anual de 3.500 morabatins sobre la mateixa església de la Granja, que ell li pagarà. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape. A. card. Anastasie”.
 • Observacions: Marge superior mutilat.

Reg. Suppl. 963, 186v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mario Gentiles [Gentili?] havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial del lloc de Caiochano? que posseïa a la diòcesi de Conca. // Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Anastàsia, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Mario, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la mateixa església, que ell i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 963, 173r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Ferrera, auditor del palau apostòlic i capità del papa Alexandre VI, havia cedit en mans del mateix papa alguns beneficis simples que posseïa a la diòcesi de Segòvia. // El suplicant Alfonso de Ferrera, clergue de Toledo, sol•licita que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió dels beneficis i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els seus fruits, rendes i els ingressos, que ell i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 963, 137r-137v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Gil de Molina, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia cedit en les seves mans l’església parroquial de Sotillos, que posseïa a la diòcesi de Sigüenza. // Ell i Miguel Fernández, rector de l’església parroquial del Pono, a la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la cessió, que es concedeixi a Miguel la gràcia especial de la provisió del benefici i a Gil una pensió anual de 1.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la citada església de Sotillos, que el mateix Miguel li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: La butlla corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Vat. 776, ff. 30v-32r on el benefici en qüestió s'anomena Setiles.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies