Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 975, 205r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Rodrigo de “Lassi” [Laxe?], havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de (“S. Vaya de Riva dumia”) [Santa Baia de Ribadumia], que posseïa a la diòcesi de Santiago de Compostel·la. // Lorenzo “Janes” [Yanes], rector de les esglésies parroquials de Sant Benet i de Sant Salvador de Santiago de Compostel·la, “invicem unitarum”, suplica que s’admeti la renúncia i que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Rodrigo, per les despeses, una pensió anual de deu lliures sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església de Baia, cinc sobre els de la de Sant Benet i altres cinc sobre la de Sant Salvador, que el mateix Lorenzo li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 975, 108v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Artés, clergue perpetu beneficiat de l’altar de Sant Antoni a l’església de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en les seves mans un cert benefici simple perpetu que posseïa a la mateixa església. // El mateix Joan i Simó d’“Aziran” [Atzerà? o Acirón?], rector de l’església parroquial del lloc de Benicarló, a la diòcesi de Tortosa, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi la provisió del benefici a Simó i a Joan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i ingressos de la dita església parroquial, que el mateix Simon i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 975, 102v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego González havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Santa Maria de Valtodano, a la diòcesi d’Àvila. // El mateix Diego i Fernando Rodríguez de Badajoz, clergue de la diòcesi de Badajoz, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi a Fernando la provisió del benefici i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que el mateix Fernando li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: La butlla sobre la provisió del benefici a Fernando es troba al reg. Lat. 938, ff. 231r-232v.

Reg. Suppl. 975, 091v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaime “Bilbo?” havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de la ciutat de Tramacastiel, a la diòcesi de Sogorb. // El mateix Jaume i Francisco Alamán, “decretorum doctor” de la diòcesi de Saragossa, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi la provisió del benefici a Francisco i a Jaume, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que el mateix Francisco i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 975, 062v-063r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego González havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Santa Maria de Valtodano, que posseïa a la diòcesi d’Àvila. // El mateix i Miguel de la Cava supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici a Miguel i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la mateixa església, que Miguel i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Lat. 938, ff.231r-232v.

Reg. Suppl. 975, 061v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Genís (“Genesius”) Garcia, prevere, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu “ebdomadarium nuncupatum” [domer] de l’església del Sant Salvador del castell (“oppidum”) d’Oriola, a la diòcesi de Cartagena. El mateix, amb Pere Garcia, també prevere de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi la provisió del benefici a Pere i a Genís, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 300v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso de Mengíbar (“Megivar”), clergue, rector de l’església parroquial d’Arconilla, a la diòcesi de Jaén, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en les seves mans el benefici simple servitori de l’església de Sant Pere del lloc de Sanlúcar la Mayor, a la diòcesi de Sevilla. // Alfonso i Juan de Vallejo (“Valleyo”), clergue de la diòcesi d’Osma, també familiar i continu comensal del papa, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici a Juan, i a Alfonso, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de l’esmentada església parroquial d’Arconilla, que el papa Innocenci VIII havia concedit a Juan. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 177r-177v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho de Frías havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la porció de l’església de Burgos que posseïa. // Pedro de Valdevieso [Valdivieso], clergue de Burgos, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i que a Sancho, per les despeses, se li atorgui una pensió anual sobre els fruits de la porció, que ell mateix li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d’Alexandria

Reg. Suppl. 974, 088v-089r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho de Frías, clergue de Burgos, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI una porció prestimonial de l’església de Sant Martí de Villa “Ciervuis”? [Villaciervos?], que posseïa a la diòcesi d’Osma. // Pedro de Valdivieso?, clergue també de Burgos, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i que a Sancho, per les despeses, se li atorgui una pensió anual sobre els seus fruits, que Pedro i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 973, 283r-283v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Sevilla, tresorer de l’església de Palència, escriptor de lletres apostòliques, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del papa una certa porció perpètua a la citada església de Palència, “possessione non habita”. // El mateix Pedro i García González de Dueñas (“Garsias Gundissalvi de Duennas”), arxipreste de Dueñas i nebot de Pedro, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi la gràcia especial de la provisió del dit benefici a García, i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits del mateix i del benefici servitori presbiterial a l’església de Santa Maria [...], que García i els seus successors li pagaran; i amb dispensa perquè Pedro pugui cobrar aquesta pensió a més dels altres beneficis i pensions que ja gaudeix. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: El marge superior del f. 283r està mutilat. Probablement és el mateix benefici que Pedro de Sevilla havia obtingut amb la súplica amb data 1492/11/09; vegeu el reg. Suppl. 964, ff. 46v-47r.

Reg. Suppl. 973, 274r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nicolau [...] havia renunciat en mans del papa la capellania de l’altar major de l’església de Mallorca. // El mateix Nicolau i Joan “Ferror?” [Ferrer?], clergue beneficiat perpetu de l’altar major de la seu de Mallorca, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi la gràcia especial de la provisió del dit benefici a Joan, i a Nicolau, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits del mateix, que Joan i els successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir bé la suplica perquè el marge superior està mutilat.

Reg. Suppl. 973, 252v-253r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro, abat de Domaikia (“Domayquia”), havia renunciat en mans del papa un cert benefici simple “integram portionem patrimonialem noncupatam” [porció íntegra] que posseïa a l’església parroquial de Sant Llorenç del castell (“oppidi”) de Sarria, a la diòcesi de Calahorra. // Lope Ortiz de Zárate, clergue de la mateixa diòcesi, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del dit benefici, i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits del mateix, que Lope i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Al f. 252v hi ha un afegit al marge; el marge superior del f. 253r està mutilat.

Reg. Suppl. 973, 179r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Alfonso de Bovadilla, [...], havia renunciat en mans del papa el benefici simple servitori de l’església parroquial de Santa Creu de Baeza, a la diòcesi de Jaén. // El mateix Juan Alfonso i Juan de Segura àlies de Cabeza, clergue de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a Juan els dits beneficis, i a Juan Alfonso, per les despeses, una pensió anual que Juan li pagarà sobre els fruits de l’església parroquial de Santo Domingo de “Fortanuella” o “Sorianuella”? [Sorihuela?], a la mateixa diòcesi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: No és possible llegir algunes parts de la súplica, perquè el marge superior del foli està mutilat i en mal estat.

Reg. Suppl. 973, 095r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís de Perelló o Perellós, [...], havia renunciat en mans del papa un benefici simple perpetu a l’altar del Santíssim Corpus Christi de l’església de Sogorb, reservat als clergues seculars, pel qual havia obtingut una despensa per “defectu [...] natalium”. // El mateix Lluís i Lluc Gerona, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, canonge de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, “decretorum doctor” i nebot de mestre Joan Gerona [o Girona], escriptor de lletres apostòliques, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Lluc la gràcia especial d’unir l’esmentat benefici a la prepositura del monestir de Santa Maria de Manresa (“Minorise”), del mateix orde, a la diòcesi de Vic, que Lluc ja posseïa, i que, per les despeses, Lluc i els seus successors paguin una pensió anual sobre els fruits de la mateixa prepositura. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: [Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa]
 • Observacions: El marge superior del f. 95r està mutilat: el nom del referendari és hipotètic, ja que només es llegeix “[...]sin”, que podria ser “[Jo. Ragu]sin.”

Reg. Suppl. 971, 260r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Carrillo (“Carillo”), clergue de Conca, cubiculari, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans d’aquest diversos beneficis que posseïa a la diòcesi de Segòvia: “Dominigui Gotia” [Domingo García], “Bartin? de Palacios”, La Puebla, “Oratavella”, “Orayanam” [Orejana], “Montayo” [Montejo], Valdefuentes (“Val daren? de Fuente”), “Olivo” [Oliva de Plasencia?] i Castro de Fuentidueña (“Fuente Duiennam”). // El mateix Alfonso i Juan Núñez de Ferrera, clergue de la diòcesi de Toledo, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a Juan els dits beneficis i a Alfonso, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits d’aquests, que Juan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 972, 199v-200r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nicolau Canyelles (“Canyellas”) havia cedit en mans del papa Alexandre VI la canongia amb la prebenda anomenada “de Micii Orroli” que posseïa a l’església de Dolia i diversos beneficis simples: un sota la invocació de Santa Eulàlia i un altre de Sant Francesc a l’església de Càller; un sota la invocació de Sant Joan, a la mateixa diòcesi de Càller, i encara un altre, anomenat priorat, de l’església de Santa Llúcia, a la diòcesi de Sulcis. // Nicolau i Marc Antoni Carbonell, clergue de Càller, de 8 anys, supliquen que es permeti la renúncia, que es concedeixin els beneficis a Marc Antoni, i a Nicolau, per les despeses, una pensió anual sobre la tercera part dels fruits dels dits beneficis, que el mateix Marc Antoni i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 972, 035v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Mateu Alber havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un cert benefici simple perpetu “sacristiam nuncupatum” [sagristia] que posseïa a l’església parroquial d’Aiguaviva, a la diòcesi de Girona. // El mateix Mateu i Salvador Cerdà, prevere de la diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedixi la provisió del benefici a Salvador, i a Mateu, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits d’aquell que el mateix Salvador i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 971, 087v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Carrillo (“Carillo”), familiar i continu comensal del papa, havia renunciat en mans del papa la rectoria de l’església de “Cortes”?, a la diòcesi de Toledo. // El mateix Alfonso i Fernando Alonso de Mondéjar, prevere de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a Fernando Alonso els dits beneficis i a Alfonso, per les despeses, una pensió anual que Fernando Alonso li pagarà sobre els fruits d’aquests beneficis i de l’església parroquial de Sant Cebrià de “Corce...a”? [Cebolla? Corchuela?], a la mateixa diòcesi. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 971, 300r-300v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La porció perpetua de l’església de Palència havia estat concedida a Diego Guillén, clergue de Segòvia, “ex causa permutationis” amb Rodrigo de Loyola. Més tard, Diego havia renunciat el benefici en mans del papa Alexandre VI, “possessione non habita”. // El mateix Diego i [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal prevere del Sants Joan i Pau, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a [Giovanni] Battista el benefici i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits d’aquest, que [Giovanni] Battista li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 971, 252r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miguel Blasco (“Blascho”), clergue de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici perpetu sota la invocació de Santa Maria la Vella (“Veteris”) a l’església de Santa Maria i Sant Blai del lloc de Puertomingalvo (“Puerto de Vingalbo”), a la diòcesi de Saragossa. // El citat Miguel i Juan “Strich” [Escriche?], clergue de la mateixa diòcesi, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a Juan els beneficis i a Miguel, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits d’aquests, que Juan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 970, 117v-118r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Berenguer [de Sos], arquebisbe de Torres, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la sagristia de l’església d’Urgell i una de les canongies amb prebenda de la mateixa església que posseïa. // El mateix Berenguer i Joan Suart, rector de l’església parroquial de Santa Margarida de Muro, a la diòcesi de Mallorca, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixin a Joan els dits beneficis i a Berenguer, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits d’aquests beneficis i de l’església de Santa Margarida de Muro, que Joan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: La butlla corresponent, amb data 1493/04/12, es troba al reg. Lat. 939, ff. 104r-106r.

Reg. Suppl. 970, 112v-113r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Naharros de Matalayegua, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Pedro Fernández de Treviño?, el seu últim possessor, havia estat concedida a Gonzalo de Velasco?, clergue de la diòcesi de Burgos, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard, el mateix Gonzalo havia cedit a la cúria romana tots els drets que posseïa sobre el benefici. // Bartolomé García, rector de l’església parroquial de (?), suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i que a Gonzalo, per les despeses, se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’església de San Pedro de Ladreagada? i de l’esmentada de Naharros, que ell mateix i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: No és possible identificar l’església que Bartolomé García posseïa, perquè el foli està mutilat.

Reg. Suppl. 970, 015r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Millares, prevere de Sevilla, havia renunciat en les mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de les esglésies “Canarien. et Rubicen. invicem canonice unitarum” que posseïa. // Pedro Carezo o Carrizo, clergue de la diòcesi de Sevilla, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Juan, per les despeses, una pensió anula sobre els fruits de la mateixa canongia que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa
 • Observacions: Les butlles corresponents a la pensió i a l’executòria, amb data 1493/03/26, es troben al reg. Lat. 938, respectivament, ff. 142r-143v i 143v-144r.

Reg. Suppl. 969, 260r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Álvaro de Bracamonte, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, Pedro de Aguilar, clergue de la diòcesi de Segòvia, i Cristóbal Pilo (“Pillo”), degà de la diòcesi d’Osma, havien renunciat, respectivament, l’església parroquial d’Ataquines, a la diòcesi d’Àvila, la porció prestimonial de l’església parroquial de Santa Maria dels Màrtirs de la ciutat d’Íscar, a la mateixa diòcesi de Segòvia, i la porció prestimonial de l’església parroquial d’Aldeaseca, a la diòcesi de Salamanca, que posseïen. // Álvaro suplica que s’admetin les renúncies, que es concedeixi a Pedro l’església parroquial i a ell les porcions prestimonials, i a Cristóbal una pensió anual sobre els fruits de la mateixa església d’Ataquines, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 968, ff. 130v-131r i reg. Vat.777, ff. 317v-318.

Reg. Suppl. 969, 231r-231v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García de Cañas, “licentiatus in decretis”, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la mitja porció perpètua que posseïa a l’església de La Calzada. // Pedro de Vergara, clergue de la diòcesi de Burgos, batxiller en decrets, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de la mitja porció, que el mateix Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentiam domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 192v-193r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Clemente López de Frías, clergue de la diòcesi de Burgos, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI una capellania perpètua que posseïa a l’església de Burgos. // Juan Martínez de la Calleja, clergue de la diòcesi de Calahorra, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la provisió del benefici i que, a causa d’una certa concòrdia entre ell i Juan de Saldaña, clergue de la diòcesi de Burgos, Juan “etiam” de Frías (“Farras”), clergue de la mateixa diòcesi, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici simple del lloc de Casal Serrazin?, a la mateixa diòcesi, que Juan de Saldaña, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 165r-165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio Cavero, clergue de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI les capellanies perpètues “ad invicem unitas” de l’església parroquial del lloc de Pedrola, que posseïa a la diòcesi de Saragossa. // Antonio i Martín Zapata, clergue de la diòcesi de Tarassona, familiar i continu comensal del mateix papa, supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixi a Martín la provisió dels beneficis, i a Antonio, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits de les esmentades capellanies i sobre la cantoria de l’església de Santa Maria de Mediavilla del castell (“opidi”) de Calatayud, a la diòcesi de Tarassona, que el mateix Martín, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 118v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Aranda, prior de l’església de Jaén, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el priorat que posseïa. // Pedro i Francisco “etiam” de Aranda, canonge de la mateixa església de Jaén, supliquen que s’admeti la renúncia i que es concedeixi la provisió del benefici a Francisco i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels dits priorat i canongia amb prebenda, que el mateix Francisco, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 969, 059v-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Castro havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia amb prebenda de l’església d’Oviedo que posseïa. // El mateix Fernando i Francisco de Cuéllar, clergue d’Oviedo, supliquen que s’admeti la renúncia, que es concedeixi a Francisco la provisió del benefici, i a Fernando, per les despeses, una pensió anual de 5.000 morabatins: 2.000 sobre els fruits de la esmentada canongia i 3.000 sobre els del benefici prestimonial de La Vega de las Dorigas [Dóriga], a la diòcesi d’Oviedo, que Fernando de Cuéllar, canonge d’Oviedo, posseïa, i que els mateixos Francisco i Fernando Cuéllar i els seus successor li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Les butlles corresponents a la provisió i a l’executòria del benefici a favor de Francisco de Cuéllar, amb data 1493/04/19, es troben al reg. Lat. 939, ff. 92r-93v i 93v, respectivament.

Reg. Suppl. 969, 048r-048v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Agostino Sorello, canonge de Suelli, a Sardenya, i prebendat de la prebenda de Villaputzu, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la canongia i la prebenda que posseïa. // Sanctorus de Cassibba, beneficiat perpetu del benefici de Sant Antoni de l’església de Càller, suplica que s’admeti la renúncia, que se li concedeixi la gràcia especial de la seva provisió, i a Agostino, per les despeses, una pensió anual de 21 ducats “auri de camera”: 15 sobre els fruits de la mateixa canongia i prebenda, 3 sobre els del benefici de Sant Antoni, 2 sobre els de la presentació de Santa Maria a la mateixa església de Càller i 1 sobre l’altar de la capella “sive” església de Santa Llúcia a la ciutat de Càller, que Sanctorus, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies