Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 966, 196r-196v

 • Signatura:
 • Data: 1492-1493?/?/?
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Segons un costum antic i observat a l’església parroquial de San Nicola de Calcia?, a Palerm, el rector i el capellà recitaven l’ofici segons l’ús romà, encara que a la diòcesi de Palerm s’utilizava el francès. // Bartolomeo de Rubeis, rector d’aquesta església, i el capellà supliquen que se’ls concedeixi la gràcia especial d’una llicència per recitar l’ofici segons l’ús romà. “Concessum motu proprio in presentiam d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 966, 143r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Antonio Gutiérrez, monjo prevere de l’orde de Sant Benet, de la congregació de Monte Oliveto, que desitjava obtenir residència a l’església de Santa Maria de Fuentes Dueñas, extramurs de Plasència, amb una dispensa del papa Alexandre VI i la llicència del seu superior, suplica que se li concedeixi un indult per transferir a la dita església unes relíquies dels sants “Hermolai, Acacii et sociorum decem millia martirum” que es conservaven a la capella del monestir de Sant Anastasi anomenat Scala Coeli (“Scalla celi”), extramurs de la ciutat de Roma, que Raffaele [Riario], cardenal de Sant Jordi “ad velum aureum”, posseïa en comenda. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 063v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gaspar Vallescar (“Ballescar”), mercader de Barcelona, present a la cúria romana, de 60 anys d’edat i malalt, suplica que se li concedeixi un indult per alguns excessos que havia comès. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 028v-029r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Castillos (“Castilios”), preceptor de la preceptoria de Santa Maria de los Castellanos, de l’orde de Santa Maria dels Teutònics, a la diòcesi de Zamora, familiar i continu comensal de Celso [de Mellini], bisbe de Ferrara, corrector de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi un indult per obtenir la provisió de qualsevol tipus de benefici. “Concessum ut petitur in presentia d. n. pape A car. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix suplicant vegeu també reg. Suppl. 963, ff. 168v-169r.

Reg. Suppl. 963, 237v-238r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit alguns ornaments eclesiàstics a l’abat del monestir “onnien.” [de Oña], de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, i als seus successors. // Com que els últims abats no havien fet beneir els ornaments, l’abat actual suplica que es concedeixi al monestir un indult per recuperar la prerrogativa anterior. “Concessum ut petitur in presentia d.n.pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 233r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Martín d’Ampredes havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII la preceptoria de la “domus” de Sant Antoni de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí. Més tard, ell mateix, que mentrestant havia obtingut la preceptoria de la “domus” del mateix orde a la ciutat de Lleida, havia fet construir una cambra i una capella que volia utilitzar sempre que tornés a Saragossa. // Martín suplica que se li concedeixi un indult per tal de mantenir aquestes possessions. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 963, 169v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gabriel Pons [Ponç], familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, canonge i prebost de la seu de Mallorca, present a la cúria romana, suplica que se li concedeixi un indult per resar les hores canòniques sol o amb un altre clergue “in quibuscunque sacris et presbiteratus ordinibus constitutus”. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 962, 171r-171v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit al suplicant Luis Fernández de Avilés, canonge d’Oviedo, una pensió anual de 2.500 morabatins sobre la canongia amb prebenda de l’església d’Oviedo, que Pedro Pardo, el seu possessor, li pagava. // Com que mentrestant Luis havia obtingut altres canongies a la mateixa església, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una dispensa per tal de mantenir aquella pensió. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 962, 008r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antonio de Valladolid, “provintiali provintie Castelle et Portugalie regnorum ordinis beate Marie de Mercede redemptionis captivorum”, una dispensa “defectu natalium” i un indult per tal que pugui accedir als càrrecs més alts dins l’orde de la Mercè. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 964, 234r-234v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Salvià Torroella, clergue de la diòcesi de Girona, familiar i continu comensal de Joan [de Castro], bisbe d’Agrigent, “arcis Sancti Angeli castellani”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder administrar més beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 248r-248v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els monjos eremites de l’orde de Sant Jeroni constituïts “in Hyspanie partibus” supliquen un indult sobre l’organizació de l’orde en aquest territori. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 270v-271r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El suplicant Francisco de Bobadilla, clergue de la diòcesi de Toledo i fill d’Andrés de Cabrera i de Beatriz de Bobadilla, marquesos de Moya, de 20 anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes. “Fiat ut petitur. R[odericus]”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 183v-184r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El suplicant Fernando de Ravaray?, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal d’Ascanio [Sforza], cardenal de Sant Vito, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 189r-189v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Lorenzo Maldonado, clergue de Salamanca i “scolaris” del col•legi dels espanyols a l’Estudi de Bolonya, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder estudiar un altre dret a l’Estudi de Salamanca. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 965, 192r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Roderic Roís de Corella, rector de l’església parroquial de Cocentaina (“Cocitayna”), a la diòcesi de València, familiar i continu comensal del papa, de 18 anys d’edat, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder rebre qualsevol tipus de benefici, a més de l’església que ja posseeix. "Fiat ut petitur R[odericus]".
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria
 • Observacions: La butlla corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Vat. 773, ff. 209v-212v.

Reg. suppl. 965, 161v-162r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés de Cabrera i la seva muller Beatriz de Bobadilla, marquesos de Moya, a la diòcesi de Conca, supliquen la gràcia especial d’un indult perquè es permeti als frares predicadors erigir en les propietats dels marquesos una casa per a les monges de l’orde de Sant Agustí, que estaven sota la tutela dels frares. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 162v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis Sánchez, rector de l’església parroquial de Tardajos, a la diòcesi d’Osma, familiar i continu comensal de R[affaele Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder rebre més beneficis. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 965, 126v-127r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques de l’església de Tortosa s’establia que qui obtingués els beneficis coneguts com “comensalia” havia de ésser promogut abans d’un any al grau de presbiterat o no podria obtenir cap altre benefici del mateix tipus. // El suplicant Gonçal Roís, escriptor, familiar i continu comensal del papa, suplica un indult per administrar un benefici d’aquell tipus. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 965, 020r-020v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Un benefici simple perpetu de l’església de Navata, a la diòcesi de Girona, vacant, havia estat concedit per l’autoritat ordinària al suplicant Guerau Crugarela (?), clergue de la mateixa diòcesi. // Guerau suplica que se li concedeixi una dispensa per administrar-lo. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe de Alessandria

Reg. Suppl. 964, 045r-046r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El suplicant Alfonso Criado àlies Osaro, tresorer de l’església de Ciudad Rodrigo, familiar i continu comensal del papa, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 964, 095v-096r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juan Palanco, clergue de la diòcesi de Toledo, familiar i continu comensal de Giovanni de Turcis, escriptor de lletres apostòliques, de 23 anys d’edat, sol•licita que se li concedeixi la gràcia especial d’un indult per poder obtenir altres beneficis. “Concessum ut petitur et pro se in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 964, 126r-126v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Joan Martines d’Eslava (“de Oslava”), senyor de Càrcer (“Carceros”), a la diòcesi de València, i la seva família solien viure durant quatre mesos, a l’estiu, en una casa als afores d’aquell lloc a causa de la calor. // Joan suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ordenar a un prevere o a un membre d’un altre orde d’administrar els ritus sagrats en una capella de la mateixa casa. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe de Alessandria

Reg. Suppl. 964, 021r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pau Arlambau, ardiaca de Vila-seca a l’església de Tarragona, i Gaspar Saportella, cavaller (“miles”) de Vila-seca, posseïen un terreny al lloc de La Plana del Pinar, al mateix districte. // El cavaller suplica que se li concedeixi la gràcia especial de poder-lo conrear i beneficiar-se dels fruits. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alessandria

Reg. Suppl. 962, 003v-004r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluc Gerona, prebost del monestir de Santa Maria de Manresa de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, “decretorum doctor” i familiar i continu comensal del papa, nebot de mestre Joan Gerona [Girona], escriptor de lletres apostòliques, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’ésser dispensat de qualsevol obligació o vincle que existeixen per administrar i gaudir dels fruits de qualsevol benefici que ha rebut i rebrà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies