Diplomatari Borja, 5: Documents del notari Camillo Beneimbene

Diplomatari Borja, 5: Archivio di Stato de Roma: Documents dels protocols de Camillo Beneimbene (1479-1505), edició i estudi a cura d’Ivan Parisi, coordinació editorial de Maria Toldrà, València: Editorial Tres i Quatre; Institut Internacional d’Estudis Borgians,...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (9)

{27} Cómo el vicecanceller fuyó de Roma y fizo dar muerte a algunos foranos, y cómo dos cardinales fueron alterados del celebro. Y como se fuesse en los stados tanto del papa como del rey puestos mucha manera de recelos del roy de Francia, fue fama qu’el preffato...

Sant Francesc de Borja en un gravat popular

Així representaven sant Francesc de Borja els gravadors Ildefons Cibera i Carlos Múgica en una imatge reproduïda al santoral Los héroes del cristianismo: Breve noticia de los santos y fiestas principales que venera la Iglesia, Madrid: Saturnino Calleja, 1901. Borja hi...

Distefano, I Borgia del Casale

DISTEFANO, Salvatore, I Borgia del Casale. Storia e vicende di una famiglia dell’aristocrazia siciliana, Barrafranca: Bonfirraro Editore, 2013, 120 p., il. ISBN 978-88-6272-070-0. El poder i la influència creixent dels Borja arran de l’accés al pontificat de Calixt...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (8)

{14} Cómo manda el papa su fixo al realme, adonde casa con dona real media. Desseava fazer esti pontíffice grandes sus fixos y, mayormente que era muerto aquel sapiente don Ferrando, sagacíssimo e mucho prudente rey del regno, cuyo saber relumbrava tanto entre los...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (7)

{12} Cómo muere el rey de Nápoles y empués fue assumpto en rey don Alfonso, su fixo, con otras buenas cosas. Como sía statuydo por Dios, supremo senyor, que todas cosas creadas tienen a seyer consumidas por la muerte, a esta ley todos los humanos fueron submesos y...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (6)

{9} Cómo el sancto senyor Alexandro, el papa, públicamente dentro el palatio appostólico casa matrimonialmente a su fixa con el senyor de Pésaro, barón ytálico. Fue notable fiesta, pocho honesta para la Ecclesia. La Sancta Scriptura cantó: “Generatio rectorum...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (5)

{8} Cómo Alexandro declara guerra contra el rey, y cómo su sanctedat quiso quitar la fortaleza de Ostia al summo penitençiario. Negoçiando esta calupnia ent[a] el summo pontíffice contra el Vergíneo Ursino y çeladamente contra el preffato rey, qui entendió...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (4)

{7} Cómo posa grande odio entr’el duque de Calabria contra sus cunyados de Milán, y cómo el papa faze breves al roy de Francia por su venida en la Ytalia. Porque más claramente esto pueda seyer entendido, d’esta mala voluntat d’estos de [14] Milán contra el rey e su...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (3)

{6} Cómo muchas potentades ytáliquas dieron la obediencia a papa Alexandro, e cómo quiso abolir la donación de Innocencio, e cómo Vergíneo Ursino pretendió seyer suya y le favoresció grandemente el rey de Nápoles, e de dónde vino todo el mal principal al preffato rey....

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (2)

{5} Cómo posa los vicios naturales e otros ahun adventicios con las virtudes de papa Alexandro. Todo bueno. Limpiamente e sinse ningún dolo non quiero celar los vicios que natura en su adoloscencia y empués d’aquella dio a esti Alexander, nuevo pontíffice –y en aquel...

Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI (1)

Inicio la publicació d’una antologia d’una història poc coneguda del pontificat d’Alexandre VI fins al 1501 que tinc en curs d’edició. Està escrita per un coetani en “esti ydiomate aragonés, comunamente llamado romance”, una llengua que es podria definir com a...

Mallett & Shaw, The Italian Wars, 1494-1559

MALLETT, Michael; SHAW, Christine, The Italian Wars, 1494-1559. War, State and Society in Early Modern Europe, Harlow: Pearson, 2012, 368 p. ISBN 9780582057586. Qui, per temes borgians o no borgians, hagi hagut de treballar amb alguna crònica que narri els...

Epistolari Borja: Carta de Jaume Conill a Cèsar Borja

Com tants d’altres prelats que feien carrera a la cúria romana mentre deixaven el govern de les esglésies i els beneficis acumulats en mans de substituts i procuradors, Cèsar Borja va confiar l’administració de l’arquebisbat de València a vicaris...

Els Borja a la Crónica de Valencia de Martí de Viciana

Com recordava en un apunt de Vademècum rebloguejat ahir mateix, l’historiador de Borriana Martí de Viciana (1502-1582) havia posat el Libro segundo de la seva Crónica de Valencia, que conté un ambiciós nobiliari d’aquest regne, sota la protecció del duc de...

Completada l’edició de la Crónica de Valencia de Martí de Viciana

VICIANA, Martí de, Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino, edició a cura de Joan Iborra, València: Universitat de València, 2013 (Fonts Històriques Valencianes, 8), 467 p. ISBN 978-84-370-9117-4. Amb aquest Libro segundo,...

Benavent & Muñoz contra els Borja

BENAVENT, Júlia; MUÑOZ, Manuel, Contra els Borja, València: Centre Francisco Tomás y Valiente: UNED Alzira-València, 2013 (Interciencias, 42), 94 p. ISBN 978-84-92885-17-6. Acostumats com estem als dos enfocaments amb què tradicionalment es tracta el tema Borja aquí i...

Indulgències d’Alexandre VI per al príncep Joan

Cap allà el mes de novembre de 1495, el papa Alexandre enviava una oració al príncep Joan, el malaguanyat fill dels Reis Catòlics, que anava associada a la concessió d’unes indulgències a qui la resés. El text adopta l’estructura tradicional de les...

Roma e il papato nel Medioevo

Roma e il papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio, 2 vol., a cura d’Amedeo de Vincentiis i Anna Modigliani, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2012. ISBN 978-88-6372-438-7 i 978-88-6372-439-4. Entre els estudis sobre la història del papat...

La cançó preferida de Cèsar Borja

Diuen que la frottola –gènere de poesia popularitzant de moda entre els cercles cortesans- “Donna, contro la mia voglia” era la cançó preferida de Cèsar Borja. Alguna de les versions manuscrites i impreses que se n’han conservat, amb variants...

Caos, de Giuliano Fantaguzzi

FANTAGUZZI, Giuliano, Caos, 2 vol., a cura de Michele Andrea Pistocchi, Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2012. ISBN 978-88-89190-96-8. Caos és el títol amb què es coneix una compilació historiogràfica redactada per Giuliano Fantaguzzi (Cesena, 1453...

El mestre d’escacs de Lucrècia

Segons una hipòtesi d’Alessandro Sanvito, el sogorbí Francesc Vicent, autor del Llibre dels jochs partitis dels schachs (València, 1495), seria el “maestro Francesco spagnolo maestro de scacchi” de Lucrècia Borja documentat a Ferrara el 1506. Selecció...

Romanç de la mort del duc de Gandia

Entre les múltiples manifestacions literàries que va produir al seu moment la notícia del misteriós assassinat a Roma, una nit de juny de 1497, del duc de Gandia Joan de Borja, fill del papa Alexandre VI i de Vannozza Cattanei, hi ha el romanç castellà La muerte del...

Àngel o dimoni: Francesc de Borja vs Cèsar Borja

Hi deu haver pocs llibres de caràcter divulgatiu sobre els Borja que no caiguin, en algun moment o altre, en la temptació de contraposar el nivell moral dels diferents membres de la nissaga. El tòpic literari pren formes distintes segons l’autor: si parlem dels...

Déu, un altre llibre sobre els Borja!

HIBBERT, Christopher, The Borgias and their enemies 1431-1519, Boston; Nova York: Mariner Books / Houghton Mifflin Harcourt, 2009, 328 p. ISBN 978-0-15-101033-2. Doncs això, un dels últims llibres que es presenta com una introducció al món dels Borja, dit així en...

Llibres recents sobre la baronia i el marquesat de Llombai

El 1479, el cardenal Roderic de Borja va adquirir la foia de Llombai i els seus llocs -Alèdua, Alfarb, Catadau i Llombai- a Francesc Vives de Boïl, senyor de Bétera, que un any abans l’havia comprat a carta de gràcia a Guillem Ramon de Centelles i els seus...

Els dos Roderic de Borja

Entre 1472 i 1478, la seu de Barcelona va estar presidida per un membre del clan Borja que duia el mateix nom del seu parent el famós cardenal i vicecanceller pontifici Roderic de Borja, després papa Alexandre VI. L’homonímia va provocar una certa confusió entre...

Pompa sacra

Pompa sacra: Lusso e cultura materiale alla corte papale nel basso Medioevo (1420-1527). Atti della giornata di studi (Roma, Istituto Storico Germanico, 15 febbraio 2007), a cura de Thomas Ertl, Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010, 248 p. ISBN...

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies