Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 938, 228v-231r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Jaume Fiella, canonge de Barcelona, escriptor i familiar seu, la provisió de la capellania perpètua de l’altar de Sant Esteve situat a l’església de Barcelona, “que de jure patronatus laicorum existit” i que estava vacant per la mort de Pere Carcassona, el seu últim possessor, i ordena al prior del priorat de Santa Anna de Barcelona, a l’arxipreste de Sant Pròsper de Coliculo, a la diòcesi de Parma, i al sagristà de l’església de Tortosa que n’executin la possessió.
 • Redacció: L.- F. de Parma // L. "Gratis pro sotio". Decimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 275r-276r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori perpetu de l’altar de Sant Mateu de l’església del monestir de Ripoll, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Vic, estava vacant per la renúncia de Jaume Cardona en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa el concedeix a Miquel Galceran (“Calcerandi”) Salvador, clergue de la diòcesi de Barcelona, i ordena a l’oficial de Barcelona que n’executi la possessió.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. XX septimo idus maii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, ff. 130r-130v.

Reg. Vat. 776, 313r-315v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Guillem Ramon de Centelles, doctor en decrets, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió de l’abadia de l’església col·legiata de Sant Feliu de Guíxols (“Guixelen.”), a la diòcesi de Girona, vacant per la mort de Miquel Moner, el seu últim titular, i la sagristia de la mateixa església, que estava unida amb aquesta, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Girona que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" -"Gratis de mandato etc. pro referendario" A. de Mucciarellis - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonapart
 • Observacions: La relativa súplica amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 974, f.130v.

Reg. Vat. 776, 216r-218r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Lluís Joan [del Milà], cardenal prevere dels Quatre Sants Coronats, la prerrogativa de cedir a qui vulgui fins a quatre dels beneficis que posseeix i després assignar-los a Francesc, de 15 anys, i a Ildefons del Milà, de 12 anys, clergues de València, germans i nebots del papa segons la carn, un cop arribin a l’edat de 20 anys, els quals, per les despeses, li pagaran una pensió anual amb dret de regressió en cas de cessió, i ordena als oficials de València, Lleida i Sogorb que n’executin la possessió.
 • Redacció: Jo. Crothonen. // N. Casanova - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 147v-151v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Fernández de la Zarza, clergue de Còrdova, havia exposat davant del papa Alexandre VI que s’havia obert una causa entre Benito de Morrel?, clergue de la diòcesi de Sigüenza, i el difunt Fernando de Vallejo, “qui pro clerico se gerebat”, sobre la possessió de l’església parroquial de Sant Joan de Salvatierra, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Fernando Gómez, el seu últim possessor. Benito l’havia obtingut en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII, però Fernando s’hi havia oposat. El papa va assignar la causa a mestre Matteo de Ubaldis, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, que no va arribar a cap conclusió. Atès que Fernando va morir poc després, el papa va concedir els seus drets sobre el benefici a Benito; però, com que les lletres corresponents no estaven preparades, Matteo de Ubaldis el va assignar a Pedro. Posteriorment s’havien obert altres causes en què Fernando de Cafra i Fernando Girón també havien estat admesos contra Pedro, però finalment l’auditor va tornar a confirmar el benefici a aquest últim. Tots dos van apel·lar i el papa Alexandre VI va nomenar Guillermus de Perreris, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, com a jutge de l’apel·lació. // El papa Alexandre VI ordena a mestre Guillermus de Perreris que concedeixi la provisió de l’església a Pedro Fernández i que n’executi la possessió.
 • Redacció: Sigismundus // B. Capotius, D. Serrano - Jo. Lombardia - "Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 971, ff. 286r-286v.

Reg. Vat. 776, 144r-147r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alonso [de Fonseca], bisbe de Conca, havia renunciat, a través dels seus procuradors Juan de Gálvez, canonge de Conca, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, i Juan de Las Cuevas, vicari perpetu de l’església parroquial del castell (“oppidi”) d’Utiel, a la diòcesi de Conca, en mans del mateix papa el priorat del Sant Sepulcre (de Jerusalem) de Toro (“Thoro”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Zamora. // El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, de 19 anys d’edat, la provisió del dit priorat i ordena al bisbe de Cartagena i als oficials de Zamora i Salamanca que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" - B. Capotius, D. Serrano - M. Robini - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 776, 138v-140v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI accepta la provisió de l’església parroquial anomenada prepositòria (pabordia) de la vila de Ciutadella, a la diòcesi de Mallorca –vacant per la renúncia de Pedro Sánchez, ¬feta a través del seu procurador mestre Gonzalo Roís, escriptor i familiar del papa–, que estava sota el patrocini del rei d’Espanya, a favor de Gaspar Sánchez, arxipreste de l’arxiprestat de Rodillas, a la diòcesi de Toledo, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a l’ardiaca de l’església de Lleida i a l’oficial de Saragossa que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" - B. Capotius, D. Serrano - A. de Ballapanibus - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/14, i que també va originar dues butlles més amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 973, ff. 223v-224r.

Reg. Vat. 776, 122v-123v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Cuenca, clergue de la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple de l’església parroquial de Salmerón, a la mateixa diòcesi, vacant per la renúncia de Francisco de Olmedo, clergue de la diòcesi d’Àvila, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Conca que n’executin la possessió.
 • Redacció: Jo. Crothonen. //"Gratis de mandato sanctissimi domini nostri papae" B. Capotius - P. Gormaz - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 104v-106r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco Cabanyes, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió del priorat de l’església col·legiata de Santa Maria de la Peyna [Peña] de Calatayud, a la diòcesi de Tarassona, vacant per la mort de Berenguer Martínez de Daroca, el seu últim prior, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Tarassona que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" B. Capotius - P. Gormaz - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 085v-087v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Mendoza, familiar, continu comensal i cubiculari seu, nebot de Pedro, cardenal de Santa Creu a Jerusalem, la provisió del benefici servitori perpetu de l’església parroquial d’Almodóvar del Río, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la renúncia en les seves mans de Pedro Fernández, el seu últim possessor, i ordena al bisbe de Cartagena, al tresorer i a l’oficial de l’església de Còrdova que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" - "Gratis pro nepote cardinalis" B. Capotius, D. Serrano - Jo. De Galves- "Collatum" L. Amerinus
 • Observacions: Una còpia de la mateixa butlla es troba al reg. Vat. 776, ff. 87v-89v.

Reg. Vat. 776, 058v-060v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit “in Macello” i vicecanceller pontifici, la provisió de la canongia de les esglésies de Càller i Dolia amb les prebendes anomenades de Villa Speciosa [Villaspesciosa], Fortei [Furtei], Uta i Decimopuzo [Decimoputzu], a la diòcesi de Càller, i de Ortacesus ("Ortadoxos") i de Guamaggiore ("Goy mayor"), a la de Dolia, vacant per la mort de Juan de Fariza, el seu últim possessor, i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe de Badajoz, i als vicaris dels bisbes de Càller i Dolia que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. de Creuza - "Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 972, ff. 90r-90v. Sobre la canongia de Dolia, amb les prebendes d’Ortacesus i Guamaggiore, vegeu també, amb la mateixa data, reg. Suppl. 971, f. 316r i reg. Suppl. 972, f. 34r.

Reg. Vat. 776, 040v-043r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Joan Marrades, cubiculari, familiar i continu comensal seu, la provisió de la canongia amb prebenda i l’ardiaconat de l’església de Vic vacants per la mort de Miquel Moner, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Vic que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato pro rescribendario?" A. de Mucciarellis - P. Gormaz- "Collatum" Ja. de Bonaparte (043r)

Reg. Vat. 773, 290r-292r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Andrés Fernández, clergue de la diòcesi de Plasència, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de Santa Eulàlia, a la diòcesi de Cartagena, que Juan de Carmona, àlies de Bilches (“Vilches”), clergue de la diòcesi de Sevilla, havia renunciat en les seves mans, i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al degà de València i a l’oficial de Cartagena que n’executin la possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Gratis de mandato" R. de Cabredo -P. Gormaz - "Collatum" Sante? de Narnia
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també el reg. Supp. 963, ff. 226v-227r.

Reg. Vat. 773, 254v-258r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Joan [de Borja i Navarro d’Alpicat], cardenal prevere de Santa Susanna, la provisió de les dues primeres esglésies parroquials que vacaran als llocs de Sant Joan de Malleano [Magliano], a la diòcesi de Sovana, de Sant Vit de Monte di Santa Maria, a la d’Arezzo, i dels Sants Simon i Judes di “Rafecandulo” [Radicondoli], a la de Volterra, tots sota el domini directe dels senyors de Siena, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Giovanni Antonio Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, i a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, que l’afavoreixin a l’hora de percebre’n els fruits, en cas de ser-ne proveït.
 • Redacció: N. Casanova - "Collatum" Sante? de Narnia (f.258r)

Reg. Vat. 773, 156v-157v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Gaspar Sabater, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial del lloc de Silla (“Cilla”), a la diòcesi de València, vacant per la mort de Climent Segura, el seu últim possessor, i ordena a [Jaume Serra], arquebisbe d’Oristany, a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, i a l’oficial de València que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Gormaz - "Collatum" A. de Attavantis

Reg. Vat. 773, 109v-112r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ardiaconat de Lorca, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la mort de Juan de Villagómez, havia estat concedit per l’autoritat ordinària al mestre Francisco de Murcia, clergue de la mateixa diòcesi i notari pontifici, i després, per l’autoritat apostòlica, a Roderic de Borja, aleshores cardenal bisbe de Porto. Més tard, però, Roderic l’havia cedit en mans del papa Innocenci VIII, “litteris super ea non confectis”. // El papa Alexandre VI concedeix a Andrés de Ontinente la provisió d’aquest benefici i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, [Giosuè di Gaeta], bisbe d’Ascoli de Puglia, i a l’oficial de Cartagena que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro //"No." - R. de Cabredo - L. de Marcellinis - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també la súplica del reg. Suppl. 963, ff. 147r-147v.

Reg. Vat. 773, 082r-083v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gonçal Roís, escriptor i cubiculari seu, la provisió de l’església parroquial de Mataró, a la diòcesi de Barcelona, que Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, havia cedit en mans del papa, i ordena a a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Barcelona que n’executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - A. de Ballapanibus - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 963, ff. 292v-293r, on es demana, a més de la nova provisió, una pensió i el dret de regressió a favor del cardenal.

Reg. Vat. 773, 013r-015r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Andrés Fernández, clergue de Plasència, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de Pancorbo, a la diòcesi de Burgos, vacant per la renúncia de Juan de Carmona, àlies de Vilches [Bilches], clergue de la diòcesi de Sevilla, i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al degà de l’església de València i a l’oficial de Burgos que n’executin la possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "No." - "Gratis de mandato etc. " R. Cabredo - P. Gormaz -"Collatum" Sante de Narnia?
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Supp. 963, ff. 226v-227r.

Reg. Vat. 774, 339v-342v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jerónimo de Lerma, nebot del mestre Alfonso de Lerma, escriptor i familiar seu, la provisió del benefici simple de Villoria del Alcor, a la diòcesi de Palència, i del benefici perpetu servitori anomenat canongia amb prebenda de l’església parroquial de Santa Maria La Nueva de Zamora, vacants per la renúncia del mateix Alfonso, i ordena al degà de l’església d’Oviedo, al tresorer de l’església de Palència i a l’abat de l’església “secularis et collegiate” d’Alcalá de Henares, a la diòcesi de Toledo, que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. de Molina - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 263r-266v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Nicolau de Pròixita, de València, de 6 anys d’edat, “ac defectum natalium patitur de milite coniugato genitus et moniali ordinis sancti Augustini dictum ordinem expresse professa”, la provisió de les preceptories de les cases de Torrent i d’Horta de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, a les diòcesis de València i Tortosa, quan estiguin vacants i després que ell “in fratrem dicti hospitalis receptus ac sibi habitus iuxta ipsius hospitalis consuetudinem exhibitus fuerit”, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de València i Tortosa que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Tuba - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 261v-262v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al clergue Joan Mariscat la provisió del benefici simple perpetu de l’altar de Santa Bàrbara de l’església parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona vacant per la renúncia en les seves mans del clergue Jaume Benet Costa, el seu últim possessor, i ordena a Bartomeu Salambert, canonge de l’església de Barcelona, a Fabrizio de Pallis, canonge de la d’Alatri, i a l’oficial de Barcelona que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - V. Gamberia - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 239v-241r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso Cortés, capellà de Ferran II (“Ferdinandi Castelle et Legionis regis illustris capellanis”), la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Sevilla i el benefici simple “pontificale nuncupatum” de l’església parroquial de la ciutat de Los Palacios, a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort de Pedro de Porres, clergue de la mateixa diòcesi, que havien estat concedits abans al mateix papa, aleshores cardenal vicecanceller, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII, i que ell havia renunciat “per assumptionem nostram ad apicem summum apostolatus [...] possessione per nos non habita”, i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, i a l’oficial de Sevilla que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.m. pape" R. Cabredo Theramo - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 213r-214v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pietro de Mazalibus, clergue de la diòcesi de Reggio Emilia, familiar seu, la provisió de l’església de Sant Salvador “extra et prope muros” de Castro Roiate (”Royate”), a la diòcesi de Palestrina, i el benefici de l’església de Santa Maria “intra dictum castrum”, vacants per la renúncia de Bernat Marromà, el seu últim possessor, i la capellania perpètua de l’església de Sant Andreu de Subiaco, sense diòcesi, vacant per la mort a la cúria romana de Bartomeu Valescar [Vallescar], notari, que abans havia estat concedida al datari Joan Llopis, que després l’havia cedit en les seves mans, “litteris super ea non confectis”, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a [Pere Garcia], bisbe de Barcellona que executin les seves possessions.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro Deo" R. Cabredo Theramo - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 190r-192v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Roa havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria d’Úbeda que posseïa a la diòcesi de Jaén “ex causa permutationis”. El mateix papa havia admès la renúncia i concedit el benefici a Pedro Nieto, “in decretis licentiato”, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”. Més tard, Pedro, “concessioni gratie litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit el benefici en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa admet la cessió, concedeix la provisió del benefici a Felip d’Arinyo (“Arignio”), sol·licitador de lletres apostòliques i familiar seu, també familiar del citat cardenal, i ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Jaén que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Ja." - "Gratis pro sollicitatore" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - A. de Lerma -"Collatum" A. de Campania
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 10v i reg. Suppl. 964, f. 151v.

Reg. Vat. 774, 165r-167r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Angulo, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple del lloc de “Perabat” [Pedro Abad o Per Abad], a la diòcesi de Còrdova, vacant per la mort de Pedro de Pastrana, àlies de Calvete, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església de València i a l’oficial de Còrdova que executin la seva possessió.
 • Redacció: Crothonen. // "de." - "Gratis de mandato etc. " R. Cabredo- Jo Torquemada- "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 221r.

Reg. Vat. 774, 128r-129v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Ramón de “Thebana” [Tavera?] havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici perpetu de l’altar de Sant Miquel de l’església de Santa Maria d’Alcanyís (“Alcanitio”), a la diòcesi de Saragossa, i el mateix papa l’havia concedit a Andrés Vives, clergue de la mateixa diòcesi, que més tard l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI, “concessioni gratie litteris apostolicis super ea non confectis”. // El papa Alexandre VI concedeix la provisió del benefici al clergue Bartolomé Vives, nebot d’Andrés, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió.
 • Observacions: Ludovico Podocataro // "Gratis pro Deo" R. Cabredo Theramo -F. de Valentia - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 774, 061r-062r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Angulo, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Miquel de Còrdova vacant per la mort de Pedro de Pastrana, àlies Calvete (“Calbete”), clergue de la mateixa diòcesi i el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església de València i a l’oficial de Còrdova que executin la possessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] de Crotone // "Gratis de mandato etc." R. Cabredo -Jo. Torquemada -"Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 221r.

Reg. Vat. 774, 049r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaime Molón, mestre “in artibus” i familiar seu, la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial d’Azuara, a la diòcesi de Saragossa, vacant per la renúncia de Jerónimo Felicas o Pelicas, i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antonio Luri[e]r, canonge de Jaca, i a l’oficial de Saragossa que executin la possessió del benefici.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. de Thebaldis, Jo. De Cardona - P. Gormaz - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 774, 029r-031r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jerónimo de Lerma, clergue de Burgos, nebot del mestre Alfonso de Lerma, escriptor i familiar seu, la provisió del benefici de Las Abánades, a la diòcesi de Palència, que el mateix Alfonso havia renunciat en les seves mans, i ordena a [Niccolò Fieschi], bisbe d’Agde, al degà de l’església d’Oviedo i al tresorer de la de Palència que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" M. Thebaldis, Jo. Cardona- F. de Turrecremata- "Collatum" Jacobus de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 004v-007v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Pere Lluís de Borja-Llançol, “secundum carnem nepos” seu, de 12 anys d’edat, la provisió de la batllia de Santa Eufèmia i altres cases de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, sense diòcesi, i les preceptories de les diòcesis de Cosenza i Manfredònia vacants per la mort de Florio Roverella, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Johannes de Sorceyo], bisbe de Cristòpolis a Macedònia i a l’oficial de València que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote d.n. pape" R. Cabredo - P. Gormaz
 • Observacions: La corresponent súplica es troba al reg. Suppl. 966, f. 6r.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies