Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 926, 118v-119r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pietro Paolo (Capobianco)], bisbe de la diòcesi de Santa Àgata, a [?], bisbe de Fano o Ferentino, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió del dret de regressió de l’ardiaconat de Niebla, ara posseït per Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla, a favor de Lorenzo [Cybo de Mari], cardenal prevere de Santa Cecília.
 • Redacció: B. "Gratis pro persona cardinalis" Bagarothus (f.119r)

Reg. Lat. 926, 118r-118v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lorenzo [Cybo de Mari?], cardenal prevere de Santa Cecília, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la provisió de l’ardiaconat de Niebla, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit al mestre Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla i notari seu. // Alexandre VI concedeix al cardenal, per les despeses, el dret de regressió en el seu benefici.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, F. de Castello (f.118r)

Reg. Lat. 926, 112r-113v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Roa, a la diòcesi d’Osma, estava vacant per la renúncia en mans del papa Alexandre VI d’Alfonso de Asturias, el seu últim possessor. // El papa ordena al degà de l’església de Palència que concedeixi la provisió del benefici a Pedro Rodríguez Falaconi [Falcón], clergue de la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XX. tertio idus octobris anno primo Electus Nucerinus.
 • Observacions: La nova redacció que es troba al reg. Suppl. 961. f. 168v podria referir-se a aquesta butlla.

Reg. Lat. 926, 075v-077r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego Romi?, clergue de la diòcesi de Cartagena, havia exposat al papa Alexandre VI que el bisbe de Cartagena li havia concedit la porció prestimonial de l’església parroquial de Santa Maria de Chinchilla, a la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI ordena a l’oficial de Cartagena que confirmi i executi la possessió del benefici a favor de Diego, que dubtava de la seva concessió.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XX. Quinto decimo kal. Nov. Anno primo, Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 050r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als ardiaques de Robleda i Alba, a les esglésies d’Astorga i de Salamanca, respectivament, i a l’oficial d’Osma que executin la possessió de la vicaria perpètua de l’església parroquial del lloc de Cabrejas del Pinar, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia de Juan de Castejón, el seu últim possessor, a favor de García Diego de San Esteban.
 • Redacció: L.XII.X Quarto Kal. Martii. Anno primo Trottus prothonotarius (f. 50v)

Reg. Lat. 926, 047v-050r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a García Díaz de San Esteban la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial del lloc de Cabrejas del Pinar, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia en les seves mans de Juan de Castejón, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a favor de García Díaz.
 • Redacció: A. de Sancto Severino?, F. de Parma (f.47v)
 • Observacions: IP 07-08-2021

Reg. Vat. 776, 318v-319r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Camaces, a l’església de Ciudad Rodrigo, al prior de l’església “seculari et collegiate” de Rua, a la diòcesi d’Osma, i a l’oficial de Toledo que executin la possessió de l’església de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor, a favor de Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos.
 • Redacció: B. Capotius, D. Serrano - A. de Lerma - "Collatum" Ja de Bonapart (f.319r)

Reg. Vat. 776, 317v-318v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, la provisió de l’església parroquial de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia en les seves mans d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor.
 • Redacció: Volaterranus (f. 317v)

Reg. Vat. 776, 317r-317v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, i al prior i l’oficial de l’església de Jaén que executin la possessió del benefici perpetu o porció patrimonial de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Jaén, vacant per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga i últim possessor seu, a favor de Juan de Frexinal o Freginal, clergue, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: "Pro referendario" A. de Mucciarellis, D. Serrano - A. de Ballapanibus - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 316r-317r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Frexinal o Freginal, clergue, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici perpetu o porció patrimonial de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Jaén, vacant per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga i últim possessor seu, que abans havia estada concedida a Alfonso de Rebolleda?, clergue de la diòcesi de Conca, “cursor” i també familiar seu.
 • Redacció: Fra. Vulterranus (f. 316r)

Reg. Vat. 776, 313r-315v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Guillem Ramon de Centelles, doctor en decrets, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió de l’abadia de l’església col·legiata de Sant Feliu de Guíxols (“Guixelen.”), a la diòcesi de Girona, vacant per la mort de Miquel Moner, el seu últim titular, i la sagristia de la mateixa església, que estava unida amb aquesta, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Girona que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" -"Gratis de mandato etc. pro referendario" A. de Mucciarellis - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 307v-309v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso [de Fonseca], bisbe de Conca, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el priorat del Sant Sepulcre [de Jerusalem] de Toro (“Thoro”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Zamora, i el mateix papa l’havia concedit de nou a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, de 19 anys d’edat. // El papa Alexandre VI concedeix a Alonso, per les despeses, una pensió sobre els fruits, les rendes i els ingressos del priorat, que Fernando li pagarà, i ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, i als oficials de Zamora i Salamanca que executin la seva concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" - B. Capotius, D. Serrano -Alcherigiis - "Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La provisió del priorat a favor de Fernando de Fonseca es troba al reg. Vat. 776, ff. 144r-147r.

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega Ferran [I] (“Ferdinando Sicilie regi”), rei de Nàpols, que reconegui Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi de Trani.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis - S. Tassinus - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i diòcesi de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de l’església de Trani que reconeguin i serveixin Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299v-300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i diòcesi de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 299v)

Reg. Vat. 776, 299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega als bisbes sufraganis de [Bisceglie i Barletta?], que reconeguin i serveixin [Joan Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi de Trani.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299r-299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a [Joan Castellà o Castellar], ardiaca de Morvedre (“Muri Veteris”), a la diòcesi de València, notari i “secundum carnem nepotem” seu, la provisió de la diòcesi de Trani, vacant per la mort de Giovanni [Attaldo], el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 299r)

Reg. Vat. 776, 298v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol mestre Joan Castellà [o Castellar], ardiaca de Morvedre (“Muri Veteris”), de qualsevol censura, sentència o pena eclesiàstica per tal que ningú no pugui invalidar el seu futur nomenament com a bisbe de la diòcesi de Trani, que està vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 298r-298v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan [Castellà o Castellar], que el mateix dia serà elegit bisbe de Trani, una absolució perquè pugui continuar gaudint dels fruits dels seus beneficis, entre els quals hi ha l’ardiaconat de Muri Veteris [Morvedre (Sagunt)], a l’església de València, l’arxiprestat de l’església de Sogorb i les esglésies parroquials de Dénia i Picacent [Picassent], a la diòcesi de València, i la pensió anual de 50 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos i beneficis de l’ardiaconat de l’església de Cartagena i de certes canongies i prebendes de l’església de Càller i Dolia, a Sardenya.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 298r)

Reg. Vat. 776, 297r-297v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Rocamora, clergue i familiar seu, la provisió del benefici perpetu de l’església de Montón Morales?, a la diòcesi de Tarassona, vacant per la renúncia de Juan de Spanyas?, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape" (?) - A. de Ballapanibus - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 289r-291r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaime Molon, clergue de la diòcesi de Saragossa, “magistro in artibus”, havia cedit en mans del papa Innocenci VIII la preceptoria “domus Sancti Antoni” [Sant Antoni] de la vila de Cabanes (“Cavane”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic. El mateix papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Thomas Scrivas o Sarrià? àlies Molon, canonge del monestir de Sant Antoni, del mateix orde, a la diòcesi de Vic, i a Jaime, per les despeses, una absolució perquè pogués gaudir dels fruits de tots els seus beneficis i la regressió lliure de la mateixa preceptoria. // Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocenti predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma a Jaime la concessió de l’absolució, indult i dispensa, i ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a Antonio Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de Lleida que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro mandato etc." M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. de Molina -"Collatum" Antonius de Mancinis

Reg. Vat. 776, 272r-275r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els canonges o beneficiats de les seves diòcesis. // El papa Innocenci VIII havia concedit a Pedro Calabacha, arxipreste de l’arxiprestat de la Vega, a la diòcesi de Lleó, batxiller en decrets, familiar i continu comensal de mestre Antonio de Corera, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes. // El papa Alexandre VI, atès que “predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la concessió del papa Innocenci i ordena al tresorer de l’església de Palència i als oficials de Lleó i Palència que l’executin.
 • Redacció: G. Blondus // "Gratis pro familiari scriptoris" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. de Molina - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 255r-261r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in carcere Tulliano”, la provisió dels dos primers beneficis seculars o regulars que quedaran vacants a la diòcesi de Mallorca amb moltes prerrogatives.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Torquemada - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 244v-246r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al tresorer de l’església de Palència, a Diego Barahona, canonge de l’església de Burgos, i a l’oficial de Palència que executin la possessió del benefici perpetu servitori patrimonial presbiterial de l’església parroquial de Santa Maria de Tordesillas, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Pedro Fernández Cavallero, el seu últim possessor, a favor de Pedro de Tordesillas, clergue de la diòcesi de Palència, “de dicte ecclesie filius patrimonialis”, familiar i continu comensal de mestre Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, de 22 anys d’edat.
 • Redacció: Jo. Croton. // "Aprilis"-"Gratis pro Deo" B. Capotius, D. Serrano - F. de Turrecremata - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 225v-227r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Gonzalo Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i a l’oficial d’Osca que executin la possessió de l’ardiaconat de Larués, a la diòcesi de Jaca, que Mateo de Castillón, “frater Sepulcri Dominici Jerosolimitan.”, de l’orde de Sant Agustí, havia renunciat en les seves mans, a favor de Juan de Pomar, clergue de la diòcesi d’Osca, familiar i continu comensal seu, “de nobile gente ex utroque parente procreatus”.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - Jo. Cotini - "Collatum" L. de Amerinus
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 781, ff. 22v-24r.

Reg. Vat. 776, 216r-218r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Lluís Joan [del Milà], cardenal prevere dels Quatre Sants Coronats, la prerrogativa de cedir a qui vulgui fins a quatre dels beneficis que posseeix i després assignar-los a Francesc, de 15 anys, i a Ildefons del Milà, de 12 anys, clergues de València, germans i nebots del papa segons la carn, un cop arribin a l’edat de 20 anys, els quals, per les despeses, li pagaran una pensió anual amb dret de regressió en cas de cessió, i ordena als oficials de València, Lleida i Sogorb que n’executin la possessió.
 • Redacció: Jo. Crothonen. // N. Casanova - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 208r-210v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, després de la nova concessió de l’abadia d’Hermedes, a l’església de Palència, que Sancho de Prestines havia renunciat en les seves mans, a favor de García López de Prestines, clergue de Burgos, concedeix “motu proprio” a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito “in Macello” i vicecanceller pontifici, una pensió anual de 70 florins “auri de Càmera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’abadia, que el mateix García li pagarà.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // F. de Castilione - "Collatum" Ja. de Bonapart
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 776, ff. 83r-85r.

Reg. Vat. 776, 195r-198r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ardiaconat de Daroca, a l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, vacant, havia estat concedit a Pedro Sánchez, clergue de Saragossa, per l’autoritat apostòlica. Més tard, el mateix Pedro, a través del seu procurador mestre Gonzalo Roís, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, l’havia renunciat en les seves mans, “possessione non habita”. El papa havia admès la renúncia, amb dret de regressió a favor de Cèsar [Borja], “electo valentino”, i amb el seu consentiment l’havia concedit a Gaspar Sánchez, clergue de Saragossa, consanguini de Roís. // Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a l’ardiaca de l’església de Lleida i a l’oficial de Saragossa que n’executin la possessió.
 • Redacció: "Maii" - B. Capotius, D. Serrano - A. de Bellapanibus -"Collatum" A. de Campania
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 776, ff. 26r-27v.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies