Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 940, 237r-238v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: [Alfons d’Aragó], arquebisbe de Saragossa, el clergat de la província de Saragossa, i els procuradors, síndics i ecònoms d’aquest clergat havien exposat al papa Alexandre VI que entre ells, d’una banda, i, de l’altra, alguns càrrecs, oficials, comunitats i habitants (“justiciam, juratos, procuratores, tertiarios, primiciarios, collectores, arendatores ac universitates et collegia, incollas quoque inhabitatores”) de les terres de Daroca, Terol (“Turolii”) i Calataiud (“Calataiubii”), i de les viles i llocs de Mosquerola, Alcanyís (“Alcaniz”), Montalbán (“Montisalbani”) i Casp, en aquesta província, s’havia obert una causa sobre l’aportació de la dècima o subsidi per a la guerra de Granada, que els laics afirmaven que no havien de pagar. El jutge va dictar una sentència definitiva a favor dels laics, que el bisbe i el clergat van apel·lar davant la seu apostòlica. Més tard, el papa Innocenci VIII va assignar la causa d’apel·lació a Antonio [de Grassi], bisbe tiburtí, que va morir poc després. La causa va passar llavors a Achille de Grassis, que no va arribar a cap conclusió. A continuació es va crear una comissió per jutjar la causa, formada per Sancho de “Acenis” [Acebes o Aceves], ardiaca de l’església de Palència i vicari del mateix bisbe, Martín de “Lonaga” [Lanaja] i Galcerán Ferrer, ciutadans de Saragossa i “legum doctores”, que van estar d’acord amb el bisbe i el clergat. // El papa Alexandre VI confirma tot el que s’havia decidit durant el pontificat del seu predecessor i ordena a l’abat del monestir de Santa Fe, a la diòcesi de Saragossa, que ho executi.
 • Redacció: B. - Jo. De Ferraris // B. XXXX. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, ff. 77v-078r.

Reg. Lat. 940, 217v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego Osorio, senyor del lloc de Villahán, a la diòcesi de Burgos, germà del mestre Antonio de Acuña (“Cunna”), escriptor i familiar seu, de poder escollir un prevere adequat que sigui el seu confessor.
 • Redacció: N. - Jo Crothon (escrit a l'esquerra) // N. "Gratis pro fratre scriptoris" . Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 202r-204v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Martín de Acuña (“Acunia”), cavaller (“militi”) i senyor del lloc d’Hoyales, a la diòcesi d’Osma, la llicència per construir i dotar amb els seus béns un hospital per als pobres al castell (“oppido”) d’Aranda de Duero, a la diòcesi d’Osma, i el “jus patronatus et presentandi” una persona adequada per administrar-lo.
 • Redacció: N. - Jo. de Ferraris // N. "Gratis de mandato". Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 179r-179v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego Osorio, senyor del lloc de Villahán, a la diòcesi de Burgos, germà del mestre Antonio de Acuña, escriptor i familiar seu, de poder tenir un altar portàtil en què el prevere que esculli pugui celebrar els oficis divins en un lloc adequat.
 • Redacció: N. Crothon. (escrit a l'esquerra) // N. "Gratis pro fratre scriptoris". Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 154v-155r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Cartagena [Bernardino López de Carvajal] i de Badajoz [Juan Ruiz de Medina] i a l’oficial de Burgos que executin la concessió a favor del mestre Antonio de Acuña (“Cunna”), ardiaca de l’església de Burgos, “decretorum doctori”, escriptor i familiar seu, de poder escollir una persona adequada que s’encarregui del “visitationis officium” a les esglésies, els monestirs i altres llocs eclesiàstics dins dels límits del seu ardiaca durant tres anys.
 • Redacció: L. "Gratis pro socio". Trottus prothonotarius (f. 155r)

Reg. Lat. 940, 154r-154v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Antonio de Acuña (“Cugna”), ardiaca de l’església de Burgos, “decretorum doctori”, escriptor, familiar i continu comensal seu, així com cubiculari, de nomenar una persona adequada que s’encarregui del “visitationis officium” a les esglésies, els monestirs i altres llocs eclesiàstics dins dels límits del seu ardiaconat durant tres anys.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris, F. de Parma (f. 154r)
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, però amb la matèria “indultum”, es troba al reg. Suppl. 972, f. 215r.

Reg. Lat. 940, 137v-138v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Rímini [Giacomo Passarelli] i d’Amelia (“Amilien.”) [Cesare Nacci], i a l’oficial de Barcelona que executin a favor de Bartomeu Fàbregues la concessió d’una pensió anual de 20 florins “auri de Camera”: vuit sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici perpetu de l’altar de Santa Maria Magdalena situat a l’església de Barcelona, vuit sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial dels Sants Abdó i Senén i quatre més sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Antoni de Gelida (“Gillida”), a la diòcesi de Barcelona, que Pere Mafre, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: L. VII. V. Trottus prothonotarius (f. 138v)

Reg. Lat. 940, 136v-137v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartomeu Fàbregues, clergue de Barcelona, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici perpetu de l’altar de Santa Maria Magdalena situat a l’església de Barcelona, que el mateix papa després havia concedit a Pere Mafre, prevere de Barcelona. Innocenci VIII, per les despeses, també havia concedit a Bartomeu una pensió anual de 20 florins “auri de Camera”: vuit sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’esmentat benefici, vuit sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial dels Sants Abdó i Senén de Cornellà, i quatre més sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Antoni de Gelida (“Gillida”), a la diòcesi de Barcelona, que Pere, com a possessor, i els seus successors li haurien de pagar. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió de la pensió a favor de Bartomeu.
 • Redacció: L. - B. de Maffeiis, Jo. Bufolinus (f. 136v)

Reg. Lat. 940, 121v-122r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Alfonso de Uceda (“Uzeda”), clergue de la diòcesi de Sevilla, sobre el seu “defectum natalium” perquè pugui obtenir tots els ordes sagrats i qualsevol tipus de benefici.
 • Redacció: N. - B. de Maffeiis // N. XX. Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 117r-119r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer, havia cedit en les mans del papa Alexandre VI la preceptoria “domus Sepulcri Dominici Jerosolimitani”, de l’orde de Sant Agustí, “in suburbiis legionen.”. // El mateix papa admet la cessió i concedeix a Fernando de Fonseca, canonge de l’església de Conca, la provisió de l’esmentada preceptoria perquè pugui unir-la al priorat del mateix Sant Sepulcre del castell (“oppidi”) de Toro, a la diòcesi de Zamora, que ja posseeix.
 • Redacció: B. - B. de Maffeiis // B. "Gratis de mandato sanctissimi Domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/12, es troba al reg. Suppl. 974, ff. 162r-162v.

Reg. Lat. 940, 115v-116v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, i als oficials de Toledo i Sigüenza que executin a favor de Fernando de Fonseca, canonge de Conca, la concessió d’una pensió anual de 120.000 morabatins (“morapetinorum”) sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mensa episcopal de Conca que Raffaele [Riario], cardenal diaca de San Giorgio “ad velum aureum”, com a administrador de la diòcesi, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Bagarothus (f. 116v)

Reg. Lat. 940, 114r-115v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, a qui ja havia dispensat el seu “defectum natalium” per ser fill del bisbe de Conca, una pensió anual de 120.000 morabatins (“morapetinorum”) sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mensa episcopal de Conca que Raffaele [Riario], cardenal diaca de San Giorgio “ad velum aureum”, com a administrador de la diòcesi, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, F. de Parma (f. 114r)

Reg. Lat. 940, 060r-061v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Durant el pontificat d’Innocenci VIII, per saldar els deutes contrets amb alguns creditors pel monestir de Sant Joan de la Penya, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Jaca, s’havia concedit al seu abat Francesco [Casisi o Casis] una “licentia arrendandi” els fruits del mateix monestir durant tres anys. L’abat havia satisfet la majoria dels creditors, però un havia continuat molestant-lo. // El papa Alexandre VI, a petició dels reis d’Espanya, concedeix a Francesc que pugui llogar durant dos anys més els fruits del monestir i una pensió anual perquè no se’l molesti més.
 • Redacció: N. - N. Bregeon // N. XXXXI. Episcopus Ypor.
 • Observacions: L’abat consta com a “Francisco Casisi” o “Casis” en documentació castellana dels s. XVI-XVII.

Reg. Lat. 940, 059v-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà i a l’ardiaca de Sarrablo (“Sarraublo”), a l’església d’Osca, i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin el que ha escrit en les lletres enviades al prior i al capítol de l’església de Santa Maria de Barbastre, a la diòcesi d’Osca.
 • Redacció: N. LX. X. Episcopus Ypor. (f. 60r)

Reg. Lat. 940, 058r-059v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: [Joan d’Aragó i Navarra], bisbe d’Osca, i el prior i el capítol de l’església secular i col·legiata de Santa Maria de “Barbastro” [Barbastre], a la diòcesi d’Osca, havien exposat al papa Alexandre VI que el bisbe, per augmentar els fruits de l’esmentada església, havia suprimit una de les seves prebendes per oferir els seus fruits, rendes i ingressos a la mensa del capítol i, per augmentar el culte, havia establert quatre “loca servitia nuncupata” per a quatre persones de la mateixa església: un ofici de cantor, un altre d’organista i dos “loca” més per als preveres. // Alexandre VI confirma tot el que el bisbe havia concedit.
 • Redacció: N. -N. Bregeon (f. 58r)

Reg. Lat. 940, 007v-008v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Antonio Ursi], bisbe de Canea, a [Bernardino Venier], bisbe de Chioggia, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió a favor de Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, d’una pensió de 50 florins sobre els fruits de l’ardiaconat de Reina, a la diòcesi de Sevilla, i una altra de 130 florins “auri de Camera” sobre la mensa arxiepiscopal de Cosenza que Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. "Gratis pro persona cardinalis". Episcopus Ypor. (f. 8v)

Reg. Lat. 940, 006r-007v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI -com que Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, havia cedit en les seves mans l’ardiaconat de Reina, a la diòcesi de Sevilla, que després havia estat concedit a Andrea d’Odono, clergue de Gènova- concedeix a Giovanni, per les despeses, una pensió anual de 50 florins sobre els fruits de l’esmentat ardiaconat i una altra de 130 florins “auri de Camera” sobre la mensa arxiepiscopal de Cosenza que Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. - Jo. De Ferraris, S. de Castello (f. 6r)
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 153v. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Lat. 939, ff. 53v-55r.

Reg. Lat. 939, 285v-286r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, i als oficials d’Àvila i Toledo que executin a favor de Martín González Rueda la possessió dels beneficis de l’església parroquial de Santiago el Nuevo, del lloc de Talavera, a la diòcesi de Toledo, i del lloc d’Arenas, a la diòcesi d’Àvila, vacants per la renúncia de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. XII. X tertio kalendas aprilis. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 286r)

Reg. Lat. 939, 285r-285v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Martín González Rueda la provisió dels beneficis de les esglésies parroquials de Santiago el Nuevo (“Sancti Jacobi el Nuevo”), del lloc de Talavera, a la diòcesi de Toledo, i del lloc d’Arenas, a la diòcesi d’Àvila, vacants per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, el seu últim possessor, “ex causa permutationis”.
 • Redacció: B. -N. Bregeon, Jo. de Regio (f. 285r)

Reg. Lat. 939, 266r-266v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Juan de Meneses], bisbe de Zamora, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Toledo que executin a favor de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Talavera, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia de Martín González Rueda, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. XII. X tertio kalendas aprilis. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 266v)

Reg. Lat. 939, 265r-266r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Talavera, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia en mans del mateix papa de Martín González Rueda, el seu últim possessor “ex causa permutationis”.
 • Redacció: B. - N. Bregeon, Jo. del Regio (f. 265r)

Reg. Lat. 939, 151r-153v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García de Bañares, prevere beneficiat perpetu de l’església de Santa Maria del lloc de Zarratón (“Cerraton”), a la diòcesi de Calahorra, batxiller en decrets, havia exposat al papa Alexandre VI que havia estat dispensat sobre el seu “defectum natalium” per tal de poder prendre els ordes sagrats i obtenir un benefici a l’església d’on també era beneficiari el seu pare, prevere. Atès que un simple benefici dit mitja porció (“dimidia portione nuncupato”) de l’església parroquial de Santa Creu del lloc de Bañares, a la mateixa diòcesi, estava vacant per la mort de Diego Ochoa, el seu últim possessor, Juan havia estat presentat a l’oficial de Calahorra com a idoni i se li havia concedit el mateix benefici per autoritat ordinària. // El papa Alexandre VI ordena a l’abat del monestir de Santa Maria de Nájera (“Nagera”), a la diòcesi de Calahorra, i al tresorer i a l’oficial de l’església de Calahorra que n’executin la possessió a favor seu.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. XXXXV. Kalendas junii. Anno primo. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/15, es troba al reg. Suppl. 974, ff. 54v-55r.

Reg. Lat. 939, 139v-140v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Giovanni Battista de “Ferrariis”, canonge de l’església de Mòdena, i a l’oficial de Còrdova que executin a favor d’Antonio Álvarez, clergue i familiar seu, beneficiari perpetu de les esglésies parroquials de Sant Jaume i Sant Andreu “invicem unitis” de Calahorra, la possessió de la porció prestimonial o simple benefici “Lanutationem? [Lame(n)tationem?] vulgariter nuncupatum” del lloc de Mingasquete, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor i familiar del mateix papa.
 • Redacció: B. "Gratis pro Deo". Quinto nonas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f.140v)

Reg. Lat. 939, 138r-139v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antonio Álvarez, clergue, familiar i continu comensal seu, beneficiari perpetu de les esglésies parroquials de Sant Jaume i Sant Andreu “invicem unitis” de Calahorra, la provisió de la porció prestimonial o simple benefici “Lanutationem? [Lame(n)tationem?] vulgariter nuncupatum” del lloc de Mingasquete, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la renúncia en les seves mans del mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor i també familiar seu, “possessione non habita”.
 • Redacció: B. - A. de Sancto Severino, F. de Parma (f. 138r)
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 975, ff. 190v-191r. Una altra còpia de la mateixa súplica es troba, amb data 1493/05/23, al reg. Suppl. 974, f. 250r, on l’últim possessor del benefici resignat es diu Rodrigo de Molina i no de Cabredo, a qui es concedeix també, per les despeses, una pensió anual de 10.000 ducats “auri de Camera”: 5.000 sobre els fruits del mateix benefici de Mingasquete i 5.000 sobre els del simple benefici de les dites esglésies de Sant Jaume i Sant Andreu, que el mateix Antonio i els seus successors li pagaran.

Reg. Lat. 939, 135r-135v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, com que en els estatuts sinodals de l’església de Calahorra hi havia expressament escrit que els fruits que s’avancen d’algunes esglésies parroquials podien anar a un fill patrimonial de les mateixes, desitjava concedir a Pedro de Navarrete (“Naffarrete”), clergue de la diòcesi de Calahorra i familiar seu, la provisió dels fruits que s’avancen en el benefici patrimonial de l’església parroquial de “Eriba” [Riba?]. // El mateix papa, per tant, ordena al tresorer i al cantor de l’església de Sant Andreu d’Armentia, a la diòcesi de Calahorra, i a l’oficial de Calahorra que s’informin sobre el valor del benefici i, si escau, executin la possessió dels fruits que s’avancen a favor de Pere.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris // L. X. Duodecimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 126r-127v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaume Avinyó (“Avinyon”), prevere de la diòcesi de Tortosa, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Mateu, a la mateixa diòcesi, fundat pel difunt Ponç Pasqual (“Pontium Pascasii”) i vacant per la mort de Joan Florença (“Florenca”), clergue i últim possessor, que prèviament havia estat concedit a Guillem Palau, clergue de la mateixa diòcesi, que l’havia cedit, “litteris apostolicis super ea minime confectiis”, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Joan “Alfaiarino” [Alfagerí], canonge de l’església de Sogorb, i a l’oficial de València que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - L. Puccius // B. "Gratis pro Deo". Decimoseptimo kalendas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent amb data 1943/04/25 es troba al reg. Suppl. 972, ff. 266r-266v.Sobre el mateix benefici vegeu també la súplica amb data 1493/10/06 al reg. Suppl. 973, f. 288v.

Reg. Lat. 939, 124v-126r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Lerma, clergue de la diòcesi de Burgos, escriptor i familiar seu, la provisió de les capelles “heremitoria nuncupate” [ermites] de Santa Eulàlia de “Porros” [Porres?], de Santa Maria de Crespos, de Quintana Cotero [Quintana de Cotar?] i Fuente Arcayo i Sant Esteve de Quintana la Cuesta, Santa Eugènia de Ferreruela i Santa Maria de la Hoz, a la diòcesi de Burgos, que havien estat vacants durant tant de temps que la seva disposició havia tornat a la seu apostòlica, i ordena al tresorer de l’església de Palència, a Rodrigo de Cabredo, canonge de l’església de Lleó, i a l’oficial de Burgos que n’executin la possessió.
 • Redacció: N. - N. Bregeon // N. "Gratis pro socio". Idus junii. Anno primo. Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 939, 111v-112r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial d’Osma que executin a favor d’Alfons d’Acre, clergue, sol·licitador de lletres apostòliques i familiar seu, la possessió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Joan del castell (“opidi”) d’Araña, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, escriptor i també familiar del papa.
 • Redacció: B. "Gratis pro solicitatore". Decimo kalendas maii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 112r)

Reg. Lat. 939, 110v-111v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso d’Acre, clergue, “utriusque juris bacallario” i sol·licitador de lletres apostòliques, la provisió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Joan del castell (“opidi”) d’Araña, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor de lletres apostòliques i també familiar del papa, qui l’havia obtingut “ex causa permutationis” amb Pedro de Bey, clergue de Santiago de Compostel·la, però que després l’havia renunciat en mans del mateix papa, “possessione non habita”.
 • Redacció: B. (f. 110v)

Reg. Lat. 939, 106v-107v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Onofre Torosani (“Thorosan”), clergue de València, familiar i continu comensal seu, la provisió de la canònica de l’església de Càller i la prebenda anomenada d’Uta i Villaspeciosa, vacants per la mort de Jaume Marquet, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari de l’arquebisbe de Càller que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato ". Idibus aprilis. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies