Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 776, 317v-318v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, la provisió de l’església parroquial de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia en les seves mans d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor.
 • Redacció: Volaterranus (f. 317v)

Reg. Vat. 776, 316r-317r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Frexinal o Freginal, clergue, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici perpetu o porció patrimonial de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Jaén, vacant per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga i últim possessor seu, que abans havia estada concedida a Alfonso de Rebolleda?, clergue de la diòcesi de Conca, “cursor” i també familiar seu.
 • Redacció: Fra. Vulterranus (f. 316r)

Reg. Vat. 776, 299r-299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a [Joan Castellà o Castellar], ardiaca de Morvedre (“Muri Veteris”), a la diòcesi de València, notari i “secundum carnem nepotem” seu, la provisió de la diòcesi de Trani, vacant per la mort de Giovanni [Attaldo], el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 299r)

Reg. Vat. 776, 297r-297v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Rocamora, clergue i familiar seu, la provisió del benefici perpetu de l’església de Montón Morales?, a la diòcesi de Tarassona, vacant per la renúncia de Juan de Spanyas?, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape" (?) - A. de Ballapanibus - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 192r-193v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’administració de l’església de Cartagena, en quedar vacant per la mort de Lope [de Rivas], el seu últim bisbe, havia estat concedida al cardenal Roderic de Borja. Més tard, com que va ser elegit papa Alexandre VI, ell mateix l’havia concedida en administració perpètua a [Giovanni] Battista [Orsini], aleshores cardenal diaca de Santa Maria Nova, que ara la cedeix en les seves mans. // Alexandre VI concedeix a Bernardino [López de Carvajal], antic bisbe de Badajoz, el trasllat a la diòcesi de Cartagena.

Reg. Vat. 776, 073r-073v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a [Juan Ruiz de Medina], bisbe de la diòcesi d’Astorga, l’administració de la de Badajoz, vacant pel trasllat de Bernardino [de Carvajal], el seu últim possessor, a la de Cartagena.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 073r)

Reg. Vat. 773, 310r-310v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Antoni “Bertrandi” [Bertran], clergue de la diòcesi de València, familiar i continu comensal seu, l’ofici de “serventem armorum” amb tots els seus emoluments, i ordena a Raffaele [Riario], cardenal de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer seu, que el rebi com a tal.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi nostri pape" R. Cabredo - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 773, 207v-208v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan Llopis, degà de l’església de València, “in theologia baccalario” i familiar seu, l’administració de l’església de Perusa, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort de Girolamo [Balbano], el seu últim possessor.

Reg. Vat. 773, 140r-143v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria: ,
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la provisió de la canongia amb prebenda i de l’escolastria de l’església de Lugo vacants per la mort de Mateo Alonso, el seu últim possessor, a Joan [de Borja i Navarro d’Alpicat], arquebisbe de Monreale, que després els havia renunciat en les seves mans, “litteris apostolicis super ea non confectis”. Més tard, el mateix papa havia concedit els beneficis a Lluís Ferri, clergue de València, que després els havia renunciat per la mateixa raó. // El papa Alexandre VI concedeix la provisió i la unió de la canongia amb prebenda amb l’escolastria a Álvaro García, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Lugo que n’executin la possessió.
 • Redacció: Sigismundus(140r) // "no." - "Gratis de mandato etc." R. Cabredo - Jo. Cotini - "Collatum" Sante de Narnia?
 • Observacions: Sobre els mateixos beneficis vegeu també reg. Vat. 774, ff. 207r-209v.

Reg. Suppl. 968, 276r-276v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: N. Lizano, laic, en el seu testament havia decidit erigir amb els seus béns una capellania a l’altar de Santa Maria de l’església parroquial de la ciutat de Gines, a la diòcesi de Sevilla, on s’havien de celebrar les misses, i que Tomás González, “assertus clericus”, fos el seu primer possessor. // Com que més tard la capellania havia quedat vacant, Juan de Pedrera o Pedraza?, clergue de Sevilla, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de la seva provisió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/02/11 es troba al reg. Suppl. 969, f. 114v.

Reg. Vat. 774, 294v-295r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, l’administració perpètua de la diòcesi d’Olomouc, a Moràvia, vacant per la mort d’Ardicino Della Porta, cardenal prevere dels Sants Joan i Pau.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 774, 269v-271r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Gudiel de Cervatos, clergue de Toledo, familiar i cubiculari seu, la provisió del benefici simple servitori de l’església de la ciutat d’Illescas, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia de Blas de Hervás, clergue de Toledo, el seu últim possessor, però més tard ell l’havia renunciat en mans del papa, “concessioni gratie huiusmodi litteris apostolicis super ea non confectis”. // El mateix papa admet la renúncia i concedeix el benefici a Martín de Montiel, rector de l’església parroquial de Balaguera (“Valaguera”), a la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Jo. Crothon.
 • Observacions: La corresponent súplica amb data 1493/01/12 es troba al reg. Suppl. 967, ff. 134v-135r. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, f. 284v.

Reg. Vat. 774, 097v-099r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gil de Molina, familiar seu, la provisió de l’església parroquial de Sant Domènec de Mula, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la renúncia de Pedro de Solís, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 964, ff. 028v-029r.

Reg. Vat. 774, 041v-042v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja] la comenda del monestir de Santa Maria “de Abundantia” [Sainte-Marie-d’Abondance], de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Ginebra, vacant per la mort de Ardicino [Della Porta], cardenal prevere de Sant Joan i Sant Pau.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 774, 037r-039v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, familiar i continu comensal seu, la provisió de la porció perpètua de la mateixa església vacant perquè Juan de León, el seu possessor, havia contret matrimoni, i llicència per incorporar-la i unir-la al seu ardiaconat.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Fe."- "Gratis de mandato etc." M. de Thebaldis- Jo. de Torquemada- "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La súplica corresponent es troba amb la mateixa data al reg. Suppl. 969, f. 181r.

Reg. Vat. 781, 311v-313r

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Rodrigo de Stavillo [Estanillo?], familiar i continu comensal seu, la provisió de la capellania perpètua de l’església de Sant Romà, extramurs d’Àvila, vacant per la renúncia del clergue Francisco de Ávila, el seu últim possessor.
 • Redacció: "Jo. Crothonien."

Reg. Vat. 781, 280r-282v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Diego Fernández de Sevilla, clergue de la diòcesi de Còrdova, i Juan de Villeza, “qui pro clerico se gerit”, sobre la possessió del benefici perpetu simple servitori de l’església parroquial de Santa Maria de Palma, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la mort del clergue Diego [de] Marmolejo, el seu últim possessor. En temps del papa Innocenci VIII, Domenico de Jacobaciis, auditor del sacre palau apostòlic, havia dictat una sentència a favor de Juan i contra Diego, que va interposar una apel•lació. En temps del papa Alexandre VI, Guillermus de Pereriis, auditor del sacre palau apostòlic, va confirmar la sentència. // El papa Alexadre VI ordena a Egerdo [Duerkopp], bisbe de Schleswig i auditor, que concedeixi a Diego el benefici malgrat la sentència que li és desfavorable.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. de Valle, Jo. De Galves -A. de Lerma - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 159v-161r

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in monte Celio”, la provisió del benefici simple de l’església de Santa Maria d’Alacant, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la renúncia de Joan [Llopis], bisbe de Perusa. Més tard, el cardenal l’havia cedit en mans del papa. // El papa Alexandre VI admet la renúncia i concedeix el benefici a Juan Fernández de Sares, clergue de la diòcesi de Cartagena, familiar i continu comensal de Cèsar [Borja], cardenal diaca de Santa Maria Nova.
 • Redacció: Ja. Caianus

Reg. Vat. 781, 094v-095r

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Romero de Neila (“Neyla”), clergue de la diòcesi d’Osma, palafrener, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple de l’església parroquial del lloc de Tegiadilo [Tejadillo], a la diòcesi de Lleó, vacant per la mort de Diego de León, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 780, 315v-317v

 • Signatura:
 • Data: 1493/12/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pere Pujol (“Puyol”), familiar i continu comensal seu, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Lleida vacant per la mort de Gabriel Jofré, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 780, 272v-273v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaume Salvaria, familiar i continu comensal seu, rector de l’església parroquial de Borriol, a la diòcesi de Tortosa, la provisió de l’església parroquial del lloc de Lagueruela (“La Aguerola”), a la diòcesi de Saragossa, vacant per la mort de Fernando Malo, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 780, 183r-185r

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pere Pujol (“Puyol”), familiar i continu comensal seu, la provisió dels beneficis de l’altar de Sant Jaume de l’església parroquial de Besalú, de l’altar de Sant Miquel de l’església parroquial de Sant Llàtzer del lloc de Cotlliure (“Cauculiberi”) i de l’altar de Santa Margarida de l’església parroquial de Sant Martí Sacosta, a les diòcesis d’Elna i Girona, vacants per la mort de Bartomeu Oristà, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 780, 171r-172r

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Vasco Scoto, palafrener (“parafrenarius”), familiar i continu comensal seu, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església del Sant Salvador de la ciutat de Jerez (“Xeritio”), a la diòcesi de Sevilla, vacant per la mort de Juan de Vergara, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 780, 165v-168v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco García Velázquez, clergue de la diòcesi d’Àvila, havia exposat al papa Alexandre VI que Luis González de Gomiel, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Castejón de Huete, a la diòcesi de Conca, s’havia demonstrat indigne de la mateixa església, de l’església parroquial d’Hernidones? i del benefici simple servitori de l’eglésies de Sant Pere de Huete i de Sant Nicolau de Medina i altres beneficis per haver falsejat algunes “litteras monitoriales” escrites per un cert auditor del sacre palau apostòlic. // El mateix papa concedeix a Francisco que pugui acusar Luis davant de Pietro [Menzi], bisbe de Cesena i auditor, i si el troba culpable, se’l privi dels seus beneficis, que s’hauran de concedir al mateix Francisco.
 • Redacció: Ja. Picherier // "Ian." -"Gratis pro Deo" A. de Valle -P. Gormaz - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 780, 091r-092v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito in Macello, la provisió del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Andreu de Encinasola, a la diòcesi de Sevilla, vacant per la mort d’Agostino Spinola, clergue de la mateixa diòcesi. Més tard, el cardenal l’havia cedit en mans del papa. // El mateix papa admet la renúncia i concedeix el benefici a Fernando Bejarano, clergue, “cursori” i familiar seu.
 • Redacció: B. de Gamonibus // A. de Valle, Jo. de Galves - Jo. Lelius - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 780, 074r-075r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Alfonso Sánchez, clergue de la diòcesi d’Àvila, la provisió del benefici simple de l’església parroquial de Sant Jaume de la ciutat de Niebla, a la diòcesi de Sevilla, vacant per la renúncia de García de Gibraleón, clergue de la mateixa diòcesi. Posteriorment, Alfonso, “litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit el benefici en mans del mateix pontífex. // El papa Alexandre VI admet la cessió i concedeix el benefici a Gonzalo Fernández de Monterrey, clergue de la diòcesi de Sevilla.
 • Redacció: Caianus
 • Observacions: La corresponent súplica amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 969, f. 223r

Reg. Vat. 779, 281v-283r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a "Johannes" Mengini, familiar seu i continu comensal de Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, la provisió de l’església parroquial de “Sancte Iscle de Flexis” [Sant Iscle de les Feixes], a la diòcesi de Barcelona, vacant per la renúncia de Jaume Marromà, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. de Gavionibus

Reg. Vat. 779, 021v-024r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En temps del papa Innocenci VIII, Ignacio de Collantes, clergue de la diòcesi de Sigüenza, doctor en decrets, familiar i continu comensal de [Roderic Borja], cardenal portuense i vicecanceller pontifici, havia obtingut del mateix papa que Alfonso, abat del monestir de Santa Maria d’Óvila, de l’orde cistercenc, a la mateixa diòcesi, pogués ser acusat d’alguns excessos i crims i, si fos trobat culpable, se’l privés del monestir, que s’hauria de concedir al mateix Ignacio. Més tard s’havia obert una causa davant del bisbe d’Alexandria [Giovanni Antonio di Sangiorgio], auditor del sacre palau apostòlic, entre, d’una part, Ignacio i, de l’altra, Alfonso, Gómez de Mata, “que se gerit pro clerico”, i altres sobre la possessió del monestir. // El papa Alexandre VI subroga Eggerd [Duerkopp], bisbe de Schleswig i també auditor del sacre palau apostòlic, al bisbe d’Alexandria i li ordena que executi la possessió del monestir a favor d’Ignacio, ja que és cert que Alfonso no té dret a aquest.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d. n. pape" Jo Nilis, B. de Ziliano -A. de Ballapanibus - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 120v-121v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar Borja, bisbe de València, l’administració de la diòcesi de Nantes, vacant per la mort del bisbe Robert [d’Espinay].

Reg. Vat. 778, 081r-083r

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de mestre Felino de Sandeis, capellà i auditor del sacre palau apostòlic, entre Pedro Cordones, clergue de la diòcesi de Toledo, familiar del papa Alexandre VI, i Antonio Bardo, “qui pro clerico se gerebat”, sobre la possessió de la canongia amb prebenda de l’església d’Astorga vacant per la mort de Pedro Pardo, el seu últim possessor. // Com que la causa restava indecisa, el mateix papa ordena a Felino que concedeixi a Pedro el benefici que Antonio havia ocupat indegudament i que executi la seva possessió.
 • Redacció: [Giovanni de Viterbo], [bisbe] "crothon." // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis -A. de Lerma- "Collatum" N. de Castello

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies