Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 776, 318v-319r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Camaces, a l’església de Ciudad Rodrigo, al prior de l’església “seculari et collegiate” de Rua, a la diòcesi d’Osma, i a l’oficial de Toledo que executin la possessió de l’església de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor, a favor de Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos.
 • Redacció: B. Capotius, D. Serrano - A. de Lerma - "Collatum" Ja de Bonapart (f.319r)

Reg. Vat. 776, 317v-318v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, la provisió de l’església parroquial de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia en les seves mans d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor.
 • Redacció: Volaterranus (f. 317v)

Reg. Vat. 776, 317r-317v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, i al prior i l’oficial de l’església de Jaén que executin la possessió del benefici perpetu o porció patrimonial de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Jaén, vacant per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga i últim possessor seu, a favor de Juan de Frexinal o Freginal, clergue, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: "Pro referendario" A. de Mucciarellis, D. Serrano - A. de Ballapanibus - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 316r-317r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Frexinal o Freginal, clergue, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici perpetu o porció patrimonial de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Jaén, vacant per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga i últim possessor seu, que abans havia estada concedida a Alfonso de Rebolleda?, clergue de la diòcesi de Conca, “cursor” i també familiar seu.
 • Redacció: Fra. Vulterranus (f. 316r)

Reg. Vat. 776, 313r-315v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Guillem Ramon de Centelles, doctor en decrets, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió de l’abadia de l’església col·legiata de Sant Feliu de Guíxols (“Guixelen.”), a la diòcesi de Girona, vacant per la mort de Miquel Moner, el seu últim titular, i la sagristia de la mateixa església, que estava unida amb aquesta, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Girona que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" -"Gratis de mandato etc. pro referendario" A. de Mucciarellis - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonapart
 • Observacions: La relativa súplica amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 974, f.130v.

Reg. Vat. 776, 307v-309v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso [de Fonseca], bisbe de Conca, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el priorat del Sant Sepulcre [de Jerusalem] de Toro (“Thoro”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Zamora, i el mateix papa l’havia concedit de nou a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, de 19 anys d’edat. // El papa Alexandre VI concedeix a Alonso, per les despeses, una pensió sobre els fruits, les rendes i els ingressos del priorat, que Fernando li pagarà, i ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, i als oficials de Zamora i Salamanca que executin la seva concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" - B. Capotius, D. Serrano -Alcherigiis - "Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La provisió del priorat a favor de Fernando de Fonseca es troba al reg. Vat. 776, ff. 144r-147r.

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega Ferran [I] (“Ferdinando Sicilie regi”), rei de Nàpols, que reconegui Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi de Trani.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis - S. Tassinus - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i diòcesi de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de l’església de Trani que reconeguin i serveixin Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299v-300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i diòcesi de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 299v)

Reg. Vat. 776, 299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega als bisbes sufraganis de [Bisceglie i Barletta?], que reconeguin i serveixin [Joan Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi de Trani.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299r-299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a [Joan Castellà o Castellar], ardiaca de Morvedre (“Muri Veteris”), a la diòcesi de València, notari i “secundum carnem nepotem” seu, la provisió de la diòcesi de Trani, vacant per la mort de Giovanni [Attaldo], el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 299r)

Reg. Vat. 776, 298v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol mestre Joan Castellà [o Castellar], ardiaca de Morvedre (“Muri Veteris”), de qualsevol censura, sentència o pena eclesiàstica per tal que ningú no pugui invalidar el seu futur nomenament com a bisbe de la diòcesi de Trani, que està vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 298r-298v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan [Castellà o Castellar], que el mateix dia serà elegit bisbe de Trani, una absolució perquè pugui continuar gaudint dels fruits dels seus beneficis, entre els quals hi ha l’ardiaconat de Muri Veteris [Morvedre (Sagunt)], a l’església de València, l’arxiprestat de l’església de Sogorb i les esglésies parroquials de Dénia i Picacent [Picassent], a la diòcesi de València, i la pensió anual de 50 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos i beneficis de l’ardiaconat de l’església de Cartagena i de certes canongies i prebendes de l’església de Càller i Dolia, a Sardenya.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 298r)

Reg. Vat. 776, 297r-297v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Rocamora, clergue i familiar seu, la provisió del benefici perpetu de l’església de Montón Morales?, a la diòcesi de Tarassona, vacant per la renúncia de Juan de Spanyas?, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape" (?) - A. de Ballapanibus - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 289r-291r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaime Molon, clergue de la diòcesi de Saragossa, “magistro in artibus”, havia cedit en mans del papa Innocenci VIII la preceptoria “domus Sancti Antoni” [Sant Antoni] de la vila de Cabanes (“Cavane”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic. El mateix papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Thomas Scrivas o Sarrià? àlies Molon, canonge del monestir de Sant Antoni, del mateix orde, a la diòcesi de Vic, i a Jaime, per les despeses, una absolució perquè pogués gaudir dels fruits de tots els seus beneficis i la regressió lliure de la mateixa preceptoria. // Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocenti predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma a Jaime la concessió de l’absolució, indult i dispensa, i ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a Antonio Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de Lleida que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro mandato etc." M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. de Molina -"Collatum" Antonius de Mancinis

Reg. Vat. 776, 272r-275r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els canonges o beneficiats de les seves diòcesis. // El papa Innocenci VIII havia concedit a Pedro Calabacha, arxipreste de l’arxiprestat de la Vega, a la diòcesi de Lleó, batxiller en decrets, familiar i continu comensal de mestre Antonio de Corera, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes. // El papa Alexandre VI, atès que “predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la concessió del papa Innocenci i ordena al tresorer de l’església de Palència i als oficials de Lleó i Palència que l’executin.
 • Redacció: G. Blondus // "Gratis pro familiari scriptoris" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. de Molina - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 255r-261r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in carcere Tulliano”, la provisió dels dos primers beneficis seculars o regulars que quedaran vacants a la diòcesi de Mallorca amb moltes prerrogatives.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Torquemada - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 244v-246r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al tresorer de l’església de Palència, a Diego Barahona, canonge de l’església de Burgos, i a l’oficial de Palència que executin la possessió del benefici perpetu servitori patrimonial presbiterial de l’església parroquial de Santa Maria de Tordesillas, a la diòcesi de Palència, vacant per la mort de Pedro Fernández Cavallero, el seu últim possessor, a favor de Pedro de Tordesillas, clergue de la diòcesi de Palència, “de dicte ecclesie filius patrimonialis”, familiar i continu comensal de mestre Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, de 22 anys d’edat.
 • Redacció: Jo. Croton. // "Aprilis"-"Gratis pro Deo" B. Capotius, D. Serrano - F. de Turrecremata - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 225v-227r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Gonzalo Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i a l’oficial d’Osca que executin la possessió de l’ardiaconat de Larués, a la diòcesi de Jaca, que Mateo de Castillón, “frater Sepulcri Dominici Jerosolimitan.”, de l’orde de Sant Agustí, havia renunciat en les seves mans, a favor de Juan de Pomar, clergue de la diòcesi d’Osca, familiar i continu comensal seu, “de nobile gente ex utroque parente procreatus”.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - Jo. Cotini - "Collatum" L. de Amerinus
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 781, ff. 22v-24r.

Reg. Vat. 776, 216r-218r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Lluís Joan [del Milà], cardenal prevere dels Quatre Sants Coronats, la prerrogativa de cedir a qui vulgui fins a quatre dels beneficis que posseeix i després assignar-los a Francesc, de 15 anys, i a Ildefons del Milà, de 12 anys, clergues de València, germans i nebots del papa segons la carn, un cop arribin a l’edat de 20 anys, els quals, per les despeses, li pagaran una pensió anual amb dret de regressió en cas de cessió, i ordena als oficials de València, Lleida i Sogorb que n’executin la possessió.
 • Redacció: Jo. Crothonen. // N. Casanova - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 776, 208r-210v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, després de la nova concessió de l’abadia d’Hermedes, a l’església de Palència, que Sancho de Prestines havia renunciat en les seves mans, a favor de García López de Prestines, clergue de Burgos, concedeix “motu proprio” a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito “in Macello” i vicecanceller pontifici, una pensió anual de 70 florins “auri de Càmera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’abadia, que el mateix García li pagarà.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // F. de Castilione - "Collatum" Ja. de Bonapart
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, f. 229r. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 776, ff. 83r-85r.

Reg. Vat. 776, 195r-198r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’ardiaconat de Daroca, a l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, vacant, havia estat concedit a Pedro Sánchez, clergue de Saragossa, per l’autoritat apostòlica. Més tard, el mateix Pedro, a través del seu procurador mestre Gonzalo Roís, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, l’havia renunciat en les seves mans, “possessione non habita”. El papa havia admès la renúncia, amb dret de regressió a favor de Cèsar [Borja], “electo valentino”, i amb el seu consentiment l’havia concedit a Gaspar Sánchez, clergue de Saragossa, consanguini de Roís. // Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a l’ardiaca de l’església de Lleida i a l’oficial de Saragossa que n’executin la possessió.
 • Redacció: "Maii" - B. Capotius, D. Serrano - A. de Bellapanibus -"Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/14, i que també va originar dues butlles més amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 973, ff. 223v-224r. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 776, ff. 26r-27v.

Reg. Vat. 776, 194v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI suplica a Ferran, rei de Castella i Lleó, que reconegui Bernardino [López de Carvajal], antic bisbe de Badajoz, com a nou administrador de la diòcesi de Cartagena.
 • Redacció: "Aprilis"- "Gratis de mandato etc." B. Capotius, D. Serrano - F. de Turrecremata - A. de Lerma - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 776, 194v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i la diòcesi de Cartagena que reconegui i serveixi Bernardino [López de Carvajal], antic bisbe de Badajoz, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 776, 194r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de la diòcesi de Cartagena que reconeguin i serveixin Bernardino [López de Carvajal], antic bisbe de Badajoz, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 776, 194r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i la diòcesi de Cartagena que reconegui i serveixi Bernardino [López de Carvajal], antic bisbe de Badajoz, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 776, 194r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Cartagena que reconegui i serveixi Bernardino [López de Carvajal], antic bisbe de Badajoz, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 776, 193v-194r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI suplica a [Cèsar Borja], arquebisbe de la diòcesi de València, que reconegui Bernardino [López de Carvajal], antic bisbe de Badajoz, com a nou administrador de la diòcesi de Cartagena.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies