Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 939, 051r-052v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Francisco Sánchez de Palenzuela, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de Giovanni Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, un cert benefici simple perpetu de les esglésies parroquials de Sant Andreu i Sant Martí “canonice unitis” del castell (“opidi”) d’Olmedo, a la diòcesi d’Àvila, vacant per la renúncia del clergue Pedro de Buenavida. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis [littere] ipsius Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió del benefici a Francisco i ordena a [Benincasa de Benincasa], bisbe d’Ancona, a l’ardiaca de Robleda, a l’església d’Astorga, i a Rodrigo de Cabredo, canonge de Lleó, que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - A. de Sancto Severino // B. XII. Quarto idus junii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 220v-222v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernat (“Bernardus”) Gomar, prevere de la diòcesi de Vic, havia exposat al papa Innocenci VIII que el difunt Roger Castell, llavors “in humanis agens”, possessor d’un benefici perpetu sota la invocació de la Mare de Déu a l’altar major de l’església de la mateixa Santa Maria de la vila de Moià (“Modyliani”), a la mateixa diòcesi, i ell mateix, possessor d’un altre benefici perpetu “de Perxa nuncupatum” a l’església de Vic, els havien renunciat “ex causa permutationis” en mans del vicari del bisbe de Vic, que havia admès la renúncia i els havia concedit als nous titulars. Bernat, però, com que dubtava de la concessió, havia suplicat al papa que se li concedís una nova provisó del benefici i l’havia obtingut. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis eiusdem Innocentii predecessoris littere superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma el que va decidir el seu predecessor i ordena a Pere Ramon Lloteres (“Loteras”), canonge de Barcelona, que executi la possessió del benefici a favor de Bernat.
 • Redacció: B.- F. de Parma // B. XXII. Decimoseptimo kalendas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 024r-024v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Galceran [de Ponts], abat del monestir de Sant Benet de Bages, del mateix orde, a la diòcesi de Vic, familiar seu, la provisió de totes les possessions pertanyents al monestir que havien estat preses indegudament per arquebisbes, bisbes, marquesos, comtes i ducs i ciutats, i ordena a l’abat del monestir de Santes Creus, de la diòcesi de Barcelona, i a l’ardiaca major i al degà de l’església de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 251r-252r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit un cert benefici perpetu anomenat sagristia de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Villarino, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Diosloguarde Fernández, el seu últim possessor, a Alfonso Bravo, clergue de la diòcesi de Salamanca, batxiller en decrets. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Alfonso i ordena als tresorers de les esglésies de Zamora i de Ciudad Rodrigo i a l’oficial de Salamanca que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - N. Bregeon // B. X. Sexto nonas maii. Anno primo. Bagarothus.

Reg. Lat. 936, 227v-229r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit un cert benefici simple perpetu anomenat porció de l’església parroquial del lloc de Tiermas, a la diòcesi de Pamplona, vacant per la mort de Juan de Ostariz? (“Oztarris”), el seu últim possessor, i l’església parroquial de Sant Salvador del lloc d’Albeta, a la diòcesi de Tarassona, que havia estat vacant durant tant de temps que la seva provisió havia tornat a la seu apostòlica, a Martín de Latras (“Latris”), clergue de la diòcesi d’Osca, sol·licitador de lletres apostòliques. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Martín i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i a l’oficial de Pamplona que n’executin la possessió.
 • Redacció: L. Jo. de Ferrariis // L. "Gratis pro solicitatore". Decimoseptimo kalendas decembris. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 226r-227v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la comenda del monestir de Sant Miquel de Fluvià, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, vacant per la mort de Ramon Puig, el seu últim abat, a Girolamo de Porcariis [Porcari], clergue romà, “utriusque juris doctori”, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Girolamo i ordena a [Eggerhardus Duerkopp], bisbe de Schleswig, a l’abat de Salas, a l’església de Burgos, i a l’oficial de Girona que n’executin la possessió.
 • Redacció: L. P. de Castello // L. "Gratis de mandato". Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 224r-226r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Julià Marquès, clergue de la diòcesi de València, havia exposat al papa Innocenci VIII que un cert benefici simple perpetu sota la invocació de Sant Jaume apòstol, a l’església de Santa Maria de la vila de Cocentaina, a la diòcesi de València, “quod de iure patronatus laicorum erat”, en la fundació del qual s’establia expressament que, en cas de vacar, es concediria a un prevere idoni del llinatge del fundador, estava vacant per la mort de Joan “etiam” Marquès, el seu últim possessor. Com que Julià encara no havia complert els 18 anys en aquell moment, s’havia obert una causa entre ell i Lluís Falcó i Bernat Guimerà, “qui pro clericis de parentela habere se gerebant”, sobre la possessió del benefici. Atès que no es van reconèixer els drets dels dos contendents, el papa havia concedit la provisió del benefici a Julià. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Julià i ordena a l’oficial de València que n’executi la possessió.
 • Redacció: L.- Jo. de Ferraris // L. XXXV. Quintodecimo kalendas decembris. Anno primo. Trottus prothonotarius.

Reg. Lat. 936, 107v-109r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la capellania perpètua de l’altar de Sant Jaume situada al claustre de l’església de Tortosa, fundada per la difunta Francesca, esposa del difunt Gil Sanxis? de Figueroles, a causa de la manca de preveres i clergues de al família de la fundadora i de la mort d’Antoni Guimerà, el seu últim possessor, a Pere Amic, clergue de Tortosa, nebot del mestre Joan Girona, escriptor de lletres apostòliques. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, ordena a l’oficial de Tortosa que executi la possessió del benefici a favor de Pere.
 • Redacció: L.- F. de Parma // L. "Gratis pro nepote scriptoris" decimo octavo kalendas februarii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 015v-017v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartomeu Testoris [Teixidor], clergue de la diòcesi de Girona, havia exposat al papa Innocenci VIII que el benefici simple perpetu de l’altar de Sant Bartomeu de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona havia quedat vacant per la mort de Pere Bou, àlies de Nogoria [Noguera] àlies Bonavia?, i que el vicari d’aquesta església, que tenia dret a la presentació d’un candidat idoni per a la possessió de l’anomenat benefici, tal com el fundador havia establert, havia escollit el difunt Antoni Granada, clergue de Barcelona. Després, Bartomeu s’hi va oposar, com a parent del fundador, i va apel·lar a la seu apostòlica. Un cop mort Antoni, Bartomeu va obtenir la subrogació en els seus drets i la provisió del benefici. // El papa Alexandre VI, atès que “super illius ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, ordena al mestre Guillermus de Perreris, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, que confirmi tot el que el seu predecessor havia establert i que executi la possessió del benefici a favor de Bartomeu.
 • Redacció: B.- S. de Castello // B. XX. Tertio idus septembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 250r-251v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Lorenzo de Portillo, clergue de la diòcesi d’Àvila, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de Sant Pere d’Olmedo, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Diego de Tolosa, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Lorenzo i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Pedro de Aranda], bisbe de Calahorra, i a l’oficial d’Àvila que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. "Gratis pro Deo". Quarto kalendis octobris. Anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 926, 213v-215v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Pere i un cert benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Julià del castell (“oppidi”) d’Olmedo, vacants per la mort d’Alfonso Sánchez Gentil?, el seu últim possessor, havien estat concedits pel papa Innocenci VIII a Diego de Madrit [Madrid], clergue de la mateixa diòcesi i familiar del mestre Esteban de La Hoz, escriptor i familiar del papa Alexandre VI. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis prefati Innocentii predecessoris eius superveniente obitu littere confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Diego i ordena a l’abat de Salas, a l’església de Burgos, al tresorer de Plasència i a l’oficial d’Àvila que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ja. - F. de Parma // Ja. ? "nepote scriptoris" quinto kalendas decembris anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 211v-213v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de "Cabesaolio”? anomenada de l’església parroquial de Sant Nicolau de Plasència, fundada i dotada per Sancha de Carvajal, dona de Plasència, estava vacant per la renúncia de Fernando González en mans del papa Innocenci VIII. El mateix papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Rodrigo de Carvajal, clergue de la mateixa diòcesi, “ut asserebat dicte Santie consanguineus”. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis prefati Innocentii predecessoris eius superveniente obitu littere confecte non fuerunt”, confirma la disposició a Rodrigo i ordena a l’ardiaca de l’església de Salamanca que n’executi la possessió.
 • Redacció: Ja. A. de Scanne? // Ja. XXX. decimo octavo kalendas Januarii anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 191v-194r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Giovanni de Scalambro, clergue de la diòcesi de Siracusa, la provisió del monestir de Santa Maria de Roccàdia, de l’orde cistercenc, a la mateixa diòcesi, “de iure patronatus regine Sicilie”, vacant per la mort de Gregorio, el seu últim abat. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió i ordena a [Cesare Nacci], bisbe d’Amèlia, que executi la possessió a favor de Giovanni.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris // L. XXXXV. Trottus prothonotarius
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 260v-261r. El 25/05/1493 Giovanni Scalambro també va presentar una súplica amb l’objectiu d’obtenir una pròrroga per prendre possessió del benefici, ja que la seva possessió encara era objecte d’una causa judicial davant de Francesco Brevio, auditor del sacre palau apostòlic (reg. Suppl. 974, ff. 240r-240v).

Reg. Lat. 926, 151r-153r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En la fundació del benefici simple perpetu de l’altar dels Sants Salvador i Sepulcre situat a l’església de Barcelona, “quod de iure patronatus laicorum existebat”, s’establia que, en cas de vacar, s’havia de concedir per l’hereu del Mas de G[...], de Santa Eulàlia de Pardines, diòcesi de Vic. Després de la mort de Nicolau Simó, el seu últim possessor, el papa Innocenci VIII l’havia concedit a Joan Vicent Crespiera, prevere de la mateixa diòcesi, del llinatge del fundador. // El papa Alexandre VI, atès que “lettere Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Joan Vicent i ordena a l’oficial de Barcelona que n’executi la possessió.
 • Redacció: L. - F. de Parma // L. XXVI. Tertio kalendas novembris anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 142r-144v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Guillem Camós, prevere de Mallorca, havia exposat al papa Innocenci VIII que volia permutar alguns beneficis simples amb l’església parroquial de la Selva, a la diòcesi de Mallorca, que el difunt Cristòfor de Marí (“Marino”), “tunc in umanis agens et infirmitate constitutus”, posseïa. Tots dos havien renunciat els beneficis en mans del bisbe de Mallorca, gràcies a una llicència a favor de Cristòfor. El bisbe havia admès les renúncies i havia concedit l’església a Guillem, que ara dubtava sobre la concessió. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió de l’església a favor de Guillem i ordena a l’oficial de Mallorca que n’executi la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. XX. octavo kalendas novembris anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 926, 129r-131r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de l’altar de Sant Jaume de l’església parroquial de Sant Bartomeu del castell (“opidi”) de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, estava vacant per la renúncia en mans del papa Innocenci VIII de Juan Díaz, el seu últim possessor. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit al mestre Luis de Molina, clergue de Sigüenza, escriptor i familiar seu. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a favor de Luis i ordena a [Pedro de Aranda], bisbe de Calahorra, a Juan de Villel, canonge de l’església de Sigüenza, i a l’oficial de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ja. - F. de Parma // Ja. ?. X. decimo Kalendas Novembris anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Vat. 776, 289r-291r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaime Molon, clergue de la diòcesi de Saragossa, “magistro in artibus”, havia cedit en mans del papa Innocenci VIII la preceptoria “domus Sancti Antoni” [Sant Antoni] de la vila de Cabanes (“Cavane”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic. El mateix papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Thomas Scrivas o Sarrià? àlies Molon, canonge del monestir de Sant Antoni, del mateix orde, a la diòcesi de Vic, i a Jaime, per les despeses, una absolució perquè pogués gaudir dels fruits de tots els seus beneficis i la regressió lliure de la mateixa preceptoria. // Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocenti predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma a Jaime la concessió de l’absolució, indult i dispensa, i ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a Antonio Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de Lleida que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro mandato etc." M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. de Molina -"Collatum" Antonius de Mancinis

Reg. Vat. 773, 119v-121v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García Vélez (“Veles”), àlies de Carriedo, clergue i batxiller en decrets, havia exposat al papa Innocenci VIII que s’havia obert una causa davant del mestre Pedro de Ferrera, auditor del sacre palau apostòlic, entre ell i Juan Gromero, clergue de la diòcesi de Palència, sobre la possessió del benefici servitori perpetu anomenat sotsdiacal i patrimonial de les esglésies parroquials “invicem canonice unitis” del castell (“oppidi”) de Bempudia [Ampudia], a la citada diòcesi de Palència, vacant per la mort de Diego Fernández, el seu últim possessor. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Juan García havia cedit en mans del papa els seus drets sobre el benefici, i aquest l’havia concedit a Juan Gromero i a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que Juan li hauria de pagar. // El papa Alexandre VI confirma la pensió a Juan García i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, i al tresorer i l’oficial de la ciutat de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Sigismundus //R. de Cabredo- A. de Lerma -"Collatum" Sante de Narnia?

Reg. Vat. 773, 072r- 074v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Pedro de Túnez? havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici simple servitori del lloc de Cabezas del Pozo, que posseïa a la diòcesi d’Àvila. El mateix papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Alfonso Carrillo, bisbe d’aquella diòcesi. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Alfonso i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial d’Àvila que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De."- "Gratis de mandato etc." R. de Cabredo - F. de Valentia - "Collatum" Sante de Narnia?

Reg. Vat. 774, 307v-309v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la provisió de l’església de Sant Andreu de “Trolte”?, a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, vacant per la mort de Pedro Muniz (“Moniz”), el seu últim possessor, a Lope González, prevere de la diòcesi de Lugo. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsi Innocentii superveniente obitu littere apostolice confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Lope i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Santiago de Compostel·la que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Crothon. // "April." - B. Capotius, D. Serrano - P. Gormaz - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 774, 247r-249v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Domingo Bimati?, porcionari perpetu de l’església de Saragossa, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Lleida que Rafael de Vilaplana havia posseït i de la qual havia estat privat en ser declarat “filius inequitatis heretice pravitatis” juntament amb Miquel, també de Vilaplana. // El papa Alexandre VI, “illis prefati Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Rafael i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antoni Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de Lleida que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Ja." - M. de Thebaldis - Jo. Lilius - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 237r-239v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartolomé de Luna, clergue de la diòcesi de Cartagena, familiar de [Roderic de Borja], aleshores cardenal vicecanceller, havia exposat al papa Innocenci VIII que Pedro de Vilches, arxiprest de la ciutat d’Andújar, a la diòcesi de Jaén, havia ofert una suma de diners a Alonso Cano per renunciar a favor seu l’església de Marmolejo, que ell posseïa a la mateixa diòcesi. Més tard, Alfonso l’havia renunciat en mans de jutges ordinaris, que l’havien concedit al mateix Pedro. El papa Innocenci VIII, després d’assabentar-se de la infracció, va concedir a Bartolomé no només el citat benefici, sinó també els de l’església del lloc d’Alcaudete i de la de Sant Bartomeu d’Andújar, que el mateix Pedro posseïa, i el seu arxiprestat. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma les provisions a Bartolomé i ordena a Pedro López i a Juan de Almánchez, canonges de l’església de Jaén, i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s. d. n. pape" R. Cabredo Theramo - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Una còpia d'aquesta butlla amb la mateixa data i sense l'executòria es troba al reg. Vat. 773, ff. 097r-099v.

Reg. Vat. 774, 199v-201v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antonio Bertini [Berdini?], clergue “tauren. dioc.”, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església d’Astorga vacant per la mort de Pedro Pardo, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, “super illis littere eiusdem Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la provisió del benefici a Antonio i ordena al degà de l’església d’Oviedo, a Antonio del Espinar, canonge de l’església de Segòvia, i a l’oficial d’Astorga que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. de Thebaldis, Jo. de Cardona -A. de Ballapanibus - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 778, ff. 81r-83r.

Reg. Vat. 774, 148v-150v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la provisió de l’església parroquial de Sant Just i Sant Pastor de Valdealiso (“Valdaliso”), a la diòcesi de Lleó, vacant per la mort de Juan Rodríguez (“Roderici”), el seu últim possessor, a Juan de la Vega, clergue de Lleó, familiar i continu comensal de [Roderic de Borja], aleshores cardenal vicecanceller. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió del benefici a Juan i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Lleó que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "No."-"Gratis de mandato etc." R. Cabredo -P. Gormaz - "Collatum" N. Castello

Reg. Vat. 781, 118v-120v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Marrades, clergue de València, familiar i continu comensal de Roderic [de Borja], cardenal bisbe de Porto i vicecanceller pontifici, havia renunciat la prepositura de l’església de Mallorca en mans del papa Innocenci VIII, que l’havia concedit a Gabriel Ponts o Ponç, prebost de la mateixa església. El mateix papa, per les despeses, havia concedit a Joan una pensió anual de 70 florins d’or de cambra: 20 sobre la canongia amb prebenda que Gabriel posseïa a l’església de Mallorca, 25 sobre aquesta prepositura i la resta sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’altres beneficis que Gabriel posseïa a la diòcesi de Mallorca, que aquest li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Joan i ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Aprilis" - "Gratis de mandato s.d.n." B. Capotius -L. de Marcellinis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 780, 275r-277v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Battista [Pinelli], bisbe de Cosenza, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII l’església parroquial de “Chierolos” o “Churolos”? de Valbuena, a la diòcesi d’Osma. El mateix papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Alfonso de Salayar [Salaiar]. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Alfonso i ordena a [Giorgio], bisbe de Milopotamo, al degà de l’església de Tours i a l’oficial d’Osma que executin la possessió a favor d’Alfonso.
 • Redacció: "Ja. Volaterran." // A. de Valle - F. de Castilione - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 780, 212r-213v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antonio Pérez, clergue de la diòcesi de Sigüenza i familiar i continu comensal de mestre Pietro “Dominici” de Bandinis, escriptor de lletres apostòliques, la provisió de la capella “erecta in titulum perpetui beneficii” sota la invocació de Sant Pere de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de “Nunes” [Casas de Juan Núñez?], a la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI, “super illis littere dicti Innocentii predecessoris etiam superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la provisió a Antonio i ordena a Juan de Montealegre i a Juan Martínez de Poyados, canonges de l’església de Sigüenza, que executin la possessió del benefici a favor d’Antonio.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Octobris" - "Gratis pro Deo" R. Cabredo -F. de Castilion - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 780, 096r-097v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando Sanmartín, clergue de la diòcesi d’Osma, familiar i continu comensal de Roderic de Borja, cardenal de Porto i vicecanceller pontifici, havia obtingut l’església parroquial de Priego, a la diòcesi de Conca, vacant per la mort de Vasco de Vazar, el seu últim possesor, en virtut d’algunes lletres expectatives del papa Innocenci VIII. Més tard s’havia obert una causa entre ell i Miguel de Anzón i Andrés de la Torre, “qui se gerebant pro clericis”, sobre la possessió del dit benefici. Com que la causa restava indecisa, el mateix papa havia concedit el benefici a Fernando. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris eius superveniente obitu littere confecte non fuerunt”, confirma la provisió del benefici a Fernando i ordena al mestre Achille de Grassis, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, que executi la possessió.
 • Redacció: L. Trottus // Jo. Nilis, B. de Ziliano - L. de Molina - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 780, 035v-037v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Rodríguez de Góngora, degà de l’església de Mondoñedo, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici perpetu simple servitori que posseïa a l’església parroquial de Santa Creu de la ciutat d’Écija (“Ecia”), a la diòcesi de Sevilla. El mateix papa havia admès la renúncia, havia concedit el benefici a Diego de la Fuente, clergue “nullius diocesis”, i havia assignat a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici, que Diego li havia de pagar. Més tard s’havia obert una causa davant de l’auditor Guillermus de Ferreris entre Diego López de Cortegana, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal de Roderic [Borja], aleshores cardenal vicecanceller pontifici, amb el consens de Juan, i el mateix Diego sobre aquella pensió, que aquest no pagava a Juan des de feia quatre anys. Per això, doncs, el papa havia privat Diego de la Fuente del benefici i l’havia concedit a l’altre Diego. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Diego López de Cortegana i ordena a l’auditor que executi la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Gratis de mandato" B. Capocius - R. de Cieza - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 779, 316r-317v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Jerónimo de Bobadilla, clergue de la diòcesi de Salamanca, una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Valdavero i Valdaveruelo, a la diòcesi de Toledo, que Juan de la Poma, possessor, li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis prefati predecessoris eius superveniente obitu littere apostolice confecte non fuerint”, confirma la provisió a favor de Jerónimo i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, a l’ardiaca d’Almazán, a l’església de Sigüenza, i a l’oficial de Toledo que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n." A. de Valle, Jo. de Galves - L. de Molina - "Collatum" A. de Campania

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies