Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat.781, 340r

 • Signatura:
 • Tipologia:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Rodrigo Sánchez Ruiz la provisió de la vicaria de l’església de Santa Maria de Tinolis?, a la diòcesi de Saragossa. “Registrata per errorem libro ultimo Innocentii inde rubricellis”.
 • Redacció: B. de Gavionibus

Reg. Vat. 781, 324r-327r

 • Signatura:
 • Data: 1493/12/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Andrés González de Herrera, rector de l’església parroquial de Sant Jaume del lloc de Megeces (“Mexezes”), a la diòcesi de Sigüenza, havia ocupat sense cap títol l’església o eremitori (“heremitorium nuncupata”) de Santa Maria de la Vega, “prope dictum locum”. // El papa Alexandre VI ordena a Antonio González, a Pedro “etiam” González de Alba i a Pedro Martínez, canonges de l’església de Sigüenza, que executin la seva possessió a favor de Juan Díaz de Numancia, clergue de la mateixa diòcesi, que havia presentat una súplica sobre aquest benefici al mateix papa.
 • Redacció: "Jo. Crothon." // "Ianuarii" -"Gratis pro Deo" A. de Valle -Jo. de Turchis - "Collatum" F. de Attavantis
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/04/25, es troba al reg. Suppl. 972, ff. 178v-179r. Una altra súplica sobre el mateix afer amb data 1493/04/16 es troba al reg. Suppl. 972, f. 69r on el lloc de Megeces s’anomena de la diòcesi de Segòvia.

Reg. Vat. 781, 313r-313v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial d’Àvila que executin la possessió de la capellania perpètua de l’església de Sant Romà, extramurs d’Àvila, vacant per la renúncia del clergue Francisco de Ávila, a favor de Rodrigo de Stavillo [Estanillo?].
 • Redacció: "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle - A. de Lerma - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 781, 311v-313r

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Rodrigo de Stavillo [Estanillo?], familiar i continu comensal seu, la provisió de la capellania perpètua de l’església de Sant Romà, extramurs d’Àvila, vacant per la renúncia del clergue Francisco de Ávila, el seu últim possessor.
 • Redacció: "Jo. Crothonien."

Reg. Vat. 781, 309v-311r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Álvarez de Coca, clergue de la diòcesi de Segòvia, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici simple del lloc de Brezianos, a la diòcesi de Lleó. El mateix papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Ilario Gentili, clergue de la diòcesi de Gènova, cubiculari, familiar i continu comensal seu. Ilario, “litteris apostolicis super ea non confectis” l’havia renunciat en mans del mateix papa, que l’havia concedit a Francisco González de Valladolid, clergue de la diòcesi de Palència; aquest, “litteris apostolicis super ea non confectis”, també l’havia renunciat en les seus mans. // El papa Alexandre VI concedeix el benefici a Juan, sol•licitador de lletres apostòliques, familiar seu i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, i ordena a [Giovanni di Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caizzo, i a l’oficial de Lléo que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ja. Picherier // Gratis pro sollicitatore" Jo. Nilis - Phy. Poscus - "Collartum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 291r-293r

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix la provisió del monestir de Banyoles, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, i la primera dignitat o canongia amb prebenda de la mateixa diòcesi que quedarà vacant a Cèsar [Borja], cardenal diaca de Santa Maria Nova, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Girona que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // B. de Zerbis - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 781, 282v-284v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís de Perellós, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix papa el benefici simple perpetu de l’altar de Santa Caterina de l’església de Sogorb. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Lluc Girona (“Gerona”), prebost del monestir de Santa Maria de Manresa, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, per unir-lo a la seva prepositura. // El mateix papa concedeix a Lluís, per les despeses, una pensió anual de vuit ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa prepositura, que Lluc i els seus successors li hauran de pagar, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Vic que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Novembris" -"Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis -P. Gormaz- "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 280r-282v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Diego Fernández de Sevilla, clergue de la diòcesi de Còrdova, i Juan de Villeza, “qui pro clerico se gerit”, sobre la possessió del benefici perpetu simple servitori de l’església parroquial de Santa Maria de Palma, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la mort del clergue Diego [de] Marmolejo, el seu últim possessor. En temps del papa Innocenci VIII, Domenico de Jacobaciis, auditor del sacre palau apostòlic, havia dictat una sentència a favor de Juan i contra Diego, que va interposar una apel•lació. En temps del papa Alexandre VI, Guillermus de Pereriis, auditor del sacre palau apostòlic, va confirmar la sentència. // El papa Alexadre VI ordena a Egerdo [Duerkopp], bisbe de Schleswig i auditor, que concedeixi a Diego el benefici malgrat la sentència que li és desfavorable.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. de Valle, Jo. De Galves -A. de Lerma - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 258r-261r

 • Signatura:
 • Data: 1494/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Trastàmara de l’església de Santiago de Compostel•la, al cantor de l’església de Calahorra i a l’oficial d’Orense que executin la possessió de l’església parroquial de Santa Maria de Cobellas, a la diòcesi d’Orense, “que de iure patronatus comitis de Monterey pro tempore existentis existit”, vacant per la renúncia en les mans del mateix papa de Juan Fernández, a favor de Rodrigo Fernández, rector de l’església parroquial de Sant Martí d’Abavides (“Babides”), a la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de Joan [de Borja], cardenal prevere de Santa Susanna.
 • Redacció: [Benedetto Superanzio], [bisbe] "nicosien." - "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle -P. Thomarotius - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 248r-252r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Juan Sánchez de Collados, canonge de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, nebot de mestre Rodrigo de Valladolid, familiar i escriptor seu, per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes i altres prerrogatives, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a l’ardiaca de Robleda, a la diòcesi d’Astorga, i al tresorer de la diòcesi de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Gratis pro nepote scriptoris" Jo . Nilis -A. de Lerma - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 972, ff. 127v-128r.

Reg. Vat. 781, 241r-246r

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Bernardino [de Carvajal], cardenal prevere dels Sants Pere i Marcel•lí, la provisió de l’ardiaconat de l’església de Còria, la canongia amb prebenda de l’església de Plasència l’arxiprestat rural de la ciutat de Trujillo (“Trogillo”), a la diòcesi de Plasència, i qualsevol altre benefici simple i servitori que el difunt Diego de Carvajal posseïa, i ordena al degà d’Oviedo, al tresorer de la diòcesi de Palència i a l’ardiaca de Salamanca que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. Maius - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 219v-221v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Cristòfor Guerau, canonge de la diòcesi de Lleida, familiar de [Roderic de Borja], aleshores bisbe de Porto i vicecanceller pontifici, i el difunt Miquel Bonany, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Castelldefels (“Castrifidelium”), a la diòcesi de Barcelona, sobre la possessió d’aquesta església. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, el papa Innocenci VIII havia admès la cessió dels drets que Cristòfor posseïa sobre l’església i li havia concedit una pensió anual sobre els seus fruits, rendes i ingressos, que Miquel i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió a Cristòfor i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a l’ardiaca major de l’església de Barcelona i a l’oficial d’aquesta ciutat que l’executin.
 • Redacció: Gerona // "Fe." - "Gratis de mandato etc." A. de Valle -P. Gormaz - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 217r-219r

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Juan de Bayona la provisió del benefici simple servitori de l’església de Sant Pere de la ciutat de Sanlúcar la Mayor, a la diòcesi de Sevilla. Més tard, Juan havia renunciat el benefici en mans del mateix papa, que l’havia concedit a Alfonso de Maguer, clergue de la mateixa diòcesi. Posteriorment, Alfonso, “litteris apostolicis super ea minime confectis”, també l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa concedeix l’esmentat benefici a Juan Valero, continu comensal seu, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Nepi, i a l’oficial de Sevilla que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Feb." - "Gratis de mandato" A. de Valle -P. Gormaz - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 202r-203v

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Álvaro Gómez de Jaén (“Jahen”) la provisió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Miquel de la ciutat d’Alcalá de Guadaíra, a la diòcesi de Sevilla, vacant per la renúncia d’Alfonso de Morales. Més tard, Álvaro, “litteris apostolicis super ea minime confectis”, l’havia cedit en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa admet la cessió, concedeix el benefici a Diego de Bonella i ordena a [Juan Arias de Ávila], bisbe de Segòvia, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Sevilla que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Febr." -"Gratis pro Deo" A. de Valle- L. de Molina - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 200r-202r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Pedro de Ferrera, capità del papa Alexandre VI i auditor del sacre palau apostòlic, entre Tomàs de Vilanova (“Villanova”), canonge de la diòcesi de Toledo, i Miquel Moner, abat de la “secularis et collegiate” església de Sant Feliu [de Guíxols] de la diòcesi de Girona, sobre la possessió de la sagristia major d’aquesta església. La causa restava indecisa en primera instància. Para arribar a una conclusió, el papa Innocenci VIII havia concedit el benefici a Miquel i a Tomàs, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa sagristia, que Miquel i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Tomàs i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a l’ardiaca de Moya, a la diòcesi de Conca, i a l’oficial de Girona que executin la concessió.
 • Redacció: Ja. Volaterranus // "Ianuarii" - A. de Valle, Jo. de Galves - R. de Valladolid - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 195v-196v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Bazán, ardiaca de Carrión (“Carion”), a l’església de Palència, familiar i continu comensal seu, que elegeixi una persona per a l’“oficium visitationis” al seu ardiaconat per verificar si hi ha la possibilitat d’erigir-hi més esglésies i monestirs, tal com havia suplicat, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a l’ardiaca de Triacastela o Tricastella, a l’església de Lleó, i a Gonzalo Bravo, canonge de l’església de Palència, que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Gratis de mandato s.d.n." A. de Valle -P. Gormaz - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 169r-171r

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Joan Marrades, clergue de la diòcesi de València, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió de l’església parroquial “prioratus nuncupata” de Rueria “prope opidum Murés baresii” [Mur-de-Barrez o Lo Mur de Barrès], a la diòcesi de Rodez, vacant per la mort de Bertrand de Lupiaco (Lupiac), àlies de Columberio, el seu últim possessor. Més tard, Joan, “possessione per eum non habita”, l’havia cedit en les seves mans. // El papa Alexandre VI admet la cessió, concedeix el benefici a Johannes Pogeti, “utroque iure bacallario”, i ordena al degà de l’església de Le Mans i al prebost de Villefranche, a l’església de Rodez, i a l’oficial de Rodez que executin la seva possessió
 • Redacció: Ja. Caianus // "Mar." - A. de Valle -P. Tuba - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu reg. Vat. 781, ff. 149r- 152r.

Reg. Vat. 781, 166r

 • Signatura:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nota sobre una butlla a favor de Francisco de Mendoza, ardiaca de Pedroche, a l’església de Còrdova, familiar del papa Alexandre VI, “per errorem registrata Libro LXX° domini Innocentii”.

Reg. Vat. 781, 166r

 • Signatura:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Nota sobre una butlla a favor de Juan de Carmona, àlies de Bilches, clergue perpetu beneficiat de l’església de Sant Jaume de Tarifa, a la diòcesi de Cadis, familiar del papa Alexandre VI, “per errorem registrata Libro LXX° domini Innocentii”.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 781, 161v-163r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de certs auditors entre mestre Pedro de Sevilla, tresorer de l’església de Palència, batxiller en decrets, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, i Cristóbal de Huelva, clergue perpetu beneficiat de l’església parroquial de la ciutat de Marchena, a la diòcesi de Sevilla, sobre la possessió d’una mitja porció de l’església de Sevilla. Com que la causa restava indecisa en primera instància, el papa va concedir la provisió del benefici a Cristóbal. // El papa Alexandre VI concedeix a Pedro, per les despeses, una pensió anual de 24 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquesta porció, que Cristóbal li pagarà, i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, al prior de l’església de Burgos i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // L. de Molina - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La mateixa butlla, amb redacció diferent, al reg. Vat. 781, ff. 179r-180v. La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 966, ff. 166v-167r.

Reg. Vat. 781, 161r-161v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a [Bartolomé Flores], bisbe de Nepi, i a l’oficial de Cartagena que executin la possessió del benefici simple de l’església de Santa Maria d’Alacant, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la renúncia de Joan [Llopis], bisbe de Perusa, a favor de Juan Fernández de Sares, clergue de la mateix diòcesi i familiar seu.
 • Redacció: "Gratis de mandato etc." A. de Valle -B. de Zerbis - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 159v-161r

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in monte Celio”, la provisió del benefici simple de l’església de Santa Maria d’Alacant, a la diòcesi de Cartagena, vacant per la renúncia de Joan [Llopis], bisbe de Perusa. Més tard, el cardenal l’havia cedit en mans del papa. // El papa Alexandre VI admet la renúncia i concedeix el benefici a Juan Fernández de Sares, clergue de la diòcesi de Cartagena, familiar i continu comensal de Cèsar [Borja], cardenal diaca de Santa Maria Nova.
 • Redacció: Ja. Caianus

Reg. Vat. 781, 157v -159v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Pedro de Vañes o Baños, clergue de la diòcesi de Conca, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial de Rozalén, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Fernando Sánchez Salido, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma a Pedro la provisió i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Conca que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ja. Caianus // "Gratis de mandato s. d.n. pape" A. de Valle, Jo de Galves - Jo. Torquemada - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 154v-157v

 • Signatura:
 • Data: 1494/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria: ,
 • Contingut: Juan de Benavides, senyor dels llocs de Jabalquinto (“Salvalquinto”) i Steviel?, a la diòcesi de Jaén, i els seus fills, Manuel de Benavides i Alfonso de Valencia, havien exposat al papa Alexandre VI que entre aquests llocs i Baeza hi havia muntanyes i terres no cultivades on vivien alguns infidels. // El papa Alexandre VI els concedeix que erigeixin un benefici servitori dotat amb els fruits d’aquestes terres a l’església parroquial de Jabalquinto i que el benefici s’assigni a Juan de Puebla, clergue de la mateixa diòcesi; també ordena a [Giovanni Sacchi], aquebisbe de Ragusa, al degà de l’església d’Oviedo i al tresorer de l’església de Palència que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Mar." - A. de Valle, Jo de Galves -Jo. De Torquemada - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 149r-152r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan Marrades, clergue de la diòcesi de València, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió de l’església parroquial “prioratus nuncupata” de Rueria, “prope opidum Murisbaresii” (Mur-de-Barrez o Lo Mur de Barrès), a la diòcesi de Rodez, vacant per la mort de Bertrand de Lupiaco (Lupiac), àlies de Columberio, el seu últim possessor, i ordena al degà de l’església de Le Mans, al prebost de Villefranche, a l’església de Rodez, i a l’oficial de Rodez que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle -P. Tuba - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 145v-147v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a [Joan de Borja], cardenal prevere de Santa Susanna, la provisió de l’església parroquial de La Válgoma, a la diòcesi d’Astorga, “que de iure patronatum laicorum existit”, que estava vacant per la mort de Matías Alonso (“Alfonsi”), el seu últim possessor. Més tard, el mateix cardenal, “litteris apostolicis super ea non confectis”, l’havia renunciat en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa admet la renúncia i ordena al tresorer de l’església de Palència, a l’ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, i a l’oficial d’Astorga que executin la seva possessió a favor d’Álvaro de Bracamonte (“Brachamont”), clergue de la diòcesi de Salamanca, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: L. Trottus // "Feb." -"Gratis de mandato s. d.n. pape" A. de Valle -Jo. Cotini - "Collatum" F. Blondus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, ff. 207r-207v.

Reg. Vat. 781, 143r-145v

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Sant Mateu, a la diòcesi de Bergamo, vacant per la mort de Francesco de Bunonis? o Buchonis? de Trigesto, el seu últim possessor, havia estat concedit a [Joan de Borja], cardenal prevere de Santa Susanna, que l’havia renunciat en mans del papa Alexandre VI, “litteris apostolicis super ea non confectis”. // El mateix papa admet la renúncia, concedeix a Aloisio “Victoris” de Tassis el benefici i ordena a [Lionello Clericato], bisbe de Concòrdia, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a [Giovanni Andrea Bocciacci (Boccaccio)],bisbe de Mòdena, que executin la seva possessió.
 • Redacció: L. Trottus // "Feb." - A. de Valle -A. Gratiadei - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 141r-143r

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mestre Jaume de Casanova, canonge de la diòcesi de València, sotsdiaca, familiar, continu comensal i cubiculari del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix papa la precentoria de l’església de Santa Maria de Xàtiva, a la diòcesi de València, i la canongia amb prebenda de la mateixa església i la de Santa Maria de Bosa, a Sardenya, que posseïa. El papa havia admès la renúncia i havia concedit els beneficis a Melcior de Casanova. // El papa Alexandre VI, per les despeses, concedeix a Jaume una pensió de 30 “librarum turonen. parvorum” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la precentoria i de l’església de Santa Maria, i una altra pensió del mateix valor sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia de Bosa, que Melcior li havia de pagar; i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de València que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Feb." - "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle -V. Gamberia - "Collatum" A. de Magistris
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 781, ff. 134v-136v.

Reg. Vat. 781, 137r-140v

 • Signatura:
 • Data: 1494/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Mendoza, ardiaca de Pedroche, a l’església de Còrdova, familiar, continu comensal i cubiculari seu, nebot de Pedro [González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu de Jerusalem, i del difunt Diego Fernéndez, comte de Cabra –que havia lluitat a la guerra de Granada–, que uneixi al seu ardiaconat un dels canonicats o canongies amb prebenda de l’església de Còrdova “quos cedente vel decedente”, i ordena a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, a [Diego Melendez de Valdés], bisbe d’Astorga, i a l’oficial de Còrdova, que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." A. de Valle, Jo. De Galves - Jo. de Turchis - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 134v-136v

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Melcior de Casanova, familiar i continu comensal seu, la provisió de la precentoria de l’església de Santa Maria de Xàtiva, a la diòcesi de València, i la canongia amb prebenda de la mateixa església i de l’església de Bosa, a Sardenya, vacants per la renúncia de mestre Jaume de Casanova, canonge sotsdiaca seu, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." A. de Valle - V. Gamberia - "Collatum" F. de Attavantis

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies