Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 935, 260v-261r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Pedro Sánchez [o Pere Sanxis] desitjava renunciar “ex causa permutationis” en mans del papa Alexandre VI un benefici simple perpetu de l’altar de Santa Maria “de Spe” [de l’Esperança], a l’església de Sogorb, fundat pel difunt Lluís o Luis “Exullie” [Exuli?]. El papa, si això passés, hauria concedit el benefici a Gil Martínez, rector de l’església parroquial d’Ares, a la diòcesi de Sogorb. // El papa Alexandre VI ordena a l’oficial de València, en cas de renúncia de Pere al benefici en qüestió, que executi, per les despeses, la concessió a favor seu d’una pensió anual de vuit lliures, moneda de Palència, sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita rectoria, que Gil i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. Jo. de Ferraris // B. XX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Vat. 776, 307v-309v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso [de Fonseca], bisbe de Conca, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el priorat del Sant Sepulcre [de Jerusalem] de Toro (“Thoro”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Zamora, i el mateix papa l’havia concedit de nou a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, de 19 anys d’edat. // El papa Alexandre VI concedeix a Alonso, per les despeses, una pensió sobre els fruits, les rendes i els ingressos del priorat, que Fernando li pagarà, i ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, i als oficials de Zamora i Salamanca que executin la seva concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" - B. Capotius, D. Serrano -Alcherigiis - "Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La provisió del priorat a favor de Fernando de Fonseca es troba al reg. Vat. 776, ff. 144r-147r.

Reg. Vat. 773, 015v-019v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Roderic de Borja, aleshores cardenal bisbe albanense, havia renunciat en mans del papa Sixt IV una canongia amb prebenda, els beneficis simples servitoris perpetus de les esglésies de San Román de Sevilla, de Marcena, Teba Ardales i Antequera, i la porció prestimonial del lloc de Mogari? [Moguer?], que posseïa a l’església de Sevilla. El mateix papa havia admès la renúncia, havia concedit els beneficis a Juan de Sayamedia?, canonge de l’església de Sevilla, i a Roderic, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels citats beneficis que Juan, com a possessor, i els seus successors li havien de pagar. // Alexandre VI, com que ja no podia rebre’n les pensions a causa de la seva elecció com a papa, les concedeix a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit i vicecanceller pontifici, i ordena a [Costantino Marcuchi], bisbe d’Aqui, a [Carlo Gualandi], bisbe d’Ostuni, i a l’oficial de Sevilla, que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // B. de Zerbis - "Collatum" A. de Attavantis

Reg. Vat. 774, 274v-276v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mateu Cirera, clergue de València, “decretorum doctori”, familiar i continu comensal de [Roderic de Borja], aleshores cardenal bisbe de Porto (“portuense”), “dum in minoribus constituti”, havia renunciat en mans d’una certa persona eclesiàstica el benefici perpetu sota la invocació de Sant Esteve de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, que posseïa. Aquesta persona havia admès la renúncia i concedit el benefici a Antoni Alcaraz, prevere de la mateixa església. Més tard, el papa Innocenci VIII, per les despeses, havia concedit a Mateu una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del dit benefici i de dos beneficis més, l’un sota el diaconat de Lluís Alemany (“Luis Alamani”) i l’altre d’Antoni Pedrolo, clergues de la mateixa diòcesi, que, com a possessors, i juntament amb els seus successors, la hi havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Mateu i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Tortosa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "decemb."- "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 251 1r-252 2r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan López de Calatayud, clergue de la diòcesi de Palència, al qual ja havia concedit amb una altra lletra la provisió de la porció prestimonial de l’església parroquial del lloc d’Amatos, a la diòcesi de Salamanca, una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Burgos que Luis Guzmán, canonge de la mateixa església, com a possessor, i els seus successors li pagaran, i ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, i a l’oficial de Burgos que executin la seva concessió.
 • Redacció: Sigismundus //M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. Maius - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 216Br-217v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Finestrosa, clergue de la diòcesi d’Àvila, “litterarum apostolicarum sollicitatori” i familiar del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII l’església parroquial de Sant Blai de Salamanca, que posseïa. El mateix papa havia admès la renúncia i concedit el benefici a Pedro Xerique, clergue de la diòcesi de Salamanca, i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial d’Horcajo de Huebra, a la mateixa diòcesi, que Pedro Xerique, com a possessor, i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Pedro de Finestrosa i ordena a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, al degà de l’església d’Oviedo i al tresorer de la de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Gratis pro sollicitatore" R. Cabredo - A de Ballapanibus- "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 215r-216Av

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francesc Boïl (“Boyl”), escolar de València, de 6 anys d’edat i amb “defectum natalium ex dilecto filo Francisco Boyl de nobili et militari gente procreato”, després de rebre el caràcter clerical, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Massamagrell, a la diòcesi de València, que Lluís Ferragut, com a possessor, i els seus successors li pagaran a través del procurador Lluís Perellós, clergue de la mateixa ciutat, i ordena a Jordi Centelles i a Jaume Honorat Roig, canonges de l’església de València, i a l’oficial d’aquesta ciutat que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. Cabredo -Jo. Torquemada- "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 207r-209v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Lluís Ferri, clergue de València, la provisió de la canongia amb prebenda i l’escolastria (“scolastria”) de l’església de Lugo vacants per la mort de Mateo Alonso, el seu últim possessor, però més tard ell, “litteris apostolicis super ea non confectis”, les havia cedit en mans del papa Alexandre VI, que després l’havia concedit a Álvaro García de Soria?, familiar i continu comensal seu. // El mateix papa Alexandre concedeix a Lluís, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels dos beneficis, que Álvaro i els seus successors li pagaran, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Lugo que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "no."-"Gratis de mandato" R. Cabredo - D. Gallettus - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre Lluís Ferri i Álvaro García de Soria, familiars de Joan de Borja i Navarro d’Alpicat, arquebisbe de Monreale, vegeu : https://www.elsborja.cat//borja/wp-content/uploads/2019/05/Carbonell_Revista_Borja_6.pdf

Reg. Vat. 774, 112v-114v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Jaume de Casanova, clergue de la diòcesi de València, percebia una pensió anual de 30 florins “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les esglésies parroquials de Castelbaroche? i de Sant Miquel, a les diòcesis de Saragossa i d’Agrigent, i de la capella de Santa Maria de Bonamorone extramurs d’Agrigent, que ell havia obtingut per la seva renúncia als mateixos beneficis en mans del papa Innocenci VIII, que després els havia concedit a Jaime de Llagar [Lagar], prevere de la diòcesi de Saragossa. Com que més tard Jaume havia mort, l’església de Sant Miquel havia estat concedida a Pietro Candela, clergue de Palerm. El nou titular va litigar amb Jaume de Casanova, davant de Felino Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, sobre la pensió que li havia de pagar. Per arribar a una conclusió, el papa havia extingit la pensió i concedit a Jaume de Casanova una altra pensió de 8 florins sobre els fruits de l’anomenada església, que Pietro i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsii Innocentii predecessoris lectere eius super veniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió a Jaume, cubiculari i continu comensal seu, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari del bisbe d’Agrigent que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - N. Casanova -"Collatum" N. Castello
 • Observacions: També es podria tractar de dues diòcesis sicilianes, si interpretem “caesaragusta” com Siracusa.

Reg. Vat. 774, 108r-110r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Alfonso de Cuenca, familiar seu, la provisió i la unió a la seva església parroquial de Valdecolmenas de Suso de l’església parroquial de Caracena (“Carazena”) i Pineda, a la diòcesi de Conca, vacant per la renúncia del mestre Ilario Gentili, clergue de Gènova i notari seu. // El mateix papa concedeix a Ilario, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels beneficis d’Alfonso, que ell mateix i els seus successors li pagaran, i ordena a l’arquebisbe de Ragusa, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De."- "R. Cabredo Theramo"- M. Bonaventura -"Collatum" Ja. de Bonaparte.

Reg. Vat. 781, 282v-284v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís de Perellós, clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix papa el benefici simple perpetu de l’altar de Santa Caterina de l’església de Sogorb. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Lluc Girona (“Gerona”), prebost del monestir de Santa Maria de Manresa, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, per unir-lo a la seva prepositura. // El mateix papa concedeix a Lluís, per les despeses, una pensió anual de vuit ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa prepositura, que Lluc i els seus successors li hauran de pagar, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Vic que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Novembris" -"Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis -P. Gormaz- "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 141r-143r

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mestre Jaume de Casanova, canonge de la diòcesi de València, sotsdiaca, familiar, continu comensal i cubiculari del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del mateix papa la precentoria de l’església de Santa Maria de Xàtiva, a la diòcesi de València, i la canongia amb prebenda de la mateixa església i la de Santa Maria de Bosa, a Sardenya, que posseïa. El papa havia admès la renúncia i havia concedit els beneficis a Melcior de Casanova. // El papa Alexandre VI, per les despeses, concedeix a Jaume una pensió de 30 “librarum turonen. parvorum” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la precentoria i de l’església de Santa Maria, i una altra pensió del mateix valor sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia de Bosa, que Melcior li havia de pagar; i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de València que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Feb." - "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle -V. Gamberia - "Collatum" A. de Magistris
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 781, ff. 134v-136v.

Reg. Vat. 780, 290r-291v

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El mestre Alfonso de Lerma, clergue de Burgos, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, i Jerónimo de Lerma, clergue també de Burgos, havien renunciat en mans del mateix papa els beneficis simples dels llocs de Penilla i de Pozalmuro (“Polzamuro”), a la diòcesi d’Osma. // El papa Alexandre VI admet la renúncia, concedeix els beneficis a Pedro de Berlanga, rector de l’església parroquial de Sant Tomàs de la ciutat de Sòria, a la mateixa diòcesi, i a Alfonso, per les despeses, una pensió anual de 1.200 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església de Sant Tomàs, que Pedro li pagarà, i ordena al degà de l’església d’Oviedo, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Burgos que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. de Molina - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 780, 259r-260v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan [Llopis], bisbe de Perusa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple de l’església de Santa Maria d’Alacant, a la diòcesi de Cartagena, que posseïa i sobre el qual Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in Celio monte”, rebia una pensió anual de 15 ducats d’or de cambra. // El mateix papa admet la renúncia, concedeix el benefici a Juan Fervantes? o Ferrantis? de Sayas, clergue de la mateixa diòcesi, i al cardenal, per les despeses, una altra pensió anual de 15 ducats sobre el deganat de l’església de València, que el mateix bisbe de Perusa, com a possessor, li haurà de pagar, i ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a [Leonello Clericato], bisbe de Concòrdia, i al vicari de l’arquebisbe de València que executin la concessió a favor del cardenal.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 780, 178v-180v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Gaspar de Pertusa, clergue de València, sol•licitador de lletres apostòliques, cubiculari i familiar del papa Alexandre VI, i Francesc “Anue” o “Anve” (?), canonge de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, sobre la possessió de la capellania perpètua dita comensalia de l’altar de Sant Andreu a l’esmentada església, “per clericos seculares teneri solita”. Per arribar a una conclusió, Gaspar havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa Alexandre VI, que havia concedit a Francesc d’unir-lo a la porció canonical que ja posseïa en aquesta església. // El mateixa papa, per les despeses, concedeix a Gaspar una pensió anual de 10 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció canonical i la capellania citades, que Francesc i els seus successors li pagaran, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Tortosa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Jan." - "Gratis pro sollicitatoris" A. de Valle, Jo. De Galves -P. Gormaz - "Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La mateixa butlla amb diferent redacció en reg. Vat. 778, ff. 159v-161r

Reg. Vat. 780, 037v-039r

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’alguns jutges comissionats per [Alonso de Burgos], bisbe de Palència, entre Pedro de Tordesillas, clergue de la mateixa diòcesi, familiar d’Alfonso de Lerma, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, i Fernando del Olivo, clergue de la mateixa diòcesi, sobre la possessió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Tordesillas, a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa. // Com que Pedro havia permès a Fernando que prengués possessió pacíficament d’aquell benefici, el papa Alexandre VI li concedeix una pensió anual de 1.500 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que Fernando li havia de pagar, i ordena al prior de l’església de Burgos, a Juan de Tordesillas, canonge de l’ésglesia de Palència, i a l’oficial de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Gratis pro Deo" Jo. de Galves - R. de Cieza - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 779, 036r-037v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in Celio monte”, havia obtingut una pensió anual de 70 florins “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de la diòcesi de València que Joan [Llopis], bisbe de Perusa, posseïa. Més tard, el mateix bisbe havia renunciat aquells beneficis en mans del papa, que els havia concedit a Joan Jeroni Llopis, clergue de València. // El papa Alexandre VI concedeix al cardenal la mateixa pensió que havia obtingut, que ara Joan Jeroni li pagarà, i ordena a [Giovanni de Sacchis], bisbe de Ragusa, a [Leonello Clericato], bisbe de Concòrdia, i al vicari de l’arquebisbe de València que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Diaco - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 020v-021v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Ignacio de Collantes, clergue de la diòcesi de Sigüenza, doctor en decrets, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Juan Pérez sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de Zaratán (“Zarathani”), prop de la ciutat de Valladolid, a la diòcesi de Palència, que havia estat concedida per l’autoritat apostòlica a Ignacio. Més tard, Ignacio, “concessioni gratie huismodi litteris apostolicis de super non confectis”, havia cedit el benefici en mans del papa, que l’havia concedit a Juan. // El papa Alexandre VI concedeix a Ignacio, per les despeses, una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Juan i els seus successors li pagaran, i ordena a [Alfonso de Burgos], bisbe de Palència, a l’abat del monestir de Valbuena (“Vallisbone”) i al tresorer “secularis et collegiate ecclesie” de la dita ciutat, a la mateixa diòcesi, que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi n. pape" Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" F. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu la súplica, amb data 1493/04/26, conservada al reg. Suppl. 973, ff. 22r-22v, que només es diferencia del contingut d’aquesta butlla perquè el nom de Pérez no és Juan, sinó Alfonso (pot ser un error o referir-se en realitat a una altra persona).

Reg. Vat. 778, 275v-278v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit la canongia amb prebenda de l’església de Palència vacant per la mort d’Ardicino [Della Porta], cardenal prevere de Sant Joan i Sant Pau, a Antonio Talavera, clergue de Tarassona, familiar i continu comensal seu. Antonio, “concessioni gratie huiusmodi litteris apostolicis super ea non confectis”, l’havia cedit en mans del mateix papa, que l’havia concedit a Fernando Alonso de Mondéjar, clergue de la diòcesi de Toledo. // El papa Alexandre VI concedeix a Antonio, per les despeses, una pensió anual de 70 florins “auri de camera”: 20 sobre la dita canongia i 50 sobre el priorat de Santa Maria de la Puente, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi d’Astorga, que Fernando i els seus successors li pagaran, i ordena a [Giovanni Sacchi], bisbe de Ragusa, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis, B. de Ziliano -P. Tuba - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 159v-161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Gaspar de Pertusa, clergue de València, sol•licitador de lletres apostòliques, cubiculari i familiar del papa Alexandre VI, i Francesc Anue?, canonge de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, sobre la possessió de la capellania perpètua dita comensalia de l’altar de Sant Andreu a la dita església, “per clericos seculares teneri solita”. Per arribar a una conclusió, Gaspar havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa Alexandre VI, que havia concedit a Francesc d’unir-lo a la porció canonical que ja posseïa en aquesta església. // El mateixa papa, per les despeses, concedeix a Gaspar una pensió anual de 10 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció canonical i la capellania citades, que Francesc i els seus successors li pagaran, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Tortosa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Augusti", "Gratis pro solicitatore" Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 155v-157r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Martín Zapata, tresorer de l’església de Toledo, notari i familiar seu, una pensió anual de 50 ducats d’or de cambra (“auri de camera”) sobre l’almoina (“elemosinaria”) de l’església de Saragossa que el seu possessor, Joan [Llopis], bisbe de Perusa, li pagarà, i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Augusti", "Gratis de mandato et cetera" Jo Nilis - P. Gormaz- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 034v-036v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Carlos de Medina, clergue de la diòcesi de Salamanca, havia cedit en mans del papa Innocenci VIII un benefici perpetu servitori de l’església parroquial de Bululos [Bullullos] i una porció prestimonial de l’església parroquial de Benefique, a la diòcesi de Sevilla, “litteris apostolicis super illis non confectis”. El mateix papa havia admès la cessió i havia concedit el benefici a Cristóbal de Huela [Huelva?], clergue de la mateixa diòcesi, i la porció a Alfonso García de Rincón o Rincoy, ardiaca del Páramo, a l’església d’Astorga. // El papa Alexandre VI concedeix a Carlos, per les despeses, una pensió sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici servitori perpetu de l’església parroquial del lloc de Marchena, a la mateixa diòcesi, que Cristóbal li haurà de pagar, i una altra sobre l’ardiaconat del Páramo, a l’església d’Astorga, que el mateix Alfonso li haurà de pagar, i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe de Badajoz, i als oficials de Sevilla i Astorga que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro familiari reverendissimi d. vicecancellarii" Jo. Nilis -Phy. Poscus - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 777, 161r-162v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: García Gómez, clergue de la diòcesi de Plasència, posseïa un benefici perpetu simple servitori de l’església parroquial de Sant Joan de la ciutat de Béjar, a la diòcesi de Plasència, que Esteban Sánchez de Hervás (“Ervas”), “qui pro clerico se gerit”, li disputava a la cúria romana davant de diversos auditors. Els mateixos auditors havien dictat sentència dues vegades a favor de García, el qual, “possessione non habita”, havia cedit el dit benefici en mans del papa. // El papa Alexandre VI concedeix el benefici a Álvaro de Mérida, rector de les esglésies parroquials d’Holguera i de Riolobos, i assigna a García una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquelles esglésies, que el mateix Álvaro i els seus successors li pagaran, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a Juan de Fuensalida, canonge de l’església de Toledo, i a l’oficial de Còria que executin la concessió.
 • Redacció: Chri. Corton. // "Gratis pro deo, pro paupere et iuravit, pro rescribendario A. de Mucciarellis, D. Serrano -P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La corresponent súplica, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 967, f. 181r.

Reg. Vat. 777, 101r-103v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit “motu proprio” a Joan [Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, la provisió de la preceptoria de la “domus” de Sant Antoni de la diòcesi d’Alby, a França, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort de Gerardus Martini. Més tard el cardenal, “litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit en mans del mateix papa la dita preceptoria, que la va concedir a Antoni, abat del monestir de Sant Antoni del mateix orde, a la diòcesi de Vienne. // El papa concedeix al cardenal, per les despeses, una pensió anual de 70 florins d’or de cambra sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita preceptoria, que el mateix abat Antoni li pagarà, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Alby que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Phy. Poscus -"Collatum" D. de Attavantis

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies