Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 778, 291v-293r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Sancho García de Medina, canonge de Cartagena i familiar del papa Alexandre VI, i Antonio Gómez, clergue de la diòcesi de Salamanca, sobre la possessió d’una integra porció de l’església de Salamanca. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a a una conclusió, Sancho havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del mateix papa, que l’havia concedit a Antonio. // El papa Alexandre VI concedeix a Sancho, per les despeses, una pensió anual de 24 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa porció, que el mateix Antonio li pagarà, i el “ius regredendi” en la possessió de la porció, i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, a Diego Carafa, canonge de l’església de Zamora, i a l’oficial de Salamanca que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n.pape" Jo. Nilis, B. de Ziliano -P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/04/20, es troba al reg. Suppl. 972, ff. 113r-113v; una altra còpia de la súplica, amb data 1493/05/04, al reg. Suppl. 973, ff. 78r-79r.

Reg. Vat. 778, 275v-278v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit la canongia amb prebenda de l’església de Palència vacant per la mort d’Ardicino [Della Porta], cardenal prevere de Sant Joan i Sant Pau, a Antonio Talavera, clergue de Tarassona, familiar i continu comensal seu. Antonio, “concessioni gratie huiusmodi litteris apostolicis super ea non confectis”, l’havia cedit en mans del mateix papa, que l’havia concedit a Fernando Alonso de Mondéjar, clergue de la diòcesi de Toledo. // El papa Alexandre VI concedeix a Antonio, per les despeses, una pensió anual de 70 florins “auri de camera”: 20 sobre la dita canongia i 50 sobre el priorat de Santa Maria de la Puente, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi d’Astorga, que Fernando i els seus successors li pagaran, i ordena a [Giovanni Sacchi], bisbe de Ragusa, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis, B. de Ziliano -P. Tuba - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 264r-265v

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego del Fierro, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial d’Aldehuela de la Vega, a la diòcesi de Segòvia, vacant per la renúncia d’Alfonso de Robles, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Segòvia que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis -P. Gormaz- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 249r-251v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, camarlenc seu, la provisió del monestir de Monsalud (“Montis Salutis”), de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Conca, que mestre Gabriel de Condolinares, clergue i notari seu, posseïa en commenda “quamprimum per cessum vel decessum seu quamvis aliam dimissionem prefati Gabrielis commendatarii illius commenda cessante adhuc eo quo ante commendam ipsam vacabat modo vacare contigerit”, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de Conca que executin la concessió i que s’assegurin que la comunitat i els vassalls del monestir reconeguin i serveixin el cardenal com a nou abat comendatari.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 234r-236r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Tortosa que executin la possessió de l’església parroquial del castell d’Artana, a la diòcesi de Tortosa, vacant per la mort de Gaspar Ximenis (“Ximenez”), a favor de Pere Montal, familiar seu i rector de l’església parroquial de l’Alcora (“La Halchora”), a la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Crothon." // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis, B. de Ziliano - S. Tassinus -"Collatum" F. de Attavantis
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 974, f. 81r.

Reg. Vat. 778, 215r-217v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la canongia amb prebenda de l’església d’Àvila i l’església parroquial d’El Barraco i molts altres beneficis simples servitoris i porcions prestimonials, a les diòcesis d’Àvila i Còria, vacants per la mort de Fernando González de Ávila, i ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i als oficials d’Àvila i de Còria que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis -P. Gormaz -"Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 211r-212v

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Christophe de Latuade], bisbe de Glandèves, a Giovanni Battista de Ferraris, canonge de l’església de Mòdena, i a l’oficial de Segòvia que executin la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Segòvia “graduatorum nuncupati” que Juan de la Cerda de Quintanapalla, clergue de la mateixa diòcesi, havia dexat vacant, a favor d’Alfonso de Mora, clergue de la diòcesi de Toledo, mestre en teologia, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito in Macello i vicecanceller pontifici.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Crothon." // -"Gratis de mandato etc." Jo. Nilis - B. de Zerbis -"Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 209v-210v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Bernat Marromà, àlies Lambart, familiar i continu comensal seu, la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial de la Pobla i de Benagéber (“Benagnazer”), a la diòcesi de València, vacant per la mort de Jeroni Dassió, el seu últim possessor, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de València que executin la possessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Crothon." // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis - P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 207v-209r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Matteo de Porta, capellà del papa Innocenci VIII i auditor del sacre palau apostòlic, entre Bernardino de Algaz, clergue d’Osca, familiar i continu comensal de [Roderic Borja], aleshores cardenal portuense i vicecanceller pontifici, i Luis Remiro, sobre la possessió de l’església parroquial de Molinos, a la diòcesi de Saragossa, que estava vacant. Com que la causa restava indecisa, el mateix papa havia concedit a Luis el benefici i a Bernardino, per les despeses, una pensió anual de cinc florins “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Luis i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu minime confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Bernardino i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, al prior de l’església col•legiata de Santa Maria d’Alcanyís (“Alchanisio”), a la diòcesi di Saragossa, i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" Jo. Nilis, B. de Ziliano -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 204r-207r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Lerma, clergue de Burgos, d’11 anys d’edat i nebot de mestre Alfonso de Lerma, escriptor i familiar seu, una dispensa per obtenir qualsevol tipus de benefici en les ciutats i diòcesis d’aquests regnes i ordena al tresorer de l’església de Palència, al “scolastico” de l’església de Burgos i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" Jo Nilis -R. de Valladolid -"Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 199r-200r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Bernat Marromà, àlies Lambart, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici perpetu de l’altar de Santa Eulàlia de l’església de València, vacant per la mort d’Antoni Lurier, el seu últim possessor, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de València que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis -P. Gormaz-"Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 195r-197r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mestre Martín Zapata, notari i cubiculari, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Juan de Carmona, àlies de Bilches (“Vilchis”), també familiar i continu comensal seu, havien renunciat en mans del papa, respectivament, la canongia amb prebenda a la diòcesi de Segòvia i la canongia amb prebenda a la diòcesi de Dolia, a Sardenya, que posseïen “ex causa permutationis”. // El papa Alexandre VI admet la renúncia, concedeix a Martín la provisió del benefici de Juan, i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Dolia que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc. "Jo Nilis-P. Gormaz -"Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu reg. Vat.778, ff. 146v-148r.

Reg. Vat. 778, 193v-195r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Carmona, àlies de Bilches, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal seu, una pensió anual de dotze ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’un perpetu benefici servitori de l’església parroquial d’Alanís, a la diòcesi de Sevilla, que Martín Zapata, tresorer de l’església de Toledo i beneficiat de la mateixa església d’Alanís, li pagarà, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis - P. Gormaz- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 191r-193v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], bisbe de València, la provisió del priorat de Liffré (“Liffreyo”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Rennes, vacant per la mort de Robert [d’Espinay], bisbe de Nantes, el seu últim possessor, i ordena a [Giovanni Antonio di Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Rennes que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. Robini- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 188r-188v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan d’Aragó], bisbe d’Osca, i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió d’una pensió de 24 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’ardiaconat de Belchite, a l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, a favor de mestre Gonçal Roís, ardiaca de l’església de Lleida i doctor en decrets.
 • Redacció: P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 186v-188r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia extingit dues pensions: una anual de 50 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’ardiaconat de Belchite, a l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, a favor de Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, que Martín Zapata, clergue de la diòcesi de Tarassona, possessor, li havia de pagar, i una altra sobre la sisena part dels fruits, les rendes i els ingressos del monestir de Benartares?, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Palència, a favor de mestre Gonçal Roís, ardiaca de l’església de Lleida, doctor en decrets, escriptor i familiar del papa, que el mateix arquebisbe de Cosenza, possessor, li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, per les despeses, concedeix a Gonçal una altra pensió de 24 ducats sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix ardiaconat de Belchite, que Martín i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Crothon".
 • Observacions: La corresponent súplica amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 967, ff. 253v-254r .

Reg. Vat. 778, 185r-186r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaume Savartés, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial de Todollella, a la diòcesi de Tortosa, vacant per la mort de Lluís Santapau, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de Tortosa i Vic que executin la possessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] Crothon. // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis - S. Gerona- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 166r-168r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], bisbe de València, la provisió de la cantoria de l’església de Rennes, vacant per la mort de Robert [d’Espinay], bisbe de Nantes, el seu últim possessor, i ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Rennes que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. Maius - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 164r-165v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Marcos Barzona, prevere de la diòcesi de Toledo, la llicència per erigir i edificar un hospital per a pobres i persones discapacitades amb una capella, administrat per una confraria, en algunes cases i llocs que ell posseïa a la ciutat de Toledo i al lloc de Marialisa, a la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "crothonien." // "Septembris", "Gratis de mandato et cetera" Jo. Nilis -N. Casanova - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 159v-161r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Gaspar de Pertusa, clergue de València, sol•licitador de lletres apostòliques, cubiculari i familiar del papa Alexandre VI, i Francesc Anue?, canonge de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, sobre la possessió de la capellania perpètua dita comensalia de l’altar de Sant Andreu a la dita església, “per clericos seculares teneri solita”. Per arribar a una conclusió, Gaspar havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa Alexandre VI, que havia concedit a Francesc d’unir-lo a la porció canonical que ja posseïa en aquesta església. // El mateixa papa, per les despeses, concedeix a Gaspar una pensió anual de 10 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció canonical i la capellania citades, que Francesc i els seus successors li pagaran, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Tortosa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Augusti", "Gratis pro solicitatore" Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 155v-157r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Martín Zapata, tresorer de l’església de Toledo, notari i familiar seu, una pensió anual de 50 ducats d’or de cambra (“auri de camera”) sobre l’almoina (“elemosinaria”) de l’església de Saragossa que el seu possessor, Joan [Llopis], bisbe de Perusa, li pagarà, i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Saragossa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Augusti", "Gratis de mandato et cetera" Jo Nilis - P. Gormaz- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 151v-153r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Alfonso de Falces, clergue de la diòcesi de Conca, i Jerónimo de Illescas, clergue de la diòcesi de Toledo, sobre la possessió del perpetu benefici simple servitori de l’església parroquial de Morente, a la diòcesi de Còrdova, que havia acabat en sentència definitiva a favor de Jerónimo. Més tard, el papa Innocenci VIII havia concedit a Alfonso, per les despeses i perquè no recorregués en apel•lació, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici, que Jerónimo i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Alfonso i ordena a [Enrique Manrique de Lara], bisbe de Còrdova, al degà de l’església d’Oviedo i a l’ardiaca de Robleda, de la diòcesi d’Astorga, que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Nilis, B. de Ziliano- P. Gormaz- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 148r-150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre concedeix a Alfonso de Robles, clergue de la diòcesi de Lleó, familiar, continu comensal i palafrener (“parafrenarius”) seu, una dispensa per acumular més beneficis i oficis al mateix lloc que deroga els estatuts i les pràctiques eclesiàstics vigents.
 • Redacció: "Junii" - "Gratis de mandato et cetera" B. Capotius, D. Serrano -P. Gormaz- "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La súplica relativa amb data 1493/05/25 es troba al reg. Suppl. 975, f. 42v.

Reg. Vat. 778, 146v-148r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Carmona, àlies de Bilches (“Vilchis”), familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i mestre Martín Zapata, notari i cubiculari, també familiar i continu comensal seu, havien renunciat en mans del papa, respectivament, la canongia amb prebenda a la diòcesi de Dolia, a Sardenya, i la canongia amb prebenda a la diòcesi de Segòvia, que posseïen “ex causa permutationis”. // El papa Alexandre VI admet la renúncia, concedeix a Juan la provisió del benefici de Martín, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Segòvia que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis - P. Gormaz - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 143r-144r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], bisbe de València, la provisió del priorat d’Izé (“Yseyo”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Rennes, vacant per la mort de Robert [d’Espinay], bisbe de Nantes, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Rennes que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. Robini- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 141v-142v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’abat de Sant Quirze, a Diego de Miranda i a Diego Barahona, canonge de l’església de Burgos, que executin la possessió dels beneficis simples servitoris de Cogollos, Cogollillos i Villota, a la diòcesi de Burgos, que estaven vacants i que Juan Díaz de Villamiel, “pro clerico se gerens”, havia ocupat indegudament, a favor de mestre Alfonso de Lerma, clergue de Burgos, escriptor i familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. de Valladolid- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 778, 128v-129r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de Tortosa i de València que executin la concessió a favor de Gaspar Torrella d’una pensió anual de vuit lliures, moneda de València –tres sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial del lloc d’Onda, a la diòcesi de Tortosa, i cinc sobre els del benefici perpetu sota la invocació del Salvador de l’església parroquial de Santa Caterina, a la diòcesi de València–, que Lluís Perellós i els seus successors li havien de pagar.
 • Redacció: "Gratis de mandato etc." Jo Nilis, B. de Ziliano -R. de Valladolid- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 127r-128v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de mestre Pietro de Accoltis, capellà del papa Innocenci VIII i auditor del sacre palau apostòlic, entre Gaspar Torrella, clergue de València i familiar de [Roderic de Borja], aleshores cardenal bisbe de Porto (“portuense”) i Lluís Perellós, clergue de València, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc d’Onda, a la diòcesi de Tortosa. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Gaspar havia cedit els drets que posseïa sobre el dit benefici en mans del papa Innocenci VIII, que l’havia concedit a Lluís. El mateix papa, per les despeses, havia concedit a Gaspar una pensió anual de vuit lliures, moneda de València –tres sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, i cinc sobre els del benefici perpetu sota la invocació del Salvador de l’església parroquial de Santa Caterina, a la diòcesi de València–, que el mateix Lluís i els seus successors li havien de pagar.// El papa Alexandre VI, “super illis eiusdem predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió a Gaspar.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg.Vat. 778, 125r-126v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En la fundació de la sagristia de l’església de Càller, “que de iure patronatus laicorum existit”, s’establia que només l’obtindrien els canonges de la mateixa església i els parents del fundador. Després de la mort d’Antonio “Jacobi”, el seu últim possessor, el papa Innocenci VIII havia derogat aquests privilegis i l’havia concedit a Bernardino de Algaz, menor d’edat, clergue de la diòcesi d’Osca, nebot de mestre Lorenzo de Algaz, escriptor de lletres apostòliques, i familiar de [Roderic de Borja], aleshores cardenal bisbe de Porto i vicecanceller pontifici. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsi Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Bernardino i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Ramon de Leonis], bisbe de Dolia, a Sardenya, i al vicari de l’arquebisbe de Càller que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo Nilis, B. de Ziliano -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 122v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a Carles VIII, rei de França, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], bisbe de València, com a nou administrador de la diòcesi de Nantes.
 • Redacció: M. Robini- "Collatum" D. de Attavantis

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies