Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 776, 102r-104r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gómez González, canonge de Salamanca, una dispensa per poder obtenir qualsevol altre tipus de benefici amb algunes prerrogatives.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Aprilis" - B. Capotius, D. Serrano - A. de Lerma- "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 773, 239r-240r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan [Llopis], bisbe de Perusa, una dispensa per tal de mantenir els fruits, les rendes i els ingressos del seu deganat de València i dels beneficis que obtindrà, juntament amb els derivats de la diòcesi que posseeix.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape" R. de Cabredo - F. de Valencia - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 781, 248r-252r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Juan Sánchez de Collades o Collados, canonge de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, nebot de mestre Rodrigo de Valladolid, familiar i escriptor seu, per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes i altres prerrogatives, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a l’ardiaca de Robleda, a la diòcesi d’Astorga, i al tresorer de la diòcesi de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Gratis pro nepote scriptoris" Jo . Nilis -A. de Lerma - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 011v-014v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Toribio Alonso (“Alfonsi”), clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de mestre Pedro de Sevilla, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la concessió.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Septembris" - "Gratis pro Deo" R. Cabredo Theramo - Phy. Poscus - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 009r-011r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Álvaro de Bracamonte (“Branchamont”), clergue de Salamanca, familiar i continu comensal seu, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Salamanca que executin la concessió.
 • Redacció: L. Trottus // "Feb." - "Gratis de mandato etc." A. de Valle - Jo. Cotini - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 297r-303r

 • Signatura:
 • Data: 1493/11/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Enrique de Ágreda, ardiaca de Jerez (“Xeritio”), a l’església de Sevilla, familiar i continu comensal seu, per obtenir qualsevol tipus de benefici en qualsevol ciutat i diòcesi d’aquells regnes i ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al prior del priorat de Lascuevas”? que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis, B. de Ziliano - S. Gerona - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 251v-255r

 • Signatura:
 • Data: 1493/12/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Felip d’Arinyo (“Arynno”), clergue de la diòcesi de Lleida, sol•licitador de lletres apostòliques, familiar seu i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes i altres prerrogatives, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caizzo, i a l’oficial de Lleida que executin la concessió.
 • Redacció: Jacobus Picherier // "Gratis pro sollicitatore", A. de Valle -P. Tuba - "Collatum"F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 050r-054v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Diego de León, clergue de la diòcesi de Lleó, familiar i continu comensal d’Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i ordena a [Diego Melendez de Valdés], bisbe d’Astorga, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Lleó que executin la concessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Cothron." // "Gratis pro Deo" Jo. Nilis - R. de Valladolid - "Collatum" N. Castello

Reg. Vat. 779, 026r-027v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Francisco González, “scolastico” de l’església de Santa Maria de la ciutat de Valladolid, a la diòcesi de Palència, acòlit seu i germà de mestre Rodrigo de Valladolid, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Gratis pro fratre scriptoris" Jo Nilis, B. de Ziliano - S. Portius- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 204r-207r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Lerma, clergue de Burgos, d’11 anys d’edat i nebot de mestre Alfonso de Lerma, escriptor i familiar seu, una dispensa per obtenir qualsevol tipus de benefici en les ciutats i diòcesis d’aquests regnes i ordena al tresorer de l’església de Palència, al “scolastico” de l’església de Burgos i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" Jo Nilis -R. de Valladolid -"Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 148r-150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre concedeix a Alfonso de Robles, clergue de la diòcesi de Lleó, familiar, continu comensal i palafrener (“parafrenarius”) seu, una dispensa per acumular més beneficis i oficis al mateix lloc que deroga els estatuts i les pràctiques eclesiàstics vigents.
 • Redacció: "Junii" - "Gratis de mandato et cetera" B. Capotius, D. Serrano -P. Gormaz- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 037r-040v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Andrés Martínez, clergue, familiar i continu comensal d’Antonio de Acuña (“Cunna”), escriptor de lletres apostòliques, perquè pugui administrar i gaudir dels fruits del benefici simple servitori de l’església parroquial de Santa Maria de la ciutat de La Revilla (“Rebilla”), a la diòcesi de Burgos, que havia obtingut, i posseir qualsevol altre tipus de benefici en qualsevol ciutat i diòcesi d’aquells regnes, i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, i a l’ardiaca de l’església de Burgos que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro deo" B. Capotius -R. de Valladolid - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 021v-024v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Alfonso Carrillo de Alarcón, clergue de la diòcesi de Conca, per obtenir qualsevol tipus de benefici en qualsevol ciutat i diòcesi dels dits regnes i ordena a [Alfonso de Burgos], bisbe de Palència, a l’ardiaca d’Alarcón i a l’oficial de Toledo que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 775, 240r-243r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis i, en els estatuts sinodals de l’església de Palència en particular, que només hi obtindrien dos beneficis patrimonials. // El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Tordesillas, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de mestre Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i més d’un benefici patrimonial en aquella diòcesi, i ordena al tresorer i a Juan de Tordesillas, canonge de l’església de Palència, i a l’oficial de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro deo" B. Capotius -Phy. Poscus - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 772, 155v-156v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Cèsar Borja, “electo pampilonen.”, del seu defecte d’edat i per allò que està escrit en els estatuts i les pràctiques de l’església de València i del monestir de Valldigna per tal que pugui accedir immediatament als seus govern i administració.

Reg. Vat. 772, 155r-155v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Cèsar Borja, “electo valentino”, sobre la possessió de “catholico antistite gratiam et communionem” necessària per administrar l’església valenciana.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies