Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 940, 237r-238v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: [Alfons d’Aragó], arquebisbe de Saragossa, el clergat de la província de Saragossa, i els procuradors, síndics i ecònoms d’aquest clergat havien exposat al papa Alexandre VI que entre ells, d’una banda, i, de l’altra, alguns càrrecs, oficials, comunitats i habitants (“justiciam, juratos, procuratores, tertiarios, primiciarios, collectores, arendatores ac universitates et collegia, incollas quoque inhabitatores”) de les terres de Daroca, Terol (“Turolii”) i Calataiud (“Calataiubii”), i de les viles i llocs de Mosquerola, Alcanyís (“Alcaniz”), Montalbán (“Montisalbani”) i Casp, en aquesta província, s’havia obert una causa sobre l’aportació de la dècima o subsidi per a la guerra de Granada, que els laics afirmaven que no havien de pagar. El jutge va dictar una sentència definitiva a favor dels laics, que el bisbe i el clergat van apel·lar davant la seu apostòlica. Més tard, el papa Innocenci VIII va assignar la causa d’apel·lació a Antonio [de Grassi], bisbe tiburtí, que va morir poc després. La causa va passar llavors a Achille de Grassis, que no va arribar a cap conclusió. A continuació es va crear una comissió per jutjar la causa, formada per Sancho de “Acenis” [Acebes o Aceves], ardiaca de l’església de Palència i vicari del mateix bisbe, Martín de “Lonaga” [Lanaja] i Galcerán Ferrer, ciutadans de Saragossa i “legum doctores”, que van estar d’acord amb el bisbe i el clergat. // El papa Alexandre VI confirma tot el que s’havia decidit durant el pontificat del seu predecessor i ordena a l’abat del monestir de Santa Fe, a la diòcesi de Saragossa, que ho executi.
 • Redacció: B. - Jo. De Ferraris // B. XXXX. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, ff. 77v-078r.

Reg. Lat. 940, 217v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego Osorio, senyor del lloc de Villahán, a la diòcesi de Burgos, germà del mestre Antonio de Acuña (“Cunna”), escriptor i familiar seu, de poder escollir un prevere adequat que sigui el seu confessor.
 • Redacció: N. - Jo Crothon (escrit a l'esquerra) // N. "Gratis pro fratre scriptoris" . Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 202r-204v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Martín de Acuña (“Acunia”), cavaller (“militi”) i senyor del lloc d’Hoyales, a la diòcesi d’Osma, la llicència per construir i dotar amb els seus béns un hospital per als pobres al castell (“oppido”) d’Aranda de Duero, a la diòcesi d’Osma, i el “jus patronatus et presentandi” una persona adequada per administrar-lo.
 • Redacció: N. - Jo. de Ferraris // N. "Gratis de mandato". Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 179r-179v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego Osorio, senyor del lloc de Villahán, a la diòcesi de Burgos, germà del mestre Antonio de Acuña, escriptor i familiar seu, de poder tenir un altar portàtil en què el prevere que esculli pugui celebrar els oficis divins en un lloc adequat.
 • Redacció: N. Crothon. (escrit a l'esquerra) // N. "Gratis pro fratre scriptoris". Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 154v-155r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Cartagena [Bernardino López de Carvajal] i de Badajoz [Juan Ruiz de Medina] i a l’oficial de Burgos que executin la concessió a favor del mestre Antonio de Acuña (“Cunna”), ardiaca de l’església de Burgos, “decretorum doctori”, escriptor i familiar seu, de poder escollir una persona adequada que s’encarregui del “visitationis officium” a les esglésies, els monestirs i altres llocs eclesiàstics dins dels límits del seu ardiaca durant tres anys.
 • Redacció: L. "Gratis pro socio". Trottus prothonotarius (f. 155r)

Reg. Lat. 940, 154r-154v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Antonio de Acuña (“Cugna”), ardiaca de l’església de Burgos, “decretorum doctori”, escriptor, familiar i continu comensal seu, així com cubiculari, de nomenar una persona adequada que s’encarregui del “visitationis officium” a les esglésies, els monestirs i altres llocs eclesiàstics dins dels límits del seu ardiaconat durant tres anys.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris, F. de Parma (f. 154r)
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, però amb la matèria “indultum”, es troba al reg. Suppl. 972, f. 215r.

Reg. Lat. 940, 137v-138v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Rímini [Giacomo Passarelli] i d’Amelia (“Amilien.”) [Cesare Nacci], i a l’oficial de Barcelona que executin a favor de Bartomeu Fàbregues la concessió d’una pensió anual de 20 florins “auri de Camera”: vuit sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici perpetu de l’altar de Santa Maria Magdalena situat a l’església de Barcelona, vuit sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial dels Sants Abdó i Senén i quatre més sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Antoni de Gelida (“Gillida”), a la diòcesi de Barcelona, que Pere Mafre, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: L. VII. V. Trottus prothonotarius (f. 138v)

Reg. Lat. 940, 136v-137v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartomeu Fàbregues, clergue de Barcelona, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici perpetu de l’altar de Santa Maria Magdalena situat a l’església de Barcelona, que el mateix papa després havia concedit a Pere Mafre, prevere de Barcelona. Innocenci VIII, per les despeses, també havia concedit a Bartomeu una pensió anual de 20 florins “auri de Camera”: vuit sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’esmentat benefici, vuit sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial dels Sants Abdó i Senén de Cornellà, i quatre més sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Antoni de Gelida (“Gillida”), a la diòcesi de Barcelona, que Pere, com a possessor, i els seus successors li haurien de pagar. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la concessió de la pensió a favor de Bartomeu.
 • Redacció: L. - B. de Maffeiis, Jo. Bufolinus (f. 136v)

Reg. Lat. 940, 121v-122r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Alfonso de Uceda (“Uzeda”), clergue de la diòcesi de Sevilla, sobre el seu “defectum natalium” perquè pugui obtenir tots els ordes sagrats i qualsevol tipus de benefici.
 • Redacció: N. - B. de Maffeiis // N. XX. Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 940, 117r-119r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer, havia cedit en les mans del papa Alexandre VI la preceptoria “domus Sepulcri Dominici Jerosolimitani”, de l’orde de Sant Agustí, “in suburbiis legionen.”. // El mateix papa admet la cessió i concedeix a Fernando de Fonseca, canonge de l’església de Conca, la provisió de l’esmentada preceptoria perquè pugui unir-la al priorat del mateix Sant Sepulcre del castell (“oppidi”) de Toro, a la diòcesi de Zamora, que ja posseeix.
 • Redacció: B. - B. de Maffeiis // B. "Gratis de mandato sanctissimi Domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/12, es troba al reg. Suppl. 974, ff. 162r-162v.

Reg. Lat. 940, 115v-116v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, i als oficials de Toledo i Sigüenza que executin a favor de Fernando de Fonseca, canonge de Conca, la concessió d’una pensió anual de 120.000 morabatins (“morapetinorum”) sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mensa episcopal de Conca que Raffaele [Riario], cardenal diaca de San Giorgio “ad velum aureum”, com a administrador de la diòcesi, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Bagarothus (f. 116v)

Reg. Lat. 940, 114r-115v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, a qui ja havia dispensat el seu “defectum natalium” per ser fill del bisbe de Conca, una pensió anual de 120.000 morabatins (“morapetinorum”) sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mensa episcopal de Conca que Raffaele [Riario], cardenal diaca de San Giorgio “ad velum aureum”, com a administrador de la diòcesi, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, F. de Parma (f. 114r)

Reg. Lat. 940, 060r-061v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Durant el pontificat d’Innocenci VIII, per saldar els deutes contrets amb alguns creditors pel monestir de Sant Joan de la Penya, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Jaca, s’havia concedit al seu abat Francesco [Casisi o Casis] una “licentia arrendandi” els fruits del mateix monestir durant tres anys. L’abat havia satisfet la majoria dels creditors, però un havia continuat molestant-lo. // El papa Alexandre VI, a petició dels reis d’Espanya, concedeix a Francesc que pugui llogar durant dos anys més els fruits del monestir i una pensió anual perquè no se’l molesti més.
 • Redacció: N. - N. Bregeon // N. XXXXI. Episcopus Ypor.
 • Observacions: L’abat consta com a “Francisco Casisi” o “Casis” en documentació castellana dels s. XVI-XVII.

Reg. Lat. 940, 059v-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà i a l’ardiaca de Sarrablo (“Sarraublo”), a l’església d’Osca, i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin el que ha escrit en les lletres enviades al prior i al capítol de l’església de Santa Maria de Barbastre, a la diòcesi d’Osca.
 • Redacció: N. LX. X. Episcopus Ypor. (f. 60r)

Reg. Lat. 940, 058r-059v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: [Joan d’Aragó i Navarra], bisbe d’Osca, i el prior i el capítol de l’església secular i col·legiata de Santa Maria de “Barbastro” [Barbastre], a la diòcesi d’Osca, havien exposat al papa Alexandre VI que el bisbe, per augmentar els fruits de l’esmentada església, havia suprimit una de les seves prebendes per oferir els seus fruits, rendes i ingressos a la mensa del capítol i, per augmentar el culte, havia establert quatre “loca servitia nuncupata” per a quatre persones de la mateixa església: un ofici de cantor, un altre d’organista i dos “loca” més per als preveres. // Alexandre VI confirma tot el que el bisbe havia concedit.
 • Redacció: N. -N. Bregeon (f. 58r)

Reg. Lat. 940, 007v-008v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Antonio Ursi], bisbe de Canea, a [Bernardino Venier], bisbe de Chioggia, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió a favor de Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, d’una pensió de 50 florins sobre els fruits de l’ardiaconat de Reina, a la diòcesi de Sevilla, i una altra de 130 florins “auri de Camera” sobre la mensa arxiepiscopal de Cosenza que Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. "Gratis pro persona cardinalis". Episcopus Ypor. (f. 8v)

Reg. Lat. 940, 006r-007v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI -com que Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, havia cedit en les seves mans l’ardiaconat de Reina, a la diòcesi de Sevilla, que després havia estat concedit a Andrea d’Odono, clergue de Gènova- concedeix a Giovanni, per les despeses, una pensió anual de 50 florins sobre els fruits de l’esmentat ardiaconat i una altra de 130 florins “auri de Camera” sobre la mensa arxiepiscopal de Cosenza que Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. - Jo. De Ferraris, S. de Castello (f. 6r)
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 153v. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Lat. 939, ff. 53v-55r.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies