Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 940, 114r-115v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, a qui ja havia dispensat el seu “defectum natalium” per ser fill del bisbe de Conca, una pensió anual de 120.000 morabatins (“morapetinorum”) sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mensa episcopal de Conca que Raffaele [Riario], cardenal diaca de San Giorgio “ad velum aureum”, com a administrador de la diòcesi, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, F. de Parma (f. 114r)

Reg. Lat. 940, 006r-007v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI -com que Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, havia cedit en les seves mans l’ardiaconat de Reina, a la diòcesi de Sevilla, que després havia estat concedit a Andrea d’Odono, clergue de Gènova- concedeix a Giovanni, per les despeses, una pensió anual de 50 florins sobre els fruits de l’esmentat ardiaconat i una altra de 130 florins “auri de Camera” sobre la mensa arxiepiscopal de Cosenza que Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. - Jo. De Ferraris, S. de Castello (f. 6r)
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 153v. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Lat. 939, ff. 53v-55r.

Reg. Lat. 938, 251r-252v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego de Peñaranda, rector de l’església parroquial de Sant Miquel del castell (“opidi”) de Peñaranda, a la diòcesi d’Osma, a petició de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, una pensió anual de 12 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos del lloc i de la porció canonical de l’església d’Osma, de l’orde de Sant Agustí -sobre la qual Juan de Villa Faria, clergue de la diòcesi de Lleó, ja percebia una altra pensió-, que Pedro Sánchez de Segovia, canonge d’Osma -que la posseïa per concessió del cardenal després que quedés vacant per la mort de Marcos Fernández, el seu últim possessor-, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N.- L. Puccius, B. de Perusia (f. 251r)

Reg. Lat. 938, 104r-105v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Pedro Gormaz junior, clergue de la diòcesi de Saragossa, nebot de Pedro Gormaz, escriptor de lletres apostòliques, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Daroca, a la mateixa diòcesi, que Leonardo d’Azagra (“Acagra”), àlies Cristián, com a possessor per la renúncia de Pedro Gormaz a les mans del mateix papa Innocenci, i els seus successors l’hauran de pagar. // El papa Alexandre VI, que testifica que no hi va haver lletres sobre el fet, confirma el que va establir el seu predecessor.
 • Redacció: N. - Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 104r)

Reg. Lat. 935, 241r-242r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristóbal de Merodio, clergue de la diòcesi de Toledo, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Sant Pere del castell (“opidi”) d’Anguita, a la diòcesi de Sigüenza. El papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Ascensio Martínez, prevere de la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI concedeix a Cristóbal, per les despeses, una pensió anual de 4.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Ascensio i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B.- L. Puccius, B. de Perusia (f. 241r)

Reg. Lat. 935, 204r-205v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Aranda, canonge de Còrdova, familiar i continu comensal seu, una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció íntegra de l’església de Jaén, que Pedro Lópiz, com a possessor de la mateixa per la renúncia de Francisco de Aranda, i els seus successores li pagaran.
 • Redacció: B.- F. de Parma, S. de Castello (f. 204r)

Reg. Lat. 935, 189r-190r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho Buves o Bunes, clergue de la diòcesi de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un cert benefici simple perpetu anomenat porció a l’església parroquial de Sant Salvador de la vila Exee Militum [Ejea de los Caballeros], a la diòcesi de Saragossa. El papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Juan de Sangorrín, clergue de la mateixa diòcesi, com ho demostren altres lletres papals. // Alexandre VI concedeix a Sancho, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquesta porció, que Joan i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. - B. de Maffeis, F. de Parma (f. 189r)

Reg. Lat. 935, 095r-096r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Sánchez, clergue de la diòcesi de Toledo, havia exposat al papa Alexandre VI que s’havia obert una causa davant d’un cert jutge entre ell i Gonzalo Martínez, rector de l’església parroquial del lloc de Sarracín, a la diòcesi de Sigüenza, sobre la possessió de la mateixa església. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, s’havia arribat a una concòrdia per la qual Gonzalo romania en possessió pacífica de l’església. // Alexandre VI concedeix a Alfons, per les despeses, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església, que Gonzalo i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. - N. Bregeon , B. de Maffeis (f. 95r)

Reg. Lat. 935, 048r-049r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro González de San Vicente, prevere de la diòcesi de Burgos, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Santa Maria del castell (“opidi”) de Miedes, a la diòcesi de Sigüenza. El papa havia admès la renúncia i havia concedit de nou el benefici en qüestió a Lorenzo Martínez, clergue de la mateixa diòcesi. // El mateix Alexandre VI concedeix a Pedro, per les despeses, una pensió anual de 6.000 morabatins: 4.000 sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Miedes i 2.000 sobre els d’una altra església parroquial “etiam” de Santa Maria de Cannamares [Cañamares], a la mateixa diòcesi, que Pedro Martínez posseïa. La pensió la pagaran Lorenzo i Pedro Martínez i els seus successors.
 • Redacció: B. - B. de Maffeis, P. de Castello (f.48r)
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, ff. 41v-42r.

Reg. Lat. 935, 036v-037v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Baxón, prevere de la diòcesi de Cadis, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI una mitja porció de l’església de Cadis. El papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Fernando Suárez, clergue de Cadis. // El mateix Alexandre VI concedeix a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del dit benefici que Fernando, com a nou possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. - C. Millinus, B. de Maffeis (f. 36v)
 • Observacions: La súplica referent a la provisió de la mitja porció a favor de Fernando es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, ff. 143r-143v

Reg. Lat. 935, 008v-009v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a García, que el mateix dia havia estat elegit bisbe de Laodicea a Síria, una pensió anual de 200 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mensa episcopal de Plasència, amb el consentiment del seu bisbe Rodrigo [de Ávila], perquè la seva diòcesi estava encara parcialment ocupada pels infidels.
 • Redacció: B. - N. Bregeon, B. de Maffeis (f. 8v)

Reg. Vat. 776, 208r-210v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, després de la nova concessió de l’abadia d’Hermedes, a l’església de Palència, que Sancho de Prestines havia renunciat en les seves mans, a favor de García López de Prestines, clergue de Burgos, concedeix “motu proprio” a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito “in Macello” i vicecanceller pontifici, una pensió anual de 70 florins “auri de Càmera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’abadia, que el mateix García li pagarà.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // F. de Castilione - "Collatum" Ja. de Bonapart
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, f. 229r. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 776, ff. 83r-85r.

Reg. Vat. 776, 159v-160v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic, entre Diego del Fierro, clergue de Segòvia i familiar del papa Alexandre VI, i Lorenzo Vaca (“Vacca”), “preceptorem domus Sancti Spiritus”, extramurs de Segòvia, de l’orde de Sant Agustí, sobre la possessió d’aquesta preceptoria. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, el mateix Diego havia cedit en mans del papa els drets que posseïa sobre la preceptoria. // El papa Alexandre VI admet la renúncia, concedeix a Lorenzo la provisió del benefici i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la preceptoria que Lorenzo li pagarà, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, al tresorer de l’església de Zamora i a l’oficial de Segòvia que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" -"Gratis de mandato ect. pro referendario A. de Mucciarellis - Jo. Cotini - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 777, ff. 233r-234r.

Reg. Vat. 776, 046 1v-046 2v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ivón de Illanes, clergue de Conca, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Maguan [Magán], que posseïa a la diòcesi de Toledo. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Juan García, monjo del monestir de Sant Domènec de Gillos [Silos], de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos. // El papa concedeix a Ivón, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del priorat de Sant Martí “extra et prope muros” del lloc de Madrid, del mateix orde, a la diòcesi de Toledo, que Luis Méndez, monjo del citat monestir, com a possessor, li pagarà per raó d’una certa concòrdia entre ell i l’esmentat Juan sobre el priorat.
 • Redacció: Jo. Volaterranus (f. 046 1v) // F. de Valencia (f. 046 2v)

Reg. Vat. 774, 219v-221r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En temps del papa Innocenci VIII s’havia obert una causa entre Diego Guillén (“Guillem”), clergue de Segòvia, familiar de [Giovanni Battista Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, i Miguel Sánchez sobre la possessió de l’església parroquial de Santa Maria de Serranos, a la diòcesi d’Àvila. Per arribar a una conclusió s’havia arribat a una concòrdia entre les dues parts: el papa havia concedit el benefici a Miguel i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la citada església que el mateix Miguel li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Diego.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 781, 022v-024r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mateo Castellón, “preceptori domus de Torret sepulchri dominici jerosolimitan.”, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Tarassona, havia cedit en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat de Larués (“Lamesio”), a la diòcesi de Jaca. El papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Juan de Pomar, clergue de la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI, per les despeses, concedeix a Mateo una pensió anual sobre la canongia amb prebenda de l’església d’Osca que, vacant per la renúncia del mateix Juan de Pomar, havia estat concedida a Enrique de Lobera, prevere de Tarassona, i sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció perpètua de l’església de Tarassona i de les esglésies parroquials “invicem canonice unitarum dicte” d’Alpeñés (“Alpenies”) i Corbatón (“Corvaton”), que el mateix Enrique, possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. de Gavionibus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 974, ff. 239v-240r

Reg. Vat. 778, 186v-188r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia extingit dues pensions: una anual de 50 ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’ardiaconat de Belchite, a l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, a favor de Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, que Martín Zapata, clergue de la diòcesi de Tarassona, possessor, li havia de pagar, i una altra sobre la sisena part dels fruits, les rendes i els ingressos del monestir de Benartares?, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Palència, a favor de mestre Gonçal Roís, ardiaca de l’església de Lleida, doctor en decrets, escriptor i familiar del papa, que el mateix arquebisbe de Cosenza, possessor, li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, per les despeses, concedeix a Gonçal una altra pensió de 24 ducats sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix ardiaconat de Belchite, que Martín i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Crothon".
 • Observacions: La corresponent súplica amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 967, ff. 253v-254r .

Reg. Vat. 778, 151v-153r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Alfonso de Falces, clergue de la diòcesi de Conca, i Jerónimo de Illescas, clergue de la diòcesi de Toledo, sobre la possessió del perpetu benefici simple servitori de l’església parroquial de Morente, a la diòcesi de Còrdova, que havia acabat en sentència definitiva a favor de Jerónimo. Més tard, el papa Innocenci VIII havia concedit a Alfonso, per les despeses i perquè no recorregués en apel•lació, una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici, que Jerónimo i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Alfonso i ordena a [Enrique Manrique de Lara], bisbe de Còrdova, al degà de l’església d’Oviedo i a l’ardiaca de Robleda, de la diòcesi d’Astorga, que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Nilis, B. de Ziliano- P. Gormaz- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 778, 049v-051r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego García de Medina, clergue de la diòcesi de Cartagena, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’una íntegra porció de l’església de Salamanca que Antonio Gómez, el seu possessor per la renúncia de Sancho García –de qui Diego era nebot–, li havia de pagar.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Gormaz

Reg. Vat. 777, 076r-077r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando de Montoya, del lloc de Berantevilla, clergue de la diòcesi de Calahorra, una pensió anual de 8.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, que Fernando Sánchez de Haro, possessor, li pagarà.
 • Redacció: Jo. Crothon.

Reg. Vat. 775, 215r-216r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gaspar Pertusa, clergue de València, doctor en decrets i sol•licitador de lletres apostòliques, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial del lloc d’Alella, a la diòcesi de Barcelona, que Lluís Desplà posseïa i havia de pagar-li, malgrat que Lluís Despont, clergue de València, s’hi oposava davant d’un auditor del sacre palau apostòlic.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies