Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 779, 209v-210r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Giovanni Battista Orsini], bisbe de Cartagena, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Tarassona que executin a favor de Martín de Requena, clergue de Tarassona, la concessió d’una pensió anual de 1.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici presbiterial de l’església de Sant Miquel d’Alfaro, a la diòcesi de Tarassona, que Diego [Ximenes el Royo], actual possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: "Gratis pro Deo" Jo Nilis, B. Zeliano - A. de Lerma, R. de Cieza - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: El papa Alexandre VI havia concedit l’administració de la diòcesi de Cartagena a Giovanni Battista Orsini el 31 d’agost del 1492 (reg. Vat. 772, ff. 031r-031v).

Reg. Vat. 779, 316r-317v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Jerónimo de Bobadilla, clergue de la diòcesi de Salamanca, una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Valdavero i Valdaveruelo, a la diòcesi de Toledo, que Juan de la Poma, possessor, li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis prefati predecessoris eius superveniente obitu littere apostolice confecte non fuerint”, confirma la provisió a favor de Jerónimo i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, a l’ardiaca d’Almazán, a l’església de Sigüenza, i a l’oficial de Toledo que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n." A. de Valle, Jo. de Galves - L. de Molina - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 779, 308v-312r

 • Signatura:
 • Data: 1493/12/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], cardenal diaca de Santa Maria Nova, la provisió de la prepositura de l’església de Cesena i de l’ardiaconat de la de Ravenna, de la canongia amb prebenda de les esglésies de Sant Llorenç i Consilio?, de la mateixa diòcesi de Cesena, i de les esglésies parroquials de San Mauro, de la ciutat de San Mauro, i de Santa Reparata, extramurs de Castrocaro, a més d’altres beneficis als bisbats de Cesena, Forlì, Vicenza, Pàdua, Verona i Brescia, i del priorat de Sant Pau “clausurarum ordinis beate Marie cruciferorum”, a la mateixa diòcesi de Brescia, vacants per la mort de Gaspare Iolindus?, el seu últim possessor; i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. De Turchis - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 304r-305r

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Olalde, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal seu, la provisió de dos beneficis simples, un de l’església parroquial de Sant Jaume de Pancorbo de Finojosa i l’altre de la de Valdeande, a les diòcesis de Burgos i Osma, vacants per la mort d’Alfonso de Burgos, àlies de Celada, clergue i el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Burgos que executin la seva possessió.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Gratis de mandato" Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 297r-303r

 • Signatura:
 • Data: 1493/11/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Enrique de Ágreda, ardiaca de Jerez (“Xeritio”), a l’església de Sevilla, familiar i continu comensal seu, per obtenir qualsevol tipus de benefici en qualsevol ciutat i diòcesi d’aquells regnes i ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al prior del priorat de Lascuevas”? que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis, B. de Ziliano - S. Gerona - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 295r-296v

 • Signatura:
 • Data: 1493/12/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Alfonso Álvarez de Valdés, ardiaca de Gordón, a la diòcesi d’Oviedo, la provisió de la canongia amb prebenda a la mateixa diòcesi vacant per la renúncia de Pedro Gutiérrez de Arcos?, el seu últim possessor. Més tard, Alfonso, “litteris apostolicis de super non confectis “, amb el seu procurador Luis de Peñafiel, escriptor i familiar del papa, havia cedit el benefici en mans d’aquest. // El papa Alexandre VI concedeix a mestre Andrés Vives, canonge d’Oviedo, escriptor i familiar seu, el benefici i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Giovanni Andrea Bocciacci (Boccaccio)], bisbe de Mòdena, i a Rodrigo de Cabredo, canonge de l’església de Lleó, que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 290r-291v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antonio de Fuente, cubiculari, familiar i continu comensal seu, possessor de la vicaria de l’església parroquial de Paules, a la diòcesi de Saragossa, la provisió de l’ardiaconat de Laures, a l’església de Jaca, vacant per la mort de Juan Pomar, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a l’oficial de Jaca que executin la seva possessió.
 • Redacció: Gerona // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 283r-283v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Gonzalo Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, a Fabrizio de Pallis, canonge de l’església d’Alatri, i a l’oficial de Barcelona que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Iscle de les Feixes, a la diòcesi de Barcelona, vacant per la renúncia de Jaume Marromà, a favor de "Johannes" Mengini.
 • Redacció: "Gratis pro Deo juravit" M. de Thebaldis, Jo Cardona -L.Maius -"Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 281v-283r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a "Johannes" Mengini, familiar seu i continu comensal de Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, la provisió de l’església parroquial de “Sancte Iscle de Flexis” [Sant Iscle de les Feixes], a la diòcesi de Barcelona, vacant per la renúncia de Jaume Marromà, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. de Gavionibus

Reg. Vat. 779, 273v-275v

 • Signatura:
 • Data: 1493/11/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Joan [ Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església d’Oviedo vacant per la mort de Juan de Prou (“Pou”?). Més tard el cardenal, “litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit el benefici en mans del mateix papa. // El papa Alexandre VI ordena a [Giovanni Sacchi], arquebisbe de Ragusa, a [Giovanni Andrea Bocciacci (Boccaccio)], bisbe de Mòdena, i al xantre (“cantor”) de l’església de Calahorra que executin la possessió del benefici, ara vacant, a favor de mestre Pere de Bou, ardiaca de Trastamara, a l’església de Santiago de Compostel•la, “litterarum apostolicarum abreviator” i familiar seu.
 • Redacció: Jacobus Picherier // "Gratis pro abreviatore Jo. Nilis - P. Gormaz- "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 268r-269r

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al cantor i a l’escolàstic de l’església de Santa Maria de “Valcolen” [Villalcón?], a la diòcesi de Palència, i a Rodrigo de Cieza, canonge de l’església de Segòvia, que executin la possessió d’un benefici perpetu simple servitori presbiterial anomenat porció íntegra de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Paredes de Nava, vacant per la mort de Pedro Fernández Brusco, prevere de la mateixa església, a favor d’Alfonso de Aragón, clergue de la diòcesi de Palència, batxiller en decrets, fill patrimonial d’aquesta església, familiar i continu comensal del mateix mestre Rodrigo de Cieza, escriptor de lletres apostòliques.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Cothronen." // "Gratis pro Deo iuravit" Jo. Nilis, B. de Ziliano -A. de Lerma - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 251v-255r

 • Signatura:
 • Data: 1493/12/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix una dispensa a Felip d’Arinyo (“Arynno”), clergue de la diòcesi de Lleida, sol•licitador de lletres apostòliques, familiar seu i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes i altres prerrogatives, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caizzo, i a l’oficial de Lleida que executin la concessió.
 • Redacció: Jacobus Picherier // "Gratis pro sollicitatore", A. de Valle -P. Tuba - "Collatum"F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 248v-251r

 • Signatura:
 • Data: 1493/11/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Francisco de Valencia, rector de l’església d’Almeida, escriptor, cubiculari, familiar i continu comensal seu, que les esglésies parroquials de Sant Salvador de la Pomera i de Sant Nicolau de la Cuesca, “invicem canonice unite”, i de Sant Pere de Pozoantiguo, a la diòcesi de Zamora, vacants per la mort de Pedro González de Toro, àlies Aguado, el seu últim possessor, siguin unides a la església que ja posseïa.
 • Redacció: Jacobus Picherier // L. de Molina - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 222v-224r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Benito Valenciano, prevere de Lleó i acòlit del papa Alexandre VI, havia estat acusat per algunes persones davant dels inquisidors de l’herètica pravitat. // El mateix papa reconeix que Benito és bon cristià, l’absol i li concedeix una dispensa per gaudir dels beneficis que ja posseeix i els que posseirà en el futur.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Nilis - A. de Lerma - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 207v-209v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de certs comissaris entre Martín de Requena, clergue de la diòcesi de Tarassona, i Diego Ximenes el Royo, clergue del mateix bisbat, sobre la possessió de dos beneficis, un de simple i l’altre presbiterial, anomenats mitja porció (“dimidii portinonibus nuncupatis”), de l’església de Sant Miquel d’Alfaro (“Alfayo”), a la diòcesi de Tarassona, “invicem ordinaria autoritate unitis”, vacants per la mort de Fernando Gil (“Egidii”), clergue del mateix bisbat. Per arribar a una conclusió, Martín havia cedit els drets que posseïa sobre els dos beneficis en mans del papa Innocenci VIII, que dissolgué la unió i va concedir a Martín el benefici simple i una pensió anual de 1.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici presbiterial que Diego, actual possessor, i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “quod super illis littere dicte Innocentis predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la provisió i la pensió a Martín, familiar i continu comensal de mestre Francisco de Torquemada (“Turrecremata”), escriptor i familiar seu.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Crothon."

Reg. Vat. 779, 203v-205r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Girolamo de Porcariis, capellà del papa Alexandre VI i auditor del sacre palau apostòlic, entre el difunt Marco de Cana, clergue de Palerm “tunc in humanis agentem”, i Michele de Puncello, “qui pro clerico se gerit”, sobre la succentoria de l’església de Palerm, vacant per la renúncia de Cristoforo de Casciono, el seu últim possessor, en mans del papa Innocenci VIII. // El papa Alexandre VI ordena a l’auditor que subrogui Ludovico de Apica, canonge de Palerm i familiar seu, en els drets que Marco posseïa sobre el benefici.
 • Redacció: Sinolfus // "Gratis de mandato" Jo. Nilis -N. Casanova - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 192v-193r

 • Signatura:
 • Data: 1493/11/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Gonzalo [Fernández de Heredia], electe de Tarragona, la provisió de l’església parroquial del lloc de Sant Pere de la “Gurevella” [Lacorvera, després Lacorvilla], a la diòcesi de Saragossa, vacant per la mort de Jaume Garcia de Etera, el seu últim possessor, “sub data videlicet pridie Kalendis julii pontificatus nostri anno primo”. Més tard, el cardenal l’havia cedit en mans del mateix papa, “gratie litteris apostolicis super ea minime confectis”. // El papa Alexandre VI ordena a [Ramon de Leonis], bisbe de Dolia, a Sardenya, a Guillermo Lamberti, canonge de l’església de Nantes, i a l’oficial de Saragossa que executin la possessió del benefici a favor de Johannes Mengini, clergue de la diòcesi de Toul, familiar i continu comensal del bisbe de Tarragona, i ja possessor de l’església de Sant Iscle a la diòcesi de Barcelona.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Gratis pro Deo juravit" Jo. Nilis, B. de Ziliano -P. Gormaz- "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 173v-176r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, amb el consens de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, administrador de la diòcesi d’Osma per autoritat apostòlica, suprimeix la vicaria perpètua de la ciutat de Sòria, a la diòcesi d’Osma, i ordena que s’erigeixi una canongia amb prebenda a l’església de Sant Pere de la mateixa ciutat, que concedeix a Antonio González de San Clemente, clergue de la mateixa diòcesi i batxiller en decrets, familiar i continu comensal de mestre Luis de Peñafiel, escriptor i familiar del mateix papa, que l’havia suplicat juntament amb la vicaria. El mateix papa ordena també a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a Rodrigo de Cabredo, canonge de Lleó, i a l’oficial d’Osma que executin la seva possessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // Jo. Nilis -Jo. de Turchis -"Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 146v-148v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Juan de Andicana, clergue de la diòcesi de Calahorra, la provisió del perpetu benefici simple servitori anomenat mitja porció de l’església parroquial de Santa Maria de Mesquia? [Amescua?], a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Fernando Rodríguez de Araram?, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, “super illis littere dicti Innocentis predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Juan, ara familiar i continu comensal seu, i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Caiazzo, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis -P. Gormaz - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 135r-139r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En temps del papa Innocenci VIII s’havia obert una causa davant d’Achille de Grassis, auditor del sacre palau apostòlic i ara capellà del papa Alexandre VI, entre Sadurní Gerona [Girona] i Joan Crespo, “qui se gerebat pro clerico”, sobre la possessió de la porció canonical de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, vacant per la mort de Miquel “Boscolmioli”, el seu últim possessor, que Sadurní havia obtingut “vigore quarumdem litterarum gratie expectative” concedides pel mateix papa Innocenci malgrat el seu “defectu natalium” i no pertànyer al sacerdoci. Més tard, el mateix papa, per ajudar-lo, li va concedir l’absolució, la dispensa sobre el seu “defectu natalium” i una pròrroga per obtenir els ordes sagrats necessaris per administrar el benefici que posseeix. // El papa Alexandre VI, “super illis littere dicti Innocentis predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, ordena a l’auditor que confirmi les concessions del seu predecessor i, si escau, que executi la possessió del benefici a favor de Sadurní.
 • Redacció: A. de Ballapanibus - "Collatatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 116v-120r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ignacio de Collantes, clergue de la diòcesi de Sigüenza, doctor en decrets, familiar i continu comensal de [Roderic de Borja], cardenal portuense i vicecanceller pontifici, havia informat el papa Innocenci VIII que Alfonso, abat del monestir de Santa Maria d’Óvila, de l’orde cistercenc, a la mateixa diòcesi, tenia una concubina que li havia donat un fill, amb gran escàndol. En conseqüència, el papa havia concedit a Ignacio que pogués acusar Alfonso davant d’un jutge i si el troba culpable, fos privat del monestir, que hauria d’ésser concedit al mateix Ignacio. // El papa Alexandre VI, “super illis littere dicti Innocentis precedessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la concessió a favor d’Ignacio i ordena al prior del monestir de Santa Maria de Villaviciosa, a la diòcesi de Toledo, que l’executi.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] de Crotone // "Gratis de mandato etc." Jo Nilis, B. de Ziliano -P. Gormaz - "Collatum" F. de Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 779, ff. 021v-024r.

Reg. Vat. 779, 103v-107r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antoni Joan Fiella àlies Trope (sic), clergue de la diòcesi de Lleida, aleshores de 15 anys d’edat i nebot del mestre Jaume Fiella, familiar del papa Alexandre VI, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici. // El papa Alexandre VI, “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la dispensa a favor d’Antoni Joan i ordena al degà de l’església de Barcelona, al canonge Antoni Codó, de la mateixa església, i a l’oficial de Lleida que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Gratis pro nepote scriptoris" Jo. Nilis -S. Gerona - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 095v-096v

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Mallorca que executin la possessió de l’església parroquial de Campanet, a la diòcesi de Mallorca, vacant per la mort de Jaume de Fuentes, el seu últim possessor, a favor de Pere Eixartell, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal seu.
 • Observacions: B. de Gavionibus // "Gratis de mandato s.d.n.pape" Jo. Nilis - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 093v-095v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antonio de Santader de Navarrete, clergue, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito in Macello i vicecanceller pontifici, la provisió del benefici simple servitori anomenat mitja porció de les esglésies parroquials de Santa Maria de Navarrete i de Fuenmayor (“Fuent maior”) “invicem canonice iunctis”, a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Pardo, clergue i el seu últim possessor, i ordena a [Luigi Capra], bisbe de Pesaro, a [Christophe de Latuade], bisbe de Glandeves, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Gratis pro familiari reverendissimi domini vicecancellarii" Jo. Nilis -S. Geronae - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 081v-083r

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a Giovanni Battista de Ferraris, canonge de la diòcesi de Mòdena, i a l’oficial de Saragossa que executin la possessió de l’ardiaconat de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, a favor de Martín García, canonge de l’església de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, mestre en teologia, que ja l’havia obtingut del seu predecessor Innocenci VIII en virtut “certe notationis de eo per carissimum in Christo Ferdinandum regem Castelle et Legionis”.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Nilis, B. de Zeliano -P. Gormaz -"Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 064v-066v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de Mallorca que executin la possessió del benefici simple anomenat “diaconil” de l’església parroquial de Santa Eulàlia, a la diòcesi de Mallorca, vacant per la mort de Berenguer Castende, clergue d’aquesta diòcesi, a favor de Pere Eixartell (“Exertell”), clergue de Mallorca, familiar i continu comensal seu, que ja l’havia obtingut del seu predecessor Innocenci VIII.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Gratis de mandato etc." Jo. Nilis - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 058v-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Carmona, àlies de Bilches, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple de l’església parroquial de Santa Caterina del lloc de “Marnatoraf” [Iznatoraf?], a la diòcesi de Jaén, vacant per la mort de Francisco de Cazorla, clergue, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Nepi, i a l’oficial de Jaén que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi domini pape" Jo. Nilis - A. de Ballapanibus - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 779, 050r-054v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Diego de León, clergue de la diòcesi de Lleó, familiar i continu comensal d’Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i ordena a [Diego Melendez de Valdés], bisbe d’Astorga, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Lleó que executin la concessió.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] "Cothron." // "Gratis pro Deo" Jo. Nilis - R. de Valladolid - "Collatum" N. Castello

Reg. Vat. 779, 036r-037v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in Celio monte”, havia obtingut una pensió anual de 70 florins “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de la diòcesi de València que Joan [Llopis], bisbe de Perusa, posseïa. Més tard, el mateix bisbe havia renunciat aquells beneficis en mans del papa, que els havia concedit a Joan Jeroni Llopis, clergue de València. // El papa Alexandre VI concedeix al cardenal la mateixa pensió que havia obtingut, que ara Joan Jeroni li pagarà, i ordena a [Giovanni de Sacchis], bisbe de Ragusa, a [Leonello Clericato], bisbe de Concòrdia, i al vicari de l’arquebisbe de València que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Diaco - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 779, 034r-036r

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Domenico [Della Rovere], cardenal prevere de Sant Climent, la provisió d’una integra porció de l’església de Lleó i del benefici simple servitori de Villalón, a la diòcesi de Lleó, vacant per la mort d’Antonio [Rodríguez], bisbe de Santa Giusta, a Sardenya, familiar i continu comensal del mateix cardenal, el seu últim possessor, i ordena a l’ardiaca de Moya, a la diòcesi de Conca, i al prior “secularis et collegiate” església de Ros, a la diòcesi d’Osma, i a l’oficial de Lleó que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies