Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 781, 118v-120v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Marrades, clergue de València, familiar i continu comensal de Roderic [de Borja], cardenal bisbe de Porto i vicecanceller pontifici, havia renunciat la prepositura de l’església de Mallorca en mans del papa Innocenci VIII, que l’havia concedit a Gabriel Ponts o Ponç, prebost de la mateixa església. El mateix papa, per les despeses, havia concedit a Joan una pensió anual de 70 florins d’or de cambra: 20 sobre la canongia amb prebenda que Gabriel posseïa a l’església de Mallorca, 25 sobre aquesta prepositura i la resta sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’altres beneficis que Gabriel posseïa a la diòcesi de Mallorca, que aquest li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Joan i ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Aprilis" - "Gratis de mandato s.d.n." B. Capotius -L. de Marcellinis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 097r-098v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà de l’església d’Oviedo, a l’ardiaca de Camaces (“Camazes”), a la diòcesi de Ciudad Rodrigo, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió de la canongia amb prebenda de les esglésies de Sant Martí d’Albelda i de Santa Maria La Redonda (“rotunda”) de la ciutat de Logronyo, “invicem canonice unitarum”, vacant per la mort de Diego López de las Nutrias, a favor de Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor i familiar seu.
 • Redacció: L. Trottus // "Gratis pro sotio" Jo. Torquemada - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 095v-097r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als abats del monestirs de Santa Maria de Nájera i de Santa Maria de "Berrera"?, a la diòcesi de Calahorra, i al cantor de la mateixa diòcesi que executin la possessió de les esglésies de Santa Maria de Tómalos, Santa Engracia de Corera, Santa Maria de Villorquite, “prope locum de Vadrati"? [Badarán?] ac heremitorium nuncupata”, i de Santa Maria de Somalo, a la mateixa diòcesi, que Juan Gómez de Tómalos, Martín Martínez de Cocera i Juan Martínez de Bañares (“Vannares”), “qui pro clericis se gerunt”, havien ocupat durant un cert temps, a favor de mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Trottus // L. de Molina - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 095r-095v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Lleó que executin la possessió del benefici simple de l’església parroquial del lloc de Tegiadillo [Tejadillo], a la diòcesi de Lleó, vacant per la mort de Diego de León, a favor de Romero de Neila, clergue de la diòcesi d’Osma, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: "Martii" - "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape" A. de Valle -P. Gormaz - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 094v-095r

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Romero de Neila (“Neyla”), clergue de la diòcesi d’Osma, palafrener, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple de l’església parroquial del lloc de Tegiadilo [Tejadillo], a la diòcesi de Lleó, vacant per la mort de Diego de León, el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 781, 085r-087v

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Sogorb que executin la possessió de l’església parroquial de Vinaixa, a la diòcesi de Tarragona, i del benefici servitori de l’església de Santa Maria de Albarrasí (“Albarrayno”) i de Sogorb, “invicem unite”, vacants per la mort de Fernando Mulo, clergue de la mateixa diòcesi, a favor de Pere Pujol (“Puyol”), clergue de Barcelona, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: L.udovico Podocataro // "Feb." - "Gratis de mandato etc." A. de Valle, Jo Galves - A. de Ballapanibus - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 781, 079r-080r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Com que els inquisidors de l’herètica pravitat tenien dubtes sobre la fe de Juan López, canonge de l’església de Santa Maria dels Corporals de Daroca, a la diòcesi de Saragossa, i sobre la fe dels seus parents i avantpassats, Juan havia obtingut del papa Innocenci VIII un indult per poder administrar el seus beneficis presents i futurs. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma l’indult a Joan.
 • Redacció: Caianus // "Martii" - A. de Valle -A. de Ballapanibus - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 068v-070r

 • Signatura:
 • Data: 1494/03/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Com que Gómez González, “que per clerico se gerit”, havia ocupat la porció de l’església parroquial dels llocs de Guijo de Coria, Galisteo i Morcillo, a la diòcesi de Coria, i l’ardiaconat de Benia, a l’església d’Oviedo, que Pedro de Solís, familiar, continu comensal i cubiculari del papa Alexandre VI, posseïa, aquest va suplicar la seva reintegració davant d’alguns jutges. Al mateix temps, Gómez també havia estat acusat davant dels inquisidors de l’herètica pravitat “occasione criminis heresis et a fide apostasie”. // El papa Alexandre VI concedeix a Pedro que, si els inquisidors troben Gómez culpable, sigui privat del benefici, que li haurà de ser reintegrat a ell mateix.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle -N. Casanova - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 781, 066r-068v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antoni de Sanmartí (“Santo Martino”), frare de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, la provisió d’una preceptoria del priorat de Catalunya del mateix orde (“unam ex preceptoriis dicti Hospitalis a prioratu Cathalonie hospitalis eiusdem dependentibus etiam si generalis existat”), i ordena a [Joan de Castre-Pinós], bisbe d’Agrigent, a [Berenguer de Pau], bisbe de Girona, i a l’oficial de Barcelona que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Febr." -"Gratis de mandato" A. de Valle -S. Gerona - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 061r-063v

 • Signatura:
 • Data: 1493/11/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El priorat de Santa Maria de la Vega, extramurs i a prop de Salamanca, de l’orde de Sant Agustí, havia estat concedit a Luis de Peñafiel, degà de l’església d’Oviedo, per autoritat apostòlica. Més tard, el mateix Luis, “possessione non habita”, havia cedit el benefici en mans del papa Innocenci VIII, que l’havia concedit a Oliviero [Carafa], cardenal sabinense. Però el cardenal també va cedir el benefici en mans del papa “litteris apostolicis super eo non confectis”. // El papa Alexandre VI uneix el priorat al monestir de Sant Isidre, a la diòcesi de Lleó, i el concedeix a mestre Juan de León, clergue de la mateixa diòcesi, notari seu i abat del mateix monestir.
 • Redacció: Giovanni [de Viterbo], [bisbe] de Crotone - "Decembris" -Jo. Nilis, B. de Ziliano -A. de Ballapanibus - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 781, 032r-033v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antonio de Segovia, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, una pensió anual sobre certs llocs i una porció canonical de l’església d’Osma, de l’orde de Sant Agustí, que Bartolomé de Gormaz, clergue de la diòcesi d’Osma, li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis eiusdem Innocentii predecessoris superveniente obitu littere apostolice confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Antonio i ordena a [Pedro de Aranda], bisbe de Calahorra, a l’ardiaca de Alvanis? [Alba?], a l’església de Salamanca, i a l’oficial d’Osma que executin la concessió.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Augusti" - Jo. Nilis -R. de Valladolid - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 025v-028v

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, en compliment d’una sol•licitud del rei Ferran i de la reina Isabel de Castella, Lleó, Aragó i Granada, concedeix que es construeixi a la ciutat de Santiago de Compostel•la un hospital per als pobres i els pelegrins que visitin el cos de l’apòstol sant Jaume, custodiat a l’església major de la ciutat, a prop del monestir de Sant Martí, de l’orde de Sant Benet, i ordena que els monjos d’aquest monestir l’administrin. El mateix papa, a més a més, ordena que es restauri i es reformi el mateix monestir, que estava en comenda del difunt Diego [de Muros], bisbe de Ciudad Rodrigo, i que s’uneixi als monestirs de Sant Pelagi, “intra”, i de Sant Pere extramurs de la mateixa ciutat i del mateix orde, també en estat de ruïna.
 • Redacció: Cri[stoforo Bordini], [bisbe] "cortonen." - "Martii" -"Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle -S. Portius - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 781, 024r-025v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Diego Meléndez de Valdés], bisbe d’Astorga, i als oficials d’Osca i Tarassona que executin la concessió d’una pensió anual a favor de Mateo Castellón sobre la canongia amb prebenda de l’església d’Osca i sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció perpètua de l’església de Tarassona i de les esglésies d’Alpeñés i Corbatón, “in vicem canonice unitarum”, que Enrique de Lobera, possessor, li pagarà.
 • Redacció: B. Capotius -N. Casanova - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 022v-024r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mateo Castellón, “preceptori domus de Torret sepulchri dominici jerosolimitan.”, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Tarassona, havia cedit en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat de Larués (“Lamesio”), a la diòcesi de Jaca. El papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Juan de Pomar, clergue de la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI, per les despeses, concedeix a Mateo una pensió anual sobre la canongia amb prebenda de l’església d’Osca que, vacant per la renúncia del mateix Juan de Pomar, havia estat concedida a Enrique de Lobera, prevere de Tarassona, i sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció perpètua de l’església de Tarassona i de les esglésies parroquials “invicem canonice unitarum dicte” d’Alpeñés (“Alpenies”) i Corbatón (“Corvaton”), que el mateix Enrique, possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. de Gavionibus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 974, ff. 239v-240r

Reg. Vat. 781, 016v-019v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al prior del monestir de Sant Llorenç de l’església de Salamanca, a Pedro de Las Cuevas i a Juan de Cubillas, canonges de la mateixa església, que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Bartomeu, a la diòcesi de Ciudad Rodrigo, i dels beneficis servitoris de les esglésies parroquials de Fonte Grimaldo i de Villar de Gallimazo, a les diòcesis de Salamanca i de Ciudad Rodrigo, vacants per la renúncia de Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, a favor d’Alfonso Criado, tresorer de l’església de Ciudad Rodrigo, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Aprilis" -"Gratis de mandato etc." B. Capotius, D. Serrano - M. de Magistris - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 781, 011v-014v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Toribio Alonso (“Alfonsi”), clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de mestre Pedro de Sevilla, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la concessió.
 • Redacció: B. de Gavionibus // "Septembris" - "Gratis pro Deo" R. Cabredo Theramo - Phy. Poscus - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 781, 009r-011r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Álvaro de Bracamonte (“Branchamont”), clergue de Salamanca, familiar i continu comensal seu, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Salamanca que executin la concessió.
 • Redacció: L. Trottus // "Feb." - "Gratis de mandato etc." A. de Valle - Jo. Cotini - "Collatum" F. de Attavantis

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies