Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 775, 264r-265v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Girona que executin la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Girona, vacant per la mort de Gaspar Xatimar, el seu últim possessor, a favor de Miquel Bescós (“Bascos”), ardiaca de Silva, a l’església de la mateixa ciutat, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc. M. de Thebaldis, Jo. de Cardona-P. Gormaz- "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 256r-257r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antonio Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de València que executin la possessió del perpetu benefici de l’altar de Sant Jaume de l’església parroquial de Sant Nicolau de València, “quod de iure patronatus laicorum existit”, vacant per la renúncia de Francesc Ferrer, clergue, a favor de Jaume Serra, clergue de la mateixa ciutat, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato etc." M. de Thebaldis, Jo.de Cardona - M. Bonaventura - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 252r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a [Guido Antonio Arcimboldi], arquebisbe de Milà, que reconegui i serveixi Cèsar [Borja], “electo valentino”, com a nou abat comendatari del monestir de Sant Víctor extramurs de la mateixa ciutat, de l’orde de Sant Benet.
 • Redacció: "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona- A. Gallectus-"Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 251v-252r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls del monestir de Sant Víctor extramurs de Milà, de l’orde de Sant Benet, que reconeguin i serveixin Cèsar [Borja], “electo valentino”, com a nou abat comendatari del monestir.

Reg. Vat. 775, 251v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als monjos del monestir de Sant Víctor extramurs de Milà, de l’orde de Sant Benet, que reconeguin i serveixin Cèsar [Borja], “electo valentino”, com a nou abat comendatari del monestir.

Reg. Vat. 775, 251r-251v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Cèsar [Borja], “electo valentino”, la comenda del monestir de Sant Víctor extramurs de Milà, de l’orde de Sant Benet, que el difunt Ardicino [Della Porta], cardenal prevere dels Sants Joan i Pau, havia posseït.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 775, 246r-247v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Dena i García de Mora havien renunciat en mans del papa Innocenci VIII, respectivament, la canongia amb prebenda de l’església del Sant Salvador, a la diòcesi de Sevilla, i “prestimonium seu prestimonialem portionem limitationem nuncupatam seu nuncupatam de Villa Ruina”, a la diòcesi de Còrdova, que posseïen “ex causa permutationis”. El papa havia admès les renúncies i havia concedit la porció a Juan. // Més tard, com que Juan havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la mateixa porció “concessioni gratie litteris super ea non confectis”, el mateix papa la concedeix a Alfonso Sánchez, perpetu beneficiat de l’església parroquial del lloc de Castro del Rio, a la diòcesi de Còrdova i familiar seu, i ordena a Francisco de Maffeis, “basilice principis apostolorum de urbe”, a Fernando de Riaza, “ecclesie corduben. canonicis”, i a l’oficial de Còrdova que executin la possessió.
 • Redacció: Jo. Crothon. // "Gratis de mandato" B. Capotius - A. de Ballapanibus - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 775, 240r-243r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis i, en els estatuts sinodals de l’església de Palència en particular, que només hi obtindrien dos beneficis patrimonials. // El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Tordesillas, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de mestre Alfonso de Lerma, escriptor de lletres apostòliques, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes i més d’un benefici patrimonial en aquella diòcesi, i ordena al tresorer i a Juan de Tordesillas, canonge de l’església de Palència, i a l’oficial de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro deo" B. Capotius -Phy. Poscus - "Collatum" A. de Campania

Reg. Vat. 775, 238v-240r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Murcia, prevere de la diòcesi de Cartagena, familiar, notari i cubiculari seu, mestre en teologia, que permuti la mitja porció de l’església de Salamanca que posseïa amb el benefici simple de l’església parroquial de Villar del Ciervo, a la diòcesi de Ciudad Rodrigo, posseït per Fernando de Frías, i una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa mitja porció que el mateix Fernando i els seus successors li pagaran, i ordena a [Giovanni Battista Orsini], bisbe de Cartagena, a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, i a l’oficial de Salamanca que executin les concessions.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d. n. pape" M. de Thebaldis -L. de Marcellinis- "Collatum" Antonio de Mancinis
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 965, ff. 25r-25v. Sobre el mateix tema veg. també reg. Vat. 775, ff. 180r-182r.

Reg. Vat. 775, 236v-238v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a Francisco [Sánchez de la Fuente], bisbe d’Àvila, que el territori del regne de Granada, recentment recuperat pel rei Ferran i la reina Isabel “Castelle et Legionis Aragonum et Granate”, es divideixi en quatre esglésies: Granada, Màlaga, Cadis i Almeria.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d. n. pape M. de Thebaldis, Jo. de Cardona- N. Casanova- "Collatum" Antonio de Mancinis

Reg. Vat. 775, 230v-231v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El rei Ferran i la reina Isabel “Castelle et Legionis regnorum” desitjaven que el monestir de l’orde de Sant Benet de la ciutat de Valladolid, a la diòcesi de Palència, on el prior i els monjos vivien sota observança regular i clausura perpètua, i el monestir de Santa Maria de Montserrat, del mateix orde, a la diòcesi de Vic, fossin posats “in coabbatiali dignitate per priorem biennalem deinceps perpetuo gubernari”; per això havien suplicat al papa que el segon monestir fos suprimit i els seus monjos fossin reduïts a observança regular i clausura perpètua. // El papa Alexandre VI ordena a [Guillem Ramon de Montcada], bisbe de Vic, i als oficials de Saragossa i Barcelona que suprimeixin la dignitat abacial del monestir de Santa Maria, d’on Joan de Peralta és abat, redueixin els seus monjos a observança regular i clausura perpètua i extingeixin la pensió de 200 ducats que Giuliano [Della Rovere], cardenal bisbe ostiense, posseïa sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix monestir.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis mutata de mandato sanctissimi d.n. pape" M. de Thebaldis -N. Casanova- "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 216r-216v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Barcelona que executin la possessió d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial d’Alella, a la diòcesi de Barcelona, que Lluís Desplà, possessor, pagarà a Gaspar Pertusa, clergue de València.
 • Redacció: "Gratis pro sollicitatore" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - P. Gormaz - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 215r-216r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gaspar Pertusa, clergue de València, doctor en decrets i sol•licitador de lletres apostòliques, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial del lloc d’Alella, a la diòcesi de Barcelona, que Lluís Desplà posseïa i havia de pagar-li, malgrat que Lluís Despont, clergue de València, s’hi oposava davant d’un auditor del sacre palau apostòlic.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 775, 211v-213v

 • Signatura:
 • Data: 1492/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol els fills del difunt Juan de Fuentes, habitant de Palència, i els seus fills de qualsevol acusació d’heretgia i de desviació de la fe catòlica, i ordena a [Thomas James], bisbe de Dol, a França, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de Palència que els defensin, a ells, als fills i a les seves possessions, si cap inquisidor els molesta.
 • Redacció: Ja. Ariminen. // M. de Thebaldis -A. de Ballapanibus - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 180r-182r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando de Frías, “dimidio portionario” de l’església de Salamanca, que permuti el benefici simple que té a l’església parroquial de Villar de Ciervo, a la diòcesi de Ciudad Rodrigo, amb la mitja porció de l’església de Salamanca que mestre Francisco de Murcia, notari, cubiculari i capellà del mateix papa, posseeix, i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, a [Cristoforo Bordini] i al degà de l’església d’Oviedo que executin la concessió.
 • Redacció: Ja. Caianus // M. de Thebaldis, Jo. de Cardona-R. de Valladolid- "Collatum" L. Amerinus
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 965, ff. 25r-25v.

Reg. Vat. 775, 171v-172v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro Fernández de Lacarza, rector de l’església parroquial del lloc de Villanueva de los Escuderos, a la diòcesi de Conca, d’unir la seva rectoria amb l’església parroquial de Villora, a la mateixa diòcesi, vacant per la renúncia d’Alfonso Librero, el seu últim possessor.
 • Redacció: Jo. Crothonen. // B. Capocius?, D. Serrano - Jo Lombardus - "Collatum" A . de Campania

Reg. Vat. 775, 162v-163r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, al “scolastico” de l’església de Còria i a l’oficial de Plasència que executin la concessió d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’integra porció de l’església de Plasència que Pedro de Villalobos posseeix, a favor de Diego Muñoz, arxipreste de Béjar, a la mateixa diòcesi.
 • Redacció: "Gratis de mandato domini nostri pape" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona- Jo. Cotini- "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 154r-155v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis perpetus “sacristis nuncupatis” [sagristies] “uno in del Guijo de Coria et del Guigeto de Galisteo ac Morçillo invicem unitis nec non alio in Azetima et Monteformoso [Montehermoso] locorum etiam invicem unitis parrochialibus ecclesis”, a la diòcesi de Còria, havien quedat vacants per la mort de Bartolomé Fernández, el seu últim possessor. El papa Innocenci VIII havia concedit el primer a Álvaro de Mérida, familiar i continu comensal seu, i el segon a Alfonso de Castroviejo, clergue de les diòcesis de Palència i Còrdova. Més tard, tots dos, “litteris apostolicis de super non confectis”, havien cedit en mans del papa els respectius beneficis. El papa Innocenci VIII havia admès la renúncia i els havia concedit tots dos al mestre Francisco de Torquemada (“Turrecremata”), clergue perpetu beneficiat, sagristà d’Azetima i de Montehermoso. // El papa Alexandre VI, “licet eius superveniente obitu littere apostolice super illis confecte non fuerint”, confirma la provisió a Francisco, escriptor i familiar seu, i ordena al degà de l’església d’Oviedo, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Còria que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. de Lerma- "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 149r-150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lluís Joan [del Milà], cardenal prevere dels Quatre sants coronats (“sanctorum quatuor coronatorum”), per tal d’arribar a una conclusió en la causa que s’havia obert entre ell i el difunt Prospero [Colonna], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, havia cedit en mans del papa Pius II els drets que posseïa sobre el monestir de Sant Apol•loni de Canossa, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Reggio Emilia. El papa havia admès la cessió i havia concedit a Lluís, per les despeses, una pensió de 100 florins sobre els fruits, les rendes i els ingressos “mense abbatialis dicti monasteri”, que Prospero i els seus successors li havien de pagar. Més tard, el papa Innocenci VIII havia reduït la dita pensió a 50 florins. // El papa Alexandre VI confirma a Lluís la pensió i l’augmenta a 100 florins.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // Jo. Cotini - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 138r-139r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix algunes indulgències a l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, que Antoniotto [Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, administrava, en ocasió de la festa de l’Assumpció de la Verge Maria.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Tuba- "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 127r-128r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, i a Álvaro de Portillo, canonge de l’església de Plasència, que executin la possessió del benefici perpetu servitori de l’església parroquial de Sant Joan de la ciutat de Béjar, a la diòcesi de Plasència, a favor de Diego Muñoz, clergue beneficiat en la mateixa església.
 • Redacció: M. de Thebaldis -Jo. Cotini- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 775, 125r-127r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego Muñoz, clergue perpetu beneficiat de l’església parroquial de Sant Joan de la ciutat de Béjar, a la diòcesi de Plasència, i familiar seu, la provisió del benefici perpetu servitori de la mateixa església que estava vacant per la renúncia del clergue García Gómez.
 • Redacció: Sigismundus // M. de Thebaldis- Jo. Cotini

Reg. Vat. 775, 115v-120r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els originaris de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix un indult a Juan de Carmona, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal seu, per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquests regnes i altres prerrogatives, i ordena a [Girolamo Balbano], bisbe de Perugia, i als oficials de Sevilla i Toledo que executin la concessió i que no permetin que se’l molesti en els seus beneficis.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" M. de Thebaldis - L. de Molina- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 775, 113r-115v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Joan Borja, clergue de València, notari, familiar i “secundum carnem nepos” seu, que se’l subrogui a Pere de Boniac?, ardiaca major de l’església d’Urgell, de 80 anys, després de la seva mort, en la causa que per la possessió de la mateixa canongia encara estava oberta a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic; i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església de Lleida i a l’oficial d’Urgell que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote sanctissimi d. n. pape" M. de Thebaldis - D. Gallectus - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 106v-108v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol Fernando Rodríguez, canonge de l’església de Sigüenza, i Garcia Rodríguez de Ribadeneira, ciutadà de la mateixa ciutat, “eius gemini”, de qualsevol “criminem heresis vel apostasie” i ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i als oficials de Toledo i Sigüenza que els defensin i no permetin que se’ls molesti en els seus beneficis.
 • Redacció: Ja. Ariminen. // M. de Thebaldis - L. de Molina - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 775, 102r-104v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Joan [Borja], cardenal prevere de Santa Susanna, la provisió del priorat “secolaris et collegiate ecclesie sancte Marie in Laurentia de Mevania” [Santa Maria in Laurenzia de Bevagna], a la diòcesi de Spoleto, “qui unite dignitas principales existit ac etiam de Sancte Marie Coliisportus [Colleporto] et de Pancratii de Castrolacu ecclesie dicte dioc.”, que estaven vacants per la mort de Pietro Cardarelli, i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // L. de Marcellinis -"Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 775, 088r-092v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Jeroni Pau, canonge de Barcelona, “utriusque juris doctori”, cubiculari, familiar i continu comensal seu, la provisió del priorat de Sant Pau del Camp de Barcelona, de l’orde de Sant Benet, que estava vacant per la renúncia de Guillem Ramon Català, clergue, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Barcelona que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s. d.n. pape" R. Cabredo - P. Gormaz -"Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 775, 080r-083v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense, el poder de presentació i elecció de qualsevol persona sobre els beneficis de la diòcesi de Salamanca que ell administra.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Habuit unam aliam bullam duplicatam sub eadem data et scriptam per eundem scriptorem"- Jo. de Galves - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 775, 077v-079v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Juan de Vocos, clergue de la diòcesi de Calahorra, la canongia amb prebenda de l’església de Sigüenza, que el difunt Juan Martínez de Atienza, canonge de la mateixa església, posseïa. Més tard, el mateix Juan havia renunciat el dit benefici “litteris apostolicis super ea non confectis” en mans del papa, que l’havia concedit a Pedro de la Parra, clergue de la mateixa diòcesi. // Com que el papa Innocenci VIII havia mort sense haver signat els documents corresponents, el papa Alexandre VI confirma la provisió del benefici i ordena a [Giovanni Andrea Boccacci], bisbe de Mòdena, a Rodrigo de Cabredo, canonge de l’església de Lleó, i a l’oficial de Sigüenza que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro deo juravit" R. Cabredo Theramo - L. de Molina - "Collatum" D. de. Attavantis
 • Observacions: Sobre el mateix afer veg. reg. Suppl. 962, ff. 119v-120r.

Reg. Vat. 775, 073r-075v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Juan de Arévalo, clergue de la diòcesi d’Àvila, i Fernando de Fonseca, “pro clerico se gerentem”, sobre la possessió de l’església parroquial de Martín Muñoz de las Posadas, a la diòcesi d’Àvila. Com que Juan havia mort, Fernando de Riero havia estat subrogat en els drets que ell posseïa sobre la mateixa església. // Com que Fernando també havia mort, el papa Alexandre VI ordena a mestre Pietro de Acoltis, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, que li subrogui Gonzalo Pizarro, clergue de la diòcesi de Palència i familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo - L. de Molina - "Collatum" Antonio de Mancinis
 • Observacions: Sobre el mateix afer veg. reg. Supp. 962, ff. 176v-177r i ff. 206v-207r.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies