Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 936, 045r-046v

 • Signatura:
 • Data: 1493 /07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari del bisbe d’Ales, a Sardenya, que executin la possessió de la canongia de l’església d’Ales amb la prebenda anomenada de Fortu, vacant per la mort de Jaime de Ateca, el seu últim possessor, a favor de Martín Zapata, tresorer de l’església de Toledo i familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: B.- Jo. de Ferraris // B. "gratis de mandato" pridie kalendas septembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 036r-036v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà i a l’ardiaca de Benia, de l’església d’Oviedo, i a l’oficial de Palència que executin la possessió de la porció prestimonial del lloc de la vila d’Herreros, a la diòcesi de Palència, vacant per la renúncia de Diego “Guillermi” [Guillermo], clergue de la diòcesi de Segòvia, a favor de Francisco de Cueto, clergue de Burgos.
 • Redacció: B. VII.V. Quinto kalendas septembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius (f.36v)

Reg. Lat. 936, 035r-036r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Cueto, clergue de Burgos, familiar i comensal continu de Battista [Orsini], cardenal prevere de Sant Joan i Sant Pau, la provisió de la porció prestimonial del lloc de Villa de Herreros, a la diòcesi de Palència, vacant per la renúncia en mans del mateix papa de Diego “Guillermi” [Guillermo], clergue de la diòcesi de Segòvia, el seu últim possessor.
 • Redacció: B.- Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 35r)

Reg. Lat. 936, 018v-019r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als priors de Sigüenza i de Pamplona i a l’oficial de Pamplona que executin la possessió del benefici simple perpetu servitori anomenat porció de l’església parroquial de Sant Nicolau del castell (“opidi”) d’Orio, a la província de Guipúscoa, a la diòcesi de Pamplona, vacant per la renúncia de García de Aldapa, el seu últim possessor, a favor del clergue Domingo González de “Segniola” [Spínola].
 • Redacció: B. XII. X. Tertio Idus septembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius (f. 19r)

Reg. Lat. 936, 017v-018v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Domingo González de “Segniola” [Spínola], clergue i batxiller en decrets, la provisió del benefici simple perpetu servitori anomenat porció de l’església parroquial de Sant Nicolau del castell (“opidi”) d’Orio, a la província de Guipúscoa, a la diòcesi de Pamplona, vacant per la renúncia en mans del mateix papa de García de Aldapa, el seu últim possessor.
 • Redacció: B.- F. de Parma, S. de Castello (f. 17v)

Reg. Lat. 936, 015v-017v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartomeu Testoris [Teixidor], clergue de la diòcesi de Girona, havia exposat al papa Innocenci VIII que el benefici simple perpetu de l’altar de Sant Bartomeu de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona havia quedat vacant per la mort de Pere Bou, àlies de Nogoria [Noguera] àlies Bonavia?, i que el vicari d’aquesta església, que tenia dret a la presentació d’un candidat idoni per a la possessió de l’anomenat benefici, tal com el fundador havia establert, havia escollit el difunt Antoni Granada, clergue de Barcelona. Després, Bartomeu s’hi va oposar, com a parent del fundador, i va apel·lar a la seu apostòlica. Un cop mort Antoni, Bartomeu va obtenir la subrogació en els seus drets i la provisió del benefici. // El papa Alexandre VI, atès que “super illius ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, ordena al mestre Guillermus de Perreris, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, que confirmi tot el que el seu predecessor havia establert i que executi la possessió del benefici a favor de Bartomeu.
 • Redacció: B.- S. de Castello // B. XX. Tertio idus septembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 003r-004r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Mallorca que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Nicolau de Mallorca, vacant per la mort de Joan Dacha o Damba, el seu últim possessor, a favor de Miquel d’Aragó (“Aragonis”), clergue de Sogorb, familiar i comensal continu seu.
 • Redacció: B.- Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape" Octavo idus septembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 276v-277v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Pérez Mexía, prevere de la diòcesi de Toledo, havia exposat al papa Alexandre VI que havia estat acusat del vici de sodomia pel difunt Gonzalo García, alguns consanguinis d’aquest i altres clergues i laics del castell (“opidi”) d’Haja o Haha?, a la mateixa diòcesi. Per purgar-se de la infàmia i per consell de Velasco Romero, degà de l’església de la vila de Talavera, a la mateixa diòcesi, vicari de l’arquebisbe de Toledo, Alfonso es va presentar a la presó del mateix castell i després Velasco va ordenar apoderar-se dels seus béns i portar-lo a les presons de la ciutat de Talavera, de la qual va fugir i després va suplicar al papa. // El papa Alexandre VI ordena a Francisco i Nicolás Ortís [Ortiz] i a Juan de Contreras, canonges de l’església de Toledo, que resolguin la causa i, si troben innocent Alfonso, que li retornin els béns.
 • Redacció: B.- F. de Parma // B. XX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 260v-261r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Pedro Sánchez [o Pere Sanxis] desitjava renunciar “ex causa permutationis” en mans del papa Alexandre VI un benefici simple perpetu de l’altar de Santa Maria “de Spe” [de l’Esperança], a l’església de Sogorb, fundat pel difunt Lluís o Luis “Exullie” [Exuli?]. El papa, si això passés, hauria concedit el benefici a Gil Martínez, rector de l’església parroquial d’Ares, a la diòcesi de Sogorb. // El papa Alexandre VI ordena a l’oficial de València, en cas de renúncia de Pere al benefici en qüestió, que executi, per les despeses, la concessió a favor seu d’una pensió anual de vuit lliures, moneda de Palència, sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la dita rectoria, que Gil i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. Jo. de Ferraris // B. XX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 242r-243r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Sigüenza que executin a favor de Cristóbal de Merodio, clergue de la diòcesi de Toledo, la concessió d’una pensió anual de 4.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Sant Pere del castell (“opidi”) d’Anguita, a la diòcesi de Sigüenza, que Ascensio Martínez, prevere de la mateixa diòcesi i possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B.- XII. X. Bagarothus (f. 243r)

Reg. Lat. 935, 241r-242r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Cristóbal de Merodio, clergue de la diòcesi de Toledo, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’església parroquial de Sant Pere del castell (“opidi”) d’Anguita, a la diòcesi de Sigüenza. El papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Ascensio Martínez, prevere de la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI concedeix a Cristóbal, per les despeses, una pensió anual de 4.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Ascensio i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B.- L. Puccius, B. de Perusia (f. 241r)

Reg. Lat. 935, 209r-210v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Luis Mercado, laic de Segòvia, havia exposat al papa Alexandre VI que els inquisidors de la ciutat i la diòcesi de Segòvia l’havien acusat del delicte d’heretgia i apostasia de la fe. Com que se l’havia empresonat per aquest motiu, Luis va recórrer en causa judicial, assignada pel papa Innocenci VIII al mestre Guillermus de Perreris, auditor del sacre palau apostòlic, que no va arribar a cap conclusió. Luis, que ja ha passat cinc anys a la presó, apel·la ara davant del papa Alexandre VI. // El mateix papa ordena a [Íñigo Manrique de Lara], bisbe de Còrdova, a Juan de Quintanapalla, ardiaca de Cuéllar, a l’església de Segòvia, i a Francisco de Malpartida, clergue de la diòcesi de Plasència, “licentiato in decretis”, que resolguin la causa.
 • Redacció: B.- Jo. de Ferraris // B. XXX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 208r-209r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El prior i el convent del monestir de Sant Benet, “per priorem soliti gubernari”, de l’orde del mateix sant, del castell (“opidi”) de Valladolid, a la diòcesi de Palència, havien exposat al papa Alexandre VI que hi havia una casa amenaçada de ruïna en una plaça del mateix castell, pertanyent al monestir, que havien decidit vendre a Alfonso de Medina, un laic de Valladolid, per un preu de 550 ducats “auri de Camera”, operació que tindria una utilitat evident per al monestir. Com que ja havien dipositat l’esmentada suma en mans d’una persona de confiança per comprar altres béns més útils per al mateix monestir, l’abat i el convent supliquen al papa de saber si, actuant així, aquesta venda no ha perdut el seu caràcter útil per al monestir. // El papa Alexandre VI ordena al bisbe de Palència i a Fernando de Castro, canonge de l’església de Palència, que verifiquin el que se suplica.
 • Redacció: B.- N. Bregeon // B. XXX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 205v-206r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Badajoz, i als oficials de Jaén i Còrdova que executin a favor de Pedro de Aranda, canonge de Còrdova i familiar seu, la concessió d’una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’una porció íntegra de l’església de Jaén que Pedro Lópiz, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius (f. 206r)

Reg. Lat. 935, 204r-205v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Aranda, canonge de Còrdova, familiar i continu comensal seu, una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció íntegra de l’església de Jaén, que Pedro Lópiz, com a possessor de la mateixa per la renúncia de Francisco de Aranda, i els seus successores li pagaran.
 • Redacció: B.- F. de Parma, S. de Castello (f. 204r)

Reg. Lat. 935, 202v-203v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Bernardino Álvarez de Algaraz [Alcaraz], clergue de Toledo, de vuit anys d’edat, fill de Fernando, secretari dels reis d’Espanya, una dispensa sobre la seva minoria d’edat perquè pugui obtenir una canongia amb prebenda.
 • Redacció: L.- N. Bregeon // L. XXX. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 202r-202v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín Narón, frare de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, havia exposat al papa Alexandre VI que posseïa alguns béns immobles, especialment uns prats anomenats de Cernelos i de San Esteban, que havia concedit a l’orde, però que ara volia vendre a un clergue o un laic. // Alexandre VI ordena a l’escolàstic de l’església de Toledo que, amb el consentiment de Pierre [d’Aubusson], cardenal diaca de Sant Adrià i també mestre de l’Hospital, executi la concessió de la llicència per vendre.
 • Redacció: L.- N. Bregeon // L. XX. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 190r-190v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de l’església de Lleida, al tresorer de l’església de Saragossa i a l’oficial de Saragossa que executin a favor de Sancho Buves o Bunes, clergue de la diòcesi de Saragossa, la concessió d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’un benefici simple perpetu anomenat porció de l’església parroquial de Sant Salvador de la vila Exee Militum [Ejea de los Caballeros], a la diòcesi de Saragossa, que Juan de Sangorrín, clergue de la mateixa diòcesi, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. XII. X. Gavionibus prothonotarius (f. 190v)

Reg. Lat. 935, 189r-190r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho Buves o Bunes, clergue de la diòcesi de Saragossa, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI un cert benefici simple perpetu anomenat porció a l’església parroquial de Sant Salvador de la vila Exee Militum [Ejea de los Caballeros], a la diòcesi de Saragossa. El papa havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Juan de Sangorrín, clergue de la mateixa diòcesi, com ho demostren altres lletres papals. // Alexandre VI concedeix a Sancho, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquesta porció, que Joan i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. - B. de Maffeis, F. de Parma (f. 189r)

Reg. Lat. 935, 185v-186r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Cartagena que executin la concessió d’una dispensa a favor de Genís Fira, canonge de Cartagena i familiar i continu comensal seu, perquè pugui obtenir un altre benefici a l’església de Cartagena o en un altre lloc i gaudir dels seus fruits, rendes i ingressos sense deixar de residir a Roma, on estudia.
 • Redacció: B. - "Gratis de mandato" Gavionibus prothonotarius (f. 186r)

Reg. Lat. 935, 182v-185v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Genís Fira, canonge de Cartagena, familiar i continu comensal seu, una dispensa per poder obtenir un tercer benefici, a més dels dos incompatibles que posseeix i sobre els quals ja havia estat dispensat pel papa Innocenci VIII, i rebre’n els fruits, les rendes i els ingressos sense residir-hi.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 182v)

Reg. Lat. 935, 171v-172r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Plasència que executin la concessió d’una dispensa a favor de Juan de Vargas, porcionari perpetu de l’església de Plasència, perquè pugui gaudir dels fruits, les rendes i els ingressos d’un benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Nicolau de Toledo sense residir-hi.
 • Redacció: B. XII. X. Bagarothus (f. 172r)

Reg. Lat. 935, 170v-171v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Joan de Vargas, porcionari de l’església de Plasència, que havia obtingut també un cert benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Nicolau de Toledo, perquè pugui gaudir dels seus fruits, rendes i ingressos sense residir-hi.
 • Redacció: B. - L. Puccius, A. de Sancto Severino (f. 170v)

Reg. Lat. 935, 138v-139v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Robleda, a l’església d’Astorga, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Burgos que executin a favor de Juan Roys [Ruiz] de Sepúlveda, clergue de la diòcesi de Segòvia, la concessió d’una pensió anual de 3.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la porció íntegra de l’església de Burgos que Álvaro de Sepulveda, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. "Gratis pro Deo". Bagarothus (f. 139v)

Reg. Lat. 935, 137r-138v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Roys [Ruiz] de Sepúlveda, clergue de la diòcesi de Segòvia, havia exposat al papa Innocenci VIII que havia renunciat el benefici simple de Celadilla de Sotorbin [Sotobrín], a la diòcesi de Burgos, en mans de l’ordinari, i que aquest havia admès la renúncia i l’havia concedit a Juan Sánchez “etiam” de Sepúlveda, consanguini seu. Més tard, el mateix Joan havia permutat el benefici per una porció íntegra que després havia concedit al seu germà Álvaro de Sepúlveda. Aleshores el papa havia concedit, per les despeses, a Juan Roys una pensió anual de 3.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos d’aquesta porció íntegra, sobre la qual hi havia una altra pensió de 6.000 morabatins a favor de Gómez de Salazar, clergue de la diòcesi de Burgos, que Álvaro i els seus successors li pagaran. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris eius superveniente obitu littere confecte non fuerint”, confirma tot el que el seu predecessor havia fet.
 • Redacció: B. - N. Bregeon , B. de Maffei (f.137r)

Reg. Lat. 935, 134r-134v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En els estatuts i les pràctiques dels regnes de Castella i Lleó s’establia que només hi obtindrien beneficis els canonges o beneficiats de les seves diòcesis. // El papa Alexandre VI concedeix a Francisco de Arévalo, clergue de la diòcesi d’Àvila, de 15 anys d’edat, una dispensa per poder obtenir qualsevol tipus de benefici en aquells regnes tan aviat com complirà els 16 anys.
 • Redacció: B. - Jo. De Ferraris // B. LX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 126v-128v

 • Signatura:
 • Data: 1492/02/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Una de les quaranta capellanies de l’església de Palència havia quedat vacant a causa de la renúncia en mans del papa Alexandre VI de Rodrigo de Ferrera, feta a través del seu procurador Pedro de Sevilla, escriptor i familiar del mateix papa. Els altres capellans, per tant, demanen al papa que se suprimeixi la dita capellania i que els seus fruits, rendes i ingressos s’utilitzin per pagar dos capellans que s’encarregaven de dur a terme algunes activitats en nom de tots els capellans. // El papa Alexandre VI aprova la petició i extingeix la capellania.
 • Redacció: B. -N. Bregeon // B. XXXX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 935, 120v-121r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca d’Alba, a l’església de Salamanca, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Plasència que executin a favor de Francisco Méndez, clergue de la diòcesi de Toledo, la concessió d’una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Santa Maria del castell (“opidi”) de Trujillo, a la diòcesi de Plasència, que Juan de Miñana, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. XII. X. Gavionibus prothonotarius (f. 121r)

Reg. Lat. 935, 119r-120v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre Francisco Méndez, clergue de la diòcesi de Toledo, i Juan de Miñana, rector de l’església parroquial de Santa Maria del castell (“opidi”) de Trujillo, a la diòcesi de Plasència, per la possessió de la mateixa església. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió, Francisco havia cedit els seus drets sobre el benefici en mans del papa Innocenci VIII. El mateix papa havia admès la renúncia i havia concedit a Juan la provisió de l’església i a Francisco, per les despeses, una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església, que Joan i els seus successors li haurien de pagar. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocenti predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma tot el que el seu predecessor ha concedit.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, F. de Parma (f.119r)

Reg. Lat. 935, 115v-117v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Maria de Mendoza, monja del monestir de Sant Pere de les Dueñas, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Lleó, “per priorissam soliti gubernari”, havia exposat al papa Alexandre VI que Helena Garti?, monja priora, havia renunciat el seu càrrec en mans de l’abat del monestir de Sant Facund de Sant Facund, del mateix orde i diòcesi, que ara l’havia concedit a la mateixa Maria. Com que ella dubtava de la concessió, va suplicar al papa que li’n fes una nou provisió i transformés el priorat en una abadia. // Alexandre VI ordena al vicari del bisbe de Lleó que concedeixi l’esmentada transformació i nomeni Maria abadessa del monestir.
 • Redacció: N.- Jo. de Ferraris // N. LX. [Niccolò Garigliati] Episcopus Ypor.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies