Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 926, 189v-191v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Badajoz, i als ardiaques de la mensa i cambra de l’església de Pamplona que executin la possessió del priorat de Maloburgetto Dariibere?, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Tarbes, a França, vacant per la mort d’Odetus de Ruenne o Rennes?, el seu últim possessor, a favor de Nicolas de Dicastello, canonge de l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, conseller i almoiner d’Anna, reina de França.
 • Redacció: L. - F. de Parma // L. XXXX. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 180v-182v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Juan Martínez de Vannos [Baños] havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Salvador del lloc de Pedroso, a la diòcesi de Calahorra. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Sebastián Martínez de Darrara? [Daroca?], prevere de la mateixa diòcesi. // Alexandre VI ordena a l’abat del monestir de San Millán de La Cogolla, a la diòcesi de Calahorra, que executi la possessió del benefici a favor de Juan.
 • Observacions: L.- E. Mellinus // L. XXV. Pridie nonas octobris anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 151r-153r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En la fundació del benefici simple perpetu de l’altar dels Sants Salvador i Sepulcre situat a l’església de Barcelona, “quod de iure patronatus laicorum existebat”, s’establia que, en cas de vacar, s’havia de concedir per l’hereu del Mas de G[...], de Santa Eulàlia de Pardines, diòcesi de Vic. Després de la mort de Nicolau Simó, el seu últim possessor, el papa Innocenci VIII l’havia concedit a Joan Vicent Crespiera, prevere de la mateixa diòcesi, del llinatge del fundador. // El papa Alexandre VI, atès que “lettere Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Joan Vicent i ordena a l’oficial de Barcelona que n’executi la possessió.
 • Redacció: L. - F. de Parma // L. XXVI. Tertio kalendas novembris anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 142r-144v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Guillem Camós, prevere de Mallorca, havia exposat al papa Innocenci VIII que volia permutar alguns beneficis simples amb l’església parroquial de la Selva, a la diòcesi de Mallorca, que el difunt Cristòfor de Marí (“Marino”), “tunc in umanis agens et infirmitate constitutus”, posseïa. Tots dos havien renunciat els beneficis en mans del bisbe de Mallorca, gràcies a una llicència a favor de Cristòfor. El bisbe havia admès les renúncies i havia concedit l’església a Guillem, que ara dubtava sobre la concessió. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió de l’església a favor de Guillem i ordena a l’oficial de Mallorca que n’executi la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. XX. octavo kalendas novembris anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 926, 138v-141r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Johannes Bernardi”, clergue de Nàpols i familiar del rei Ferran de Nàpols, havia exposat al papa Alexandre VI que Guillem Ramon [Català], “qui se gerit pro presbitero”, s’havia fet indigne del seu priorat de Sant Pau de Barcelona, de l’orde de Sant Benet, a causa d’alguns escàndols. // El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca i al degà de l’església de Barcelona i a l’oficial de la mateixa ciutat que si Joan vol acusar Guillem i les acusacions són certes, executin la possessió del benefici a favor de Joan.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XXXX. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 135v-137r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al degà de l’església de Barcelona i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la possessió de l’església parroquial del lloc de Sant Esteve, a la diòcesi de Barcelona, vacant per la mort de Salvi (“Salvius”) Lorel o Corel, el seu últim possessor, a favor de Francesc de Sant Martí o Santmartí, clergue de Girona, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ja. - L. Puccius // Ja. ? de mandato sexto Kalendas novembris anno primo. Electus Nucerinus.

Reg. Lat. 926, 131r-132v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia de l’església de Castro de Sardenya amb la prebenda anomenada Pacuda [Pattada], havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. Més tard, el papa Alexandre VI l’havia concedit a Pedro de Valencia, clergue de la diòcesi de Segòvia, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit “in Macello” i vicecanceller pontifici. // El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Moya, a l’església de Conca, al prior “secularis et collegiate” de Roa, a l’església d’Osma, i al vicari del bisbe de Castro que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. ?.X. familiari reverendissimi domini vicecancellarii decimo kalendas novembris anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 129r-131r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de l’altar de Sant Jaume de l’església parroquial de Sant Bartomeu del castell (“opidi”) de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, estava vacant per la renúncia en mans del papa Innocenci VIII de Juan Díaz, el seu últim possessor. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit al mestre Luis de Molina, clergue de Sigüenza, escriptor i familiar seu. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a favor de Luis i ordena a [Pedro de Aranda], bisbe de Calahorra, a Juan de Villel, canonge de l’església de Sigüenza, i a l’oficial de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ja. - F. de Parma // Ja. ?. X. decimo Kalendas Novembris anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 119v-121r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lorenzo [Cybo de Mari?], cardenal prevere de Santa Cecília, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat de Niebla, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla i notari seu. // Alexandre VI ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a [Cristoforo Bordini], bisbe de Cortona, i a l’oficial de Sevilla que n’executin la possessió.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris // L. XX. Tertio idus octobris anno primo Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 118v-119r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pietro Paolo (Capobianco)], bisbe de la diòcesi de Santa Àgata, a [?], bisbe de Fano o Ferentino, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió del dret de regressió de l’ardiaconat de Niebla, ara posseït per Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla, a favor de Lorenzo [Cybo de Mari], cardenal prevere de Santa Cecília.
 • Redacció: B. "Gratis pro persona cardinalis" Bagarothus (f.119r)

Reg. Lat. 926, 118r-118v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lorenzo [Cybo de Mari?], cardenal prevere de Santa Cecília, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la provisió de l’ardiaconat de Niebla, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit al mestre Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla i notari seu. // Alexandre VI concedeix al cardenal, per les despeses, el dret de regressió en el seu benefici.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, F. de Castello (f.118r)

Reg. Lat. 926, 112r-113v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Roa, a la diòcesi d’Osma, estava vacant per la renúncia en mans del papa Alexandre VI d’Alfonso de Asturias, el seu últim possessor. // El papa ordena al degà de l’església de Palència que concedeixi la provisió del benefici a Pedro Rodríguez Falaconi [Falcón], clergue de la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XX. tertio idus octobris anno primo Electus Nucerinus.
 • Observacions: La nova redacció que es troba al reg. Suppl. 961. f. 168v podria referir-se a aquesta butlla.

Reg. Lat. 926, 075v-077r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego Romi?, clergue de la diòcesi de Cartagena, havia exposat al papa Alexandre VI que el bisbe de Cartagena li havia concedit la porció prestimonial de l’església parroquial de Santa Maria de Chinchilla, a la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI ordena a l’oficial de Cartagena que confirmi i executi la possessió del benefici a favor de Diego, que dubtava de la seva concessió.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XX. Quinto decimo kal. Nov. Anno primo, Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 050r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als ardiaques de Robleda i Alba, a les esglésies d’Astorga i de Salamanca, respectivament, i a l’oficial d’Osma que executin la possessió de la vicaria perpètua de l’església parroquial del lloc de Cabrejas del Pinar, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia de Juan de Castejón, el seu últim possessor, a favor de García Diego de San Esteban.
 • Redacció: L.XII.X Quarto Kal. Martii. Anno primo Trottus prothonotarius (f. 50v)

Reg. Lat. 926, 047v-050r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a García Díaz de San Esteban la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial del lloc de Cabrejas del Pinar, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia en les seves mans de Juan de Castejón, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a favor de García Díaz.
 • Redacció: A. de Sancto Severino?, F. de Parma (f.47v)
 • Observacions: IP 07-08-2021

Reg. Vat. 776, 318v-319r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Camaces, a l’església de Ciudad Rodrigo, al prior de l’església “seculari et collegiate” de Rua, a la diòcesi d’Osma, i a l’oficial de Toledo que executin la possessió de l’església de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor, a favor de Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos.
 • Redacció: B. Capotius, D. Serrano - A. de Lerma - "Collatum" Ja de Bonapart (f.319r)

Reg. Vat. 776, 317v-318v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, la provisió de l’església parroquial de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia en les seves mans d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor.
 • Redacció: Volaterranus (f. 317v)

Reg. Vat. 776, 317r-317v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, i al prior i l’oficial de l’església de Jaén que executin la possessió del benefici perpetu o porció patrimonial de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Jaén, vacant per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga i últim possessor seu, a favor de Juan de Frexinal o Freginal, clergue, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: "Pro referendario" A. de Mucciarellis, D. Serrano - A. de Ballapanibus - "Collatum" Ja. de Bonapart

Reg. Vat. 776, 316r-317r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Frexinal o Freginal, clergue, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici perpetu o porció patrimonial de l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Jaén, vacant per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Castroverde, clergue de la diòcesi d’Astorga i últim possessor seu, que abans havia estada concedida a Alfonso de Rebolleda?, clergue de la diòcesi de Conca, “cursor” i també familiar seu.
 • Redacció: Fra. Vulterranus (f. 316r)

Reg. Vat. 776, 313r-315v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Guillem Ramon de Centelles, doctor en decrets, familiar, continu comensal i cubiculari seu, la provisió de l’abadia de l’església col·legiata de Sant Feliu de Guíxols (“Guixelen.”), a la diòcesi de Girona, vacant per la mort de Miquel Moner, el seu últim titular, i la sagristia de la mateixa església, que estava unida amb aquesta, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Girona que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" -"Gratis de mandato etc. pro referendario" A. de Mucciarellis - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonapart
 • Observacions: La relativa súplica amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 974, f.130v.

Reg. Vat. 776, 307v-309v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso [de Fonseca], bisbe de Conca, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el priorat del Sant Sepulcre [de Jerusalem] de Toro (“Thoro”), de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Zamora, i el mateix papa l’havia concedit de nou a Fernando de Fonseca, canonge de Conca, de 19 anys d’edat. // El papa Alexandre VI concedeix a Alonso, per les despeses, una pensió sobre els fruits, les rendes i els ingressos del priorat, que Fernando li pagarà, i ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, i als oficials de Zamora i Salamanca que executin la seva concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Maii" - B. Capotius, D. Serrano -Alcherigiis - "Collatum" A. de Campania
 • Observacions: La provisió del priorat a favor de Fernando de Fonseca es troba al reg. Vat. 776, ff. 144r-147r.

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega Ferran [I] (“Ferdinando Sicilie regi”), rei de Nàpols, que reconegui Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi de Trani.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" Jo. Nilis - S. Tassinus - "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i diòcesi de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de l’església de Trani que reconeguin i serveixin Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299v-300r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i diòcesi de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 299v)

Reg. Vat. 776, 299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Trani que reconegui i serveixi Joan [Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega als bisbes sufraganis de [Bisceglie i Barletta?], que reconeguin i serveixin [Joan Castellà o Castellar] com a nou administrador de la diòcesi de Trani.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 299r-299v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a [Joan Castellà o Castellar], ardiaca de Morvedre (“Muri Veteris”), a la diòcesi de València, notari i “secundum carnem nepotem” seu, la provisió de la diòcesi de Trani, vacant per la mort de Giovanni [Attaldo], el seu últim possessor.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 299r)

Reg. Vat. 776, 298v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol mestre Joan Castellà [o Castellar], ardiaca de Morvedre (“Muri Veteris”), de qualsevol censura, sentència o pena eclesiàstica per tal que ningú no pugui invalidar el seu futur nomenament com a bisbe de la diòcesi de Trani, que està vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 776, 298r-298v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan [Castellà o Castellar], que el mateix dia serà elegit bisbe de Trani, una absolució perquè pugui continuar gaudint dels fruits dels seus beneficis, entre els quals hi ha l’ardiaconat de Muri Veteris [Morvedre (Sagunt)], a l’església de València, l’arxiprestat de l’església de Sogorb i les esglésies parroquials de Dénia i Picacent [Picassent], a la diòcesi de València, i la pensió anual de 50 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos i beneficis de l’ardiaconat de l’església de Cartagena i de certes canongies i prebendes de l’església de Càller i Dolia, a Sardenya.
 • Redacció: Ludovico Podocataro (f. 298r)

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies