Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 939, 060r-060v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Calahorra que executin a favor del clergue Diego López de Corcuera la possessió del benefici perpetu dit porció íntegra (“integram portionem nuncupatum”) de l’església parroquial de Sant Jordi del castell (“opidi”) d’“Arcomantia”? [Armentia?], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de la mort de Diego Ortiz de “Za[...]e” [Zárate?], el seu últim possessor.
 • Redacció: L. "Gratis pro Deo". Septimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 059r-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al clergue Diego López de Corcuera la provisió del benefici perpetu dit porció íntegra de l’església parroquial de Sant Jordi del castell (“opidi”) d’“Arcomantia”? [Armentia?], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Diego Ortiz de Zárate, el seu últim possessor.
 • Redacció: L. - L. Puccius, S. de Castello (f. 59r)
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 972, ff. 217v-218r.

Reg. Lat. 939, 053v-055r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni [Michiel], cardenal bisbe portuense, havia cedit en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat de Reina, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la cessió i l’havia concedit de nou a Andrea d’Odono [Odone?], clergue de Gènova. // Alexandre VI ordena a [Battista Pinelli], arquebisbe de Cosenza, a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, i a l’oficial de Sevilla que n’executin la possessió.
 • Redacció: N.- Jo. de Ferraris // N. XXX. Idus junii. Anno primo. Episcopus Ypor.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 153v.

Reg. Lat. 939, 052v-053v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Luis de Molina, escriptor i familiar seu, la provisió de la capellania perpètua de l’església “heremitorio nuncupata” de Sant Marc del castell (“opidi”) d’Atienza, “in vico” de Pontecavallos, a la diòcesi de Sigüenza, que vacava des de feia tant de temps que la seva provisió havia tornat a la seu apostòlica. // El mateix papa ordena a Pedro González de Aguilera i a Francisco Martínez, canonges de l’església de Sigüenza, i a l’oficial de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis pro spatio". Kalendas junii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 177r.

Reg. Lat. 939, 051r-052v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Francisco Sánchez de Palenzuela, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de Giovanni Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, un cert benefici simple perpetu de les esglésies parroquials de Sant Andreu i Sant Martí “canonice unitis” del castell (“opidi”) d’Olmedo, a la diòcesi d’Àvila, vacant per la renúncia del clergue Pedro de Buenavida. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis [littere] ipsius Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió del benefici a Francisco i ordena a [Benincasa de Benincasa], bisbe d’Ancona, a l’ardiaca de Robleda, a l’església d’Astorga, i a Rodrigo de Cabredo, canonge de Lleó, que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - A. de Sancto Severino // B. XII. Quarto idus junii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 001r-002v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: Álvaro de Sanabria, clergue de la diòcesi d’Ourense, havia exposat al papa Innocenci VIII que el bisbe de la mateixa diòcesi li havia concedit la provisió de l’església parroquial de Sant Mamert de Lamas (“Lamar”), a la qual les de Sant Mateu de Chaos, Sant Salvador de Vilanova i Santa Maria de Penaverde (“Parrornede”?), de la mateixa diòcesi, “una quinquaginta annis et ultra canonice, anexe et incorporate existebant”. Álvaro, que tenia dubtes sobre la concessió, havia suplicat al mateix papa no només la seva provisió, sinó també poder mantenir-la incorporada a les altres esglésies. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis in eiusdem Innocentii predecessoris superveniente obitu littere confecte non fuerunt”, confirma tot el que havia establert el seu predecessor i ordena a l’ardiaca de Limia, al cantor de l’església d’Ourense i a l’oficial d’Ourense que n’executin la possessió a favor seu.
 • Redacció: L. - N. Bregeon // L. XXXX nonas septembris. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 252v-253r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Giovanni Battista Orsini], bisbe de Cartagena, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial d’Osma que executin a favor de Diego de Peñaranda, rector de l’església parroquial de Sant Miquel del castell (“opidi”) de Peñaranda, a la diòcesi d’Osma, la concessió d’una pensió anual de 12 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos del lloc i de la porció canonical de l’església d’Osma, de l’orde de Sant Agustí, que Pedro Sánchez de Segovia, canonge d’Osma i possessor de la mateixa porció, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. "Gratis pro Deo". Episcopus Yporedien. (f. 253r)

Reg. Lat. 938, 251r-252v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Diego de Peñaranda, rector de l’església parroquial de Sant Miquel del castell (“opidi”) de Peñaranda, a la diòcesi d’Osma, a petició de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, una pensió anual de 12 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos del lloc i de la porció canonical de l’església d’Osma, de l’orde de Sant Agustí -sobre la qual Juan de Villa Faria, clergue de la diòcesi de Lleó, ja percebia una altra pensió-, que Pedro Sánchez de Segovia, canonge d’Osma -que la posseïa per concessió del cardenal després que quedés vacant per la mort de Marcos Fernández, el seu últim possessor-, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N.- L. Puccius, B. de Perusia (f. 251r)

Reg. Lat. 938, 245v-248r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando Rodríguez de “Moncon” [Monzón], rector de l’església de Sant Salvador de Cambeses, a la diòcesi de Ceuta, la provisió de l’església parroquial de Sant Salvador de Mouro Juzão (“Mauroisano” i “Mauro”), a la mateixa diòcesi, vacant per la renúncia de Martín Alonso (“Alfonsi”), el seu últim possessor, i d’incorporar-la a la que ja posseeix.
 • Redacció: B.- F. de Parma // B. LX. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 242r-243r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de León, clergue de Lleó, a petició de Joan, rei de Portugal, una dispensa per poder obtenir fins a dos beneficis, encara que siguin incompatibles.
 • Redacció: B.- F. de Parma // B. XXXX. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 972, f. 217r.

Reg. Lat. 938, 237v-239r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari de l’arquebisbe de Palerm que executin a favor de Ludovico de Aprea (“Ludovicus de Aprea”), clergue de Palerm i familiar i continu comensal seu, la possessió de la canongia de l’església de Palerm amb la prebenda “de millenariis nuncupata”, a la mateixa diòcesi, vacants per la cessió en les seves mans d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense, el seu últim possessor, “possessione non habita”.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato sanctissimi Domini nostri pape". Sexto kalendas decembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 232v-233r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial d’Àvila que executin la possessió de l’església parroquial de Santa Maria de Valtodano, a la diòcesi d’Àvila, a favor de Fernando Rodríguez de Badajoz (“Badoioz”).
 • Redacció: L. "Gratis pro Deo" decimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius (f.233r).

Reg. Lat. 938, 231r-232v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Fernando Rodríguez de Badajoz (“Badoioz”) la provisió de l’església parroquial de Santa Maria de Valtodano, a la diòcesi d’Àvila, vacant per la renúncia en les seves mans de Diego González, el seu últim possessor.
 • Redacció: L. - F. de Parma (f. 231r)

Reg. Lat. 938, 228v-231r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Jaume Fiella, canonge de Barcelona, escriptor i familiar seu, la provisió de la capellania perpètua de l’altar de Sant Esteve situat a l’església de Barcelona, “que de jure patronatus laicorum existit” i que estava vacant per la mort de Pere Carcassona, el seu últim possessor, i ordena al prior del priorat de Santa Anna de Barcelona, a l’arxipreste de Sant Pròsper de Coliculo, a la diòcesi de Parma, i al sagristà de l’església de Tortosa que n’executin la possessió.
 • Redacció: L.- F. de Parma // L. "Gratis pro sotio". Decimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 220v-222v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bernat (“Bernardus”) Gomar, prevere de la diòcesi de Vic, havia exposat al papa Innocenci VIII que el difunt Roger Castell, llavors “in humanis agens”, possessor d’un benefici perpetu sota la invocació de la Mare de Déu a l’altar major de l’església de la mateixa Santa Maria de la vila de Moià (“Modyliani”), a la mateixa diòcesi, i ell mateix, possessor d’un altre benefici perpetu “de Perxa nuncupatum” a l’església de Vic, els havien renunciat “ex causa permutationis” en mans del vicari del bisbe de Vic, que havia admès la renúncia i els havia concedit als nous titulars. Bernat, però, com que dubtava de la concessió, havia suplicat al papa que se li concedís una nova provisó del benefici i l’havia obtingut. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis eiusdem Innocentii predecessoris littere superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma el que va decidir el seu predecessor i ordena a Pere Ramon Lloteres (“Loteras”), canonge de Barcelona, que executi la possessió del benefici a favor de Bernat.
 • Redacció: B.- F. de Parma // B. XXII. Decimoseptimo kalendas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 200v-202r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Antonius], bisbe de Chiusi, i a l’oficial de Pamplona que executin la possessió de les ermites de Sant Antoni, Sant Pere i Sant Gregori “in insula Sancti Antoni nuncupata”, i de Sant Prudenci dins dels límits de l’església parroquial de Sant Salvador del castell (“opidi”) de Getaria [o Guetaria] (“Guetarie”), a la mateixa diòcesi, a favor d’Antonio del Porto, prevere de la diòcesi de Pamplona.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. XV. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/18, es troba al reg. Suppl. 974, f. 57r

Reg. Lat. 938, 191r-192r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Gaspar de Turégano (“Turuegano”), escolar de la diòcesi de Palència, havia exposat al papa Alexandre VI que tenia 13 anys d’edat i desitjava ingressar a la milícia clerical. Per tant, havia sol·licitat que se li dispensés del seu “defectu natalium” perquè pogués ser promogut als ordes sagrats i obtenir qualsevol tipus de benefici. // El papa Alexandre ordena al bisbe de Palència que verifiqui la idoneïtat de Gaspar i, si el troba adequat, que li concedeixi la dispensa sol·licitada.
 • Redacció: B.- N. Bregeon // B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, f. 192r.

Reg. Lat. 938, 182r-183v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan Álvarez de Toledo, canonge de l’església de Toledo, possessor d’una pensió anual de 200 ducats “auri de Camera” -sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’ardiaconat de la mateixa església que Juan Pérez, com a possessor, li pagava-, i, encara, fill de [Fernán Álvarez de Toledo], secretari de Ferran i d’Isabel, “regis et reginae Castelle et Legionis”, de 15 anys d’edat, una dispensa per poder obtenir d’altres beneficis quan tingui 18 anys.
 • Redacció: N.- Jo. de Regio // N. LXX. Episcopus Ypor.
 • Observacions: Una súplica anterior, amb data 1493/05/21 i conservada al reg. Suppl. 973, f. 182v, conté peticions anteriors fetes pel mateix beneficiari.

Reg. Lat. 938, 165v-166v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concediex al mestre Jordi de Centelles, canonge de València i notari seu, el lloguer de les rendes durant dos anys i altres prerrogatives relatives als seus beneficis presents i futurs.
 • Redacció: N. - Jo. de Ferraris // N. XXXX. Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 938, 148r-148v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pedro Fernández de Solís], bisbe de Cadis, al degà de l’església de Conca i a l’ardiaca de Moya, de la mateixa església, que executin a favor d’Alfonso de San Felices la possessió de les esglésies parroquials d’Almonacirejo, a la diòcesi de Conca, i de San Juan del Mercado de la vila de Medinaceli (“Medinacellis”), a la diòcesi de Sigüenza, vacants per la mort de Fernando de Santa Cruz, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. - Gratis pro Deo. Idus novembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius (f.148v)

Reg. Lat. 938, 146r-148r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de San Felices, familiar de l’escriptor Bernardino Lunati (“de Lunate”), escriptor i familiar i continu comensal seu, la provisió de les esglésies parroquials d’Almonacirejo, a la diòcesi de Conca, i de San Juan del Mercado de la vila de Medinaceli (“Medinacellis”), a la diòcesi de Sigüenza, vacants per la mort de Fernando de Santa Cruz, el seu últim possessor.
 • Redacció: B.- F. de Parma, S. de Castello (f.146r)

Reg. Lat. 938, 134v-135r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà de l’església de Barcelona, a Antoni Codó, canonge de la mateixa església, i a l’oficial de Tarragona, que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Feliu de la vila de Constantí, a la diòcesi de Tarragona, vacant per la renúncia en les seves mans de Narcís Escuder, el seu últim possessor, “ex causa permutationis”, a favor de Bartomeu Renard.
 • Redacció: B. XII. X. Tertio nonas aprilis. Anno primo. Bagarothus (f. 135r)

Reg. Lat. 938, 133v-134v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Bartomeu Renard la provisió de l’església parroquial de Sant Feliu de la vila de Constantí, a la diòcesi de Tarragona, vacant per la renúncia en les seves mans de Narcís Escuder, el seu últim possessor, “ex causa permutationis”.
 • Redacció: B. - F. de Parma, L. Puccius (f.133v)

Reg. Lat. 938, 130r-130v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan Rodríguez de Betanzos, rector de l’església parroquial de Sant Feliu de Vixoi (“Boxioy”), a la diòcesi de Santiago de Compostel·la, la gràcia especial de poder obtenir un altre benefici de qualsevol tipus, a més de l’església que ja posseeix.
 • Redacció: B.-A. de Sancto Severino // B. XXXX: Bagarothus

Reg. Lat. 938, 108r-109v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoni Castell, prevere beneficiat perpetu de l’església parroquial de la vila de Pollença, a la diòcesi de Mallorca, havia exposat al papa Alexandre VI que Joan Gradolí (“Gradolini”), ciutadà de Mallorca, l’havia presentat davant de Pere Gual, vicari del bisbe de Mallorca, com a persona idònia per rebre un benefici perpetu fundat pel difunt Guillem Morgat a l’altar de Santa Maria situat a la mateixa església, que havia quedat vacant per la mort de Joan Gruat, el seu últim possessor, encara que un tal Miquel Llitrà (“Litra”), “pro clerico se gerens”, l’havia exigit falsament gràcies al suport de l’abadessa i del convent del monestir de Santa Maria, de l’orde de Sant Agustí, de les mateixes vila i diòcesi. Més tard, Antoni havia estat reconegut adequat per sentència. Però Miquel i Pere Aixartell (“Axiertel”), “etiam pro clerico se gerens”, presentaren una demanda contra ell, i el primer havia ocupat el benefici. Antoni havia apel·lat al vicari i després al papa. // Alexandre VI nomena el prior del priorat de Sant Joan de Mallorca i el degà de l’església de Mallorca com a comissionats seus per resoldre la causa.
 • Redacció: B.- N. Bregeon // B. X. Bagarothus

Reg. Lat. 938, 105v-106v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a Giovanni Battista de Ferrariis, canonge de l’església de Mòdena, i a l’oficial de Saragossa que executi la concessió a favor de Pedro Gormaz, el jove, clergue de la diòcesi de Saragossa, d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Daroca, a la mateixa diòcesi, que Leonardo de Azagra (“Acagra”), àlies Cristián, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. "Gratis pro nepote scriptoris". Episcopus Ypor. (f. 106v)

Reg. Lat. 938, 104r-105v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Pedro Gormaz junior, clergue de la diòcesi de Saragossa, nebot de Pedro Gormaz, escriptor de lletres apostòliques, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Daroca, a la mateixa diòcesi, que Leonardo d’Azagra (“Acagra”), àlies Cristián, com a possessor per la renúncia de Pedro Gormaz a les mans del mateix papa Innocenci, i els seus successors l’hauran de pagar. // El papa Alexandre VI, que testifica que no hi va haver lletres sobre el fet, confirma el que va establir el seu predecessor.
 • Redacció: N. - Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 104r)

Reg. Lat. 938, 091v-093r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els beneficis simples dels llocs de Trobajo del Cerecedo (“Trobaiozirezero”) i de Sant Joan de la Guardia, a les diòcesis de Lleó i Palència, estaven vacants per la renúncia, respectivament, de Lope de Villada i Juan González, a través del seu procurador el mestre Pedro de Sevilla, escriptor de lletres apostòliques, en mans del papa Alexandre VI. Més tard, els sis capellans perpetus de l’altar de l’església parroquial de Sant Joan de Sardón del castell (“opidi”) de Medina del Campo, a la diòcesi de Salamanca, i Alfonso de Quintanilla, laic del mateix castell, havien exposat al papa Alexandre VI que desitjaven que s’extingissin aquests beneficis i que els seus fruits fossin concedits per al sosteniment de l’altar i la fàbrica de la seva església. // El papa Alexandre VI concedeix el que demanen els sis capellans i Alfons.
 • Redacció: B. Jo del Regio // B. XXXXV. Bagarothus

Reg. Lat. 938, 090r-091r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El noble Diego López Pacheco, marquès de Villena, havia exposat al papa Alexandre VI que, per devoció a l’orde dels frares menors de l’observança, desitjava edificar amb els seus propis béns una casa per a ús d’aquells, amb refectori i campanar. // El papa Alexandre VI concedeix a Diego la llicència d’edificació de la casa.
 • Redacció: B. N. Bregeon // B. XXXX. Bagarothus

Reg. Lat. 938, 089r-090r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Toro, frare de la casa de Santa Maria d’Aniago, de la Cartoixa, a la diòcesi de Palència, havia exposat al papa Alexandre VI que uns deu anys abans, quan era frare de la casa dels predicadors, a la ciutat de “Tauro” [Toro], a la diòcesi de Zamora, una certa nit, juntament amb alguns socis vestits com a laics, havia entrat en un hort i una vinya, i n’havia pres alguns fruits; després s’havia enfrontat amb uns pagesos, havia tret una llança i n’havia matat un. Com a penitència, Francesc s’havia traslladat de l’orde dels predicadors al monestir d’Aniago, on havia viscut pacíficament durant molts anys. // El papa Alexandre VI absol Francesc del delicte d’assassinat perquè pugui ser promogut als ordes sagrats i ordena al prior de l’església secular i col·legiada de Santa Maria de Valladolid, a la diòcesi de Palència, que executi la concessió.
 • Redacció: B.- N. Bregeon // B. XXX. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 973, ff. 93r-93v.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies