Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 938, 024r-024v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Galceran [de Ponts], abat del monestir de Sant Benet de Bages, del mateix orde, a la diòcesi de Vic, familiar seu, la provisió de totes les possessions pertanyents al monestir que havien estat preses indegudament per arquebisbes, bisbes, marquesos, comtes i ducs i ciutats, i ordena a l’abat del monestir de Santes Creus, de la diòcesi de Barcelona, i a l’ardiaca major i al degà de l’església de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 332r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió del benefici perpetu de l’església parroquial de “Nagera” [Nájera], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B.- "Gratis de mandato domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius (f. 332r)

Reg. Lat. 936, 330v-332r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Rodrigo de Corcuera (“Corquira”), clergue i familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de “Nagera” [Nájera], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de [Nájera], el seu últim possessor, i que prèviament havia estat concedit a Bartomeu [Martí], bisbe de Sogorb, el qual hi havia renunciat a les seves mans “litteris apostolicis super ea non confectis”.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 330v)

Reg. Lat. 936, 330r-330v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió del perpetu benefici de l’església parroquial de Uruñuela (“Uringuola”), a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B.- " Gratis de mandato domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius (f. 330v)

Reg. Lat. 936, 329r-330r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Rodrigo de Corcuera (“Corquira”), clergue i familiar i continu comensal seu, la provisió d’un benefici simple perpetu de l’església parroquial de Uruñuela (“Uringola”), a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de [Nájera], el seu últim possessor, i que prèviament havia estat concedit a Bartomeu [Martí], bisbe de Sogorb, el qual hi havia renunciat a les seves mans “litteris apostolicis super ea non confectis”.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 329r)

Reg. Lat. 936, 328v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió de dos beneficis simples perpetus, l’un de l’església parroquial de Sant Genís [Ginés] (“Ginesii”) i l’altre de l’església parroquial de Sant Bartomeu, ambdós a la diòcesi de Calahorra i vacants per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato etc." Decimo septimo kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 328v)

Reg. Lat. 936, 327v-328v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Rodrigo de Corcuera (“Corquira”), clergue i familiar seu, la provisió de dos beneficis simples perpetus: l’un de l’església parroquial de Sant Genís [Ginés] (“Ginesii”) i l’altre de l’església parroquial de Sant Bartomeu, ambdós a la diòcesi de Calahorra i vacants per la mort de Fernando Sánchez de [Nájera], el seu últim possessor, i que prèviament havien estat concedits a Bartomeu [Martí], bisbe de Sogorb, el qual hi havia renunciat a les seves mans “litteris apostolicis super illa non confectis”.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 327v)

Reg. Lat. 936, 327r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió d’un benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Jaume, a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Decimo septimo kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 327r)

Reg. Lat. 936, 325v-327r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Rodrigo de Corcuera (“Corquira”), clergue i familiar seu, la provisió d’un benefici simple perpetu de l’església parroquial de Sant Jaume, a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de [Nájera], el seu últim possessor, i que prèviament havia estat concedit a Bartomeu [Martí], bisbe de Sogorb, el qual hi havia renunciat a les seves mans “litteris apostolicis super ea non confectis”.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, S. de Castello (f. 327r)

Reg. Lat. 936, 323r-324r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Andrés López de Lara, prevere de la diòcesi de Burgos, la provisió de l’església parroquial de Sant Esteve d’Allariz, a la diòcesi d’Ourense, vacant per la mort de Rodrigo de Campello, el seu últim possessor, i que prèviament havia estat concedida a Andrés de Paz, clergue de Burgos, que l’havia renunciat “possessió no habita”, i ordena als tresorers de les esglésies de Toledo i Palència i a l’oficial d’Ourense que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - S. de Castello // B. "Gratis pro Deo pro paupere iuravit". Decimonono kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 317r-317v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al prior de l’església de Pamplona, a l’ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, i a l’oficial de Pamplona que executin la possessió dels perpetus beneficis simples de l’església parroquial de Santa Maria de Uncastillo (“Uncastello”), de Sant Pere “del Censo districtus Vallisonelle” [Valdonsella] i de Sant Esteve de Sos, a la diòcesi de Pamplona, vacants per la mort d’Antoni Lurier, el seu últim possessor, a favor del clergue Juan Coloma.
 • Redacció: B.- "Gratis de mandato domini nostri pape". Decimo kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 317v).

Reg. Lat. 936, 316r-317r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan Coloma, clergue i familiar i continu comensal seu, la provisió dels beneficis simples perpetus de l’església parroquial de Santa Maria de Uncastillo (“Uncastello”), de Sant Pere “del Censo, districtus Vallisonelle” [Valdonsella] i de Sant Esteve de Sos, a la diòcesi de Pamplona, vacants per la mort d’Antoni Lurier, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. - F. de Parma, Jo. de Ferraris (f. 316r)

Reg. Lat. 936, 298r-300r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la porció de l’església de Tortosa vacant per la mort de Miquel Bosc, canonge de la mateixa església, a Sadurní Gerona [Girona], nebot de Joan, escriptor de lletres apostòliques, juntament amb una dispensa sobre el seu “defectu natalium” i una pròrroga per obtenir els ordes sagrats necessaris per administrar el benefici. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la provisió a Sadurní i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Francesc Borja (“Boria”), canonge de l’església de València, i a l’oficial de Tortosa que, quan Sadurní hagi pres els ordes requerits, n’executin la possessió.
 • Redacció: N. -F. de Parma // N. "Gratis pro nepote scriptoris". Idus aprilis. Anno primo. Episcopus Ypor.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 779, ff. 135r-139r.

Reg. Lat. 936, 275r-276r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El benefici simple servitori perpetu de l’altar de Sant Mateu de l’església del monestir de Ripoll, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Vic, estava vacant per la renúncia de Jaume Cardona en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa el concedeix a Miquel Galceran (“Calcerandi”) Salvador, clergue de la diòcesi de Barcelona, i ordena a l’oficial de Barcelona que n’executi la possessió.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. XX septimo idus maii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 971, ff. 130r-130v.

Reg. Lat. 936, 257r-258r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Joan Alfagerí, canonge de l’església de Sogorb, i a l’oficial de València que executin la possessió d’un cert benefici simple perpetu de l’església del monestir de Santa Maria de la Petja, extramurs de Tortosa, vacant per la renúncia de Bernat Piró, el seu últim possessor, en mans de l’ordinari, a favor del mestre Joan Gerona [Girona], clergue de Tortosa, escriptor, notari i familiar seu.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. "Gratis pro sotio". Quarto Nonas Maii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 297r, amb data 1492/11/06, en el qual s’afirma que Joan ja posseïa el benefici en qüestió.

Reg. Lat. 936, 251r-252r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit un cert benefici perpetu anomenat sagristia de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Villarino, a la diòcesi de Salamanca, vacant per la mort de Diosloguarde Fernández, el seu últim possessor, a Alfonso Bravo, clergue de la diòcesi de Salamanca, batxiller en decrets. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Alfonso i ordena als tresorers de les esglésies de Zamora i de Ciudad Rodrigo i a l’oficial de Salamanca que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - N. Bregeon // B. X. Sexto nonas maii. Anno primo. Bagarothus.

Reg. Lat. 936, 227v-229r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit un cert benefici simple perpetu anomenat porció de l’església parroquial del lloc de Tiermas, a la diòcesi de Pamplona, vacant per la mort de Juan de Ostariz? (“Oztarris”), el seu últim possessor, i l’església parroquial de Sant Salvador del lloc d’Albeta, a la diòcesi de Tarassona, que havia estat vacant durant tant de temps que la seva provisió havia tornat a la seu apostòlica, a Martín de Latras (“Latris”), clergue de la diòcesi d’Osca, sol·licitador de lletres apostòliques. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Martín i ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i a l’oficial de Pamplona que n’executin la possessió.
 • Redacció: L. Jo. de Ferrariis // L. "Gratis pro solicitatore". Decimoseptimo kalendas decembris. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 226r-227v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la comenda del monestir de Sant Miquel de Fluvià, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Girona, vacant per la mort de Ramon Puig, el seu últim abat, a Girolamo de Porcariis [Porcari], clergue romà, “utriusque juris doctori”, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Girolamo i ordena a [Eggerhardus Duerkopp], bisbe de Schleswig, a l’abat de Salas, a l’església de Burgos, i a l’oficial de Girona que n’executin la possessió.
 • Redacció: L. P. de Castello // L. "Gratis de mandato". Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 224r-226r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Julià Marquès, clergue de la diòcesi de València, havia exposat al papa Innocenci VIII que un cert benefici simple perpetu sota la invocació de Sant Jaume apòstol, a l’església de Santa Maria de la vila de Cocentaina, a la diòcesi de València, “quod de iure patronatus laicorum erat”, en la fundació del qual s’establia expressament que, en cas de vacar, es concediria a un prevere idoni del llinatge del fundador, estava vacant per la mort de Joan “etiam” Marquès, el seu últim possessor. Com que Julià encara no havia complert els 18 anys en aquell moment, s’havia obert una causa entre ell i Lluís Falcó i Bernat Guimerà, “qui pro clericis de parentela habere se gerebant”, sobre la possessió del benefici. Atès que no es van reconèixer els drets dels dos contendents, el papa havia concedit la provisió del benefici a Julià. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Julià i ordena a l’oficial de València que n’executi la possessió.
 • Redacció: L.- Jo. de Ferraris // L. XXXV. Quintodecimo kalendas decembris. Anno primo. Trottus prothonotarius.

Reg. Lat. 936, 219v-220v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’oficial d’Urgell que executi la possessió de l’església parroquial del lloc de Ceuró (“Ciuro”), a la diòcesi d’Urgell, vacant per la renúncia de Rodrigo Suazo, el seu últim possessor, a qui se li havia concedit per la renúncia al seu torn de Martí [Ponç], que havia estat elegit bisbe de Messina, a favor de Joan de Malhunda [Maluenda], prevere de la diòcesi de Tarazona.
 • Redacció: N. - Jo. de Ferrariis // N. XX. Septimo kalendas augusti. Anno primo. [Niccolò Garigliati] Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 936, 170r-170v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de València que executin la possessió del benefici simple perpetu a l’altar de Santa Maria de l’església parroquial de Sant Nicolau de València, vacant, a favor de Jaume Ortís, clergue de València, cubiculari, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: B.- Jo. de Ferrariis // B. "Gratis de mandato. Quinto kalendas julii. Anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 936, 169r-169v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de València que executin la possessió del benefici simple perpetu de l’altar dels Sants Fabià i Sebastià, a l’església de Santa Maria de Xàtiva, vacant, a favor de Jaume Ortís, clergue de València, cubiculari, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: B.- Jo. de Ferrariis // B. "Gratis de mandato". Quinto kalendas julii. Anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 936, 107v-109r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la capellania perpètua de l’altar de Sant Jaume situada al claustre de l’església de Tortosa, fundada per la difunta Francesca, esposa del difunt Gil Sanxis? de Figueroles, a causa de la manca de preveres i clergues de al família de la fundadora i de la mort d’Antoni Guimerà, el seu últim possessor, a Pere Amic, clergue de Tortosa, nebot del mestre Joan Girona, escriptor de lletres apostòliques. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, ordena a l’oficial de Tortosa que executi la possessió del benefici a favor de Pere.
 • Redacció: L.- F. de Parma // L. "Gratis pro nepote scriptoris" decimo octavo kalendas februarii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 100r-100v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a Joan Ferrer, canonge de l’església d’Osca, i als oficials d’Osca i de Jaca que, amb el consentiment de Pascual del Río, rector de l’església parroquial de Fraxon? [Fraginal?], a la diòcesi de Tarassona, extingeixin la pensió anual que Luis de Contamina, clergue de la mateixa diòcesi de Tarassona, percebia sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església i que, a canvi, es pagui una altra pensió, del mateix valor i sobre els mateixos fruits, a Juan Siscar, clergue de la diòcesi de Jaca.
 • Redacció: L.- Jo. de Ferraris // L. XX. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 086v-087r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca i al degà de l’església de Barcelona i a Guillem Ferrer, canonge de la mateixa església, que executin la possessió de l’església parroquial de Montcada (“Muncada”), a la diòcesi de Barcelona, vacant per la renúncia de Ferran Malo, el seu últim possessor, en mans del papa Innocenci VIII, a favor de Joan Ferrer.
 • Redacció: B. VII. V. Tertio kalendas aprilis. Anno primo. Gavinonibus prothonotarius (f.87r)

Reg. Lat. 936, 085v-086v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Joan Ferrer la provisió de l’església parroquial de Montcada (“Muncada”), a la diòcesi de Barcelona, vacant per la renúncia de Ferran Malo, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii eius superveniente obitu littere apostolice confecte non fuerunt”, confirma la provisió a favor de Joan.
 • Redacció: B.- B. de Maffeis, P. de Castello (f. 85v)

Reg. Lat. 936, 067r-067v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’abat del monestir de Sant Benet de Bages, a la diòcesi de Vic, al degà de l’església de Barcelona i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin a favor de Francesc Desplà, prepòsit del Penedès (“Peninentis”) del monestir de Sant Cugat del Vallès (“Sancti Cucufatis Vallensis”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Barcelona, la possessió de l’obra del monestir de Santa Maria de Ripoll (“Rivipuli”), del mateix orde, a la diòcesi de Vic, vacant per la mort de Francesc Onofre, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. XXX. XVI. Gavionibius prtohonotarius (f. 67v)

Reg. Lat. 936, 065v-067r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francesc Desplà (“de Plano”), prepòsit del Penedès (“Penitentis”) del monestir de Sant Cugat del Vallès (“Sancti Cucufatis Vallensis”), de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Barcelona, la provisió de l’obra del monestir de Santa Maria de Ripoll (“Rivipuli”), del mateix orde, a la diòcesi de Vic, vacant per la mort de Francesc Onofre, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. - Jo de Ferraris, S. de Castello (f. 65v)

Reg. Lat. 936, 051r-052r

 • Signatura:
 • Data: 1493 /07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartomeu [Martí], bisbe de Sogorb, havia renunciat, “litteris apostolicis super ea non confectis”, en mans del papa Alexandre VI la provisió de l’església parroquial de Villanueva de Guadamejud (“Guadamessum”), a la diòcesi de Conca, que estava vacant per la mort de Diego de Montoya, el seu últim possessor. El mateix papa havia admès la renúncia i havia concedit l’església a Andrés de Raoyo [Reoyo], clergue de la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI ordena al degà de l’església de Conca que executi la possessió del benefici a favor d’Andrés.
 • Redacció: B.- Jo. de Ferraris // B. XX. Pridie kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 046v-048r

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a Alfonso Carrillo, ardiaca de Moya, a l’església de Conca, i als canonges Arnau de Santacília, de l’església de Mallorca, i Bartolomé de Luna, de l’església de Cartagena, residents a la cúria romana, que executin la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Zamora i els beneficis perpetus simples servitoris de les esglésies parroquials de Pertiuela [Pereruela?], de Villa Lube [Villalobos?] i de Muelas, a la diòcesi de Zamora, vacants i que Diego de Campo, “qui se gerit pro clerico”, tenia indegudament ocupats, a favor de Francisco de Valencia, clergue de Zamora, escriptor, cubiculari i familiar seu.
 • Redacció: B.- F. de Parma // B. "Gratis pro sotio videlicet pro scriptore" pridie kalendas septembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies