Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 927, 290v-292v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de León, notari pontifici, que, per concessió i dispensa pontifícia, té en comenda el monestir de Sant Isidor de Lleó, de l’orde de Sant Agustí, atès que a la mensa del predit monestir li corresponen els fruits de terres molt disperses, fins al punt que estan ocupades i governades per alguns senyors temporals, ha demanat al papa Alexandre VI que les pugui vendre o permutar-les amb altres més properes i útils per al monestir. // El papa Alexandre VI encarrega a l’abat del monestir de Sant Claudi extramurs de Lleó i a l’ardiaca de M[ay]orga, de l’església de Lleó, que prenguin una decisió al respecte.
 • Redacció: L. - N. Bregeon // L. L. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 927, 263r-264r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Les nobles Maria i Caterina de Castella, “sororum domicellarum” de la diòcesi de Palència, havien exposat davant del papa Alexandre VI que el comanador Garcías (“Garsias”) de Alvarado i els frares de l’Hospital del Rei extramurs de Burgos, cistercencs de l’orde de Sant Benet, afirmaven falsament que uns certs pous i altres béns immobles del castell de Poza, a la diòcesi de Burgos, estaven en possessió de la noble Elvira de Rojas, muller del noble Diego de Rojas, senyor del castell, amb motiu d’una concessió perpètua en emfiteusi, amb successió hereditària, feta per l’aleshores comanador i els frares del dit Hospital al difunt Diego i a la seva muller Caterina a canvi d’un cens anual. La causa ja ha estat jutjada en primera instància davant d’un vicari del bisbe de Burgos i després apel·lada a la santa seu apostòlica, i ara es presenta una segona apel·lació a la santa seu. // El papa Alexandre VI, tot i que ja ha expirat el termini per presentar un recurs, admet l’apel·lació i nomena els priors dels monestirs del Prado, de Sant Pau i de la Trinitat de Valladolid com a comissaris per dirimir la causa en qüestió.
 • Redacció: L. - N. Bregeon // L. XII. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 927, 184r-185r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/12
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Sancho de Guesalaga, vicari parroquial de l’església de Santa Maria de Dena, diòcesi de Pamplona, Domingo (“Dominici”) d’Arrona i altres clergues beneficiats perpetus de la mateixa església havien exposat davant del papa Alexandre VI que Pedro, abat del monestir de [Santa Maria] de la Oliva i conservador dels drets i els béns del monestir de Roncesvalls, afirmava falsament que els fruits, els ingressos i la meitat de la dècima de Dena pertocaven al priorat i la comunitat del monestir de Roncesvalls, de l’orde de Sant Agustí, o al vicari de l’església parroquial d’Onnaya?, a la diòcesi de Pamplona, la qual pertanyia a l’esmentat monestir de Roncesvalls. La causa, després de ser jutjada en primera instància davant de Juan de Cáseda (“Casseda”), prior del priorat de Vellatio, a la diòcesi de Pamplona, ha estat apel·lada a la santa seu. // El papa Alexandre VI nomena l’abat “secolaris et collegiate” de l’església de Zenarruza, el xantre de Sant Andreu d’Armentia, a la diòcesi de Saragossa, i l’ardiaca d’Eguiarte, a la diòcesi de Pamplona, com a comissaris per dirimir la causa en qüestió.
 • Redacció: B.- N. Bregeon, B. de Maffeis // B. XII. Bagarothus

Reg. Lat. 927, 149v-151r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La priora claustral i la comunitat del monestir de monges de Sant Daniel extramurs de Girona, de l’orde de Sant Benet, havien exposat al papa Alexandre VI que havien consultat al capítol provincial de l’orde si era permès utilitzar un vel blanc “beatillam nuncupatum” [beatilla] en lloc del negre establert per l’antic costum benedictí. Més tard, l’actual abadessa de Sant Daniel havia demanat una verificació de l’ús d’aquest nou vel als abats dels monestirs de Sant Esteve “Balneolarum” [de Banyoles], a la diòcesi de Girona, i de Sant Pere “Gallicantus” [de Galligants] de Girona, del mateix orde, que van enviar un visitador al monestir, el qual va considerar adequat el vel. Però la priora i altres monges van presentar-hi un recurs i van portar la disputa davant dels abats Francesc [de Xatmar], del citat monestir de Sant Esteve, i Lluís [Ballús], del de Sant Pere de la Portella, del mateix orde, a la diòcesi d’Urgell, presidents de l’orde, i posteriorment a la seu apostòlica. // El papa Alexandre VI nomena el prebost del monestir de Sant Martí Sacosta (“Cucosta”) i Pere Coll, canonge de l’església de Girona, com a comissaris seus, perquè dirimeixin la qüestió.
 • Redacció: B. - N. Bregeon // B. XXIIII. Bagarothus

Reg. Lat. 927, 133v-134v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Vega, canonge de Badajoz, havia exposat al papa Alexandre VI que un jutge secular, a petició seva, havia obligat Lope Pardo, laic de Toledo, a concedir-li una de les seves cases i alguns béns com a hipoteca per una certa quantitat de diners que li devia, però Fernando de la Higuera, clergue "sive" laic de la ciutat “seu” diòcesi de Toledo, havia declarat falsament a Juan Sánchez, vicari de Pedro [González de Mendoza], arquebisbe de Toledo, que aquests béns se li devien a ell per un deute del mateix Lope. Més tard s’havia obert una causa entre Juan i Fernando davant del mateix vicari, que va dictar una sentència definitiva a favor de Fernando i contra Juan, el qual va apel·lar a la seu apostòlica. // El papa Alexandre VI ordena a Alfons García del Herena?, a Juan García de Chaves i a Fernando Pérez, canonges de l’església de Badajoz, que, com a comissaris seus, dirimeixin la causa en qüestió.
 • Redacció: B. - N. Bregeon // B. XIIII. Bagarothus

Reg. Lat. 927, 087r-088r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Vargas, laic de Còrdova, havia exposat al papa Alexandre VI que Fernando “etiam” de Vargas, laic de Còrdova, havia declarat falsament que alguns béns immobles de la ciutat i diòcesi de Còrdova, que Pedro posseïa, li pertanyien. Més tard, l’oficial cordovès havia condemnat Pedro a abandonar els béns en disputa, però aquest va apel·lar a la cúria de Toledo i després a la seu apostòlica. // El papa ordena a l’abat del monestir dels Sants Màrtirs de Còrdova, a Alfonso de Ajora, canonge de la diòcesi de Sevilla, i a Antonio Martínez, de l’església de Còrdova, que dirimeixin la causa.
 • Redacció: Ja. - N. Bregeon // Ja. XII. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 927, 080r-081v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Torres, laic i resident al lloc d’Aguaviva, a la diòcesi de Sigüenza, havia exposat al papa Alexandre VI que l’abadessa i la comunitat del monestir de monges de Santa Maria de Tulebras, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Tarassona, havien declarat falsament a Álvaro “Alfonsi” [Alonso], oficial de Tarassona i sotsconservador dels béns de l’orde, que una casa i els béns immobles anomenats de Sabas, a la mateixa diòcesi, propietat del citat Fernando, els pertanyien. L’oficial va promulgar una sentència favorable a les monges i Fernando va apel·lar a la seu apostòlica. // Alexandre VI nomena Juan de Montealegre, canonge i oficial de l’església de Sigüenza, comissari per jutjar la causa en qüestió.
 • Redacció: L. - N. Bregeon // L. XIIII. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 927, 052r-053r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Burgos, Palència i Calahorra que executin la lletra de Felino de Sandeis per la qual es concedeix al monestir de Sant Salvador d’Oña, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, al seu abat i a les persones que hi viuen de considerar-se lliures del domini i presidència del prior i la comunitat del monestir de Sant Benet de Valladolid, del mateix orde, a la diòcesi de Palència, i la possessió del priorat o “grangia” (granja) de Sant Toribi de Liébana, del mateix orde, a la diòcesi de Lleó, tal com s’ha acordat en la concòrdia signada per ambdues parts.
 • Redacció: Ja . LXXX. X. Electus Nucerinus (f. 53r)

Reg. Lat. 927, 049r-052r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’abat i la comunitat del monestir de Sant Salvador de Oña i el prior i la comunitat del monestir de Sant Benet de Valladolid, de l’orde de Sant Benet, situats, respectivament, a les diòcesis de Burgos i Palència, havien exposat al papa Alexandre VI que el prior i la comunitat de Sant Benet exigien que el monestir d’Oña estigués sota el seu domini, jurisdicció i presidència, mentre que aquest reclamava estar-ne lliure. Com a conseqüència s’havia obert una causa entre ells, que el papa Innocenci VIII va confiar a Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, el qual va nomenar una comissió per jutjar el cas, i després va sentenciar que Oña estava lliure del domini i la jurisdicció de Valladolid i que podia posseir el priorat o “grangia” (granja) de Sant Toribi de Liébana, a la diòcesi de Lleó, objecte de disputa entre els dos monestirs. Més tard, el prior i el convent de Sant Benet havien presentat una apel·lació i el mateix papa va assignar la causa al mestre Pedro de Ferrera, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, on la causa encara restava pendent i indecisa. Per concloure-la, els monestirs havien arribat a una concòrdia per la qual Oña acceptava la visita anual del prior de Sant Benet. L’abat i el prior apel·len al papa perquè confirmi aquesta concòrdia. // El papa Alexandre VI, per tal de donar més força a la concòrdia, li concedeix “robur perpetuo firmitatis”.
 • Redacció: Ja. F. de Parma, B. de Perusia (f. 49r)

Reg. Lat. 927, 020r-021r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín Fernández, arxipreste de la vila d’Olmedo, a la diòcesi d’Àvila, havia exposat al papa Alexandre VI que Pedro de Ávila, preceptor de la “domus” o convent de Nostra Senyora de la Mercè “opidi” de Huete, de l’orde de la Mercè “redemptionis captivorum”, a la diòcesi de Conca, havia declarat falsament que el mateix Martín s’havia apropiat d’uns béns mobles pels quals ara li exigia una indemnització monetària davant de Pedro de Ayala, tresorer de l’església de Santa Locadia “extra muros” de Toledo i sotsconservador dels béns de l’orde. La causa havia passat a Juan de Velasco, prior de Vélez, de l’orde (“militie”) de Sant Jaume de l’Espasa, a la diòcesi de Conca, que va nomenar una comissió, la qual es va declarar a favor de Pedro; Martín va apel·lar a la seu apostòlica. // El papa Alexandre VI nomena Luis de Aza [Haza] i Tristán de Medina, canonges de les esglésies de Toledo i Àvila, i l’oficial d’Àvila com a comissionats delegats seus per dirimir la causa en qüestió.
 • Redacció: B. - N. Bregeon // B. XIIII. Bagarothus

Reg. Lat. 927, 011v-012v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’administrador i els frares de la “domus” de la Santíssima Trinitat de Toledo, de l’orde de la mateixa Santíssima Trinitat “redemptionis captivorum” [trinitaris], havien exposat al papa Alexandre VI que Leonora Delgadillo, esposa de Gonzalo de Contreras, laic, havia declarat falsament que li pertanyien una casa (“domus”), unes vinyes i diversos immobles de la ciutat i diòcesi de Toledo, a més d’altres béns mobles llegats per la seva mare a la casa de la Santíssima Trinitat. Leonora havia fet citar l’administrador i els frares davant dels oficials de Pere [González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu a Jerusalem i regent de l’església de Toledo, aquest va nomenar una comissió de jutges, la qual va dictar sentència a favor de l’administrador i els frares; aleshores Leonora va apel·lar davant de Juan de Estrada, canonge de l’església i vicari del cardenal, que va declarar injusta la sentència anterior. L’administrador i els frares van apel·lar a la santa seu. // El papa Alexandre VI nomena els priors dels monestirs de Sant Agustí de Toledo i Valladolid, “per priores gubernari solitorum”, i del priorat de Veles [Vélez], a les diòcesis de Palència i Conca, com a comissionats delegats seus per dirimir la causa en qüestió.
 • Redacció: IP 27-08-2021
 • Observacions: Ja. N. Bregeon // Ja. XII. Electus Nucerinus

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies