Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 772, 196v-198r

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Miquel Dassió, canonge de València, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de València que Jofré de Borja ha renunciat en les seves mans i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de València que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Tuba - "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 964, f. 95v.

Reg. Vat. 772, 191v-193r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol i dispensa Lluc Gerona (Girona), paborde del monestir de Santa Maria de Manresa, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi de Vic, “decretorum doctori”, familiar i continu comensal seu, nebot de mestre Joan Gerona (Girona), escriptor de lletres apostòliques, de qualsevol obligació o vincle existents perquè pugui administrar i gaudir dels fruits de qualsevol benefici que hagi rebut i rebrà.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro nepote scriptoris" L. Cabredo Theramo - L. Maius- "Collatum" D. de Attavantis
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 962, ff. 3v-4r.

Reg. Vat. 772, 189r-191r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI confirma a Pedro de Finestrosa, clergue perpetu beneficiat de l’església parroquial de Sant Nicolau de la ciutat de Madrigal, a la diòcesi d’Àvila, “litterarum apostolicarum sollicitatori” i familiar seu, la provisió d’un perpetu benefici simple servitori de la mateixa església que el papa Innocenci VIII li havia concedit per renúncia d’Alfonso Vasco, i ordena a [Paolo Fregoso], bisbe de Gènova, al degà d’Oviedo i al tresorer de Palència que executin la seva possessió.
 • Redacció: B. de Gamonibus // "Gratis de mandato" R. Cabredo- A. de Ballapanibus- "Collatum" D. de Attavantis

Reg. Vat. 772, 186r-188v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, essent cardenal bisbe de Porto i vicecanceller de l’Església, rebia una pensió de 700 florins del monestir de Santa Maria de Ripoll, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Vic, que l’abat Andreu [Ponç Andreu Desvilar] li pagava i que havia quedat disminuïda fins a 200 florins a causa de les guerres aleshores en curs. // El mateix papa, “propter assumptionem nostram ad summi apostolatu apicem”, concedeix a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vito “in macello martirum” i vicecanceller pontifici, la mateixa pensió de 200 florins que, després de la mort d’Andreu, rebia de Fadrique de Portugal, clergue de la diòcesi d’Évora, nou abat comendatari del monestir; i ordena a [Constantino Marcuchi], bisbe d’Aqui, a [Carlo Gualandi], bisbe d’Ostuni, i a [Gian Andrea Bocciazzi], bisbe de Mòdena, que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // D. Gallectus - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 772, 185r-186r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni [de Michaelis], cardenal bisbe “prenestinus”, posseïa una canongia amb prebenda a l’església de Sevilla que havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII. Més tard, el mateix papa la va concedir a Álvaro de Zamora, porcionari de la mateixa església, que la va retornar al mateix cardenal “ex causa permutationis”. // El papa Alexandre VI confirma la permuta i ordena al bisbe d’Erlau, a [Bernardino Venier], bisbe de Chioggia, i a l’oficial de Sevilla que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Tuba- "Collatum" Filippo de Pontecorvo
 • Observacions: El 26 d'agost, data de la butlla, el bisbat d'Erlau encara estava en mans de Roderic de Borja​ ​. De fet, segons Eubel, el bisbat no va passar a Ascanio Maria Sforza fins al dia 31 del mateix mes.

Reg. Vat. 772, 175r-177r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Jofré de Borja, clergue romà i notari seu, la provisió de l’arxiprestat de Belchite (“Bilchit”), a la diòcesi de Saragossa, de l’orde de Sant Agustí, que Cèsar Borja havia posseït, però que havia quedat vacant després que aquest fos nomenat arquebisbe de la diòcesi de València; i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Saragossa que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // N. Casanova- "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 171r-173r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a mestre Jofré de Borja, clergue romà i notari seu, la provisió de l’església parroquial de Gandia, a la diòcesi de València, “que de iure patronatus laicorum dilecti filii nobilis viri Johannis [Borja] moderni et pro tempore existentis ducis Gandie existit”, i que Cèsar Borja havia posseït, però que havia quedat vacant després que aquest fos nomenat arquebisbe de la diòcesi de València; i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de València que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // G. Bonattus - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat.772, 158v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de l’església de Mallorca que reconeguin i serveixin Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: A. de Ballapanibus - "Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 772, 158v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i la diòcesi de Mallorca que reconegui i serveixi Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 158v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Mallorca que reconegui i serveixi Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 158v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i la diòcesi de Mallorca que obeeixi i serveixi Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 158r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a Ferran, “Castelle et Legionis regi”, que reconegui i serveixi Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, com a nou administrador de la diòcesi de Mallorca.

Reg. Vat. 772, 157v-158r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a [Cèsar Borja], arquebisbe de València, que reconegui i serveixi Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, com a nou administrador de la diòcesi sufragània (“suffraganea”) de Mallorca.

Reg. Vat. 772, 157r-157v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, l’administració de l’església de Mallorca, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Girolamo Balbano

Reg. Vat. 772, 156v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a Ferran, “Castelle et Legionis regi”, que reconegui Cèsar Borja com a nou administrador, pare i pastor de la diòcesi de València.
 • Redacció: P. Tuba - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 772, 156v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i la diòcesi de València que reconegui i obeeixi Cèsar Borja com a nou administrador, pare i pastor de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 155v-156v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Cèsar Borja, “electo pampilonen.”, del seu defecte d’edat i per allò que està escrit en els estatuts i les pràctiques de l’església de València i del monestir de Valldigna per tal que pugui accedir immediatament als seus govern i administració.

Reg. Vat. 772, 155r-155v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI dispensa Cèsar Borja, “electo valentino”, sobre la possessió de “catholico antistite gratiam et communionem” necessària per administrar l’església valenciana.

Reg. Vat. 772, 155r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI absol Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, de qualsevol censura, sentència o pena eclesiàstica per tal que el seu trasllat a l’església de València no pugui ser invalidat.

Reg. Vat. 772, 154v-155r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i diòcesi de València que reconegui i serveixi Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 154v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega als “fratribus universis suffraganeis” de l’església de València que reconeguin i serveixin Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 154v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de València que reconegui i serveixi Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 154r-154v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa AlexandreVI ordena als vassalls de l’església de València que reconeguin i serveixin Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 153r-154r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI trasllada “motu proprio” Cèsar Borja, bisbe de Pamplona, a la seu de València, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // P. Tuba

Reg. Vat. 772, 136r-137v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església d’Oviedo i a l’oficial de Cartagena que executin la possessió de la mitja porció de l’església de Cartagena, que el difunt Alfonso de Leyna o Leyva havia posseït, a favor de Gonzalo Martínez Crespo, clergue de Cartagena, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo-Jo. Torquemada - "Collatum" Antonio de Mancinis
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 961, f. 139r.

Reg. Vat. 772, 127r-128v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Paolo [Campofregoso], cardenal prevere de Sant Sixt, la provisió de l’església de Santa Maria in via Lata a Roma, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant, i ordena a [Giovanni Nicolini], arquebisbe d’Atenes, a [Giuliano de Matteis de Vulterris], bisbe de Bertinoro, i a [Giovan Battista de Gagloffis], bisbe de l’Aquila, que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 121r-122v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI confirma la separació d’una herència de la sagristia “militie et conventus de Alcantara”, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Coria, i la seva concessió a Martín de Quirós, ara prior “prioratus conventus militie de Alcantara”, i ordena a [Pedro Ximénez de Préxamo], bisbe de Coria, a [Álvaro de Chaves], bisbe de Guarda, i a Antonio Flores, canonge de l’església de Sevilla, que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. Cabredo - A. de Ballapanibus - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 772, 118r-120v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al mestre Matteo de Ubaldis, capità seu i auditor del sacre palau apostòlic, que subrogui a Francesc Cabanyes, clergue de Saragossa, familiar i continu comensal seu, la possessió de l’almoina del monestir de Montearagón, de l’orde de Sant Agustí, a la diòcesi d’Osca, que el papa Innocenci VIII li havia concedit essent cardenal, però que Francesc Calvo, canonge del mateix orde, li disputava malgrat que ja hi havia dues sentències també favorables al papa quan era cardenal Roderic de Borja.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo Theramo - A. de Ballapanibus - "Collatum" Filippo de Pontecorvo
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 961, f. 166v.

Reg. Vat. 772, 106r-107r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Ardicino [de Porta], cardenal prevere dels Sants Joan i Pau, la provisió del monestir de Sant Martí in “monte Panonie” [Sant Martí de Pannonhalma], de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Györ, a Hongria, que havia estat possessió del cardenal en temps del papa Innocenci VIII; després havia passat al mateix Roderic de Borja, llavors cardenal, que el va posseir fins a la seva ascensió al tron papal, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // N. Casanova - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 104r-106r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in monte Celio”, la provisió del monestir de Santa Maria de Ripalta, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Civita, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant, i ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Giovanni Antonio Gotti], bisbe de Strongoli, i al vicari del bisbe de Civita que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco - "Collatum" F. Blondus

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies