Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 772, 099v-101r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Giovanni Giacomo [Sclafenati], cardenal prevere de Sant Esteve “in monte Celio”, una pensió de 300 ducats d’or de cambra sobre els fruits, les rendes i els ingressos de les meses episcopals de la diòcesi de Silves, a Portugal, i una altra de 700 ducats sobre els de la diòcesi d’Evora que els respectius bisbes estaven obligats a pagar-li des que era cardenal de Porto i que ell havia percebut fins que havia ascendit al tron papal. El mateix papa ordena a [Giovanni Antonio de Sangiorgio], bisbe d’Alexandria, a [Giovanni Antonio Gotti], bisbe de Strongoli, i a l’oficial de Lisboa que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // A. Draco?- "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 075v-076v

 • Signatura:
 • Data: 075v-076v
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, a [Gonzalo Fernández de Heredia], bisbe de Barcelona, i al degà de l’església de València que executin la possessió de l’església “heremitorium nuncupata” de Sant Onofre “territoris Sublacen. nullius diocesis” a favor de Pietro de Mazalibus [Mazzali], clergue de la diòcesi de Reggio Emilia, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro deo" R. Cabredo Theramo? -Jo. Cotini - "Collatum" D. de Att[avantis]

Reg. Vat. 772, 68v-70r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan Cardona la provisió de l’església parroquial de Santa Maria del lloc de Valverde, a la diòcesi de Badajoz, vacant per la renúncia de Vasco Escoto i ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe de Astorga, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Badajoz que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - Jo. de Galves - "Gratis pro deo iuravit" R. de Cabredo - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 772, 067r-068v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Faverney, de la diòcesi de Besançon, a França, a Bartomeu Salavert, canonge de Barcelona, i a l’oficial de Lleida que executin la possessió del benefici simple de l’altar de Sant Sadurní, a l’església de Lleida, “quod de jure patronatus erat”, que el difunt Antoni Ramon, clergue beneficiat a la mateixa església, havia posseït, a favor de Pere Pau de Salzeda? (“Saliteda”?), clergue de la diòcesi de Vic, que ja l’havia obtingut del seu predecessor Innocenci VIII.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - R. Cabredo Theramo? -Johannes Cotini -"Collatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 772, 057v-059r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a mestre Jofré (“Gaufrido”) de Borja, clergue romà i notari apostòlic, la provisió de l’església parroquial d’Inca (“Incha”), a la diòcesi de Mallorca, anteriorment posseïda per Cèsar Borja, que va deixar-la vacant quan va ser elegit bisbe de València, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Mallorca que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro- "Gratis de mandato" R. Cabredo - Johannes de Marcellenis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 055v-057v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI trasllada “motu proprio” Giovanni de Michaelis, cardenal bisbe “prenestino” i bisbe de Verona, a la seu de Porto, que ell mateix havia administrat fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - D. de Sancto Sebastiano - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 047r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer (“camerarius”) seu, l’administració de l’ardiaconat de Xàtiva, a la diòcesi de València, i la prepositura de la mateixa diòcesi, que Cèsar Borja havia obtingut en comenda recentment i que havia deixat vacants quan va ser elegit arquebisbe de València, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de València que executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - B. de Zerbis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 044r-047r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer (“camerarius”) seu, l’administració de la tresoreria de la diòcesi de Cartagena, que Cèsar Borja havia obtingut en comenda recentment i que havia deixat vacant quan va ser elegit arquebisbe de València, i ordena a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de Sevilla que executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - B. de Zerbis - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 040v-043v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Raffaele [Sansoni Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum” i cambrer (“camerarius”) seu, l’administració d’un benefici simple de Marchena, a la diòcesi de Sevilla, que Cèsar Borja havia obtingut en comenda recentment i que havia deixat vacant quan va ser elegit arquebisbe de València, i ordena a [Giovanni da Viterbo], bisbe de Crotone, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial de Sevilla que executin la possessió.
 • Redacció: P. Farnesius - A. de Ballapanibus - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 033r-033v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a Ferran, rei de Castella i Lleó, que reconegui [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi de Cartagena.
 • Redacció: Juan Torquemada - "Collatum" Antonio de Mancinis

Reg. Vat. 772, 032v-033r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: papa Alexandre VI ordena a [Cèsar Borja], arquebisbe de València, que reconegui [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi sufragània de Cartagena.

Reg. Vat. 772, 032v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als habitants de la ciutat i de la diòcesi de Cartagena que reconeguin i serveixin [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 032r-032v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de la diòcesi de Cartagena que reconeguin i serveixin [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 032r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i de la diòcesi de Cartagena que reconegui i serveixi [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 032r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Cartagena que reconegui i serveixi [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 031r-031v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a [Giovanni] Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, l’administració de la diòcesi de Cartagena, que havia estat possessió seva fins que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant.
 • Redacció: Hieronimus Balbanus

Reg. Vat. 772, 030v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a Joan [III], rei de Navarra, que reconegui i serveixi Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, com a nou administrador de la diòcesi.
 • Redacció: B. Bagarothus - "Collatum" Filippo de Pontecorvo

Reg. Vat. 772, 030r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI prega a [Alfons d’Aragó], arquebisbe de Saragossa, que reconegui i serveixi [Antoniotto Pallavicini], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, com a nou administrador de la diòcesi sufragània de Pamplona.

Reg. Vat. 772, 030r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de la diòcesi de Pamplona que reconeguin i serveixin Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 029v-030r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al poble de la ciutat i de la diòcesi de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, que reconegui i serveixi Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 029v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i de la diòcesi de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, que reconegui i serveixi Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 029r-029v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, que reconegui i serveixi Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 772, 027r-029r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antoniotto [Pallavicini Gentili], cardenal prevere de Santa Pràxedis, dit de Santa Anastàsia, l’administració de la diòcesi de Pamplona, vacant pel trasllat del seu possessor, Cèsar Borja, a la diòcesi de València.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 772, 022v-024r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Bernardino Gutiérrez, porcionari de l’església de Sevilla, familiar i continu comensal i cubiculari seu, la provisió d’una porció íntegra de l’església de Sevilla i de dos beneficis simples servitoris a l’església de Santa Maria de Castro del Río i de Manzanilla, respectivament a les diòcesis de Sevilla i Còrdova, vacants per la mort de Bartolomé de Reina, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de les diòcesis de Sevilla i de Còrdova que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - F. de València - "Gratis de mandato" R. Cabredo -"Collationatum" L. Amerinus
 • Observacions: La súplica corresponent es troba al reg. Suppl. 964, f. 132v.

Reg. Vat. 772, 018r-019r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Girolamo Conti], bisbe de Massa, a Accursio de Ponte, “canonico basilice principis apostolorum de urbe”, i a l’oficial de Jaén que executin la possessió de la porció “prestimonialis” del lloc de Sorihuela (“Soriuella”), a la diòcesi de Jaén, a favor de Martín Beynal?, clergue de Còrdova.
 • Redacció: "Gratis pro deo R. Cabredo?" A. de Ballapanibus - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 016v-018r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Martín Beynal?, clergue de la diòcesi de Còrdova, la provisió de la porció “prestimonialis” del lloc de Sorihuela (“Soriuella”), a la diòcesi de Jaén, vacant per la renúncia de García de Mort, clergue de Còrdova.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 772, 007v-009v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Mariano de Qualeatis], bisbe de Glandeves, a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, i a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, que es doni possessió a Federico [Sanseverino], cardenal diaca de Sant Teodor, de la preceptoria de la “domus” de Palerm de l’orde de Santa Maria “theutonicorum hierosolymitani”, que el mateix papa posseïa fins que va ascendir al papat i que després li havia concedit “motu proprio”.
 • Redacció: P. Farnesius - P. Tuba - "Collationatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 005v-007r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Giovanni [Colonna], cardenal diaca de Santa Maria in Aquiro, la provisió dels monestirs de Subiaco i del Sacro Speco (“Specu”), de l’orde de Sant Benet, “nullius diocesis eidem Romane ecclesie in medietate subiecta”, que havien estat possessions seves fins que va ascendir al papat, raó per la qual havien quedat vacants.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - Jo. de Galves?- "Collationatum" F. Blondus

Reg. Vat. 772, 004r-005r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Giovanni Battista [Savelli], cardenal diaca de Sant Nicolau “in Carcere Tulliano”, la provisió del monestir de Santa Maria de Casanova, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Penne, que havia estat possessió seva fins que que va ascendir al papat, raó per la qual havia quedat vacant, i ordena a [Paris Ghirardelli de Montemario], bisbe d’Osimo, a [Giovanni de Rubeis], bisbe d’Alatri, i a [Matteo Giudici], bisbe de Penne, que ratifiquin aquella provisió davant de la comunitat del monestir i dels vassalls del nou abat comendatari.
 • Redacció: Ludovico Podocataro - P. Fradeti? - "Collationatum" L. Amerinus

Reg. Vat. 772, 003v-004r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’abat del monestir cistercenc de la diòcesi de Chalon-sur-Saône, a França, pare del mateix orde, que reconegui Cèsar de Borja, “electo valentino”, com a nou abat comendatari del monestir de Valldigna.
 • Redacció: Giovanni Cotini? - "Collationatum" Filippo di Pontecorvo

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies