Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 780, 091r-092v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de San Vito in Macello, la provisió del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Andreu de Encinasola, a la diòcesi de Sevilla, vacant per la mort d’Agostino Spinola, clergue de la mateixa diòcesi. Més tard, el cardenal l’havia cedit en mans del papa. // El mateix papa admet la renúncia i concedeix el benefici a Fernando Bejarano, clergue, “cursori” i familiar seu.
 • Redacció: B. de Gamonibus // A. de Valle, Jo. de Galves - Jo. Lelius - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 780, 075v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, a Francesco de Maffeis, “basilice principis apostolorum de urbe canonico”, i a l’oficial de Sevilla que executin la possessió del benefici simple de l’església parroquial de Sant Jaume de la ciutat de Niebla, a la diòcesi de Sevilla, a favor de Gonzalo Fernández de Monterrey, clergue de la diòcesi de Sevilla.
 • Redacció: "Gratis pro Deo juravit etc." A. de Valle -S. Gerona - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 780, 074r-075r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Alfonso Sánchez, clergue de la diòcesi d’Àvila, la provisió del benefici simple de l’església parroquial de Sant Jaume de la ciutat de Niebla, a la diòcesi de Sevilla, vacant per la renúncia de García de Gibraleón, clergue de la mateixa diòcesi. Posteriorment, Alfonso, “litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit el benefici en mans del mateix pontífex. // El papa Alexandre VI admet la cessió i concedeix el benefici a Gonzalo Fernández de Monterrey, clergue de la diòcesi de Sevilla.
 • Redacció: Caianus
 • Observacions: La corresponent súplica amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 969, f. 223r

Reg. Vat. 780, 059v-062v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Alfonso Criado, tresorer de l’església de Ciudad Rodrigo, familiar del papa Alexandre VI, havia obtingut la provisió de dos beneficis simples, un del lloc de Villar de Puerco [Villar de Argañán] i l’altre de Bogajo (“Bugaio”), a la mateixa diòcesi, vacants per la renúncia de Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza. Més tard s’havia obert una causa davant de Girolamo Porcari, capellà del papa i auditor del sacre palau apostòlic, entre ell, d’una banda, i, de l’altra, Fernando de la Puebla del Villar del Puerco i Bernardino López, “qui pro clericis se gerint”, sobre la possessió d’aquell benefici. // El papa Alexandre VI ordena a l’auditor que concedeixi el benefici a Alfonso.
 • Redacció: Ja. Volaterran. // "Gratis de mandato etc." B. Capocius, D. Serrano -M. de Magistris - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 780, 051r-052v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antonio Monrós, clergue de Calahorra, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial dels Sants Vit i Constantí de Siamaggiore (“Sumayor”), a la diòcesi d’Oristany, vacant per la renúncia de Tommaso Torosani. Més tard, Antonio, “litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit el benefici en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa ordena a [Giovanni Orient], bisbe de Terralba, a Sardenya, que executi la seva possessió a favor de Giovanni Scanio, clergue d’Oristany.
 • Redacció: L. Trottus // "Pro referendario" A. de Mucciarellis, Jo. de Galves -Jo Torquemada- "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 780, 048r-049v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, que executin la possessió d’una canongia amb prebenda de l’església d’Orvieto, vacant per la mort d’Antonio Pagano (“Paganus”), a favor de mestre Alessandro Farnese, clergue romà, notari, familiar i tresorer seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n.pape" A.de Valle, Jo. de Galves -Phi. Poscus - "Collatum" A. de Magistris
 • Observacions: Aquesta fitxa s'insereix en la base de dades per l'estreta relació entre Alessandro Farnese i la família Borja.

Reg. Vat. 780, 045r-046v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: [Pedro González de Mendoza], bisbe de Sigüenza, havia concedit per autoritat ordinària la provisió de l’església parroquial de Sant Pere de Molina a Diego Díaz, clergue de la mateixa diòcesi. Més tard s’havia obert una causa davant de Matteo de Ubaldis, capellà del papa Innocenci VIII i auditor del sacre palau apostòlic, entre Diego i Juan García de Burgos, clergue de la mateixa diòcesi, sobre la seva possessió. L’auditor havia dictat sentència a favor de Juan i contra Diego, que va presentar una apel•lació. El successor d’Innocenci, el papa Alexandre VI, va comissionar Felino de Sandeis perquè jutgés la causa i aquest va confimar la sentència inicial. Posteriorment, Juan, “possessione non habita”, renuncià el benefici en mans del papa, que va admetre la renúncia i el concedí a mestre Luis de Burgos, àlies de Molina, clergue de la mateixa diòcesi, escriptor i familiar seu. Com que Diego va presentar una altra apel•lació, Luis cedí el benefici en mans del mateix papa. Aquest va admetre la renúncia i el concedí a Diego, “qui ut asserit ipsius Ludovici nepos”. // El papa Alexandre VI ordena al degà de l’església d’Oviedo i a Pedro González de Auguillera [Aguilera], canonge de l’església de Sigüenza, i a l’oficial de Sigüenza que executin la possessió.
 • Redacció: Ja. Caianus // "Gratis pro nepote scriptoris" A. de Valle -R. de Valladolid- "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 780, 037v-039r

 • Signatura:
 • Data: 1494/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant d’alguns jutges comissionats per [Alonso de Burgos], bisbe de Palència, entre Pedro de Tordesillas, clergue de la mateixa diòcesi, familiar d’Alfonso de Lerma, escriptor i familiar del papa Alexandre VI, i Fernando del Olivo, clergue de la mateixa diòcesi, sobre la possessió del benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Pere de la ciutat de Tordesillas, a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa. // Com que Pedro havia permès a Fernando que prengués possessió pacíficament d’aquell benefici, el papa Alexandre VI li concedeix una pensió anual de 1.500 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici, que Fernando li havia de pagar, i ordena al prior de l’església de Burgos, a Juan de Tordesillas, canonge de l’ésglesia de Palència, i a l’oficial de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Jo. Gerona // "Gratis pro Deo" Jo. de Galves - R. de Cieza - "Collatum" F. Blondus

Reg. Vat. 780, 035v-037v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan Rodríguez de Góngora, degà de l’església de Mondoñedo, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII el benefici perpetu simple servitori que posseïa a l’església parroquial de Santa Creu de la ciutat d’Écija (“Ecia”), a la diòcesi de Sevilla. El mateix papa havia admès la renúncia, havia concedit el benefici a Diego de la Fuente, clergue “nullius diocesis”, i havia assignat a Juan, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del mateix benefici, que Diego li havia de pagar. Més tard s’havia obert una causa davant de l’auditor Guillermus de Ferreris entre Diego López de Cortegana, clergue de la diòcesi de Sevilla, familiar i continu comensal de Roderic [Borja], aleshores cardenal vicecanceller pontifici, amb el consens de Juan, i el mateix Diego sobre aquella pensió, que aquest no pagava a Juan des de feia quatre anys. Per això, doncs, el papa havia privat Diego de la Fuente del benefici i l’havia concedit a l’altre Diego. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Diego López de Cortegana i ordena a l’auditor que executi la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Gratis de mandato" B. Capocius - R. de Cieza - "Collatum" F. Blondus

Reg.Vat. 780, 022r-023v

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix “motu proprio” a Alfonso Robres, familiar i continu comensal seu, la provisió de la capellania perpètua de l’altar de la Majestat (“Maiestatis”) de l’església d’Astorga i del “prestimonium” del lloc de Ribas, a la mateixa diòcesi, vacants per la mort de Bartolomé de la Pedrera, clergue i el seu últim possessor, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial d’Astorga que executin la possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle - V. Gamberia - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 780, 017v-019v

 • Signatura:
 • Data: 1494/03/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI reserva “motu proprio” a Cèsar [Borja], cardenal diaca de Santa Maria Nova, la provisió dels primers dos monestirs, dels ordes cluniacenc o cistercenc, que vacaran a les diòcesis d’Elna, Vic, Girona, Urgell o Barcelona, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de Girona i de Barcelona que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // S. Portius- "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 780, 011v-012v

 • Signatura:
 • Data: 1494/02/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pedro de Solís, ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, familiar, continu comensal i cubiculari seu, que uneixi i incorpori l’església parroquial del Guijo, a la diòcesi de Còria, amb el seu ardiaconat.
 • Redacció: L. Trottus // "Gratis de mandato s.d.n. pape" A. de Valle - N. Casanova - "Collatum" A. de Magistris

Reg. Vat. 780, 010v-011r

 • Signatura:
 • Data: 1493/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Leandro de Coscón, familiar i continu comensal seu, la provisió de l’església parroquial de Berdún (“Verdun”), a la diòcesi de Jaca, “seu illius perpetua vicaria”, vacant per la mort de Juan de Pomar, el seu últim possessor, i ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Nepi, i a l’oficial de Jaca que executin la seva possessió.
 • Redacció: L. Trottus // "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape" A. de Valle -F. de Valencia - "Collatum" F. de Attavantis

Reg. Vat. 780, 009r-010r

 • Signatura:
 • Data: 1493/09/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de València que executin la possessió del benefici perpetu simple de l’altar de Nostra Senyora de l’Esperança de l’església de l’hospital d’en Clapers (“Denclaples nuncupata”), extramurs de València, vacant per la renúncia de mestre Joan de Cardona, clergue, escriptor i familiar seu, a favor d’Onofre Cola, clergue de la diòcesi de València, familiar, continu comensal i cubiculari seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato sanctissimi d.n. pape" A. de Valle - F. de Valencia - "Collatum" F. Blondus

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies